Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual - 4. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ.

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual

Η συγκεκριμένη οθόνη περιλαμβάνει τις γενικές πληροφορίες της Ενεργειακής Επιθεώρησης που πρέπει να εισάγει ο χρήστης για το εξεταζόμενο κτήριο. 

Η εισαγωγή των γενικών στοιχείων του κτηρίου για την διεξαγωγή της Ενεργειακής Επιθεώρησης ολοκληρώνεται σε τρια στάδια:

 • Γενικά Στοιχεία Κτηρίου
 • Κλιματολογικά Δεδομένα
 • Πηγές Δεδομένων

 

Τα αναλυτικά περιεχόμενα κάθε σταδίου παρουσιάζονται στη συνέχεια.

 

Γενικά Στοιχεία Κτηρίου

Τα γενικά στοιχεία κτηρίου εισάγονται μέσω του αρχείου "xml", το οποίο λαμβάνεται κατά την εγγραφή του εξεταζόμενου κτηρίου σε ειδική μερίδα του ηλεκτρονικού αρχείου επιθεωρήσεως κτηρίων, του οποίου η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση υπάγεται στην αρμοδιότητα των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Υ.Π.ΕΝ./Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.,στο www.buildingcert.gr με την επιλογή "Δημιουργία Αρχείου XML για εισαγωγή στο λογισμικό της επιθεώρησης". Κατά την έγγραφή του κτηρίου εισάγονται όλα τα γενικά στοιχεία του κτηρίου καθώς και η χρήση του. Ο επιθεωρητής με την εγγραφή του κτηρίου λαμβάνει το αρχείο xml με τα γενικά δεδομένα του κτηρίου και τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της επιθεώρησης. Το αρχείο αυτό εισάγεται στο λογισμικό και εμφανίζονται τα γενικά στοιχεία του κτηρίου καθώς και η χρήση του, τα οποία δεν μπορούν να τροποποιηθούν μέσα από το λογισμικό παρά μόνο από την ιστοσελίδα www.buildingcert.gr.

Πλήρης περιγραφή της προβλεπόμενης διαδικασίας περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.1 (Πίνακας 1α - Γενικά Στοιχεία Κτηρίου).

 • Εισαγωγή Στοιχείων. Πατώντας το συγκεκριμένο «κουμπί επιλογής», ο επιθεωρητής καλείται να επιλέξει το αρχείο "xml" το οποίο αποθήκευσε κατά την εγγραφή του κτηρίου στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρήσεων, ώστε να εισαχθούν στην οθόνη του λογισμικού τα στοιχεία του κτηρίου, όπως έχουν ήδη καταχωρηθεί.

 • Χρήση κτηρίου. Εμφανίζεται η χρήση του κτηρίου, σύμφωνα με τις τελικές χρήσεις όπως ορίζονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§1.5. Κατηγορίες Κτηρίων. Πίνακας 1.5. - Ταξινόμηση των κτηρίων σύμφωνα με τη χρήση τους για τις ανάγκες της παρούσας τεχνικής οδηγίας). Η ταξινόμηση προσαρμόστηκε λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 3 του Κτηριοδομικού Κανονισμού. Η επιθεώρηση κτηρίου γίνεται για όλες τις χρήσεις κτηρίων όπως ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου 4122/2013, εκτός από τις εξαιρέσεις όπως ορίζονται στην παράγραφο 7 στο άρθρο 4 του ίδιου νόμου.

 Σε περίπτωση που η πραγματική χρήση κτηρίου είναι διαφορετική από αυτές που ορίζονται στον ΚΕΝΑΚ, θα επιλεγεί η πλησιέστερη χρήση με κοινά λειτουργικά χαρακτηριστικά (ωράριο, εσωτερικές συνθήκες κ.α.).

 Σε περίπτωση κτηριακής μονάδας, η χρήση κτηρίου είναι αυτή για την οποία εκδίδεται το Π.Ε.Α. και όχι η χρήση του κτηρίου στο οποίο ανήκει.

    Η χρήση κτηρίου καθορίζει τα αποτελέσματα του ΠΕΑ, τους μήνες λειτουργίας και τις παραδοχές για το κτήριο αναφοράς.
    Στην περίπτωση που η χρήση κτηρίου είναι «Κατοικία-Μονοκατοικία» ή «Κατοικία- Πολυκατοικία» τότε στο λογισμικό το σύστημα φωτισμού δεν είναι ενεργό, επειδή στο πιστοποιητικό δεν λαμβάνεται υπόψη ο φωτισμός σαν τελική χρήση (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1).

    Στην περίπτωση που η χρήση κτηρίου δεν είναι «Κατοικία-Μονοκατοικία» ή «Κατοικία- Πολυκατοικία» τότε στο λογισμικό το σύστημα μηχανικού αερισμού και το σύστημα φωτισμού είναι ενεργά και ο χρήστης υποχρεωτικά πρέπει να εισάγει τιμές.

 • Κτήριο. Δείκτης σε περίπτωση που η ενεργειακή επιθεώρηση αφορά ολόκληρο κτήριο.
 • Αριθμός. Σε περίπτωση κτηρίου, αν το κτήριο είναι μέρος συγκροτήματος κτηρίων εμφανίζεται η ονομασία του κτηρίου στο συγκρότημα (π.χ. κτήριο Α, κτήριο 2 κλπ).
 • Κτηριακή Μονάδα. Δείκτης σε περίπτωση που η ενεργειακή επιθεώρηση αφορά κτηριακή μονάδα (π.χ. διαμέρισμα /γραφείο /ιατρείο), δηλαδή μία ξεχωριστή ιδιοκτησία εντός του κτηρίου.
 • Τίτλος κτηριακής μονάδας. Σε περίπτωση κτηριακής μονάδας, εμφανίζεται ο τίτλος της κτηριακής μονάδας (π.χ. αριθμός ορόφου ή διαμερίσματος, κ.ο.κ.). Αυτή η πληροφορία είναι απαραίτητη για την έκδοση του Π.Ε.Α.
 • ΚΑΕΚ. Εμφανίζεται ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, όπου υπάρχει.

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιον αριθμό κτηματολογίου θέλετε, καθώς και τα στοιχεία του διαχειριστή του κτηρίου αντί των ιδιοκτητών. Ο αριθμός κτηματολογίου δηλώνεται μόνο για την επαλήθευση της θέσης του ακινήτου, η οποία καθορίζεται από τα πρώτα ψηφία του αριθμού που αφορούν στην οριζόντια ιδιοκτησία του ακινήτου

 • Όνομα Ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, εμφανίζεται το/τα ονοματεπώνυμο/α των σημερινών ιδιοκτητών. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, εμφανίζεται η πλήρης επωνυμία της/των επιχείρησης/σεων ή οργανισμού/ών. Σε περίπτωση συγκροτήματος κτηρίων με την ίδια επωνυμία και διεύθυνση εμφανίζεται το κτήριο για το οποίο θα εκδοθεί το ΠΕΑ.
 • Ιδιοκτησιακό καθεστώς. Εμφανίζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του συγκεκριμένου κτηρίου: Δημόσιο / Ιδιωτικό Δημοσίου ενδιαφέροντος / Δημόσιο Ιδιωτικού ενδιαφέροντος / Ιδιωτικό.
 • Ταχυδρομική Διεύθυνση. Εμφανίζεται η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση (περιοχή, οδός, αριθμός, και ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής) του κτηρίου.
 • Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνου. Εμφανίζεται η ιδιότητα του υπευθύνου του κτηρίου, με τον οποίο επικοινωνεί ο Ενεργειακός Επιθεωρητής για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών και στοιχείων: Ιδιοκτήτης / Διαχειριστής / Ενοικιαστής / Τεχνικός υπεύθυνος/ Άλλο. Επίσης, εμφανίζονται τα στοιχεία του υπευθύνου, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο/fax ή/και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Ιστορικό κατασκευής. Εμφανίζονται πληροφορίες για την κατασκευή του κτηρίου («Αρχ. κατασκευή» / «Ριζική ανακαίνιση» / «Προσθήκη ορόφου (-ων)» / «Προσθήκη δωματίου» / «Προσθήκη πτέρυγας» / «Ρύθμιση αυθαιρεσιών» / «Άλλο»).
 • Συνοπτική περιγραφή. Εμφανίζονται τα στοιχεία της αντίστοιχης πολεοδομικής άδειας (έτος, αριθμός, πολεοδομικό γραφείο ή γραφείο δόμησης) ή της αντίστοιχης ρύθμισης (αρ. πρωτοκόλλου, πολ. γραφείο ή γραφείο δόμησης) για κάθε αλλαγή στην κατασκευή του κτηρίου.
 • Πηγή πληροφόρησης. Εμφανίζονται οι πηγές από τις οποίες προκύπτουν τα δεδομένα για το ιστορικό της κατασκευής. Αν τα στοιχεία δεν προκύπτουν από επίσημη πηγή πληροφόρησης, εμφανίζεται ως πηγή η «προφορική επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη».
 • Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας. Εμφανίζεται, εφόσον υφίσταται, το έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας. Σε περίπτωση όπου δεν υφίσταται οικοδομική άδεια, δηλώνεται ότι «δεν υπάρχει οικοδομική άδεια»
 • Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής. Εμφανίζεται το έτος αρχικής ολοκλήρωσης της κατασκευής, όπως και το έτος ολοκλήρωσης κάθε αλλαγής στην κατασκευή του κτηρίου. Εφόσον, δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία, δηλώνεται μία από τις παρακάτω χρονικές περιόδους, «Προ του 1955» / «1956-1980» / «1981-2000» / «2001-2009» /«2010-2016» / «Μετά του 2017»

         Στην περίπτωση κτηριακής μονάδας, καταγράφεται μόνο το ιστορικό κατασκευής που αφορά σ' αυτή και όχι στο υπόλοιπο κτήριο.

 • Τύπος. Εμφανίζεται ο τύπος του συγκεκριμένου κτηρίου  σε σχέση με την/τις πολεοδομική/ές άδεια/ες: Παλαιό (άδειες πριν από την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ.), ριζικά ανακαινιζόμενο (με την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ.), νέο (με την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ.), ριζικά ανακαινιζόμενο (με την εφαρμογή του αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ.), νέο (με την εφαρμογή του αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ.)

 

Κλιματολογικά Δεδομένα

Στο συγκεκριμένο στάδιο εισαγωγής στοιχείων προσδιορίζονται τα κλιματολογικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς, ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το κτήριο.

 • Κλιματικό αρχείο. Καθορίζεται το κλιματικό αρχείο που χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς. Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει ένα από τα κλιματικά αρχεία που εμφανίζονται στον κατάλογο και ανήκουν στην ίδια κλιματική ζώνη, ώστε να είναι το πιο κοντινό (όσον αφορά στις κλιματολογικές συνθήκες) στην περιοχή που βρίσκεται το εξεταζόμενο κτήριο. Στο ακόλουθο σχήμα προσδιορίζονται οι νομοί που υπάγονται στις τέσσερις κλιματικές ζώνες (από τη θερμότερη στην ψυχρότερη) και απεικονίζονται σχηματικά.

   

     Το κλιματικό αρχείο περιλαμβάνει τα δεδομένα που χρειάζονται για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου (μέση μηνιαία εξωτερική θερμοκρασία, μέση μηνιαία ειδική υγρασία, μέση μηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο και σε κεκλιμένα επίπεδα, περίοδο θέρμανσης/ψύξης). Για τις περιοχές που δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για την μέση μηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3, χρησιμοποιήθηκαν τα αντίστοιχα δεδομένα από τις πλησιέστερες περιοχές με παρόμοιες μορφολογικές συνθήκες, όπως δίνονται αναλυτικά στον πίνακα:

Περιοχές χωρίς δεδομένα ηλιακής ακτινοβολίας

Πλησιέστερες περιοχές με διαθέσιμα δεδομένα

Δράμα

Σέρρες

Έδεσσα

Καστοριά

Καρδίτσα

Λάρισα

Καρπενήσι

Λαμία

Κάρυστος

Αθήνα

Κοζάνη

Καστοριά

Κως

Ρόδος

Λευκάδα

Άρτα

Ξάνθη

Κομοτηνή

Πολύγυρος (Χαλκιδικής)

Θεσσαλονίκη

Σπάρτη

Τρίπολη

Τρίκαλα (Θεσσαλίας)

Λάρισα

Φλώρινα

Καστοριά

Χαλκίδα

Αλίαρτος

 

 • Υψόμετρο πάνω από 500m. Καθορίζεται το υψόμετρο που βρίσκεται το κτήριο, επιλέγοντας το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου στην περίπτωση που το κτήριο βρίσκεται σε υψόμετρο πάνω από 500m. Εάν το κτήριο βρίσκεται σε περιοχή με υψόμετρο άνω των 500 μέτρων, δεν αλλάζουν τα κλιματικά δεδομένα, αλλά για τους υπολογισμούς λαμβάνονται υπόψη οι παραδοχές (π.χ. περίοδος θέρμανσης) της επόμενης ψυχρότερης κλιματικής ζώνης από εκείνη στην οποία βρίσκεται. Στην περίπτωση αυτή το κτήριο αναφοράς λαμβάνει τις ελάχιστες προδιαγραφές, τεχνικά χαρακτηριστικά (π.χ. συντελεστές θερμοπερατότητας) και παραδοχές της κλιματικής ζώνης στην οποία εντάσσεται βάσει υψομέτρου. Στην περίπτωση περιοχών που ήδη εντάσσονται στην κλιματική ζώνη Δ, η επιλογή υψομέτρου πάνω από 500m δεν επιφέρει καμία αλλαγή.

  Ειδικά για την περίπτωση που επιλέγεται το κλιματικό αρχείο της Τρίπολης, η επιλογή του υψομέτρου είναι ανενεργή, γιατί σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1, η συγκεκριμένη περιοχή τοποθετήθηκε στην στην κλιματική ζώνη Γ λόγω του υψομέτρου της.

 • Ζώνη. Εμφανίζεται η κλιματική ζώνη που βρίσκεται το κτήριο (Ζώνη Α, Ζώνη Β, Ζώνη Γ και Ζώνη Δ) ανάλογα με το κλιματικό αρχείο που έχει επιλέξει ο χρήστης. Η κλιματική ζώνη δεν αλλάζει με την επιλογή του υψομέτρου.

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.2 (Πίνακας 1β – Κλιματικά) και σχετικά με το περιεχόμενο των κλιματικών δεδομένων στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3.

 

Πηγές Δεδομένων

Στο συγκεκριμένο στάδιο εισαγωγής στοιχείων προσδιορίζονται όλες οι πηγές δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ενεργειακή επιθεώρηση του κτηρίου για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων δεδομένων.

 • Πηγές δεδομένων. Καθορίζονται όλες οι πηγές δεδομένων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την συμπλήρωση του εντύπου ενεργειακής επιθεώρησης κτηρίου, επιλέγοντας το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου, για.
  • Αρχιτεκτονικά σχέδια
  • Η/Μ Σχέδια
  • Φύλλο Συντήρησης Λέβητα
  • Φύλλο Συντήρησης Συστήματος Κλιματισμού
  • Έκθεση Ενεργειακής Επιθεώρησης Συστήματος Θέρμανσης
  • Έκθεση Ενεργειακής Επιθεώρησης Συστήματος Κλιματισμού
  • Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων
  • Δελτία αποστολής ή τιμολόγια αγοράς υλικών
  • Πληροφορίες από Ιδιοκτήτη/Διαχειριστή
  • Φωτομετρικά αρχεία φωτιστικών σωμάτων, μελέτη φωτισμού

 

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.3 (Πίνακας 1γ – Πηγές Δεδομένων).

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter