Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual - 5.2. Ύδρευση, Αποχέτευση, Άρδευση Κτηρίου.

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καθορίζει τα στοιχεία για τον Η/Μ εξοπλισμό των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης που εξυπηρετούν το εξεταζόμενο κτήριο.

  • Τύπος δικτύου. Καθορίζεται ο τύπος του συστήματος. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Ύδρευση, Αποχέτευση ή Άρδευση. Κάθε τύπος μπορεί να οριστεί περισσότερες από μία φορές.
  • Αριθμός. Εισάγεται ο συνολικός αριθμός των εγκατεστημένων Η-Μ συστημάτων (κινητήρες, αντλίες κ.τ.λ.) που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία του επιλεγμένου τύπου συστήματος (ύδρευση, αποχέτευση, άρδευση).
  • Ισχύς (kW). Εισάγεται η συνολική ισχύς των εγκατεστημένων κινητήρων που λειτουργούν για τα συγκεκριμένου τύπου συστήματα.
  • Χρόνος λειτουργίας (h). Εισάγεται ο μέσος ετήσιος χρόνος λειτουργίας των εγκατεστημένων κινητήρων που λειτουργούν για τα συγκεκριμένου τύπου συστήματα.
  • Ρυθμιστής στροφών (inverter). Εισάγεται η χρήση ρυθμιστή στροφών (inverter), εάν υπάρχουν, στους κινητήρες, επιλέγοντας το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου.

 

    Η χρήση κινητήρων των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης που εξυπηρετούν το κτήριο δεν λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων.

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.11 (Πίνακας 6 –Ύδρευση, Αποχέτευση, Άρδευση Κτηρίου).

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter