Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual - 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο χρήστης, αφού έχει προσδιορίσει τον αριθμό των θερμικών ζωνών, των μη θερμαινόμενων χώρων και των ηλιακών χώρων που αποτελούν το εξεταζόμενο κτήριο, και έχει συλλέξει και καταγράψει όλες τις πληροφορίες (δεδομένα) που σχετίζονται με το κτηριακό κέλυφος και τα τεχνικά συστηματα, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, «χτίζει» το δέντρο πλοήγησης που εμφανίζεται στο αριστερό τμήμα της οθόνης και στη συνέχεια εισάγει τα δεδομένα για κάθε στοιχείο του κτηρίου στην αντίστοιχη μάσκα που εμφανίζεται στο δεξί τμήμα της οθόνης.

Η γενική δομή για την εισαγωγή δεδομένων στο λογισμικό για το εξεταζόμενο κτήριο είναι η ακόλουθη :

                                                                                   
Για κάθε Κτήριο ο χρήστης θα πρέπει να ορίσει:

Υποχρεωτικά

 • Τουλάχιστον μία (1) Θερμική Ζώνη (θερμαινόμενος χώρος)

Προαιρετικά

 • Έναν ή περισσότερους Μη Θερμαινόμενους Χώρους
 • Έναν ή περισσότερους Ηλιακούς Χώρους
 • Ένα ή περισσότερα Φ/Β συστήματα
 • ΄Ενα ή περισσότερα συστήματα ΣΗΘ

Για κάθε θερμική ζώνη ο χρήστης θα πρέπει να ορίσει:

Υποχρεωτικά

 • Έναν (1) Τοίχο (Αδιαφανή επιφάνεια)
 • Μία (1) Διαφανή επιφάνεια
 • Ένα (1) σύστημα θέρμανσης
 • Ένα (1) σύστημα ψύξης
 • Ένα (1)  σύστημα ΖΝΧ στην περίπτωση μη μηδενικής κατανάλωσης ΖΝΧ
 • Ένα (1) σύστημα μηχανικού αερισμού (για κτήρια του τριτογενή τομέα)
 • Ένα (1) σύστημα φωτισμού (για κτήρια του τριτογενή τομέα)

Προαιρετικά

 • Μία ή περισσότερες εσωτερικές διαχωριστικές επιφάνειες
 • Ένα (1) σύστημα μηχανικού αερισμού (για κτήρια του οικιακού τομέα)
 • Ένα (1) σύστημα ύγρανσης
 • Μία (1) εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών (για ΖΝΧ ή/και θέρμανση χώρων)

Για κάθε σύστημα θέρμανσης/ψύξης/ύγρανσης/ΖΝΧ ανά θερμική ζώνη, δηλαδή για όλη την εγκατάσταση παραγωγής, διανομής και απόδοσης, ο χρήστης θα πρέπει να ορίσει:

Υποχρεωτικά

 • Ένα (1) ή περισσότερα συστήματα παραγωγής (π.χ. λέβητας, αντλία θερμότητας)
 • Ένα (1) σύστημα διανομής. Αν υπάρχουν περισσότερα συστήματα (κλάδοι διανομής) εισάγονται τότε ως βαθμός απόδοσης λαμβάνεται ο βαθμός απόδοσης του τμήματος που βρίσκεται στη χειρότερη ποιοτικά κατάσταση.
 • Ένα (1) σύστημα εκπομπής. Αν υπάρχουν περισσότερα συστήματα εκπομπής (π.χ. σώματα καλοριφέρ ή στοιχεία μονάδας ανεμιστήρα), εισάγονται οι αντίστοιχοι σταθμισμένοι παράμετροι για το σύστημα εκπομπής.
 • Ένα (1) ή περισσότερα βοηθητικά συστήματα (π.χ. κυκλοφορητές, ανεμιστήρες, κ.α.).

Για κάθε σύστημα μηχανικού αερισμού ανά θερμική ζώνη, ο χρήστης μπορεί να ορίσει μία (1) ή περισσότερες μονάδες μηχανικού αερισμού/ εξαερισμού ή ΚΚΜ που εξυπηρετούν την συγκεκριμένη ζώνη.

Για κάθε εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών ανά θερμική ζώνη, ο χρήστης θα πρέπει να ορίσει όλους τους ηλιακούς συλλέκτες που εξυπηρετούν την συγκεκριμένη ζώνη.

 

Νέα Επιθεώρηση

Με την συγκεκριμένη επιλογή εμφανίζεται η αρχική οθόνη του λογισμικού, που περιλαμβάνει μόνο τις υπο-οθόνες για την εκπόνηση νέας ενεργειακής επιθεώρησης και το Κτήριο, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο.

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter