Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual - 2. ΜΑΣΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual

Η μάσκα του λογισμικού είναι δομημένη σε περιβάλλον παραθύρων (windows). Με την έναρξη του λογισμικού εμφανίζεται η αρχική οθόνη, που περιλαμβάνει εκτός από τα εισαγωγικά στοιχεία της επιθεώρησης, το βασικό μενού εντολών όπως τα περισσότερα λογισμικά σε περιβάλλον παραθύρων, καθώς επίσης και την γραμμή εργαλείων.

 Ο όρος «κτήριο» αναφέρεται και σε «κτηριακή μονάδα».

Η μάσκα του λογισμικού χωρίζεται σε δυο τμήματα:

 1. Στο αριστερό τμήμα της οθόνης υπάρχει ένα δέντρο πλοήγησης στο οποίο παρουσιάζεται η βασική δομή (στοιχεία) του εξεταζόμενου κτηρίου. Κάθε στοιχείο του κτηρίου (π.χ. κέλυφος, συστήματα) είναι διαθέσιμο (ενεργοποιείται) απλά επιλέγοντάς το με το ποντίκι (αριστερό κλίκ). Σε μια νέα επιθεώρηση στη δομή δέντρου εμφανίζονται μόνο τα στοιχεία "Ενεργειακή Επιθεώρηση" και "Κτήριο". Ανάλογα με τα δεδομένα (αριθμός θερμικών ζωνών, μη θερμαινόμενων χώρων και ηλιακών χώρων) που θα εισαχθούν στην οθόνη που αντιστοιχεί στο στοιχείο "Κτήριο", αναπτύσσεται αυτόματα και η δομή δέντρου για το εξεταζόμενο κτήριο. 
 2. Στο δεξί τμήμα της οθόνης, ανάλογα με την επιλογή στοιχείου του κτηρίου στη δομή δέντρου, εμφανίζεται η αντίστοιχη οθόνη για την εισαγωγή των δεδομένων.

Κατάλογος Επιλογών

Με την έναρξη του λογισμικού εμφανίζεται η αρχική οθόνη που περιλαμβάνει το βασικό κατάλογο επιλογών (μενού) όπως τα περισσότερα λογισμικά σε περιβάλλον παραθύρων, καθώς και την γραμμή εργαλείων.

Ο κατάλογος επιλογών (μενού) στην βασική οθόνη του λογισμικού περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλογές:

 • Μελέτη
 • Εκτέλεση
 • Αποτελέσματα
 • Έκθεση
 • Προβολή
 • Βοήθεια

 Οι επιλογές "Αποτελέσματα" και "Έκθεση" δεν είναι ενεργές αν δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι υπολογισμοί, με την επιλογή «Εκτέλεση».

 

Μελέτη

Με την επιλογή αυτή γίνεται η βασική διαχείριση των μελετών όπως:

   • Νέα. Δημιουργία νέας μελέτης.
   • Άνοιγμα. Εμφάνιση καταλόγου για επιλογή υφιστάμενης μελέτης.
   • Αποθήκευση. Αποθήκευση αρχείου μελέτης με το υπάρχον όνομα.
   • Αποθήκευση ως. Αποθήκευση μελέτης με καινούριο όνομα.
   • Αρχείο προς υποβολή. Αποθήκευση της τελικής μελέτης για να υποβληθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή, www.buildingcert.gr, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
 Η συγκεκριμένη επιλογή "Αρχείο προς υποβολή" δεν είναι ενεργή αν δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι υπολογισμοί, με την επιλογή «Εκτέλεση».
 Tο αρχείο που δημιουργείται είναι μόνο για υποβολή στο www.buildingcert.gr και έχει διαφορετική μορφή από το αρχείο της μελέτης. Το αρχείο αυτό δεν μπορεί ο χρήστης να το «ανοίξει» ή να το «επεξεργαστεί» στο λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, αλλά είναι συμβατό προς επεξεργασία και εκτέλεση μόνο από τον πυρήνα του λογισμικού που βρίσκεται στην διαδικτυακή εφαρμογή www.buildingcert.gr.
 • C:\WORKING_PROJECTS\KENAK\Examples\example.xml. Πεδίο εμφάνισης των τριων τελευταίων αρχείων που έχουν αποθηκευτεί από το λογισμικό.
 • Έξοδος. Έξοδος από το λογισμικό

Εκτέλεση

Με την επιλογή αυτή πραγματοποιούνται οι υπολογισμοί, με βάση τα δεδομένα του κτηρίου που έχει εισάγει ο χρήστης. Κάθε φορά που αλλάζουν ή προστίθενται νέα δεδομένα, πρέπει να επαναλαμβάνεται η επιλογή «Εκτέλεση».

Κατά τη διάρκεια των υπολογισμών, η οθόνη γίνεται γκρί και εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα

Με την ολοκλήρωση των υπολογισμών εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα

 

Αποτελέσματα

Με την επιλογή αυτή εμφανίζονται τα αποτελέσματα των υπολογισμών που στην πλειοψηφία τους περιλαμβάνονται και στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ανάλογα με τα στοιχεία που εισάγονται από τον χρήστη. Η έκδοση του ΠΕΑ γίνεται αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, www.buildingcert.gr, του ΥΠΕΝ.

    Η συγκεκριμένη επιλογή δεν είναι ενεργή αν δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι υπολογισμοί, με την επιλογή «Εκτέλεση».

 

Η επιλογή αποτελέσματα περιλαµβάνει τις ακόλουθες επιλογές:

  • Ενεργειακή κατάταξη. Εμφανίζεται η οθόνη με την ενεργειακή κατηγορία (κατάταξη) του κτηρίου. Τα όρια των ενεργειακών κατηγοριών καθορίζονται ποσοστιαία, βάσει της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτηρίου αναφοράς, όπως ορίζονται από τον ΚΕΝΑΚ.
  • Απαιτήσεις - Κατανάλωση. Εμφανίζεται η οθόνη με τα αποτελέσματα των υπολογισμών για τις ενεργειακές απαιτήσεις (kWh/m2) και καταναλώσεις ενέργειας (kWh/m2) και καυσίμων, όπως και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (kgCO2/m2), τόσο για το εξεταζόμενο κτήριο όσο και για το κτήριο αναφοράς.
  • Οικονομοτεχνική ανάλυση. Εμφανίζεται η οθόνη με τα αποτελέσματα των υπολογισμών για το κόστος επεμβάσεων και την περίοδο αποπληρωμής σύμφωνα με τις επιλογές του χρήστη για την αξιολόγηση συγκεκριμένων συστάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου.

Έκθεση

Με την επιλογή αυτή γίνεται η διαχείριση εμφάνισης στην οθόνη των εκθέσεων, όπως:

  • Δεδομένων. Εμφανίζεται η έκθεση των δεδομένων του υπό επιθεώρηση κτηρίου.
  • Αποτελεσμάτων. Εμφανίζεται η έκθεση με τα αποτελέσματα των υπολογισμών ενεργειακής απόδοσης το κτηρίου.

    Η συγκεκριμένη επιλογή δεν είναι ενεργή αν δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι υπολογισμοί, με την επιλογή «Εκτέλεση».

 

Προβολή

Με την επιλογή αυτή γίνεται η διαχείριση εμφάνισης ή/μη στην οθόνη των βοηθητικών επιλογών και πληροφοριών που εμφανίζονται στην οθόνη, όπως:

 • Γραμμή εργαλείων. Προβάλλει ή αποκρύπτει τη γραμμή εργαλείων (ενότητα 4.1.6).
 • Γραμμή κατάστασης. Προβάλλει ή αποκρύπτει τη γραμμή κατάστασης (η γκρίζα μπάρα εμφάνισης πληροφοριών στη βάση της οθόνης του προγράμματος).

 

Βοήθεια

Με την επιλογή αυτή εμφανίζονται τρεις οθόνες πληροφοριών, όπως: 

 • Περιεχόμενα: Εμφανίζεται η οθόνη περιεχομένων του ηλεκτρονικού εγχειρίδιου χρήσης. Εναλλακτικά, πατώντας F1 μεταβαίνουμε στην αντίστοιχη ενότητα του ηλεκτρονικού εγχειρίδιου χρήσης. 
 • Ενεργοποίηση: Εμφανίζεται η οθόνη ενεργοποίησης του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, όπου εισάγεται ο σειριακός αριθμός (serial) και ο κωδικός (κλειδί-key) του χρήστη για να είναι έγκυρα τα αποτελέσματα του λογισμικού. Όταν ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση με επιτυχία, τότε η συγκεκριμένη επιλογή δεν εμφανίζεται στις επιλογές της Βοήθειας.
 
 • Σχετικά: Εμφανίζεται η οθόνη πληροφοριών σχετικά με την ανάπτυξη του λογισμικού.

 

Γραμμή Εργαλείων

1. Δημιουργία νέας, κενής μελέτης.

2. Άνοιγμα οθόνης για επιλογή υπάρχουσας μελέτης.

3. Αποθήκευση μελέτης.

4. Εκτέλεση υπολογισμών.

5. Δημιουργία αρχείου προς υποβολή.

6. Περιεχόμενα του εγχειριδίου χρήσης.

 

Πλοήγηση στις Οθόνες

 

Για την σωστή πλοήγηση στις διάφορες οθόνες του λογισμικού και την δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων, ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι:

    Σε περίπτωση που ένα πεδίο εισαγωγής έχει χρώμα γκρί, υποδηλώνει ότι το συγκεκριμένο στοιχείο έχει προεπιλεγμένη τιμή, την οποία δεν μπορεί να αλλάξει ο χρήστης (1).
    Σε περίπτωση που ένα πεδίο εισαγωγής εμφανίζει τιμή αλλά έχει χρώμα λευκό, τότε ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει την τιμή αυτή (2).
    Σε περίπτωση που ένα πεδίο εισαγωγής έχει χρώμα κίτρινο και «*» τότε ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από έναν κατάλογο με τυπικές τιμές, ο οποίος εμφανίζεται με δεξί κλικ πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο (3).
    Σε περίπτωση που ένα πεδίο εισαγωγής διαθέτει Σύνθετο πλαίσιο (combo box), o χρήστης μπορεί να επιλέξει μια καταχώρηση από τον κατάλογο, ο οποίος εμφανίζεται με αριστερό κλικ πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο (4).
    Σε περίπτωση που ένα πεδίο εισαγωγής διαθέτει Κουμπί αυξομείωσης (Spin Button) τότε ο χρήστης μπορεί να εισάγει την τιμή είτε πληκτρολογώντας την, είτε διαμορφώνοντάς την με αριστερό κλικ πάνω στα βελάκια (5).

 

     Σε περίπτωση που σε μια οθόνη τα πεδία εισαγωγής είναι πολλά και δεν εμφανίζονται όλα στο ενεργό παράθυρο, τότε ο χρήστης μετακινώντας την οριζόντια ή την κατακόρυφη μπάρα μπορεί να δει τα υπόλοιπα.

Πιέζοντας "Tab" (®½), ο κέρσορας περνάει στο επόμενο πεδίο εισαγωγής στοιχείων. 

Στις οθόνες που περιλαμβάνουν μεμονωμένα πεδία για εισαγωγή στοιχείων ισχύουν επιπλέον τα εξής:

 • Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει ένα πεδίο εισαγωγής τιμής με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. Στη συνέχεια, μπορεί να εισάγει την απαιτούμενη τιμή.

Στις οθόνες που περιλαμβάνουν πίνακες για εισαγωγή στοιχείων ισχύουν επιπλέον τα εξής:

 • Στα πεδία που περιλαμβάνουν παραμέτρους με συντομογραφία, ο χρήστης μπορεί να έχει μια σύντομη βοήθεια για το συγκεκριμένο πεδίο περνώντας τον κέρσορα πάνω από το όνομα του πεδίου (1).

   

  • Η γραμμή που είναι ενεργή κάθε φορά σημειώνεται με ένα "*" μπροστά από τον αριθμό της γραμμής, ενώ το ενεργό πεδίο με μπλε υπόβαθρο.
  • Πιέζοντας τα πάνω / κάτω βελάκια, ο έλεγχος περνάει στο αντίστοιχο πεδίο στην επόμενη / προηγούμενη σειρά.
  • Πιέζοντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού στην ενεργή γραμμή εμφανίζεται ένας κατάλογος με τις εξής δυνατότητες:

   • Διαγραφή γραμμής ή πλέγματος: Διαγραφή της επιλεγμένης γραμμής ή των επιλεγμένων γραμμών.
   • Αντιγραφή γραμμής ή πλέγματος: Αντιγραφή της επιλεγμένης γραμμής ή των επιλεγμένων γραμμών στο πρόχειρο. Υπάρχει η δυνατότητα επικόλλησης των γραμμών αυτών και σε άλλα προγράμματα (π.χ.Excel, Word) χρησιμοποιώντας την επιλογή “Paste Special” as “Text”, ώστε να αντιγραφούν σωστά και οι ελληνικοί χαρακτήρες
   • Επικόλληση γραμμής ή πλέγματος: Επικόλληση της γραμμής ή των γραμμών από το πρόχειρο στην ενεργή γραμμή. Η επικόλληση μπορεί να γίνει μέσα στο ίδιο παράθυρο δεδομένων ή στο παράθυρο δεδομένων μιας άλλης θερμικής ζώνης. Υπάρχει η δυνατότητα επικόλλησης γραμμών οι οποίες προέρχονται από το Excel, αρκεί να έχουν τον ίδιο αριθμό στηλών και ακριβώς την ίδια τυποποίηση. 

   .

   Διάβασε επίσης:

    

   Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

    

   Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
   Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
   Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
   Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
   Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
   Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
   Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
   ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
   Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
   Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
   τηλ +302399-022359
   Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
   Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
   Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
   Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
   Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
   Follow us 
    facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter