Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual - 5.4. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας (ΣΗΘ).

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual

Τα συστήματα συμπαραγωγής θερμότητας-ηλεκτρισμού (ΣΗΘ) ή τριπαραγωγής θερμότητας-ψύξης-ηλεκτρισμού, εγκαθίστανται κυρίως σε κτήρια τα οποία έχουν απαίτηση σε μεγάλα θερμικά φορτία. Για να είναι όμως οικονομικά βιώσιμο ένα σύστημα ΣΗΘ, θα πρέπει τα θερμικά φορτία του κτηρίου να μεγαλύτερα τουλάχιστον κατά 50% σε σχέση με τα ηλεκτρικά φορτία του.

Στην μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης ενός κτηρίου, η επιλογή και εγκατάσταση ενός ΣΗΘ, γίνεται με την παραδοχή ότι θα καλύψει κάποιες συγκεκριμένες θερμικές ανάγκες του κτηρίου, όπως θέρμανση χώρων, παραγωγή ΖΝΧ, ψύξη χώρων με ψύκτες απορρόφησης κ.τ.λ. Το ΣΗΘ θα καταναλώσει μια συγκεκριμένη ποσότητα συμβατικού καυσίμου για την παραγωγή και κάλυψη της απαιτούμενης θερμικής ενέργειας ανάλογα με τον θερμικό βαθμό απόδοσης του, ενώ ταυτόχρονα με την ίδια κατανάλωση καυσίμου, θα παράγει μια συγκεκριμένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που θα καλύψει μέρος ή το σύνολο της ηλεκτρικής κατανάλωσης του κτηρίου. Σύμφωνα με τον ισολογισμό ενέργειας που εφαρμόζεται κατά την εφαρμογή της μεθοδολογία υπολογισμών, η θερμική ενέργεια που παράγει το ΣΗΘ δηλώνεται ως η τελική απαιτούμενη θερμική ενέργεια για την αντίστοιχη τελική χρήση (θέρμανση χώρων ή ΖΝΧ κ.τ.λ.), ενώ η ηλεκτρική ενέργεια δηλώνεται ως επιπλέον συνεισφορά (κέρδος) ενέργειας του ΣΗΘ.

 

Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτήριο διαθέτει σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ), ή εξετάζεται η εγκατάσταση τέτοιου συστήματος σαν σενάριο επέμβασης, ο χρήστης επιλέγει το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου στο πάνω τμήμα της οθόνης και στη συνέχεια εμφανίζεται μια υπο-οθόνη για την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων του συγκεκριμένου συστήματος.

Στην υπο-οθόνη ΣΗΘ εισάγονται τα εξής στοιχεία:

  • Μονάδα. Καθορίζεται η μονάδα ΣΗΘ. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Κυψέλες καυσίμου, Μηχανή Stirling, Μηχανή OTTO, Μηχανή DIESEL, Μικροτουρμπίνα, Ατμοστρόβιλος Απομάστευσης, Αεριοστρόβιλος με λέβητα ανάκτησης θερμότητας.
  • Πηγή Ενέργειας. Καθορίζεται η πηγή ενέργειας της συγκεκριμένης μονάδας. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Φυσικό αέριο, Πετρέλαιο θέρμανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Ηλεκτρική ενέργεια, Υγραέριο, Βιομάζα, Τυποποιημένη Βιομάζα, Τηλεθέρμανση (ΔΕΗ), Τηλεθέρμανση (ΑΠΕ).
  • Βαθμός ηλεκτρικής απόδοσης. Εισάγεται ο μέσος ονομαστικός βαθμός ηλεκτρικής απόδοσης της μονάδας ΣΗΘ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή. Σε περίπτωση εφαρμογής σεναρίων εξοικονόμησης ενέργειας, δίνονται τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§5.4. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας / Ψύξης. Πίνακας 5.14.-Ενδεικτικές αποδόσεις μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας / ψύξης).
  • Βαθμός θερμικής απόδοσης. Εισάγεται ο μέσος ονομαστικός βαθμός θερμικής απόδοσης της μονάδας ΣΗΘ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή. Σε περίπτωση εφαρμογής σεναρίων εξοικονόμησης ενέργειας, δίνονται τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§5.4. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας / Ψύξης. Πίνακας 5.14.-Ενδεικτικές αποδόσεις μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας / ψύξης).

Σε περίπτωση διαμόρφωσης σεναρίων για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας εισάγεται επιπλέον:

  • Κόστος (€). Εισάγεται το συνολικό κόστος επένδυσης (υλικά, εργασίες κλπ) από επεμβάσεις που σχετίζονται με το ΣΗΘ.

    Στην πρώτη στήλη εμφανίζεται αυτόματα η ονομασία για κάθε σύστημα συμπαραγωγής που ορίζει ο χρήστης (ΣΗΘ1 μέχρι ΣΗΘ10). Επιτρέπεται ο ορισμός μέχρι 10 διαφορετικών συστημάτων ΣΗΘ.

    Εκτός από τον καθορισμό των χαρακτηριστικών του συστήματος ΣΗΘ, ο χρήστης πρέπει να συνδέσει το κάθε σύστημα συμπαραγωγής που έχει ορίσει (ΣΗΘ1 μέχρι ΣΗΘ10) με κάποιο από τα αντίστοιχα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, ύγρανσης ή/και ΖΝΧ του κτηρίου.

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.10 (Πίνακας 5 – Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας (ΣΗΘ)).

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter