Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual - 1. Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων.

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual

Το λογισμικό "ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτηρίων", έκδοση 1.31.1.9, χρησιμοποιείται για την εκπόνηση υπολογισμών της ενεργειακής απόδοσης και κατάταξης κτηρίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του νέου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - ΚΕΝΑΚ (2017) και των σχετικών αναθεωρημένων Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 "Αναλυτικές Εθνικές Προδιαγραφές Παραμέτρων για τον Υπολογισμό της Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων και την Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης", Δ' έκδοση, Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2 "Θερμοφυσικές Ιδιότητες Δομικών Υλικών και Έλεγχος της Θερμομονωτικής Επάρκειας των Κτηρίων", Γ΄  έκδοση και Οδηγίες και Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4 " Έντυπα Εκθέσεων Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Κτηρίων, Συστημάτων Θέρμανσης και Συστημάτων Κλιματισμού", Δ' έκδοση). Η έκδοση αυτή του λογισμικού έχει λάβει υπόψη της και τις Διευκρινίσεις - Προσθήκες Τεχνικής Οδηγίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

Ο πυρήνας των υπολογισμών βασίζεται στο προϋπάρχον λογισμικό EPA-NR (έκδοση 1.7.6.19), το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Intelligent Energy - Europe, 17η Γ.Δ. της Ε.Ε. (EIE/04/125/S07.38651), ο οποίος έχει τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να είναι σύμφωνος με τις εθνικές απαιτήσεις, όπως αυτές προβλέπονται στον Κανονισμό Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτηρίων και στις σχετικές Τεχνικές Οδηγίες Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Περισσότερες πληροφορίες για το λογισμικό βάσης στο www.epa-nr.org.   

Είναι σημαντικό για τη σωστή απεικόνιση των οθονών εισαγωγής δεδομένων του λογισμικού, η επιλεγμένη γλώσσα του Η /Υ να είναι τα ελληνικά, καθώς και ο καθορισμός δεκαδικών να γίνεται με την τελεία (.) και όχι το κόμμα (,).

Κάποιες από τις παραμέτρους που εισάγονται στο λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ κατά την ενεργειακή επιθεώρηση είναι προς το παρόν καθαρά για στατιστικούς λόγους, όπως τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τους ανελκυστήρες, την ύδρευση, την άρδευση, την αποχέτευση του κτηρίου, κ.α., τα οποία όμως θα πρέπει να συμπληρώνονται στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Προς το παρόν για την εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής κατάταξης ενός κτηρίου, απαιτείται ο υπολογισμός της τελικής και πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας, για την θέρμανση, ψύξη, αερισμό, ζεστό νερό χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) και φωτισμό (εκτός κατοικιών) του κτηρίου ή κτηριακής μονάδας (π.χ. διαμέρισμα).

Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής δεδομένων για το εξεταζόμενο κτήριο / κτηριακή μονάδα, το λογισμικό δημιουργεί αυτόματα το κτήριο αναφοράς με το οποίο συγκρίνεται το εξεταζόμενο κτήριο. Το κτήριο αναφοράς έχει τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτήριο. Το κτήριο αναφοράς πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά τόσο στα εξωτερικά δομικά στοιχεία του, όσο και στα Η/Μ συστήματα που αφορούν στη θέρμανση, ψύξη και αερισμό των εσωτερικών χώρων, στην παραγωγή Ζ.Ν.Χ. και στο φωτισμό, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

Για την λειτουργία του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ για την ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίων, απαιτείται αρχικά η εισαγωγή ενός αρχείου "xml", το οποίο λαμβάνεται κατά την εγγραφή του εξεταζόμενου κτηρίου στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρήσεων στην ιστοσελίδα της ΕΥΕΠΕΝ στο www.buildingcert.gr. Κατά την έγγραφή του κτηρίου εισάγονται όλα τα γενικά στοιχεία του κτηρίου καθώς και η χρήση του. Ο επιθεωρητής με την εγγραφή του κτηρίου λαμβάνει το αρχείο xml με τα γενικά δεδομένα του κτηρίου και τον αριθμό πρωτοκόλλου της επιθεώρησης. Το αρχείο αυτό εισάγεται στο λογισμικό και εμφανίζονται τα γενικά στοιχεία του κτηρίου καθώς και η χρήση του, τα οποία δεν μπορούν να τροποποιηθούν μέσα από το λογισμικό παρά μόνο από την ιστοσελίδα της ΕΥΕΠΕΝ στο www.buildingcert.gr. Στην συνέχεια ο επιθεωρητής εισάγει όλα τα υπόλοιπα δεδομένα που απαιτούνται για τους υπολογισμούς. Η απαίτηση εισαγωγής "xml" αρχείου εγγραφής του κτηρίου, δεν υπάρχει στην περίπτωση χρήσης του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ ΜΕΛΕΤΗ, όπου τα γενικά στοιχεία του κτηρίου εισάγονται και τροποποιούνται από τον χρήστη μέσα στο λογισμικό.

Επισημάνσεις που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή ή έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα αναγνωρίζονται με το σύμβολο .

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter