Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Από το 2013 χρησιμοποιούμε συνεχώς την βάση ThingSpeak δεδομένων χρονοσειρών για αποθήκευση, ανάκτηση και απεικόνιση δεδομένων που παράγονται από περιβαλλοντικούς αισθητήρες τηλεμετρίας θερμοκρασίας, υγρασίας, πίεσης, ενέργειας κλπ. Ο κώδικάς της είναι open source, αλλά η δωρεάν μορφή της δεν έχει εξελιχθεί καθόλου από το 2013. Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί είναι η Ruby και η εσωτερική βάση διαχείρισης των δεδομένων είναι η MySql. Η εμπορική μορφή της ThingSpeak λειτουργεί υπό την σκέπη της MathWorks και εμπλουτίστηκε με την μαθηματική βιβλιοθήκη Matlab. Ήδη από το 2013 η ορθή εγκατάσταση της δωρεάν βάσης σε cloud linux debian ήταν μπελαλίδικη. Σήμερα το 2020 και μάλιστα σε συσκευές μικρότερων δυνατοτήτων σε σχέση με το cloud, η εγκατάσταση της δωρεάν ThingSpeak είναι πραγματικά μία πολύ δύσκολη πρόκληση. Ο λόγος είναι ότι οι βιβλιοθήκες κώδικα και οι εγκαταστάτες τους λαμβάνονται από ποικίλους servers στο cloud, που διαθέτουν νεώτερες εκδόσεις βιβλιοθηκών, σε ορισμένες περιπτώσεις μη συμβατές με τις παλιότερες, με αποτέλεσμα η αλυσίδα της εγκατάστασης της βάσης να σπάει σε διάφορα σημεία. Απαιτείται υπομονή και επιμονή, καταγραφή των σφαλμάτων στα σημεία που σπάει η αλυσίδα, αναζήτηση επεξήγησης των σφαλμάτων μέσω της Google, δοκιμή των προτεινόμενων λύσεων και νέα αποσφαλμάτωση μέχρι η βάση να στηθεί ορθά και τρέξει σταθερά. Σήμερα, 04-05-2020, καταφέραμε να εγκαταστήσουμε και τρέξουμε την βάση δεδομένων ThingSpeak σε Raspberry Pi B, μέσα στο οποίο τρέχει το linux Minibian (μία απογυμνωμένη - μίνι έκδοση του Raspbian, το οποίο Raspbian με την σειρά του είναι κλάδος του Debian linux).

Εγκατάσταση ThingSpeak σε Raspberry B με linux Minibian

Προδιαγραφές διαθέσιμου υλικού - λογισμικού

 • laptop Fujitsu AH502, 8GB RAM, 480GB SSD, Windows 8.1 64b
 • raspberry pi B, 700MHz, 512MB RAB, SD Card 16GB
 • Linux Minibian v.2016-03-12
 • Wireless Network Watcher, Nirsoft, v.2.21
 • WinSCP, v.5.13.8
 • Win32DiskImager, v.1.0
 • Σύνδεση στο ίντερνετ (ύπαρξη ρούτερ)

Αρχική εγκατάσταση του linux minibian

 • κατεβάζουμε το σχετικό αρχείο από εδώ
 • βάζουμε την sd κάρτα στον αναγνώστη που διαθέτει το laptop
 • φορτώνουμε το Win32DiskImager, toy υποδεικνύουμε το drive της sd κάρτας και το αρχείο img, στο οποίο θα εγκατασταθεί το linux minibian
 • απενεργοποιούμε την κάρτα από το laptop και την τοποθετούμε στο raspberry pi
 • ενεργοποιούμε το raspberry pi, στο οποίο από προεπιλογή λειτουργεί το πρωτόκολλο DHCP (αυτόματη απόδοση εσωτερικής IP)
 • για να βρούμε ποια είναι η εσωτερική IP του raspberry pi τρέχουμε το Wireless Network Watcher
 • στην συνέχεια τρέχουμε το WinSCP για να επικοινωνήσουμε με το Minidebian μέσω SSH στην πόρτα 22 με προεπιλεγμένο username: root και password: raspberry

Αύξηση ελεύθερου διαθέσιμου χώρου στην κάρτα SD

 • το μέγεθος του εγκατεστημένου linux minibian είναι περίπου 800MB και από αυτά είναι ελεύθερα περίπου 200MB
 • θα πρέπει δηλαδή στον ελεύθερο χώρο των 200MB να προστεθεί με κάποιο τρόπο και ο χώρος της κάρτας SD που δεν βλέπει ακόμη το λειτουργικό (περίπου 14.5GB)
 • αρχικά ενημερώνουμε την βάση διαχείρισης βιβλιοθηκών του λειτουργικού συστήματος (apt-get update)

Code reveal

apt-get update
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Get:1 http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease [22.9 kB]
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [15.0 kB]
Get:3 http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages [170 kB]
Get:4 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [9,540 kB]
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en_GB
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Get:5 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/firmware armhf Packages [1,240 B]
Get:6 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [88.2 kB]
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/firmware Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/firmware Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Fetched 9,837 kB in 38s (258 kB/s)
Reading package lists... Done
 • στην συνέχεια εγκαθιστούμε την βιβλιοθήκη parted

Code reveal

apt-get -y parted
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
apt-get -y install parted
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
libparted2
Suggested packages:
libparted-dev libparted-i18n parted-doc
The following NEW packages will be installed:
libparted2 parted
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 90 not upgraded.
Need to get 451 kB of archives.
After this operation, 696 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libparted2 armhf 3.2-7 [259 kB]
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main parted armhf 3.2-7 [191 kB]
Fetched 451 kB in 17s (26.1 kB/s)
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
Selecting previously unselected package libparted2:armhf.
(Reading database ... 13707 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libparted2_3.2-7_armhf.deb ...
Unpacking libparted2:armhf (3.2-7) ...
Selecting previously unselected package parted.
Preparing to unpack .../parted_3.2-7_armhf.deb ...
Unpacking parted (3.2-7) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up libparted2:armhf (3.2-7) ...
Setting up parted (3.2-7) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u3) ...

 • στην συνέχεια, με το fdisk διαγράφουμε το partition 2 της κάρτας και το ξαναδημιουργούμε ώστε να καταλάβει όλο τον υπόλοιπο χώρο της κάρτας SD

Code reveal

fdisk /dev/mmcblk0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Welcome to fdisk (util-linux 2.25.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): p
Disk /dev/mmcblk0: 14.7 GiB, 15728640000 bytes, 30720000 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000

Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 16 125055 125040 61.1M b W95 FAT32
/dev/mmcblk0p2 125056 1626111 1501056 733M 83 Linux

Command (m for help): d
Partition number (1,2, default 2): 2

Partition 2 has been deleted.

Command (m for help): p
Disk /dev/mmcblk0: 14.7 GiB, 15728640000 bytes, 30720000 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000

Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 16 125055 125040 61.1M b W95 FAT32

Command (m for help): n
Partition type
p primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
e extended (container for logical partitions)
Select (default p): 1
Value out of range.
p primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
e extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (2-4, default 2): 2
First sector (125056-30719999, default 126976): 125056
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (125056-30719999, default 30719999):

Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 14.6 GiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Re-reading the partition table failed.: Device or resource busy

The kernel still uses the old table. The new table will be used at the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8).

 • με το partprobe ενημερώνουμε το λειτουργικό σύστημα για την αλλαγή που κάναμε στο 2ο partition

Code reveal

partprobe -h
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Usage: partprobe [OPTION] [DEVICE]...
Inform the operating system about partition table changes.

-d, --dry-run do not actually inform the operating system
-s, --summary print a summary of contents
-h, --help display this help and exit
-v, --version output version information and exit

When no DEVICE is given, probe all partitions.

Report bugs to <Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.>.
root@minibian:~# partprobe -s /dev/mmcblk0
/dev/mmcblk0: msdos partitions 1 2

root@minibian:~# fdisk /dev/mmcblk0

Welcome to fdisk (util-linux 2.25.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): p
Disk /dev/mmcblk0: 14.7 GiB, 15728640000 bytes, 30720000 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000

Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 16 125055 125040 61.1M b W95 FAT32
/dev/mmcblk0p2 125056 30719999 30594944 14.6G 83 Linux

Command (m for help): q

 • όπως φαίνεται όμως με το df η αλλαγή του μεγέθους έγινε μόνο στο partition table όχι όμως και στην πραγματικότητα

Code reveal

root@minibian:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 722328 458488 211332 69% /
devtmpfs 242776 0 242776 0% /dev
tmpfs 247048 0 247048 0% /dev/shm
tmpfs 247048 4468 242580 2% /run
tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock
tmpfs 247048 0 247048 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 247048 0 247048 0% /tmp
/dev/mmcblk0p1 62378 35474 26904 57% /boot
tmpfs 49412 0 49412 0% /run/user/0
root@minibian:~# e2fsck -f /dev/mmcblk0p2
e2fsck 1.42.12 (29-Aug-2014)
/dev/mmcblk0p2 is mounted.
e2fsck: Cannot continue, aborting.

 • με την εντολή resize2fs υλοποιούμε πραγματικά την αύξηση του μεγέθους, γεγονός που διαπιστώνουμε μετά με την df

Code reveal

root@minibian:~# resize2fs /dev/mmcblk0p2
resize2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
Filesystem at /dev/mmcblk0p2 is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 1
The filesystem on /dev/mmcblk0p2 is now 3824368 (4k) blocks long.

root@minibian:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 15051220 459568 13958716 4% /
devtmpfs 242776 0 242776 0% /dev
tmpfs 247048 0 247048 0% /dev/shm
tmpfs 247048 4468 242580 2% /run
tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock
tmpfs 247048 0 247048 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 247048 0 247048 0% /tmp
/dev/mmcblk0p1 62378 35474 26904 57% /boot
tmpfs 49412 0 49412 0% /run/user/0

Αρχική παραμετροποίηση του linux minibian

 • ενημερώνουμε το λειτουργικό σύστημα με βασικές βιβλιοθήκες (πχ την mysql)

Code reveal

apt-get -y install build-essential mysql-server mysql-client libmysqlclient-dev libxml2-dev libxslt-dev git-core curl rubygems
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Note, selecting 'libxslt1-dev' instead of 'libxslt-dev'
The following extra packages will be installed:
binutils bzip2 cpp cpp-4.6 cpp-4.9 dpkg-dev fakeroot g++ g++-4.9 gcc gcc-4.6 gcc-4.6-base gcc-4.9 gcc-4.9-base git git-man libaio1 libalgorithm-c3-perl libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl
libarchive-extract-perl libasan1 libatomic1 libbz2-1.0 libc-dev-bin libc6 libc6-dev libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libclass-c3-perl libclass-c3-xs-perl libcloog-isl4 libcpan-meta-perl libcurl3 libcurl3-gnutls libdata-optlist-perl
libdata-section-perl libdbd-mysql-perl libdbi-perl libdpkg-perl liberror-perl libfakeroot libfcgi-perl libfile-fcntllock-perl libgcc-4.9-dev libgcc1 libgomp1 libhtml-template-perl libisl10 libldap-2.4-2 liblog-message-perl
liblog-message-simple-perl libmodule-build-perl libmodule-pluggable-perl libmodule-signature-perl libmpc3 libmpfr4 libmro-compat-perl libmysqlclient18 libpackage-constants-perl libparams-util-perl libpod-latex-perl libpod-readme-perl
libreadline5 libregexp-common-perl librtmp1 libruby1.8 libsasl2-2 libsasl2-modules libsasl2-modules-db libsoftware-license-perl libssh2-1 libstdc++-4.9-dev libstdc++6 libsub-exporter-perl libsub-install-perl libterm-readkey-perl
libterm-ui-perl libtext-soundex-perl libtext-template-perl libtimedate-perl libubsan0 libxml2 libxslt1.1 linux-libc-dev make manpages manpages-dev mysql-client-5.5 mysql-common mysql-server-5.5 mysql-server-core-5.5 patch perl
perl-base perl-modules psmisc rename rsync ruby1.8 ruby1.8-dev sgml-base xml-core xz-utils zlib1g zlib1g-dev
Suggested packages:
binutils-doc bzip2-doc cpp-doc gcc-4.6-locales gcc-4.9-locales debian-keyring gcc-4.9-doc libstdc++6-4.9-dbg gcc-multilib autoconf automake libtool flex bison gdb gcc-doc libmudflap0-4.6-dev gcc-4.6-doc libgcc1-dbg libgomp1-dbg
libquadmath-dbg libmudflap0-dbg libcloog-ppl1 libcloog-ppl0 libppl-c4 libppl12 libppl9 binutils-gold libitm1-dbg libatomic1-dbg libasan1-dbg liblsan0-dbg libtsan0-dbg libubsan0-dbg libcilkrts5-dbg gettext-base git-daemon-run
git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-email git-gui gitk gitweb git-arch git-cvs git-mediawiki git-svn glibc-doc libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl libipc-sharedcache-perl libsasl2-modules-otp
libsasl2-modules-ldap libsasl2-modules-sql libsasl2-modules-gssapi-mit libsasl2-modules-gssapi-heimdal libstdc++-4.9-doc pkg-config make-doc mailx tinyca ed diffutils-doc perl-doc libterm-readline-gnu-perl libterm-readline-perl-perl
libb-lint-perl libcpanplus-dist-build-perl libcpanplus-perl libfile-checktree-perl libobject-accessor-perl ruby1.8-examples ri1.8 ruby-switch sgml-base-doc debhelper
Recommended packages:
libarchive-tar-perl
The following NEW packages will be installed:
binutils build-essential bzip2 cpp cpp-4.6 cpp-4.9 curl dpkg-dev fakeroot g++ g++-4.9 gcc gcc-4.6 gcc-4.6-base gcc-4.9 git git-core git-man libaio1 libalgorithm-c3-perl libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl
libalgorithm-merge-perl libarchive-extract-perl libasan1 libatomic1 libc-dev-bin libc6-dev libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libclass-c3-perl libclass-c3-xs-perl libcloog-isl4 libcpan-meta-perl libcurl3 libcurl3-gnutls
libdata-optlist-perl libdata-section-perl libdbd-mysql-perl libdbi-perl libdpkg-perl liberror-perl libfakeroot libfcgi-perl libfile-fcntllock-perl libgcc-4.9-dev libgomp1 libhtml-template-perl libisl10 libldap-2.4-2
liblog-message-perl liblog-message-simple-perl libmodule-build-perl libmodule-pluggable-perl libmodule-signature-perl libmpc3 libmpfr4 libmro-compat-perl libmysqlclient-dev libmysqlclient18 libpackage-constants-perl
libparams-util-perl libpod-latex-perl libpod-readme-perl libreadline5 libregexp-common-perl librtmp1 libruby1.8 libsasl2-2 libsasl2-modules libsasl2-modules-db libsoftware-license-perl libssh2-1 libstdc++-4.9-dev libsub-exporter-perl
libsub-install-perl libterm-readkey-perl libterm-ui-perl libtext-soundex-perl libtext-template-perl libtimedate-perl libubsan0 libxml2 libxml2-dev libxslt1-dev libxslt1.1 linux-libc-dev make manpages manpages-dev mysql-client
mysql-client-5.5 mysql-common mysql-server mysql-server-5.5 mysql-server-core-5.5 patch perl perl-modules psmisc rename rsync ruby1.8 ruby1.8-dev rubygems sgml-base xml-core xz-utils zlib1g-dev
The following packages will be upgraded:
gcc-4.9-base libbz2-1.0 libc6 libgcc1 libstdc++6 perl-base zlib1g
7 upgraded, 109 newly installed, 0 to remove and 83 not upgraded.
Need to get 76.7 MB of archives.
After this operation, 299 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main perl-base armhf 5.20.2-3+deb8u12 [1,104 kB]
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main gcc-4.9-base armhf 4.9.2-10+deb8u2 [160 kB]
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libgcc1 armhf 1:4.9.2-10+deb8u2 [39.5 kB]
Get:4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libstdc++6 armhf 4.9.2-10+deb8u2 [234 kB]
Get:5 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc6 armhf 2.19-18+deb8u10 [4,083 kB]
Get:6 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libbz2-1.0 armhf 1.0.6-7+deb8u2 [42.2 kB]
Get:7 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main zlib1g armhf 1:1.2.8.dfsg-2+deb8u1 [82.3 kB]
Get:8 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libsasl2-modules-db armhf 2.1.26.dfsg1-13+deb8u2 [65.7 kB]
Get:9 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libsasl2-2 armhf 2.1.26.dfsg1-13+deb8u2 [97.4 kB]
Get:10 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libldap-2.4-2 armhf 2.4.40+dfsg-1+deb8u6 [192 kB]
Get:11 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libxml2 armhf 2.9.1+dfsg1-5+deb8u8 [707 kB]
Get:12 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main perl-modules all 5.20.2-3+deb8u12 [2,553 kB]
Get:13 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main perl armhf 5.20.2-3+deb8u12 [2,057 kB]
Get:14 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libaio1 armhf 0.3.110-1 [9,228 B]
Get:15 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libasan1 armhf 4.9.2-10+deb8u2 [165 kB]
Get:16 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libatomic1 armhf 4.9.2-10+deb8u2 [6,786 B]
Get:17 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main g++ armhf 4:4.9.2-2 [1,512 B]
Get:18 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libisl10 armhf 0.12.2-2 [327 kB]
Get:19 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libcloog-isl4 armhf 0.18.2-1 [48.1 kB]
Get:20 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main librtmp1 armhf 2.4+20150115.gita107cef-1+deb8u1 [54.1 kB]
Get:21 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libssh2-1 armhf 1.4.3-4.1+deb8u6 [117 kB]
Get:22 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libcurl3 armhf 7.38.0-4+deb8u16 [234 kB]
Get:23 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main git-core all 1:2.1.4-2.1+deb8u10 [1,492 B]
Get:24 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libcurl3-gnutls armhf 7.38.0-4+deb8u16 [227 kB]
Get:25 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libgomp1 armhf 4.9.2-10+deb8u2 [34.7 kB]
Get:26 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libmpfr4 armhf 3.1.2-2 [501 kB]
Get:27 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main mysql-common all 5.5.62-0+deb8u1 [75.7 kB]
Get:28 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libmysqlclient18 armhf 5.5.62-0+deb8u1 [619 kB]
Get:29 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libubsan0 armhf 4.9.2-10+deb8u2 [68.3 kB]
Get:30 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libxslt1.1 armhf 1.1.28-2+deb8u6 [214 kB]
Get:31 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libdbi-perl armhf 1.631-3+b1 [807 kB]
Get:32 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libdbd-mysql-perl armhf 4.028-2+deb8u2 [113 kB]
Get:33 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libterm-readkey-perl armhf 2.32-1+b2 [26.1 kB]
Get:34 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main mysql-client-5.5 armhf 5.5.62-0+deb8u1 [1,540 kB]
Get:35 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main mysql-server-core-5.5 armhf 5.5.62-0+deb8u1 [3,081 kB]
Get:36 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main psmisc armhf 22.21-2 [117 kB]
Get:37 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main mysql-server-5.5 armhf 5.5.62-0+deb8u1 [1,701 kB]
Get:38 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main sgml-base all 1.26+nmu4 [14.6 kB]
Get:39 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libmpc3 armhf 1.0.2-1 [29.7 kB]
Get:40 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libreadline5 armhf 5.2+dfsg-2 [131 kB]
Get:41 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main manpages all 3.74-1 [997 kB]
Get:42 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main gcc-4.6-base armhf 4.6.4-5+rpi1 [142 kB]
Get:43 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main xz-utils armhf 5.1.1alpha+20120614-2 [237 kB]
Get:44 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main bzip2 armhf 1.0.6-7+deb8u2 [45.3 kB]
Get:45 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main make armhf 4.0-8.1 [333 kB]
Get:46 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main patch armhf 2.7.5-1+deb8u3 [100.0 kB]
Get:47 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main binutils armhf 2.25-5+deb8u1 [3,470 kB]
Get:48 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc-dev-bin armhf 2.19-18+deb8u10 [232 kB]
Get:49 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main linux-libc-dev armhf 3.16.7-ckt11-1+deb8u4+rpi1 [977 kB]
Get:50 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc6-dev armhf 2.19-18+deb8u10 [1,724 kB]
Get:51 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main cpp-4.9 armhf 4.9.2-10+deb8u2 [4,133 kB]
Get:52 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main cpp armhf 4:4.9.2-2 [17.3 kB]
Get:53 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libgcc-4.9-dev armhf 4.9.2-10+deb8u2 [354 kB]
Get:54 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main gcc-4.9 armhf 4.9.2-10+deb8u2 [4,454 kB]
Get:55 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main gcc armhf 4:4.9.2-2 [5,132 B]
Get:56 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libstdc++-4.9-dev armhf 4.9.2-10+deb8u2 [1,132 kB]
Get:57 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main g++-4.9 armhf 4.9.2-10+deb8u2 [11.7 MB]
Get:58 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libtimedate-perl all 2.3000-2 [42.2 kB]
Get:59 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libdpkg-perl all 1.17.27 [1,075 kB]
Get:60 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main dpkg-dev all 1.17.27 [1,548 kB]
Get:61 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main build-essential armhf 11.7 [6,956 B]
Get:62 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main cpp-4.6 armhf 4.6.4-5+rpi1 [4,145 kB]
Get:63 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main curl armhf 7.38.0-4+deb8u16 [197 kB]
Get:64 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libfakeroot armhf 1.20.2-1 [41.9 kB]
Get:65 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main fakeroot armhf 1.20.2-1 [85.5 kB]
Get:66 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main gcc-4.6 armhf 4.6.4-5+rpi1 [4,363 kB]
Get:67 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main liberror-perl all 0.17-1.1 [22.4 kB]
Get:68 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main git-man all 1:2.1.4-2.1+deb8u10 [1,271 kB]
Get:69 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main git armhf 1:2.1.4-2.1+deb8u10 [2,733 kB]
Get:70 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libalgorithm-c3-perl all 0.09-1 [11.9 kB]
Get:71 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libalgorithm-diff-perl all 1.19.02-3 [51.7 kB]
Get:72 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libalgorithm-diff-xs-perl armhf 0.04-3+b1 [11.7 kB]
Get:73 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libalgorithm-merge-perl all 0.08-2 [13.5 kB]
Get:74 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libarchive-extract-perl all 0.72-1 [24.8 kB]
Get:75 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libcgi-pm-perl all 4.09-1 [213 kB]
Get:76 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libfcgi-perl armhf 0.77-1+deb8u1 [34.9 kB]
Get:77 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libcgi-fast-perl all 1:2.04-1 [10.9 kB]
Get:78 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libclass-c3-perl all 0.26-1 [22.9 kB]
Get:79 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libclass-c3-xs-perl armhf 0.13-2+b1 [13.9 kB]
Get:80 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libcpan-meta-perl all 2.142690-1 [125 kB]
Get:81 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libparams-util-perl armhf 1.07-2+b1 [22.3 kB]
Get:82 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libsub-install-perl all 0.928-1 [11.4 kB]
Get:83 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libdata-optlist-perl all 0.109-1 [10.6 kB]
Get:84 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libmro-compat-perl all 0.12-1 [13.2 kB]
Get:85 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libsub-exporter-perl all 0.986-1 [49.9 kB]
Get:86 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libdata-section-perl all 0.200006-1 [13.4 kB]
Get:87 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libfile-fcntllock-perl armhf 0.22-1+b1 [36.0 kB]
Get:88 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libhtml-template-perl all 2.95-1 [66.8 kB]
Get:89 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main liblog-message-perl all 0.8-1 [26.0 kB]
Get:90 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main liblog-message-simple-perl all 0.10-2 [8,126 B]
Get:91 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libmodule-build-perl all 0.421000-2+deb8u1 [265 kB]
Get:92 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libmodule-pluggable-perl all 5.1-1 [25.0 kB]
Get:93 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libmodule-signature-perl all 0.73-1+deb8u2 [30.4 kB]
Get:94 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main zlib1g-dev armhf 1:1.2.8.dfsg-2+deb8u1 [199 kB]
Get:95 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libmysqlclient-dev armhf 5.5.62-0+deb8u1 [888 kB]
Get:96 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpackage-constants-perl all 0.04-1 [5,820 B]
Get:97 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpod-latex-perl all 0.61-1 [34.7 kB]
Get:98 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libregexp-common-perl all 2013031301-1 [173 kB]
Get:99 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpod-readme-perl all 0.11-1 [15.3 kB]
Get:100 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libruby1.8 armhf 1.8.7.358-10 [1,568 kB]
Get:101 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libsasl2-modules armhf 2.1.26.dfsg1-13+deb8u2 [94.6 kB]
Get:102 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libtext-template-perl all 1.46-1 [53.1 kB]
Get:103 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libsoftware-license-perl all 0.103010-3 [119 kB]
Get:104 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libterm-ui-perl all 0.42-1 [19.1 kB]
Get:105 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libtext-soundex-perl armhf 3.4-1+b2 [13.3 kB]
Get:106 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libxml2-dev armhf 2.9.1+dfsg1-5+deb8u8 [616 kB]
Get:107 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libxslt1-dev armhf 1.1.28-2+deb8u6 [499 kB]
Get:108 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main manpages-dev all 3.74-1 [1,865 kB]
Get:109 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main mysql-client all 5.5.62-0+deb8u1 [73.8 kB]
Get:110 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main mysql-server all 5.5.62-0+deb8u1 [73.9 kB]
Get:111 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main rename all 0.20-3 [12.4 kB]
Get:112 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main rsync armhf 3.1.1-3+deb8u2 [373 kB]
Get:113 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main ruby1.8 armhf 1.8.7.358-10 [319 kB]
Get:114 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main ruby1.8-dev armhf 1.8.7.358-10 [682 kB]
Get:115 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main rubygems all 1.8.24-1 [597 kB]
Get:116 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main xml-core all 0.13+nmu2 [24.2 kB]
Fetched 76.7 MB in 2min 3s (619 kB/s)
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
(Reading database ... 13872 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../perl-base_5.20.2-3+deb8u12_armhf.deb ...
Unpacking perl-base (5.20.2-3+deb8u12) over (5.20.2-3+deb8u4) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up perl-base (5.20.2-3+deb8u12) ...
(Reading database ... 13872 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../gcc-4.9-base_4.9.2-10+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking gcc-4.9-base:armhf (4.9.2-10+deb8u2) over (4.9.2-10) ...
Setting up gcc-4.9-base:armhf (4.9.2-10+deb8u2) ...
(Reading database ... 13872 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libgcc1_1%3a4.9.2-10+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking libgcc1:armhf (1:4.9.2-10+deb8u2) over (1:4.9.2-10) ...
Setting up libgcc1:armhf (1:4.9.2-10+deb8u2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u3) ...
(Reading database ... 13872 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libstdc++6_4.9.2-10+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking libstdc++6:armhf (4.9.2-10+deb8u2) over (4.9.2-10) ...
Setting up libstdc++6:armhf (4.9.2-10+deb8u2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u3) ...
(Reading database ... 13872 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libc6_2.19-18+deb8u10_armhf.deb ...
Unpacking libc6:armhf (2.19-18+deb8u10) over (2.19-18+deb8u3) ...
Setting up libc6:armhf (2.19-18+deb8u10) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u3) ...
(Reading database ... 13872 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libbz2-1.0_1.0.6-7+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking libbz2-1.0:armhf (1.0.6-7+deb8u2) over (1.0.6-7) ...
Setting up libbz2-1.0:armhf (1.0.6-7+deb8u2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u3) ...
(Reading database ... 13872 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../zlib1g_1%3a1.2.8.dfsg-2+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking zlib1g:armhf (1:1.2.8.dfsg-2+deb8u1) over (1:1.2.8.dfsg-2) ...
Setting up zlib1g:armhf (1:1.2.8.dfsg-2+deb8u1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u3) ...
Selecting previously unselected package libsasl2-modules-db:armhf.
(Reading database ... 13872 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libsasl2-modules-db_2.1.26.dfsg1-13+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking libsasl2-modules-db:armhf (2.1.26.dfsg1-13+deb8u2) ...
Selecting previously unselected package libsasl2-2:armhf.
Preparing to unpack .../libsasl2-2_2.1.26.dfsg1-13+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking libsasl2-2:armhf (2.1.26.dfsg1-13+deb8u2) ...
Selecting previously unselected package libldap-2.4-2:armhf.
Preparing to unpack .../libldap-2.4-2_2.4.40+dfsg-1+deb8u6_armhf.deb ...
Unpacking libldap-2.4-2:armhf (2.4.40+dfsg-1+deb8u6) ...
Selecting previously unselected package libxml2:armhf.
Preparing to unpack .../libxml2_2.9.1+dfsg1-5+deb8u8_armhf.deb ...
Unpacking libxml2:armhf (2.9.1+dfsg1-5+deb8u8) ...
Selecting previously unselected package perl-modules.
Preparing to unpack .../perl-modules_5.20.2-3+deb8u12_all.deb ...
Unpacking perl-modules (5.20.2-3+deb8u12) ...
Selecting previously unselected package perl.
Preparing to unpack .../perl_5.20.2-3+deb8u12_armhf.deb ...
Unpacking perl (5.20.2-3+deb8u12) ...
Selecting previously unselected package libaio1:armhf.
Preparing to unpack .../libaio1_0.3.110-1_armhf.deb ...
Unpacking libaio1:armhf (0.3.110-1) ...
Selecting previously unselected package libasan1:armhf.
Preparing to unpack .../libasan1_4.9.2-10+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking libasan1:armhf (4.9.2-10+deb8u2) ...
Selecting previously unselected package libatomic1:armhf.
Preparing to unpack .../libatomic1_4.9.2-10+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking libatomic1:armhf (4.9.2-10+deb8u2) ...
Selecting previously unselected package libisl10:armhf.
Preparing to unpack .../libisl10_0.12.2-2_armhf.deb ...
Unpacking libisl10:armhf (0.12.2-2) ...
Selecting previously unselected package libcloog-isl4:armhf.
Preparing to unpack .../libcloog-isl4_0.18.2-1_armhf.deb ...
Unpacking libcloog-isl4:armhf (0.18.2-1) ...
Selecting previously unselected package librtmp1:armhf.
Preparing to unpack .../librtmp1_2.4+20150115.gita107cef-1+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking librtmp1:armhf (2.4+20150115.gita107cef-1+deb8u1) ...
Selecting previously unselected package libssh2-1:armhf.
Preparing to unpack .../libssh2-1_1.4.3-4.1+deb8u6_armhf.deb ...
Unpacking libssh2-1:armhf (1.4.3-4.1+deb8u6) ...
Selecting previously unselected package libcurl3:armhf.
Preparing to unpack .../libcurl3_7.38.0-4+deb8u16_armhf.deb ...
Unpacking libcurl3:armhf (7.38.0-4+deb8u16) ...
Selecting previously unselected package libcurl3-gnutls:armhf.
Preparing to unpack .../libcurl3-gnutls_7.38.0-4+deb8u16_armhf.deb ...
Unpacking libcurl3-gnutls:armhf (7.38.0-4+deb8u16) ...
Selecting previously unselected package libgomp1:armhf.
Preparing to unpack .../libgomp1_4.9.2-10+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking libgomp1:armhf (4.9.2-10+deb8u2) ...
Selecting previously unselected package libmpfr4:armhf.
Preparing to unpack .../libmpfr4_3.1.2-2_armhf.deb ...
Unpacking libmpfr4:armhf (3.1.2-2) ...
Selecting previously unselected package mysql-common.
Preparing to unpack .../mysql-common_5.5.62-0+deb8u1_all.deb ...
Unpacking mysql-common (5.5.62-0+deb8u1) ...
Selecting previously unselected package libmysqlclient18:armhf.
Preparing to unpack .../libmysqlclient18_5.5.62-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libmysqlclient18:armhf (5.5.62-0+deb8u1) ...
Selecting previously unselected package libubsan0:armhf.
Preparing to unpack .../libubsan0_4.9.2-10+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking libubsan0:armhf (4.9.2-10+deb8u2) ...
Selecting previously unselected package libxslt1.1:armhf.
Preparing to unpack .../libxslt1.1_1.1.28-2+deb8u6_armhf.deb ...
Unpacking libxslt1.1:armhf (1.1.28-2+deb8u6) ...
Selecting previously unselected package libdbi-perl.
Preparing to unpack .../libdbi-perl_1.631-3+b1_armhf.deb ...
Unpacking libdbi-perl (1.631-3+b1) ...
Selecting previously unselected package libdbd-mysql-perl.
Preparing to unpack .../libdbd-mysql-perl_4.028-2+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking libdbd-mysql-perl (4.028-2+deb8u2) ...
Selecting previously unselected package libterm-readkey-perl.
Preparing to unpack .../libterm-readkey-perl_2.32-1+b2_armhf.deb ...
Unpacking libterm-readkey-perl (2.32-1+b2) ...
Selecting previously unselected package mysql-client-5.5.
Preparing to unpack .../mysql-client-5.5_5.5.62-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking mysql-client-5.5 (5.5.62-0+deb8u1) ...
Selecting previously unselected package mysql-server-core-5.5.
Preparing to unpack .../mysql-server-core-5.5_5.5.62-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking mysql-server-core-5.5 (5.5.62-0+deb8u1) ...
Selecting previously unselected package psmisc.
Preparing to unpack .../psmisc_22.21-2_armhf.deb ...
Unpacking psmisc (22.21-2) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up mysql-common (5.5.62-0+deb8u1) ...
Selecting previously unselected package mysql-server-5.5.
(Reading database ... 15604 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../mysql-server-5.5_5.5.62-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking mysql-server-5.5 (5.5.62-0+deb8u1) ...
Selecting previously unselected package sgml-base.
Preparing to unpack .../sgml-base_1.26+nmu4_all.deb ...
Unpacking sgml-base (1.26+nmu4) ...
Selecting previously unselected package libmpc3:armhf.
Preparing to unpack .../libmpc3_1.0.2-1_armhf.deb ...
Unpacking libmpc3:armhf (1.0.2-1) ...
Selecting previously unselected package libreadline5:armhf.
Preparing to unpack .../libreadline5_5.2+dfsg-2_armhf.deb ...
Unpacking libreadline5:armhf (5.2+dfsg-2) ...
Selecting previously unselected package manpages.
Preparing to unpack .../manpages_3.74-1_all.deb ...
Unpacking manpages (3.74-1) ...
Selecting previously unselected package gcc-4.6-base:armhf.
Preparing to unpack .../gcc-4.6-base_4.6.4-5+rpi1_armhf.deb ...
Unpacking gcc-4.6-base:armhf (4.6.4-5+rpi1) ...
Selecting previously unselected package xz-utils.
Preparing to unpack .../xz-utils_5.1.1alpha+20120614-2_armhf.deb ...
Unpacking xz-utils (5.1.1alpha+20120614-2) ...
Selecting previously unselected package bzip2.
Preparing to unpack .../bzip2_1.0.6-7+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking bzip2 (1.0.6-7+deb8u2) ...
Selecting previously unselected package make.
Preparing to unpack .../make_4.0-8.1_armhf.deb ...
Unpacking make (4.0-8.1) ...
Selecting previously unselected package patch.
Preparing to unpack .../patch_2.7.5-1+deb8u3_armhf.deb ...
Unpacking patch (2.7.5-1+deb8u3) ...
Selecting previously unselected package binutils.
Preparing to unpack .../binutils_2.25-5+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking binutils (2.25-5+deb8u1) ...
Selecting previously unselected package libc-dev-bin.
Preparing to unpack .../libc-dev-bin_2.19-18+deb8u10_armhf.deb ...
Unpacking libc-dev-bin (2.19-18+deb8u10) ...
Selecting previously unselected package linux-libc-dev:armhf.
Preparing to unpack .../linux-libc-dev_3.16.7-ckt11-1+deb8u4+rpi1_armhf.deb ...
Unpacking linux-libc-dev:armhf (3.16.7-ckt11-1+deb8u4+rpi1) ...
Selecting previously unselected package libc6-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libc6-dev_2.19-18+deb8u10_armhf.deb ...
Unpacking libc6-dev:armhf (2.19-18+deb8u10) ...
Selecting previously unselected package cpp-4.9.
Preparing to unpack .../cpp-4.9_4.9.2-10+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking cpp-4.9 (4.9.2-10+deb8u2) ...
Selecting previously unselected package cpp.
Preparing to unpack .../cpp_4%3a4.9.2-2_armhf.deb ...
Unpacking cpp (4:4.9.2-2) ...
Selecting previously unselected package libgcc-4.9-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libgcc-4.9-dev_4.9.2-10+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking libgcc-4.9-dev:armhf (4.9.2-10+deb8u2) ...
Selecting previously unselected package gcc-4.9.
Preparing to unpack .../gcc-4.9_4.9.2-10+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking gcc-4.9 (4.9.2-10+deb8u2) ...
Selecting previously unselected package gcc.
Preparing to unpack .../gcc_4%3a4.9.2-2_armhf.deb ...
Unpacking gcc (4:4.9.2-2) ...
Selecting previously unselected package libstdc++-4.9-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libstdc++-4.9-dev_4.9.2-10+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking libstdc++-4.9-dev:armhf (4.9.2-10+deb8u2) ...
Selecting previously unselected package g++-4.9.
Preparing to unpack .../g++-4.9_4.9.2-10+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking g++-4.9 (4.9.2-10+deb8u2) ...
Selecting previously unselected package g++.
Preparing to unpack .../g++_4%3a4.9.2-2_armhf.deb ...
Unpacking g++ (4:4.9.2-2) ...
Selecting previously unselected package libtimedate-perl.
Preparing to unpack .../libtimedate-perl_2.3000-2_all.deb ...
Unpacking libtimedate-perl (2.3000-2) ...
Selecting previously unselected package libdpkg-perl.
Preparing to unpack .../libdpkg-perl_1.17.27_all.deb ...
Unpacking libdpkg-perl (1.17.27) ...
Selecting previously unselected package dpkg-dev.
Preparing to unpack .../dpkg-dev_1.17.27_all.deb ...
Unpacking dpkg-dev (1.17.27) ...
Selecting previously unselected package build-essential.
Preparing to unpack .../build-essential_11.7_armhf.deb ...
Unpacking build-essential (11.7) ...
Selecting previously unselected package cpp-4.6.
Preparing to unpack .../cpp-4.6_4.6.4-5+rpi1_armhf.deb ...
Unpacking cpp-4.6 (4.6.4-5+rpi1) ...
Selecting previously unselected package curl.
Preparing to unpack .../curl_7.38.0-4+deb8u16_armhf.deb ...
Unpacking curl (7.38.0-4+deb8u16) ...
Selecting previously unselected package libfakeroot:armhf.
Preparing to unpack .../libfakeroot_1.20.2-1_armhf.deb ...
Unpacking libfakeroot:armhf (1.20.2-1) ...
Selecting previously unselected package fakeroot.
Preparing to unpack .../fakeroot_1.20.2-1_armhf.deb ...
Unpacking fakeroot (1.20.2-1) ...
Selecting previously unselected package gcc-4.6.
Preparing to unpack .../gcc-4.6_4.6.4-5+rpi1_armhf.deb ...
Unpacking gcc-4.6 (4.6.4-5+rpi1) ...
Selecting previously unselected package liberror-perl.
Preparing to unpack .../liberror-perl_0.17-1.1_all.deb ...
Unpacking liberror-perl (0.17-1.1) ...
Selecting previously unselected package git-man.
Preparing to unpack .../git-man_1%3a2.1.4-2.1+deb8u10_all.deb ...
Unpacking git-man (1:2.1.4-2.1+deb8u10) ...
Selecting previously unselected package git.
Preparing to unpack .../git_1%3a2.1.4-2.1+deb8u10_armhf.deb ...
Unpacking git (1:2.1.4-2.1+deb8u10) ...
Selecting previously unselected package git-core.
Preparing to unpack .../git-core_1%3a2.1.4-2.1+deb8u10_all.deb ...
Unpacking git-core (1:2.1.4-2.1+deb8u10) ...
Selecting previously unselected package libalgorithm-c3-perl.
Preparing to unpack .../libalgorithm-c3-perl_0.09-1_all.deb ...
Unpacking libalgorithm-c3-perl (0.09-1) ...
Selecting previously unselected package libalgorithm-diff-perl.
Preparing to unpack .../libalgorithm-diff-perl_1.19.02-3_all.deb ...
Unpacking libalgorithm-diff-perl (1.19.02-3) ...
Selecting previously unselected package libalgorithm-diff-xs-perl.
Preparing to unpack .../libalgorithm-diff-xs-perl_0.04-3+b1_armhf.deb ...
Unpacking libalgorithm-diff-xs-perl (0.04-3+b1) ...
Selecting previously unselected package libalgorithm-merge-perl.
Preparing to unpack .../libalgorithm-merge-perl_0.08-2_all.deb ...
Unpacking libalgorithm-merge-perl (0.08-2) ...
Selecting previously unselected package libarchive-extract-perl.
Preparing to unpack .../libarchive-extract-perl_0.72-1_all.deb ...
Unpacking libarchive-extract-perl (0.72-1) ...
Selecting previously unselected package libcgi-pm-perl.
Preparing to unpack .../libcgi-pm-perl_4.09-1_all.deb ...
Unpacking libcgi-pm-perl (4.09-1) ...
Selecting previously unselected package libfcgi-perl.
Preparing to unpack .../libfcgi-perl_0.77-1+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libfcgi-perl (0.77-1+deb8u1) ...
Selecting previously unselected package libcgi-fast-perl.
Preparing to unpack .../libcgi-fast-perl_1%3a2.04-1_all.deb ...
Unpacking libcgi-fast-perl (1:2.04-1) ...
Selecting previously unselected package libclass-c3-perl.
Preparing to unpack .../libclass-c3-perl_0.26-1_all.deb ...
Unpacking libclass-c3-perl (0.26-1) ...
Selecting previously unselected package libclass-c3-xs-perl.
Preparing to unpack .../libclass-c3-xs-perl_0.13-2+b1_armhf.deb ...
Unpacking libclass-c3-xs-perl (0.13-2+b1) ...
Selecting previously unselected package libcpan-meta-perl.
Preparing to unpack .../libcpan-meta-perl_2.142690-1_all.deb ...
Unpacking libcpan-meta-perl (2.142690-1) ...
Selecting previously unselected package libparams-util-perl.
Preparing to unpack .../libparams-util-perl_1.07-2+b1_armhf.deb ...
Unpacking libparams-util-perl (1.07-2+b1) ...
Selecting previously unselected package libsub-install-perl.
Preparing to unpack .../libsub-install-perl_0.928-1_all.deb ...
Unpacking libsub-install-perl (0.928-1) ...
Selecting previously unselected package libdata-optlist-perl.
Preparing to unpack .../libdata-optlist-perl_0.109-1_all.deb ...
Unpacking libdata-optlist-perl (0.109-1) ...
Selecting previously unselected package libmro-compat-perl.
Preparing to unpack .../libmro-compat-perl_0.12-1_all.deb ...
Unpacking libmro-compat-perl (0.12-1) ...
Selecting previously unselected package libsub-exporter-perl.
Preparing to unpack .../libsub-exporter-perl_0.986-1_all.deb ...
Unpacking libsub-exporter-perl (0.986-1) ...
Selecting previously unselected package libdata-section-perl.
Preparing to unpack .../libdata-section-perl_0.200006-1_all.deb ...
Unpacking libdata-section-perl (0.200006-1) ...
Selecting previously unselected package libfile-fcntllock-perl.
Preparing to unpack .../libfile-fcntllock-perl_0.22-1+b1_armhf.deb ...
Unpacking libfile-fcntllock-perl (0.22-1+b1) ...
Selecting previously unselected package libhtml-template-perl.
Preparing to unpack .../libhtml-template-perl_2.95-1_all.deb ...
Unpacking libhtml-template-perl (2.95-1) ...
Selecting previously unselected package liblog-message-perl.
Preparing to unpack .../liblog-message-perl_0.8-1_all.deb ...
Unpacking liblog-message-perl (0.8-1) ...
Selecting previously unselected package liblog-message-simple-perl.
Preparing to unpack .../liblog-message-simple-perl_0.10-2_all.deb ...
Unpacking liblog-message-simple-perl (0.10-2) ...
Selecting previously unselected package libmodule-build-perl.
Preparing to unpack .../libmodule-build-perl_0.421000-2+deb8u1_all.deb ...
Adding 'diversion of /usr/bin/config_data to /usr/bin/config_data.diverted by libmodule-build-perl'
Adding 'diversion of /usr/share/man/man1/config_data.1.gz to /usr/share/man/man1/config_data.diverted.1.gz by libmodule-build-perl'
Unpacking libmodule-build-perl (0.421000-2+deb8u1) ...
Selecting previously unselected package libmodule-pluggable-perl.
Preparing to unpack .../libmodule-pluggable-perl_5.1-1_all.deb ...
Unpacking libmodule-pluggable-perl (5.1-1) ...
Selecting previously unselected package libmodule-signature-perl.
Preparing to unpack .../libmodule-signature-perl_0.73-1+deb8u2_all.deb ...
Unpacking libmodule-signature-perl (0.73-1+deb8u2) ...
Selecting previously unselected package zlib1g-dev:armhf.
Preparing to unpack .../zlib1g-dev_1%3a1.2.8.dfsg-2+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking zlib1g-dev:armhf (1:1.2.8.dfsg-2+deb8u1) ...
Selecting previously unselected package libmysqlclient-dev.
Preparing to unpack .../libmysqlclient-dev_5.5.62-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking libmysqlclient-dev (5.5.62-0+deb8u1) ...
Selecting previously unselected package libpackage-constants-perl.
Preparing to unpack .../libpackage-constants-perl_0.04-1_all.deb ...
Unpacking libpackage-constants-perl (0.04-1) ...
Selecting previously unselected package libpod-latex-perl.
Preparing to unpack .../libpod-latex-perl_0.61-1_all.deb ...
Adding 'diversion of /usr/bin/pod2latex to /usr/bin/pod2latex.bundled by libpod-latex-perl'
Adding 'diversion of /usr/share/man/man1/pod2latex.1.gz to /usr/share/man/man1/pod2latex.bundled.1.gz by libpod-latex-perl'
Unpacking libpod-latex-perl (0.61-1) ...
Selecting previously unselected package libregexp-common-perl.
Preparing to unpack .../libregexp-common-perl_2013031301-1_all.deb ...
Unpacking libregexp-common-perl (2013031301-1) ...
Selecting previously unselected package libpod-readme-perl.
Preparing to unpack .../libpod-readme-perl_0.11-1_all.deb ...
Unpacking libpod-readme-perl (0.11-1) ...
Selecting previously unselected package libruby1.8.
Preparing to unpack .../libruby1.8_1.8.7.358-10_armhf.deb ...
Unpacking libruby1.8 (1.8.7.358-10) ...
Selecting previously unselected package libsasl2-modules:armhf.
Preparing to unpack .../libsasl2-modules_2.1.26.dfsg1-13+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking libsasl2-modules:armhf (2.1.26.dfsg1-13+deb8u2) ...
Selecting previously unselected package libtext-template-perl.
Preparing to unpack .../libtext-template-perl_1.46-1_all.deb ...
Unpacking libtext-template-perl (1.46-1) ...
Selecting previously unselected package libsoftware-license-perl.
Preparing to unpack .../libsoftware-license-perl_0.103010-3_all.deb ...
Unpacking libsoftware-license-perl (0.103010-3) ...
Selecting previously unselected package libterm-ui-perl.
Preparing to unpack .../libterm-ui-perl_0.42-1_all.deb ...
Unpacking libterm-ui-perl (0.42-1) ...
Selecting previously unselected package libtext-soundex-perl.
Preparing to unpack .../libtext-soundex-perl_3.4-1+b2_armhf.deb ...
Unpacking libtext-soundex-perl (3.4-1+b2) ...
Selecting previously unselected package libxml2-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libxml2-dev_2.9.1+dfsg1-5+deb8u8_armhf.deb ...
Unpacking libxml2-dev:armhf (2.9.1+dfsg1-5+deb8u8) ...
Selecting previously unselected package libxslt1-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libxslt1-dev_1.1.28-2+deb8u6_armhf.deb ...
Unpacking libxslt1-dev:armhf (1.1.28-2+deb8u6) ...
Selecting previously unselected package manpages-dev.
Preparing to unpack .../manpages-dev_3.74-1_all.deb ...
Unpacking manpages-dev (3.74-1) ...
Selecting previously unselected package mysql-client.
Preparing to unpack .../mysql-client_5.5.62-0+deb8u1_all.deb ...
Unpacking mysql-client (5.5.62-0+deb8u1) ...
Selecting previously unselected package mysql-server.
Preparing to unpack .../mysql-server_5.5.62-0+deb8u1_all.deb ...
Unpacking mysql-server (5.5.62-0+deb8u1) ...
Selecting previously unselected package rename.
Preparing to unpack .../archives/rename_0.20-3_all.deb ...
Unpacking rename (0.20-3) ...
Selecting previously unselected package rsync.
Preparing to unpack .../rsync_3.1.1-3+deb8u2_armhf.deb ...
Unpacking rsync (3.1.1-3+deb8u2) ...
Selecting previously unselected package ruby1.8.
Preparing to unpack .../ruby1.8_1.8.7.358-10_armhf.deb ...
Unpacking ruby1.8 (1.8.7.358-10) ...
Selecting previously unselected package ruby1.8-dev.
Preparing to unpack .../ruby1.8-dev_1.8.7.358-10_armhf.deb ...
Unpacking ruby1.8-dev (1.8.7.358-10) ...
Selecting previously unselected package rubygems.
Preparing to unpack .../rubygems_1.8.24-1_all.deb ...
Unpacking rubygems (1.8.24-1) ...
Selecting previously unselected package xml-core.
Preparing to unpack .../xml-core_0.13+nmu2_all.deb ...
Unpacking xml-core (0.13+nmu2) ...
Processing triggers for systemd (215-17+deb8u3) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up libsasl2-modules-db:armhf (2.1.26.dfsg1-13+deb8u2) ...
Setting up libsasl2-2:armhf (2.1.26.dfsg1-13+deb8u2) ...
Setting up libldap-2.4-2:armhf (2.4.40+dfsg-1+deb8u6) ...
Setting up libxml2:armhf (2.9.1+dfsg1-5+deb8u8) ...
Setting up perl-modules (5.20.2-3+deb8u12) ...
Setting up perl (5.20.2-3+deb8u12) ...
update-alternatives: using /usr/bin/prename to provide /usr/bin/rename (rename) in auto mode
Setting up libaio1:armhf (0.3.110-1) ...
Setting up libasan1:armhf (4.9.2-10+deb8u2) ...
Setting up libatomic1:armhf (4.9.2-10+deb8u2) ...
Setting up libisl10:armhf (0.12.2-2) ...
Setting up libcloog-isl4:armhf (0.18.2-1) ...
Setting up librtmp1:armhf (2.4+20150115.gita107cef-1+deb8u1) ...
Setting up libssh2-1:armhf (1.4.3-4.1+deb8u6) ...
Setting up libcurl3:armhf (7.38.0-4+deb8u16) ...
Setting up libcurl3-gnutls:armhf (7.38.0-4+deb8u16) ...
Setting up libgomp1:armhf (4.9.2-10+deb8u2) ...
Setting up libmpfr4:armhf (3.1.2-2) ...
Setting up libmysqlclient18:armhf (5.5.62-0+deb8u1) ...
Setting up libubsan0:armhf (4.9.2-10+deb8u2) ...
Setting up libxslt1.1:armhf (1.1.28-2+deb8u6) ...
Setting up libdbi-perl (1.631-3+b1) ...
Setting up libdbd-mysql-perl (4.028-2+deb8u2) ...
Setting up libterm-readkey-perl (2.32-1+b2) ...
Setting up mysql-client-5.5 (5.5.62-0+deb8u1) ...
Setting up mysql-server-core-5.5 (5.5.62-0+deb8u1) ...
Setting up psmisc (22.21-2) ...
Setting up mysql-server-5.5 (5.5.62-0+deb8u1) ...
200503 21:55:12 [Warning] Using unique option prefix key_buffer instead of key_buffer_size is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
200503 21:55:12 [Note] Ignoring --secure-file-priv value as server is running with --bootstrap.
200503 21:55:12 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 5.5.62-0+deb8u1) starting as process 12428 ...
Setting up sgml-base (1.26+nmu4) ...
Setting up libmpc3:armhf (1.0.2-1) ...
Setting up libreadline5:armhf (5.2+dfsg-2) ...
Setting up manpages (3.74-1) ...
Setting up gcc-4.6-base:armhf (4.6.4-5+rpi1) ...
Setting up xz-utils (5.1.1alpha+20120614-2) ...
update-alternatives: using /usr/bin/xz to provide /usr/bin/lzma (lzma) in auto mode
Setting up bzip2 (1.0.6-7+deb8u2) ...
Setting up make (4.0-8.1) ...
Setting up patch (2.7.5-1+deb8u3) ...
Setting up binutils (2.25-5+deb8u1) ...
Setting up libc-dev-bin (2.19-18+deb8u10) ...
Setting up linux-libc-dev:armhf (3.16.7-ckt11-1+deb8u4+rpi1) ...
Setting up libc6-dev:armhf (2.19-18+deb8u10) ...
Setting up cpp-4.9 (4.9.2-10+deb8u2) ...
Setting up cpp (4:4.9.2-2) ...
Setting up libgcc-4.9-dev:armhf (4.9.2-10+deb8u2) ...
Setting up gcc-4.9 (4.9.2-10+deb8u2) ...
Setting up gcc (4:4.9.2-2) ...
Setting up libstdc++-4.9-dev:armhf (4.9.2-10+deb8u2) ...
Setting up g++-4.9 (4.9.2-10+deb8u2) ...
Setting up g++ (4:4.9.2-2) ...
update-alternatives: using /usr/bin/g++ to provide /usr/bin/c++ (c++) in auto mode
Setting up libtimedate-perl (2.3000-2) ...
Setting up libdpkg-perl (1.17.27) ...
Setting up dpkg-dev (1.17.27) ...
Setting up build-essential (11.7) ...
Setting up cpp-4.6 (4.6.4-5+rpi1) ...
Setting up curl (7.38.0-4+deb8u16) ...
Setting up libfakeroot:armhf (1.20.2-1) ...
Setting up fakeroot (1.20.2-1) ...
update-alternatives: using /usr/bin/fakeroot-sysv to provide /usr/bin/fakeroot (fakeroot) in auto mode
Setting up gcc-4.6 (4.6.4-5+rpi1) ...
Setting up liberror-perl (0.17-1.1) ...
Setting up git-man (1:2.1.4-2.1+deb8u10) ...
Setting up git (1:2.1.4-2.1+deb8u10) ...
Setting up git-core (1:2.1.4-2.1+deb8u10) ...
Setting up libalgorithm-c3-perl (0.09-1) ...
Setting up libalgorithm-diff-perl (1.19.02-3) ...
Setting up libalgorithm-diff-xs-perl (0.04-3+b1) ...
Setting up libalgorithm-merge-perl (0.08-2) ...
Setting up libarchive-extract-perl (0.72-1) ...
Setting up libcgi-pm-perl (4.09-1) ...
Setting up libfcgi-perl (0.77-1+deb8u1) ...
Setting up libcgi-fast-perl (1:2.04-1) ...
Setting up libclass-c3-perl (0.26-1) ...
Setting up libclass-c3-xs-perl (0.13-2+b1) ...
Setting up libcpan-meta-perl (2.142690-1) ...
Setting up libparams-util-perl (1.07-2+b1) ...
Setting up libsub-install-perl (0.928-1) ...
Setting up libdata-optlist-perl (0.109-1) ...
Setting up libmro-compat-perl (0.12-1) ...
Setting up libsub-exporter-perl (0.986-1) ...
Setting up libdata-section-perl (0.200006-1) ...
Setting up libfile-fcntllock-perl (0.22-1+b1) ...
Setting up libhtml-template-perl (2.95-1) ...
Setting up liblog-message-perl (0.8-1) ...
Setting up liblog-message-simple-perl (0.10-2) ...
Setting up libmodule-build-perl (0.421000-2+deb8u1) ...
Setting up libmodule-pluggable-perl (5.1-1) ...
Setting up libmodule-signature-perl (0.73-1+deb8u2) ...
Setting up zlib1g-dev:armhf (1:1.2.8.dfsg-2+deb8u1) ...
Setting up libmysqlclient-dev (5.5.62-0+deb8u1) ...
Setting up libpackage-constants-perl (0.04-1) ...
Setting up libpod-latex-perl (0.61-1) ...
Setting up libregexp-common-perl (2013031301-1) ...
Setting up libpod-readme-perl (0.11-1) ...
Setting up libruby1.8 (1.8.7.358-10) ...
Setting up libsasl2-modules:armhf (2.1.26.dfsg1-13+deb8u2) ...
Setting up libtext-template-perl (1.46-1) ...
Setting up libsoftware-license-perl (0.103010-3) ...
Setting up libterm-ui-perl (0.42-1) ...
Setting up libtext-soundex-perl (3.4-1+b2) ...
Setting up libxml2-dev:armhf (2.9.1+dfsg1-5+deb8u8) ...
Setting up libxslt1-dev:armhf (1.1.28-2+deb8u6) ...
Setting up manpages-dev (3.74-1) ...
Setting up mysql-client (5.5.62-0+deb8u1) ...
Setting up mysql-server (5.5.62-0+deb8u1) ...
Setting up rename (0.20-3) ...
update-alternatives: using /usr/bin/file-rename to provide /usr/bin/rename (rename) in auto mode
Setting up rsync (3.1.1-3+deb8u2) ...
Setting up ruby1.8 (1.8.7.358-10) ...
update-alternatives: using /usr/bin/ruby1.8 to provide /usr/bin/ruby (ruby) in auto mode
Setting up ruby1.8-dev (1.8.7.358-10) ...
Setting up rubygems (1.8.24-1) ...
Setting up xml-core (0.13+nmu2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u3) ...
Processing triggers for systemd (215-17+deb8u3) ...
Processing triggers for sgml-base (1.26+nmu4) ...

 • παρατηρούμε ότι μόνο αυτή η ενημέρωση κατανάλωσε 450MB από τον ελεύθερο χώρο της κάρτας

Code reveal

root@minibian:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 15051220 878284 13538624 7% /
devtmpfs 242776 0 242776 0% /dev
tmpfs 247048 0 247048 0% /dev/shm
tmpfs 247048 4476 242572 2% /run
tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock
tmpfs 247048 0 247048 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 247048 0 247048 0% /tmp
/dev/mmcblk0p1 62378 35474 26904 57% /boot
tmpfs 49412 0 49412 0% /run/user/0

 • ακολουθούμε τις οδηγίες αρχικής εγκατάστασης βιβλιοθηκών της Ruby από εδώ, με κάποιες τροποποιήσεις (πχ gpg αντί για gpg2)

Code reveal

whatis gpg
gpg (1) - OpenPGP encryption and signing tool
root@minibian:~# gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
gpg: requesting key D39DC0E3 from hkp server keys.gnupg.net
gpg: /root/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key D39DC0E3: public key "Michal Papis (RVM signing) <Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.>" imported
gpg: no ultimately trusted keys found
gpg: Total number processed: 1
gpg: imported: 1 (RSA: 1)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
curl -L https://get.rvm.io | bash -s stable
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 194 100 194 0 0 217 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 217
100 24535 100 24535 0 0 18153 0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 392k
Downloading https://github.com/rvm/rvm/archive/1.29.10.tar.gz
Downloading https://github.com/rvm/rvm/releases/download/1.29.10/1.29.10.tar.gz.asc
gpg: Signature made Wed 25 Mar 2020 21:58:42 GMT using RSA key ID 39499BDB
gpg: Can't check signature: public key not found
GPG signature verification failed for '/usr/local/rvm/archives/rvm-1.29.10.tgz' - 'https://github.com/rvm/rvm/releases/download/1.29.10/1.29.10.tar.gz.asc'! Try to install GPG v2 and then fetch the public key:

gpg --keyserver hkp://pool.sks-keyservers.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3 7D2BAF1CF37B13E2069D6956105BD0E739499BDB

or if it fails:

command curl -sSL https://rvm.io/mpapis.asc | gpg --import -
command curl -sSL https://rvm.io/pkuczynski.asc | gpg --import -

In case of further problems with validation please refer to https://rvm.io/rvm/security
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
source ~/.rvm/scripts/rvm
-bash: /root/.rvm/scripts/rvm: No such file or directory

 • από τις αναφορές που δίνει το σύστημα διαπιστώνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, σημειώθηκαν σφάλματα, πάμε στο https://get.rvm.io και βλέπουμε ότι κάνει redirect στο https://raw.githubusercontent.com/rvm/rvm/master/binscripts/rvm-installer
 • εκεί εμφανίζεται κώδικας bash shell script, τον οποίο σώζουμε στο αρχείο ./rvm-installer.sh, το οποίο με την σειρά του εκτελούμε ως sh, από τις αναφορές του συστήματος καταλαβαίνουμε ότι τώρα πάμε καλά, τουλάχιστον για την ώρα

Code reveal

Downloading https://github.com/rvm/rvm/archive/master.tar.gz
Creating group 'rvm'
Installing RVM to /usr/local/rvm/
Installation of RVM in /usr/local/rvm/ is almost complete:

* First you need to add all users that will be using rvm to 'rvm' group,
and logout - login again, anyone using rvm will be operating with `umask u=rwx,g=rwx,o=rx`.

* To start using RVM you need to run `source /etc/profile.d/rvm.sh`
in all your open shell windows, in rare cases you need to reopen all shell windows.
* Please do NOT forget to add your users to the rvm group.
The installer no longer auto-adds root or users to the rvm group. Admins must do this.
Also, please note that group memberships are ONLY evaluated at login time.
This means that users must log out then back in before group membership takes effect!
Thanks for installing RVM 🙏
Please consider donating to our open collective to help us maintain RVM.

👉 Donate: https://opencollective.com/rvm/donate

 • εκτελούμε την εντολή source /usr/local/rvm/scripts/rvm αντί της source ~/.rvm/scripts/rvm (μάλλον όμως αυτή η εντολή δεν χρησιμεύει κάπου στην διαδρομή που επιλέξαμε), διότι είδαμε πως δεν δημιουργήθηκε ο φάκελος /root/.rvm (source is a shell built-in command which is used to read and execute the content of a file(generally set of commands), passed as an argument in the current shell script. The command after taking the content of the specified files passes it to the TCL interpreter as a text script which then gets executed. If any arguments are supplied, they become the positional parameters when filename is executed. Otherwise, the positional parameters remain unchanged. The entries in $PATH are used to find the directory containing FILENAME, however if the file is not present in $PATH it will search the file in the current directory. The source command has no option and the argument is the file only.)

Μεταγλώτιση - Εγκατάσταση της Ruby

 • εκτελούμε την παρακάτω εντολή με σκοπό να κατέβουν και εγκατασταθούν στο λειτουργικό οι βιβλιοθήκες της ruby με έκδοση 2.1.0, η διαδικασία ολοκληρώνεται επιτυχώς

Code reveal

rvm install ruby 2.1.0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Searching for binary rubies, this might take some time.
No binary rubies available for: debian/8/armhf/ruby-2.1.0.
Continuing with compilation. Please read 'rvm help mount' to get more information on binary rubies.
Checking requirements for debian.
Installing requirements for debian.
Updating system...
Installing required packages: gawk, autoconf, automake, bison, libffi-dev, libgdbm-dev, libncurses5-dev, libsqlite3-dev, libtool, libyaml-dev, pkg-config, sqlite3, libgmp-dev, libreadline6-dev, libssl-dev...................
Requirements installation successful.
Installing Ruby from source to: /usr/local/rvm/rubies/ruby-2.1.0, this may take a while depending on your cpu(s)...
ruby-2.1.0 - #downloading ruby-2.1.0, this may take a while depending on your connection...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 11.4M 100 11.4M 0 0 2333k 0 0:00:05 0:00:05 --:--:-- 2468k
ruby-2.1.0 - #extracting ruby-2.1.0 to /usr/local/rvm/src/ruby-2.1.0.....
ruby-2.1.0 - #applying patch /usr/local/rvm/patches/ruby/2.1.0/changeset_r44327.diff.
ruby-2.1.0 - #applying patch /usr/local/rvm/patches/ruby/2.1.0/libyaml.patch.
ruby-2.1.0 - #applying patch /usr/local/rvm/patches/ruby/GH-488.patch.
ruby-2.1.0 - #applying patch /usr/local/rvm/patches/ruby/changeset_r45225.diff.
ruby-2.1.0 - #applying patch /usr/local/rvm/patches/ruby/changeset_r45240.diff.
ruby-2.1.0 - #applying patch /usr/local/rvm/patches/ruby/2.1.0/openssl3.patch.
ruby-2.1.0 - #configuring....................................................
ruby-2.1.0 - #post-configuration..
ruby-2.1.0 - #compiling...........................................................................................
ruby-2.1.0 - #installing.................................
ruby-2.1.0 - #making binaries executable..
ruby-2.1.0 - #downloading rubygems-3.0.8
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 867k 100 867k 0 0 702k 0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 703k
No checksum for downloaded archive, recording checksum in user configuration.
ruby-2.1.0 - #extracting rubygems-3.0.8.....
ruby-2.1.0 - #removing old rubygems........
ruby-2.1.0 - #installing rubygems-3.0.8................................................................
ruby-2.1.0 - #gemset created /usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0@global
ruby-2.1.0 - #importing gemset /usr/local/rvm/gemsets/global.gems................................................................
ruby-2.1.0 - #generating global wrappers.......
ruby-2.1.0 - #gemset created /usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0
ruby-2.1.0 - #importing gemsetfile /usr/local/rvm/gemsets/default.gems evaluated to empty gem list
ruby-2.1.0 - #generating default wrappers.......
ruby-2.1.0 - #adjusting #shebangs for (gem irb erb ri rdoc testrb rake).
Install of ruby-2.1.0 - #complete
WARNING: Please be aware that you just installed a ruby that is no longer maintained (2017-04-01), for a list of maintained rubies visit:

http://bugs.ruby-lang.org/projects/ruby/wiki/ReleaseEngineering

Please consider upgrading to ruby-2.7.1 which will have all of the latest security patches.
Ruby was built without documentation, to build it run: rvm docs generate-ri

 • επίσης κατεβάζουμε και εγκαθιστούμε τον κώδικα της Thingspeak

Code reveal

git clone https://github.com/iobridge/thingspeak.git
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cloning into 'thingspeak'...
remote: Enumerating objects: 12, done.
remote: Counting objects: 100% (12/12), done.
remote: Compressing objects: 100% (12/12), done.
remote: Total 3354 (delta 6), reused 0 (delta 0), pack-reused 3342
Receiving objects: 100% (3354/3354), 3.54 MiB | 1.05 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2022/2022), done.
Checking connectivity... done.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cd thingspeak (με το που εκτελείται η εντολή cd thingspeak παράγονται και τα παρακάτω αποτελέσματα)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ruby-2.1.0 - #gemset created /usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0@thingspeak
ruby-2.1.0 - #generating thingspeak wrappers.........
Using /usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0 with gemset thingspeak

 • ξεκινούμε την εγκατάσταση επιπλέον επι μέρους βιβλιοθηκών με τον bundler, βλέπουμε όμως πρόβλημα με την τρέχουσα έκδοση 2.1.4, η αποσφαλμάτωση μας υποδεικνύει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την έκδοση 1.17.3

Code reveal

gem install bundler
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fetching bundler-2.1.4.gem
ERROR: Error installing bundler:
The last version of bundler (>= 0) to support your Ruby & RubyGems was 1.17.3. Try installing it with `gem install bundler -v 1.17.3`
bundler requires Ruby version >= 2.3.0. The current ruby version is 2.1.0.0.

 • ευτυχώς όλα τελείωσαν καλά με την έκδοση 1.17.3 του bundler

Code reveal

gem install bundler -v 1.17.3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fetching bundler-1.17.3.gem
Successfully installed bundler-1.17.3
Parsing documentation for bundler-1.17.3
Installing ri documentation for bundler-1.17.3
Done installing documentation for bundler after 254 seconds
1 gem installed

 • τώρα ζητάμε από το bundle να σαρρώσει και επεξεργαστεί τον κώδικα της Thingspeak, η αποσφαλμάτωση όμως μας ενημερώνει ότι η βιβλιοθήκη Zentest απαιτεί μια άλλη βιβλιοθήκη rubygems ανώτερης έκδοσης

Code reveal

bundle install
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Don't run Bundler as root. Bundler can ask for sudo if it is needed, and installing your bundle as root will break this application for all non-root users on this machine.
The git source `git://github.com/moomerman/twitter_oauth.git` uses the `git` protocol, which transmits data without encryption. Disable this warning with `bundle config git.allow_insecure true`, or switch to the `https` protocol to keep your data secure.
The git source `git://github.com/simplificator/rwebthumb.git` uses the `git` protocol, which transmits data without encryption. Disable this warning with `bundle config git.allow_insecure true`, or switch to the `https` protocol to keep your data secure.
The git source `git://github.com/gregbell/active_admin.git` uses the `git` protocol, which transmits data without encryption. Disable this warning with `bundle config git.allow_insecure true`, or switch to the `https` protocol to keep your data secure.
Fetching gem metadata from http://rubygems.org/...........
Fetching git://github.com/gregbell/active_admin.git
Fetching git://github.com/simplificator/rwebthumb.git
Fetching git://github.com/moomerman/twitter_oauth.git
NOTE: Gem::Specification#has_rdoc= is deprecated with no replacement. It will be removed on or after 2018-12-01.
Gem::Specification#has_rdoc= called from /usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0@thingspeak/bundler/gems/twitter_oauth-712430503037/twitter_oauth.gemspec:13.
ZenTest-4.11.0 requires rubygems version < 3.0, which is incompatible with the current version, 3.0.8

 • η λογική αλλά και η έρευνα στο rubygems.org μας δείχνει να δοκιμάσουμε την έκδοση 4.11.2 της Zentest (αυτό επιτυγχάνεται δηλώνοντας της επιθυμητή έκδοση της βιβλιοθήκης στο αρχείο Gemfile.lock της Thingspeak), γεγονός που ξεπερνάει τον σκόπελο αυτό, στο τέλος όμως ανακύπτει θέμα σε άλλο σημείο, σε άλλη βιβλιοθήκη

Code reveal

root@minibian:~/thingspeak# bundle install
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Don't run Bundler as root. Bundler can ask for sudo if it is needed, and installing your bundle as root will break this application for all non-root users on this machine.
The git source `git://github.com/moomerman/twitter_oauth.git` uses the `git` protocol, which transmits data without encryption. Disable this warning with `bundle config git.allow_insecure true`, or switch to the `https` protocol to keep your data secure.
The git source `git://github.com/simplificator/rwebthumb.git` uses the `git` protocol, which transmits data without encryption. Disable this warning with `bundle config git.allow_insecure true`, or switch to the `https` protocol to keep your data secure.
The git source `git://github.com/gregbell/active_admin.git` uses the `git` protocol, which transmits data without encryption. Disable this warning with `bundle config git.allow_insecure true`, or switch to the `https` protocol to keep your data secure.
Fetching gem metadata from http://rubygems.org/...........
NOTE: Gem::Specification#has_rdoc= is deprecated with no replacement. It will be removed on or after 2018-12-01.
Gem::Specification#has_rdoc= called from /usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0@thingspeak/bundler/gems/twitter_oauth-712430503037/twitter_oauth.gemspec:13.
Fetching rake 10.3.2
Installing rake 10.3.2
Fetching ZenTest 4.11.2
Installing ZenTest 4.11.2
Fetching i18n 0.6.11
Installing i18n 0.6.11
Using minitest 4.7.5
Fetching multi_json 1.10.1
Installing multi_json 1.10.1
Fetching thread_safe 0.3.4
Installing thread_safe 0.3.4
Fetching tzinfo 0.3.41
Installing tzinfo 0.3.41
Fetching activesupport 4.0.5
Installing activesupport 4.0.5
Fetching builder 3.1.4
Installing builder 3.1.4
Fetching erubis 2.7.0
Installing erubis 2.7.0
Fetching rack 1.5.2
Installing rack 1.5.2
Fetching rack-test 0.6.2
Installing rack-test 0.6.2
Fetching actionpack 4.0.5
Installing actionpack 4.0.5
Fetching mime-types 1.25.1
Installing mime-types 1.25.1
Fetching polyglot 0.3.5
Installing polyglot 0.3.5
Fetching treetop 1.4.15
Installing treetop 1.4.15
Fetching mail 2.5.4
Installing mail 2.5.4
Fetching actionmailer 4.0.5
Installing actionmailer 4.0.5
Fetching actionpack-xml_parser 1.0.1
Installing actionpack-xml_parser 1.0.1
Fetching arbre 1.0.2
Installing arbre 1.0.2
Fetching sass 3.2.19
Installing sass 3.2.19
Fetching thor 0.19.1
Installing thor 0.19.1
Fetching bourbon 3.2.3
Installing bourbon 3.2.3
Fetching coffee-script-source 1.8.0
Installing coffee-script-source 1.8.0
Fetching execjs 2.2.1
Installing execjs 2.2.1
Fetching coffee-script 2.3.0
Installing coffee-script 2.3.0
Fetching railties 4.0.5
Installing railties 4.0.5
Fetching coffee-rails 4.0.1
Installing coffee-rails 4.0.1
Fetching formtastic 3.0.0
Installing formtastic 3.0.0
Fetching has_scope 0.6.0.rc
Installing has_scope 0.6.0.rc
Fetching responders 1.0.0
Installing responders 1.0.0
Fetching inherited_resources 1.4.1
Installing inherited_resources 1.4.1
Fetching jquery-rails 3.0.4
Installing jquery-rails 3.0.4
Fetching jquery-ui-rails 5.0.0
Installing jquery-ui-rails 5.0.0
Fetching kaminari 0.16.1
Installing kaminari 0.16.1
Fetching activemodel 4.0.5
Installing activemodel 4.0.5
Fetching activerecord-deprecated_finders 1.0.3
Installing activerecord-deprecated_finders 1.0.3
Fetching arel 4.0.2
Installing arel 4.0.2
Fetching activerecord 4.0.5
Installing activerecord 4.0.5
Using bundler 1.17.3
Fetching hike 1.2.3
Installing hike 1.2.3
Fetching tilt 1.4.1
Installing tilt 1.4.1
Fetching sprockets 2.11.0
Installing sprockets 2.11.0
Fetching sprockets-rails 2.0.1
Installing sprockets-rails 2.0.1
Fetching rails 4.0.5
Installing rails 4.0.5
Fetching polyamorous 1.1.0
Installing polyamorous 1.1.0
Fetching ransack 1.4.1
Installing ransack 1.4.1
Fetching sass-rails 4.0.2
Installing sass-rails 4.0.2
Using activeadmin 1.0.0.pre from git://github.com/gregbell/active_admin.git (at master@0c83cfe)
Fetching acts_as_list 0.4.0
Installing acts_as_list 0.4.0
Fetching acts_as_tree 2.1.0
Installing acts_as_tree 2.1.0
Fetching addressable 2.3.6
Installing addressable 2.3.6
Fetching annotate 2.6.5
Installing annotate 2.6.5
Fetching autotest 4.4.6
Installing autotest 4.4.6
Fetching autotest-rails 4.2.1
Installing autotest-rails 4.2.1
Fetching bcrypt 3.1.7
Installing bcrypt 3.1.7 with native extensions
Fetching buftok 0.2.0
Installing buftok 0.2.0
Fetching highline 1.6.21
Installing highline 1.6.21
Fetching net-ssh 2.9.1
Installing net-ssh 2.9.1
Fetching net-scp 1.2.1
Installing net-scp 1.2.1
Fetching net-sftp 2.1.2
Installing net-sftp 2.1.2
Fetching net-ssh-gateway 1.2.0
Installing net-ssh-gateway 1.2.0
Fetching capistrano 2.15.5
Installing capistrano 2.15.5
Fetching chronic 0.10.2
Installing chronic 0.10.2
Fetching clockwork 1.0.0
Installing clockwork 1.0.0
Fetching cookiejar 0.3.2
Installing cookiejar 0.3.2
Fetching daemons 1.1.9
Installing daemons 1.1.9
Fetching dalli 2.7.2
Installing dalli 2.7.2
Fetching database_cleaner 1.2.0
Installing database_cleaner 1.2.0
Fetching orm_adapter 0.5.0
Installing orm_adapter 0.5.0
Fetching warden 1.2.3
Installing warden 1.2.3
Fetching devise 3.4.0
Installing devise 3.4.0
Fetching diff-lcs 1.2.5
Installing diff-lcs 1.2.5
Fetching dynamic_form 1.1.4
Installing dynamic_form 1.1.4
Using json 1.8.1
Fetching thread 0.1.4
Installing thread 0.1.4
Fetching easy_translate 0.5.0
Installing easy_translate 0.5.0
Fetching eventmachine 1.0.3
Installing eventmachine 1.0.3 with native extensions
Fetching em-socksify 0.3.0
Installing em-socksify 0.3.0
Fetching http_parser.rb 0.6.0
Installing http_parser.rb 0.6.0 with native extensions
Fetching em-http-request 1.1.2
Installing em-http-request 1.1.2
Fetching simple_oauth 0.2.0
Installing simple_oauth 0.2.0
Fetching em-twitter 0.3.3
Installing em-twitter 0.3.3
Fetching equalizer 0.0.9
Installing equalizer 0.0.9
Fetching exception_notification 4.0.1
Installing exception_notification 4.0.1
Fetching factory_girl 4.4.0
Installing factory_girl 4.4.0
Fetching factory_girl_rails 4.4.1
Installing factory_girl_rails 4.4.1
Fetching faker 1.4.3
Installing faker 1.4.3
Fetching multipart-post 2.0.0
Installing multipart-post 2.0.0
Fetching faraday 0.9.0
Installing faraday 0.9.0
Fetching geokit 1.9.0
Installing geokit 1.9.0
Fetching geokit-rails 2.0.1
Installing geokit-rails 2.0.1
Fetching gravatarify 3.1.1
Installing gravatarify 3.1.1
Fetching http 0.6.2
Installing http 0.6.2
Fetching slop 3.6.0
Installing slop 3.6.0
Fetching tins 1.3.3
Installing tins 1.3.3
Fetching term-ansicolor 1.3.0
Installing term-ansicolor 1.3.0
Fetching terminal-table 1.4.5
Installing terminal-table 1.4.5
Fetching i18n-tasks 0.5.4
Installing i18n-tasks 0.5.4
Fetching rspec-core 2.14.8
Installing rspec-core 2.14.8
Fetching rspec-expectations 2.14.5
Installing rspec-expectations 2.14.5
Fetching rspec-mocks 2.14.6
Installing rspec-mocks 2.14.6
Fetching rspec 2.14.1
Installing rspec 2.14.1
Fetching json_spec 1.1.2
Installing json_spec 1.1.2
Fetching kgio 2.9.2
Installing kgio 2.9.2 with native extensions
Fetching libv8 3.16.14.7
Installing libv8 3.16.14.7 with native extensions
Gem::Ext::BuildError: ERROR: Failed to build gem native extension.

current directory: /usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0@thingspeak/gems/libv8-3.16.14.7/ext/libv8
/usr/local/rvm/rubies/ruby-2.1.0/bin/ruby -I /usr/local/rvm/rubies/ruby-2.1.0/lib/ruby/site_ruby/2.1.0 -r ./siteconf20200504-962-11n528l.rb extconf.rb
creating Makefile
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0@thingspeak/gems/libv8-3.16.14.7/ext/libv8/builder.rb:68:in `setup_python!': libv8 requires python 2 to be installed in order to build, but it is currently not available (RuntimeError)
from /usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0@thingspeak/gems/libv8-3.16.14.7/ext/libv8/builder.rb:52:in `block in build_libv8!'
from /usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0@thingspeak/gems/libv8-3.16.14.7/ext/libv8/builder.rb:49:in `chdir'
from /usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0@thingspeak/gems/libv8-3.16.14.7/ext/libv8/builder.rb:49:in `build_libv8!'
from /usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0@thingspeak/gems/libv8-3.16.14.7/ext/libv8/location.rb:24:in `install!'
from extconf.rb:7:in `<main>'

extconf failed, exit code 1

Gem files will remain installed in /usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0@thingspeak/gems/libv8-3.16.14.7 for inspection.
Results logged to /usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0@thingspeak/extensions/armv6l-linux/2.1.0/libv8-3.16.14.7/gem_make.out

An error occurred while installing libv8 (3.16.14.7), and Bundler cannot continue.
Make sure that `gem install libv8 -v '3.16.14.7' --source 'http://rubygems.org/'` succeeds before bundling.

In Gemfile:
therubyracer was resolved to 0.12.1, which depends on
libv8

 • αυτή την φορά η αποσφαλμάτωση υποδεικνύει πρόβλημα στην βιβλιοθήκη libv8 επειδή δεν είναι εγκατεστημένη η γλώσσα προγραμματισμού python με έκδοση από 2 και άνω, εγκαθιστούμε έμεσα την python 2.7 μέσω της εγκατάστασης της εντολής iotop (που ξέρουμε ήδη ότι απαιτεί την παρουσία της python, η iotop μας είναι χρήσιμη για να παρακολουθούμε ποιες processes διαβάζουν - γράφουν δεδομένα στην κάρτα)

Code reveal

apt-get install iotop
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
libpython-stdlib libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib python python-minimal python2.7 python2.7-minimal
Suggested packages:
python-doc python-tk python2.7-doc binfmt-support
The following NEW packages will be installed:
iotop libpython-stdlib libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib python python-minimal python2.7 python2.7-minimal
0 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 77 not upgraded.
Need to get 3,835 kB of archives.
After this operation, 15.2 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpython2.7-minimal armhf 2.7.9-2+deb8u5 [377 kB]
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main python2.7-minimal armhf 2.7.9-2+deb8u5 [1,151 kB]
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main python-minimal armhf 2.7.9-1 [40.1 kB]
Get:4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpython2.7-stdlib armhf 2.7.9-2+deb8u5 [1,812 kB]
Get:5 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main python2.7 armhf 2.7.9-2+deb8u5 [252 kB]
Get:6 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpython-stdlib armhf 2.7.9-1 [19.6 kB]
Get:7 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main python armhf 2.7.9-1 [151 kB]
Get:8 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main iotop armhf 0.6-1 [32.4 kB]
Fetched 3,835 kB in 8s (465 kB/s)
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
Selecting previously unselected package libpython2.7-minimal:armhf.
(Reading database ... 25204 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libpython2.7-minimal_2.7.9-2+deb8u5_armhf.deb ...
Unpacking libpython2.7-minimal:armhf (2.7.9-2+deb8u5) ...
Selecting previously unselected package python2.7-minimal.
Preparing to unpack .../python2.7-minimal_2.7.9-2+deb8u5_armhf.deb ...
Unpacking python2.7-minimal (2.7.9-2+deb8u5) ...
Selecting previously unselected package python-minimal.
Preparing to unpack .../python-minimal_2.7.9-1_armhf.deb ...
Unpacking python-minimal (2.7.9-1) ...
Selecting previously unselected package libpython2.7-stdlib:armhf.
Preparing to unpack .../libpython2.7-stdlib_2.7.9-2+deb8u5_armhf.deb ...
Unpacking libpython2.7-stdlib:armhf (2.7.9-2+deb8u5) ...
Selecting previously unselected package python2.7.
Preparing to unpack .../python2.7_2.7.9-2+deb8u5_armhf.deb ...
Unpacking python2.7 (2.7.9-2+deb8u5) ...
Selecting previously unselected package libpython-stdlib:armhf.
Preparing to unpack .../libpython-stdlib_2.7.9-1_armhf.deb ...
Unpacking libpython-stdlib:armhf (2.7.9-1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Processing triggers for mime-support (3.58) ...
Setting up libpython2.7-minimal:armhf (2.7.9-2+deb8u5) ...
Setting up python2.7-minimal (2.7.9-2+deb8u5) ...
Linking and byte-compiling packages for runtime python2.7...
Setting up python-minimal (2.7.9-1) ...
Selecting previously unselected package python.
(Reading database ... 25955 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../python_2.7.9-1_armhf.deb ...
Unpacking python (2.7.9-1) ...
Selecting previously unselected package iotop.
Preparing to unpack .../archives/iotop_0.6-1_armhf.deb ...
Unpacking iotop (0.6-1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up libpython2.7-stdlib:armhf (2.7.9-2+deb8u5) ...
Setting up python2.7 (2.7.9-2+deb8u5) ...
Setting up libpython-stdlib:armhf (2.7.9-1) ...
Setting up python (2.7.9-1) ...
Setting up iotop (0.6-1) ...

 • ξανατρέχουμε το bundle και παρατηρούμε ότι έχει κολλήσει για πολλή ώρα στην libv8 χωρίς όμως να καταγράφεται δραστηριότητα ανάγνωσης - εγγραφής, αποφασίζουμε να κάνουμε reboot στο raspberry

Code reveal

bundle install
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Don't run Bundler as root. Bundler can ask for sudo if it is needed, and installing your bundle as root will break this application for all non-root users on this machine.
The git source `git://github.com/moomerman/twitter_oauth.git` uses the `git` protocol, which transmits data without encryption. Disable this warning with `bundle config git.allow_insecure true`, or switch to the `https` protocol to keep your data secure.
The git source `git://github.com/simplificator/rwebthumb.git` uses the `git` protocol, which transmits data without encryption. Disable this warning with `bundle config git.allow_insecure true`, or switch to the `https` protocol to keep your data secure.
The git source `git://github.com/gregbell/active_admin.git` uses the `git` protocol, which transmits data without encryption. Disable this warning with `bundle config git.allow_insecure true`, or switch to the `https` protocol to keep your data secure.
Fetching gem metadata from http://rubygems.org/...........
NOTE: Gem::Specification#has_rdoc= is deprecated with no replacement. It will be removed on or after 2018-12-01.
Gem::Specification#has_rdoc= called from /usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0@thingspeak/bundler/gems/twitter_oauth-712430503037/twitter_oauth.gemspec:13.
Using rake 10.3.2
Using ZenTest 4.11.2
Using i18n 0.6.11
Using minitest 4.7.5
Using multi_json 1.10.1
Using thread_safe 0.3.4
Using tzinfo 0.3.41
Using activesupport 4.0.5
Using builder 3.1.4
Using erubis 2.7.0
Using rack 1.5.2
Using rack-test 0.6.2
Using actionpack 4.0.5
Using mime-types 1.25.1
Using polyglot 0.3.5
Using treetop 1.4.15
Using mail 2.5.4
Using actionmailer 4.0.5
Using actionpack-xml_parser 1.0.1
Using arbre 1.0.2
Using sass 3.2.19
Using thor 0.19.1
Using bourbon 3.2.3
Using coffee-script-source 1.8.0
Using execjs 2.2.1
Using coffee-script 2.3.0
Using railties 4.0.5
Using coffee-rails 4.0.1
Using formtastic 3.0.0
Using has_scope 0.6.0.rc
Using responders 1.0.0
Using inherited_resources 1.4.1
Using jquery-rails 3.0.4
Using jquery-ui-rails 5.0.0
Using kaminari 0.16.1
Using activemodel 4.0.5
Using activerecord-deprecated_finders 1.0.3
Using arel 4.0.2
Using activerecord 4.0.5
Using bundler 1.17.3
Using hike 1.2.3
Using tilt 1.4.1
Using sprockets 2.11.0
Using sprockets-rails 2.0.1
Using rails 4.0.5
Using polyamorous 1.1.0
Using ransack 1.4.1
Using sass-rails 4.0.2
Using activeadmin 1.0.0.pre from git://github.com/gregbell/active_admin.git (at master@0c83cfe)
Using acts_as_list 0.4.0
Using acts_as_tree 2.1.0
Using addressable 2.3.6
Using annotate 2.6.5
Using autotest 4.4.6
Using autotest-rails 4.2.1
Using bcrypt 3.1.7
Using buftok 0.2.0
Using highline 1.6.21
Using net-ssh 2.9.1
Using net-scp 1.2.1
Using net-sftp 2.1.2
Using net-ssh-gateway 1.2.0
Using capistrano 2.15.5
Using chronic 0.10.2
Using clockwork 1.0.0
Using cookiejar 0.3.2
Using daemons 1.1.9
Using dalli 2.7.2
Using database_cleaner 1.2.0
Using orm_adapter 0.5.0
Using warden 1.2.3
Using devise 3.4.0
Using diff-lcs 1.2.5
Using dynamic_form 1.1.4
Using json 1.8.1
Using thread 0.1.4
Using easy_translate 0.5.0
Using eventmachine 1.0.3
Using em-socksify 0.3.0
Using http_parser.rb 0.6.0
Using em-http-request 1.1.2
Using simple_oauth 0.2.0
Using em-twitter 0.3.3
Using equalizer 0.0.9
Using exception_notification 4.0.1
Using factory_girl 4.4.0
Using factory_girl_rails 4.4.1
Using faker 1.4.3
Using multipart-post 2.0.0
Using faraday 0.9.0
Using geokit 1.9.0
Using geokit-rails 2.0.1
Using gravatarify 3.1.1
Using http 0.6.2
Using slop 3.6.0
Using tins 1.3.3
Using term-ansicolor 1.3.0
Using terminal-table 1.4.5
Using i18n-tasks 0.5.4
Using rspec-core 2.14.8
Using rspec-expectations 2.14.5
Using rspec-mocks 2.14.6
Using rspec 2.14.1
Using json_spec 1.1.2
Using kgio 2.9.2
Fetching libv8 3.16.14.7
Installing libv8 3.16.14.7 with native extensions

^C^C
reboot

 • μετά την επανεκίνηση ξανακάνουμε bundle και βλέπουμε πρόβλημα τώρα σε μια άλλη βιβλιοθήκη, την tzinfo-data, από την έρευνα στο ίντερνετ προέκυψε ότι μπορούμε να την αφαιρέσουμε από το αρχείο Gemfile χωρίς αυτό να έχει επιπτώσεις (δες εδώ)

Code reveal

bundle install
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Don't run Bundler as root. Bundler can ask for sudo if it is needed, and installing your bundle as root will break this application for all non-root users on this machine.
The git source `git://github.com/moomerman/twitter_oauth.git` uses the `git` protocol, which transmits data without encryption. Disable this warning with `bundle config git.allow_insecyour data secure.
The git source `git://github.com/simplificator/rwebthumb.git` uses the `git` protocol, which transmits data without encryption. Disable this warning with `bundle config git.allow_insecyour data secure.
The git source `git://github.com/gregbell/active_admin.git` uses the `git` protocol, which transmits data without encryption. Disable this warning with `bundle config git.allow_insecurur data secure.
Fetching gem metadata from http://rubygems.org/...........
Fetching git://github.com/gregbell/active_admin.git
Fetching git://github.com/simplificator/rwebthumb.git
Fetching git://github.com/moomerman/twitter_oauth.git
NOTE: Gem::Specification#has_rdoc= is deprecated with no replacement. It will be removed on or after 2018-12-01.
Gem::Specification#has_rdoc= called from /usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/bundler/gems/twitter_oauth-712430503037/twitter_oauth.gemspec:13.
Fetching rake 10.3.2
Installing rake 10.3.2
Fetching ZenTest 4.11.2
Installing ZenTest 4.11.2
Fetching i18n 0.6.11
Installing i18n 0.6.11
Using minitest 4.7.5
Fetching multi_json 1.10.1
Installing multi_json 1.10.1
Fetching thread_safe 0.3.4
Installing thread_safe 0.3.4
Fetching tzinfo 0.3.41
Installing tzinfo 0.3.41
Fetching activesupport 4.0.5
Installing activesupport 4.0.5
Fetching builder 3.1.4
Installing builder 3.1.4
Fetching erubis 2.7.0
Installing erubis 2.7.0
Fetching rack 1.5.2
Installing rack 1.5.2
Fetching rack-test 0.6.2
Installing rack-test 0.6.2
Fetching actionpack 4.0.5
Installing actionpack 4.0.5
Fetching mime-types 1.25.1
Installing mime-types 1.25.1
Fetching polyglot 0.3.5
Installing polyglot 0.3.5
Fetching treetop 1.4.15
Installing treetop 1.4.15
Fetching mail 2.5.4
Installing mail 2.5.4
Fetching actionmailer 4.0.5
Installing actionmailer 4.0.5
Fetching actionpack-xml_parser 1.0.1
Installing actionpack-xml_parser 1.0.1
Fetching arbre 1.0.2
Installing arbre 1.0.2
Fetching sass 3.2.19
Installing sass 3.2.19
Fetching thor 0.19.1
Installing thor 0.19.1
Fetching bourbon 3.2.3
Installing bourbon 3.2.3
Fetching coffee-script-source 1.8.0
Installing coffee-script-source 1.8.0
Fetching execjs 2.2.1
Installing execjs 2.2.1
Fetching coffee-script 2.3.0
Installing coffee-script 2.3.0
Fetching railties 4.0.5
Installing railties 4.0.5
Fetching coffee-rails 4.0.1
Installing coffee-rails 4.0.1
Fetching formtastic 3.0.0
Installing formtastic 3.0.0
Fetching has_scope 0.6.0.rc
Installing has_scope 0.6.0.rc
Fetching responders 1.0.0
Installing responders 1.0.0
Fetching inherited_resources 1.4.1
Installing inherited_resources 1.4.1
Fetching jquery-rails 3.0.4
Installing jquery-rails 3.0.4
Fetching jquery-ui-rails 5.0.0
Installing jquery-ui-rails 5.0.0
Fetching kaminari 0.16.1
Installing kaminari 0.16.1
Fetching activemodel 4.0.5
Installing activemodel 4.0.5
Fetching activerecord-deprecated_finders 1.0.3
Installing activerecord-deprecated_finders 1.0.3
Fetching arel 4.0.2
Installing arel 4.0.2
Fetching activerecord 4.0.5
Installing activerecord 4.0.5
Using bundler 1.17.3
Fetching hike 1.2.3
Installing hike 1.2.3
Fetching tilt 1.4.1
Installing tilt 1.4.1
Fetching sprockets 2.11.0
Installing sprockets 2.11.0
Fetching sprockets-rails 2.0.1
Installing sprockets-rails 2.0.1
Fetching rails 4.0.5
Installing rails 4.0.5
Fetching polyamorous 1.1.0
Installing polyamorous 1.1.0
Fetching ransack 1.4.1
Installing ransack 1.4.1
Fetching sass-rails 4.0.2
Installing sass-rails 4.0.2
Using activeadmin 1.0.0.pre from git://github.com/gregbell/active_admin.git (at master@0c83cfe)
Fetching acts_as_list 0.4.0
Installing acts_as_list 0.4.0
Fetching acts_as_tree 2.1.0
Installing acts_as_tree 2.1.0
Fetching addressable 2.3.6
Installing addressable 2.3.6
Fetching annotate 2.6.5
Installing annotate 2.6.5
Fetching autotest 4.4.6
Installing autotest 4.4.6
Fetching autotest-rails 4.2.1
Installing autotest-rails 4.2.1
Fetching bcrypt 3.1.7
Installing bcrypt 3.1.7 with native extensions
Fetching buftok 0.2.0
Installing buftok 0.2.0
Fetching highline 1.6.21
Installing highline 1.6.21
Fetching net-ssh 2.9.1
Installing net-ssh 2.9.1
Fetching net-scp 1.2.1
Installing net-scp 1.2.1
Fetching net-sftp 2.1.2
Installing net-sftp 2.1.2
Fetching net-ssh-gateway 1.2.0
Installing net-ssh-gateway 1.2.0
Fetching capistrano 2.15.5
Installing capistrano 2.15.5
Fetching chronic 0.10.2
Installing chronic 0.10.2
Fetching clockwork 1.0.0
Installing clockwork 1.0.0
Fetching cookiejar 0.3.2
Installing cookiejar 0.3.2
Fetching daemons 1.1.9
Installing daemons 1.1.9
Fetching dalli 2.7.2
Installing dalli 2.7.2
Fetching database_cleaner 1.2.0
Installing database_cleaner 1.2.0
Fetching orm_adapter 0.5.0
Installing orm_adapter 0.5.0
Fetching warden 1.2.3
Installing warden 1.2.3
Fetching devise 3.4.0
Installing devise 3.4.0
Fetching diff-lcs 1.2.5
Installing diff-lcs 1.2.5
Fetching dynamic_form 1.1.4
Installing dynamic_form 1.1.4
Using json 1.8.1
Fetching thread 0.1.4
Installing thread 0.1.4
Fetching easy_translate 0.5.0
Installing easy_translate 0.5.0
Fetching eventmachine 1.0.3
Installing eventmachine 1.0.3 with native extensions
Fetching em-socksify 0.3.0
Installing em-socksify 0.3.0
Fetching http_parser.rb 0.6.0
Installing http_parser.rb 0.6.0 with native extensions
Fetching em-http-request 1.1.2
Installing em-http-request 1.1.2
Fetching simple_oauth 0.2.0
Installing simple_oauth 0.2.0
Fetching em-twitter 0.3.3
Installing em-twitter 0.3.3
Fetching equalizer 0.0.9
Installing equalizer 0.0.9
Fetching exception_notification 4.0.1
Installing exception_notification 4.0.1
Fetching factory_girl 4.4.0
Installing factory_girl 4.4.0
Fetching factory_girl_rails 4.4.1
Installing factory_girl_rails 4.4.1
Fetching faker 1.4.3
Installing faker 1.4.3
Fetching multipart-post 2.0.0
Installing multipart-post 2.0.0
Fetching faraday 0.9.0
Installing faraday 0.9.0
Fetching geokit 1.9.0
Installing geokit 1.9.0
Fetching geokit-rails 2.0.1
Installing geokit-rails 2.0.1
Fetching gravatarify 3.1.1
Installing gravatarify 3.1.1
Fetching http 0.6.2
Installing http 0.6.2
Fetching slop 3.6.0
Installing slop 3.6.0
Fetching tins 1.3.3
Installing tins 1.3.3
Fetching term-ansicolor 1.3.0
Installing term-ansicolor 1.3.0
Fetching terminal-table 1.4.5
Installing terminal-table 1.4.5
Fetching i18n-tasks 0.5.4
Installing i18n-tasks 0.5.4
Fetching rspec-core 2.14.8
Installing rspec-core 2.14.8
Fetching rspec-expectations 2.14.5
Installing rspec-expectations 2.14.5
Fetching rspec-mocks 2.14.6
Installing rspec-mocks 2.14.6
Fetching rspec 2.14.1
Installing rspec 2.14.1
Fetching json_spec 1.1.2
Installing json_spec 1.1.2
Fetching kgio 2.9.2
Installing kgio 2.9.2 with native extensions
Fetching libv8 3.16.14.7
Installing libv8 3.16.14.7 with native e xtensions
Fetching memoizable 0.4.2
Installing memoizable 0.4.2
Fetching mini_portile 0.6.0
Installing mini_portile 0.6.0
Fetching mono_logger 1.1.0
Installing mono_logger 1.1.0
Fetching mysql2 0.3.16
Installing mysql2 0.3.16 with native ext ensions
Fetching naught 1.0.0
Installing naught 1.0.0
Fetching nested_form 0.3.2
Installing nested_form 0.3.2
Fetching newrelic_rpm 3.9.5.251
Installing newrelic_rpm 3.9.5.251
Fetching nokogiri 1.6.3.1
Installing nokogiri 1.6.3.1 with native extensions
Building nokogiri using packaged librari es.
Building libxml2-2.8.0 for nokogiri with the following patches applied:
- 0001-Fix-parser-local-buffers- size-problems.patch
- 0002-Fix-entities-local-buffer s-size-problems.patch
- 0003-Fix-an-error-in-previous- commit.patch
- 0004-Fix-potential-out-of-boun d-access.patch
- 0005-Detect-excessive-entities -expansion-upon-replacement.patch
- 0006-Do-not-fetch-external-par sed-entities.patch
- 0007-Enforce-XML_PARSER_EOF-st ate-handling-through-the-pa.patch
- 0008-Improve-handling-of-xmlSt opParser.patch
- 0009-Fix-a-couple-of-return-wi thout-value.patch
- 0010-Keep-non-significant-blan ks-node-in-HTML-parser.patch
- 0011-Do-not-fetch-external-par ameter-entities.patch
**************************************** ********************************
IMPORTANT! Nokogiri builds and uses a p ackaged version of libxml2.

If this is a concern for you and you wan t to use the system library
instead, abort this installation process and reinstall nokogiri as
follows:

gem install nokogiri -- --use-system -libraries

If you are using Bundler, tell it to use the option:

bundle config build.nokogiri --use-s ystem-libraries
bundle install

However, note that nokogiri does not nec essarily support all versions
of libxml2.

For example, libxml2-2.9.0 and higher ar e currently known to be broken
and thus unsupported by nokogiri, due to compatibility problems and
XPath optimization bugs.
**************************************** ********************************
Building libxslt-1.1.28 for nokogiri wit h the following patches applied:
- 0001-Adding-doc-update-related -to-1.1.28.patch
- 0002-Fix-a-couple-of-places-wh ere-f-printf-parameters-wer.patch
- 0003-Initialize-pseudo-random- number-generator-with-curre.patch
- 0004-EXSLT-function-str-replac e-is-broken-as-is.patch
- 0006-Fix-str-padding-to-work-w ith-UTF-8-strings.patch
- 0007-Separate-function-for-pre dicate-matching-in-patterns.patch
- 0008-Fix-direct-pattern-matchi ng.patch
- 0009-Fix-certain-patterns-with -predicates.patch
- 0010-Fix-handling-of-UTF-8-str ings-in-EXSLT-crypto-module.patch
- 0013-Memory-leak-in-xsltCompil eIdKeyPattern-error-path.patch
- 0014-Fix-for-bug-436589.patch
- 0015-Fix-mkdir-for-mingw.patch
**************************************** ********************************
IMPORTANT! Nokogiri builds and uses a p ackaged version of libxslt.

If this is a concern for you and you wan t to use the system library
instead, abort this installation process and reinstall nokogiri as
follows:

gem install nokogiri -- --use-system -libraries

If you are using Bundler, tell it to use the option:

bundle config build.nokogiri --use-s ystem-libraries
bundle install
**************************************** ********************************
Fetching non-stupid-digest-assets 1.0.4
Installing non-stupid-digest-assets 1.0. 4
Fetching oauth 0.4.7
Installing oauth 0.4.7
Fetching puma 2.9.1
Installing puma 2.9.1 with native extens ions
Fetching quiet_assets 1.0.3
Installing quiet_assets 1.0.3
Fetching rack-protection 1.5.3
Installing rack-protection 1.5.3
Fetching rack-utf8_sanitizer 1.2.2
Installing rack-utf8_sanitizer 1.2.2
Fetching rails_autolink 1.1.6
Installing rails_autolink 1.1.6
Fetching redis 3.1.0
Installing redis 3.1.0
Fetching redis-namespace 1.5.1
Installing redis-namespace 1.5.1
Fetching ref 1.0.5
Installing ref 1.0.5
Fetching sinatra 1.4.5
Installing sinatra 1.4.5
Fetching vegas 0.1.11
Installing vegas 0.1.11
Fetching resque 1.25.2
Installing resque 1.25.2
Fetching rufus-scheduler 2.0.24
Installing rufus-scheduler 2.0.24
Fetching resque-scheduler 2.3.1
Installing resque-scheduler 2.3.1
Fetching rspec-rails 2.14.2
Installing rspec-rails 2.14.2
Using simplificator-rwebthumb 0.3.4 from git://github.com/simplificator/rwebthum b.git (at master@dbd96a6)
Fetching spork 0.9.2
Installing spork 0.9.2
Fetching sqlite3 1.3.9
Installing sqlite3 1.3.9 with native ext ensions
Fetching sqlite3-ruby 1.3.3
Installing sqlite3-ruby 1.3.3
Fetching therubyracer 0.12.1
Installing therubyracer 0.12.1 with nati ve extensions
Fetching turbolinks 2.4.0
Installing turbolinks 2.4.0
Fetching twitter 5.11.0
Installing twitter 5.11.0
Fetching tweetstream 2.6.1
Installing tweetstream 2.6.1
Using twitter_oauth 0.4.94 from git://gi thub.com/moomerman/twitter_oauth.git (at master@7124305)
Fetching tzinfo-data 1.2013.8
Downloading tzinfo-data-1.2013.8
revealed dependencies not in the API or
the lockfile (tzinfo (>= 1.0.0)).
Either installing with `--full-index` or
running `bundle update tzinfo-data`
should fix the problem.

 • όντως, όπως φαίνεται πιο κάτω η διαδικασία του bundle ολοκληρώθηκε χωρίς σφάλματα

Code reveal

bundle install
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Don't run Bundler as root. Bundler can ask for sudo if it is needed, and installing your bundle as root will break this application for all non-root users on this machine.
The git source `git://github.com/moomerman/twitter_oauth.git` uses the `git` protocol, which transmits data without encryption. Disable this warning with `bundle config git.allow_insecure true`, or switch to the `https` protocol to keep your data secure.
The git source `git://github.com/simplificator/rwebthumb.git` uses the `git` protocol, which transmits data without encryption. Disable this warning with `bundle config git.allow_insecure true`, or switch to the `https` protocol to keep your data secure.
The git source `git://github.com/gregbell/active_admin.git` uses the `git` protocol, which transmits data without encryption. Disable this warning with `bundle config git.allow_insecure true`, or switch to the `https` protocol to keep your data secure.
Fetching gem metadata from http://rubygems.org/...........
NOTE: Gem::Specification#has_rdoc= is deprecated with no replacement. It will be removed on or after 2018-12-01.
Gem::Specification#has_rdoc= called from /usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/bundler/gems/twitter_oauth-712430503037/twitter_oauth.gemspec:13.
Using rake 10.3.2
Using ZenTest 4.11.2
Using i18n 0.6.11
Using minitest 4.7.5
Using multi_json 1.10.1
Using thread_safe 0.3.4
Using tzinfo 0.3.41
Using activesupport 4.0.5
Using builder 3.1.4
Using erubis 2.7.0
Using rack 1.5.2
Using rack-test 0.6.2
Using actionpack 4.0.5
Using mime-types 1.25.1
Using polyglot 0.3.5
Using treetop 1.4.15
Using mail 2.5.4
Using actionmailer 4.0.5
Using actionpack-xml_parser 1.0.1
Using arbre 1.0.2
Using sass 3.2.19
Using thor 0.19.1
Using bourbon 3.2.3
Using coffee-script-source 1.8.0
Using execjs 2.2.1
Using coffee-script 2.3.0
Using railties 4.0.5
Using coffee-rails 4.0.1
Using formtastic 3.0.0
Using has_scope 0.6.0.rc
Using responders 1.0.0
Using inherited_resources 1.4.1
Using jquery-rails 3.0.4
Using jquery-ui-rails 5.0.0
Using kaminari 0.16.1
Using activemodel 4.0.5
Using activerecord-deprecated_finders 1.0.3
Using arel 4.0.2
Using activerecord 4.0.5
Using bundler 1.17.3
Using hike 1.2.3
Using tilt 1.4.1
Using sprockets 2.11.0
Using sprockets-rails 2.0.1
Using rails 4.0.5
Using polyamorous 1.1.0
Using ransack 1.4.1
Using sass-rails 4.0.2
Using activeadmin 1.0.0.pre from git://github.com/gregbell/active_admin.git (at master@0c83cfe)
Using acts_as_list 0.4.0
Using acts_as_tree 2.1.0
Using addressable 2.3.6
Using annotate 2.6.5
Using autotest 4.4.6
Using autotest-rails 4.2.1
Using bcrypt 3.1.7
Using buftok 0.2.0
Using highline 1.6.21
Using net-ssh 2.9.1
Using net-scp 1.2.1
Using net-sftp 2.1.2
Using net-ssh-gateway 1.2.0
Using capistrano 2.15.5
Using chronic 0.10.2
Using clockwork 1.0.0
Using cookiejar 0.3.2
Using daemons 1.1.9
Using dalli 2.7.2
Using database_cleaner 1.2.0
Using orm_adapter 0.5.0
Using warden 1.2.3
Using devise 3.4.0
Using diff-lcs 1.2.5
Using dynamic_form 1.1.4
Using json 1.8.1
Using thread 0.1.4
Using easy_translate 0.5.0
Using eventmachine 1.0.3
Using em-socksify 0.3.0
Using http_parser.rb 0.6.0
Using em-http-request 1.1.2
Using simple_oauth 0.2.0
Using em-twitter 0.3.3
Using equalizer 0.0.9
Using exception_notification 4.0.1
Using factory_girl 4.4.0
Using factory_girl_rails 4.4.1
Using faker 1.4.3
Using multipart-post 2.0.0
Using faraday 0.9.0
Using geokit 1.9.0
Using geokit-rails 2.0.1
Using gravatarify 3.1.1
Using http 0.6.2
Using slop 3.6.0
Using tins 1.3.3
Using term-ansicolor 1.3.0
Using terminal-table 1.4.5
Using i18n-tasks 0.5.4
Using rspec-core 2.14.8
Using rspec-expectations 2.14.5
Using rspec-mocks 2.14.6
Using rspec 2.14.1
Using json_spec 1.1.2
Using kgio 2.9.2
Using libv8 3.16.14.7
Using memoizable 0.4.2
Using mini_portile 0.6.0
Using mono_logger 1.1.0
Using mysql2 0.3.16
Using naught 1.0.0
Using nested_form 0.3.2
Using newrelic_rpm 3.9.5.251
Using nokogiri 1.6.3.1
Using non-stupid-digest-assets 1.0.4
Using oauth 0.4.7
Using puma 2.9.1
Using quiet_assets 1.0.3
Using rack-protection 1.5.3
Using rack-utf8_sanitizer 1.2.2
Using rails_autolink 1.1.6
Using redis 3.1.0
Using redis-namespace 1.5.1
Using ref 1.0.5
Using sinatra 1.4.5
Using vegas 0.1.11
Using resque 1.25.2
Using rufus-scheduler 2.0.24
Using resque-scheduler 2.3.1
Using rspec-rails 2.14.2
Using simplificator-rwebthumb 0.3.4 from git://github.com/simplificator/rwebthumb.git (at master@dbd96a6)
Using spork 0.9.2
Using sqlite3 1.3.9
Using sqlite3-ruby 1.3.3
Using therubyracer 0.12.1
Using turbolinks 2.4.0
Using twitter 5.11.0
Using tweetstream 2.6.1
Using twitter_oauth 0.4.94 from git://github.com/moomerman/twitter_oauth.git (at master@7124305)
Fetching uglifier 2.5.3
Installing uglifier 2.5.3
Fetching webrat 0.7.3
Installing webrat 0.7.3
Fetching will_paginate 3.0.7
Installing will_paginate 3.0.7
Fetching will_paginate-bootstrap 1.0.1
Installing will_paginate-bootstrap 1.0.1
Bundle complete! 54 Gemfile dependencies, 143 gems now installed.
Use `bundle info [gemname]` to see where a bundled gem is installed.

Εγκατάσταση - Λειτουργία Thingspeak

 • δημιουργούμε το αρχείο παραμέτρων της βάσης δεδομένων της thingspeak: cp config/database.yml.example config/database.yml
 • αν και η mysql διαμαρτύρεται για την προσπάθεια του χρήστη να δημιουργήσει την βάση δεδομένων χωρίς κωδικό, η δημιουργία της βάσης είναι σχεδόν επιτυχής

Code reveal

rake db:create
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Access denied for user 'thing'@'localhost' (using password: YES)Please provide the root password for your mysql installation
>ggol|12_
Mysql2::Error: Access denied for user 'thing'@'localhost' to database 'thingspeak_test': CREATE DATABASE `thingspeak_test` DEFAULT CHARACTER SET `utf8` COLLATE `utf8_unicode_ci`
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/activerecord-4.0.5/lib/active_record/connection_adapters/abstract_mysql_adapter.rb:287:in `query'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/activerecord-4.0.5/lib/active_record/connection_adapters/abstract_mysql_adapter.rb:287:in `block in execute'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/activerecord-4.0.5/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:442:in `block in log'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/activesupport-4.0.5/lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:20:in `instrument'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/activerecord-4.0.5/lib/active_record/connection_adapters/abstract_adapter.rb:437:in `log'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/activerecord-4.0.5/lib/active_record/connection_adapters/abstract_mysql_adapter.rb:287:in `execute'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/activerecord-4.0.5/lib/active_record/connection_adapters/mysql2_adapter.rb:222:in `execute'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/activerecord-4.0.5/lib/active_record/connection_adapters/abstract_mysql_adapter.rb:382:in `create_database'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/activerecord-4.0.5/lib/active_record/tasks/mysql_database_tasks.rb:16:in `create'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/activerecord-4.0.5/lib/active_record/tasks/database_tasks.rb:73:in `create'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/activerecord-4.0.5/lib/active_record/tasks/database_tasks.rb:87:in `block in create_current'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/activerecord-4.0.5/lib/active_record/tasks/database_tasks.rb:183:in `block in each_current_configuration'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/activerecord-4.0.5/lib/active_record/tasks/database_tasks.rb:182:in `each'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/activerecord-4.0.5/lib/active_record/tasks/database_tasks.rb:182:in `each_current_configuration'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/activerecord-4.0.5/lib/active_record/tasks/database_tasks.rb:86:in `create_current'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/activerecord-4.0.5/lib/active_record/railties/databases.rake:20:in `block (2 levels) in <top (required)>'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/rake-10.3.2/lib/rake/task.rb:240:in `call'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/rake-10.3.2/lib/rake/task.rb:240:in `block in execute'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/rake-10.3.2/lib/rake/task.rb:235:in `each'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/rake-10.3.2/lib/rake/task.rb:235:in `execute'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/rake-10.3.2/lib/rake/task.rb:179:in `block in invoke_with_call_chain'
/usr/local/rvm/rubies/ruby-2.1.0/lib/ruby/2.1.0/monitor.rb:211:in `mon_synchronize'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/rake-10.3.2/lib/rake/task.rb:172:in `invoke_with_call_chain'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/rake-10.3.2/lib/rake/task.rb:165:in `invoke'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/rake-10.3.2/lib/rake/application.rb:150:in `invoke_task'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/rake-10.3.2/lib/rake/application.rb:106:in `block (2 levels) in top_level'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/rake-10.3.2/lib/rake/application.rb:106:in `each'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/rake-10.3.2/lib/rake/application.rb:106:in `block in top_level'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/rake-10.3.2/lib/rake/application.rb:115:in `run_with_threads'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/rake-10.3.2/lib/rake/application.rb:100:in `top_level'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/rake-10.3.2/lib/rake/application.rb:78:in `block in run'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/rake-10.3.2/lib/rake/application.rb:176:in `standard_exception_handling'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/rake-10.3.2/lib/rake/application.rb:75:in `run'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/rake-10.3.2/bin/rake:33:in `<top (required)>'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/bin/rake:23:in `load'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/bin/rake:23:in `<main>'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/bin/ruby_executable_hooks:24:in `eval'
/usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/bin/ruby_executable_hooks:24:in `<main>'
Couldn't create database for {"adapter"=>"mysql2", "encoding"=>"utf8", "reconnect"=>false, "database"=>"thingspeak_test", "pool"=>5, "username"=>"thing", "password"=>"speak", "socket"=>"/var/run/mysqld/mysqld.sock"}

Code reveal

rake db:schema:load

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-- create_table("active_admin_comments", {:force=>true})
-> 0.3279s
-- add_index("active_admin_comments", ["author_type", "author_id"], {:name=>"index_active_admin_comments_on_author_type_and_author_id", :using=>:btree})
-> 0.0661s
-- add_index("active_admin_comments", ["namespace"], {:name=>"index_active_admin_comments_on_namespace", :using=>:btree})
-> 0.0612s
-- add_index("active_admin_comments", ["resource_type", "resource_id"], {:name=>"index_active_admin_comments_on_resource_type_and_resource_id", :using=>:btree})
-> 0.0877s
-- create_table("admin_users", {:force=>true})
-> 0.1120s
-- add_index("admin_users", ["email"], {:name=>"index_admin_users_on_email", :unique=>true, :using=>:btree})
-> 0.1119s
-- add_index("admin_users", ["reset_password_token"], {:name=>"index_admin_users_on_reset_password_token", :unique=>true, :using=>:btree})
-> 0.0840s
-- create_table("api_keys", {:force=>true})
-> 0.0554s
-- add_index("api_keys", ["api_key"], {:name=>"index_api_keys_on_api_key", :unique=>true, :using=>:btree})
-> 0.0813s
-- add_index("api_keys", ["channel_id"], {:name=>"index_api_keys_on_channel_id", :using=>:btree})
-> 0.0832s
-- create_table("channels", {:force=>true})
-> 0.0968s
-- add_index("channels", ["latitude", "longitude"], {:name=>"index_channels_on_latitude_and_longitude", :using=>:btree})
-> 0.0957s
-- add_index("channels", ["public_flag", "last_entry_id", "updated_at"], {:name=>"channels_public_viewable", :using=>:btree})
-> 0.0637s
-- add_index("channels", ["ranking", "updated_at"], {:name=>"index_channels_on_ranking_and_updated_at", :using=>:btree})
-> 0.0650s
-- add_index("channels", ["realtime_io_serial_number"], {:name=>"index_channels_on_realtime_io_serial_number", :using=>:btree})
-> 0.0704s
-- add_index("channels", ["slug"], {:name=>"index_channels_on_slug", :using=>:btree})
-> 0.0707s
-- add_index("channels", ["user_id"], {:name=>"index_channels_on_user_id", :using=>:btree})
-> 0.0682s
-- create_table("commands", {:force=>true})
-> 0.0806s
-- add_index("commands", ["talkback_id", "executed_at"], {:name=>"index_commands_on_talkback_id_and_executed_at", :using=>:btree})
-> 0.0565s
-- create_table("comments", {:force=>true})
-> 0.0459s
-- add_index("comments", ["channel_id"], {:name=>"index_comments_on_channel_id", :using=>:btree})
-> 0.0602s
-- create_table("daily_feeds", {:force=>true})
-> 0.0404s
-- add_index("daily_feeds", ["channel_id", "date"], {:name=>"index_daily_feeds_on_channel_id_and_date", :using=>:btree})
-> 0.0565s
-- create_table("devices", {:force=>true})
-> 0.0516s
-- add_index("devices", ["mac_address"], {:name=>"index_devices_on_mac_address", :using=>:btree})
-> 0.0851s
-- add_index("devices", ["user_id"], {:name=>"index_devices_on_user_id", :using=>:btree})
-> 0.1164s
-- create_table("failedlogins", {:force=>true})
-> 0.0521s
-- create_table("feeds", {:force=>true})
-> 0.0795s
-- add_index("feeds", ["channel_id", "created_at"], {:name=>"index_feeds_on_channel_id_and_created_at", :using=>:btree})
-> 0.0926s
-- add_index("feeds", ["channel_id", "entry_id"], {:name=>"index_feeds_on_channel_id_and_entry_id", :using=>:btree})
-> 0.0905s
-- create_table("headers", {:force=>true})
-> 0.0783s
-- add_index("headers", ["thinghttp_id"], {:name=>"index_headers_on_thinghttp_id", :using=>:btree})
-> 0.0595s
-- create_table("pipes", {:force=>true})
-> 0.0454s
-- add_index("pipes", ["slug"], {:name=>"index_pipes_on_slug", :using=>:btree})
-> 0.0969s
-- create_table("plugins", {:force=>true})
-> 0.0448s
-- add_index("plugins", ["user_id"], {:name=>"index_plugins_on_user_id", :using=>:btree})
-> 0.0577s
-- create_table("reacts", {:force=>true})
-> 0.0625s
-- add_index("reacts", ["channel_id", "run_on_insertion"], {:name=>"index_reacts_on_channel_id_and_run_on_insertion", :using=>:btree})
-> 0.0622s
-- add_index("reacts", ["channel_id"], {:name=>"index_reacts_on_channel_id", :using=>:btree})
-> 0.0605s
-- add_index("reacts", ["run_interval"], {:name=>"index_reacts_on_run_interval", :using=>:btree})
-> 0.0612s
-- add_index("reacts", ["user_id"], {:name=>"index_reacts_on_user_id", :using=>:btree})
-> 0.0585s
-- create_table("scheduled_thinghttps", {:force=>true})
-> 0.0809s
-- add_index("scheduled_thinghttps", ["activated", "run_interval"], {:name=>"index_scheduled_thinghttps_on_activated_and_run_interval", :using=>:btree})
-> 0.0600s
-- add_index("scheduled_thinghttps", ["user_id"], {:name=>"index_scheduled_thinghttps_on_user_id", :using=>:btree})
-> 0.0570s
-- create_table("taggings", {:force=>true})
-> 0.0422s
-- add_index("taggings", ["channel_id"], {:name=>"index_taggings_on_channel_id", :using=>:btree})
-> 0.0600s
-- add_index("taggings", ["tag_id"], {:name=>"index_taggings_on_tag_id", :using=>:btree})
-> 0.0634s
-- create_table("tags", {:force=>true})
-> 0.0516s
-- add_index("tags", ["name"], {:name=>"index_tags_on_name", :using=>:btree})
-> 0.0936s
-- create_table("talkbacks", {:force=>true})
-> 0.0771s
-- add_index("talkbacks", ["api_key"], {:name=>"index_talkbacks_on_api_key", :using=>:btree})
-> 0.0848s
-- add_index("talkbacks", ["user_id"], {:name=>"index_talkbacks_on_user_id", :using=>:btree})
-> 0.0754s
-- create_table("thinghttps", {:force=>true})
-> 0.0797s
-- add_index("thinghttps", ["api_key"], {:name=>"index_thinghttps_on_api_key", :using=>:btree})
-> 0.0852s
-- add_index("thinghttps", ["user_id"], {:name=>"index_thinghttps_on_user_id", :using=>:btree})
-> 0.0690s
-- create_table("tweetcontrols", {:force=>true})
-> 0.0516s
-- add_index("tweetcontrols", ["screen_name"], {:name=>"index_tweetcontrols_on_screen_name", :using=>:btree})
-> 0.0616s
-- add_index("tweetcontrols", ["user_id"], {:name=>"index_tweetcontrols_on_user_id", :using=>:btree})
-> 0.0928s
-- create_table("twitter_accounts", {:force=>true})
-> 0.0456s
-- add_index("twitter_accounts", ["api_key"], {:name=>"index_twitters_on_api_key", :using=>:btree})
-> 0.0622s
-- add_index("twitter_accounts", ["twitter_id"], {:name=>"index_twitters_on_twitter_id", :using=>:btree})
-> 0.0568s
-- add_index("twitter_accounts", ["user_id"], {:name=>"index_twitters_on_user_id", :using=>:btree})
-> 0.0588s
-- create_table("users", {:force=>true})
-> 0.0575s
-- add_index("users", ["api_key"], {:name=>"index_users_on_api_key", :using=>:btree})
-> 0.0610s
-- add_index("users", ["authentication_token"], {:name=>"index_users_on_authentication_token", :unique=>true, :using=>:btree})
-> 0.0980s
-- add_index("users", ["email"], {:name=>"index_users_on_email", :unique=>true, :using=>:btree})
-> 0.0889s
-- add_index("users", ["login"], {:name=>"index_users_on_login", :unique=>true, :using=>:btree})
-> 0.0642s
-- add_index("users", ["reset_password_token"], {:name=>"index_users_on_reset_password_token", :unique=>true, :using=>:btree})
-> 0.0655s
-- create_table("watchings", {:force=>true})
-> 0.0500s
-- add_index("watchings", ["user_id", "channel_id"], {:name=>"index_watchings_on_user_id_and_channel_id", :using=>:btree})
-> 0.0777s
-- create_table("windows", {:force=>true})
-> 0.0781s
-- add_index("windows", ["channel_id"], {:name=>"index_windows_on_channel_id", :using=>:btree})
-> 0.0820s
-- add_index("windows", ["window_type", "content_id"], {:name=>"index_windows_on_window_type_and_content_id", :using=>:btree})
-> 0.1177s
-- initialize_schema_migrations_table()
-> 0.2109s

 • με εκτέλεση της εντολής rails server webrick φορτώνουμε τον σέρβερ που αναλαμβάνει την αμφίδρομη επικοινωνία με τις συσκευές και τους χρήστες στην πόρτα 3000

Code reveal

root@minibian:~/thingspeak# rails server webrick
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
=> Booting WEBrick
=> Rails 4.0.5 application starting in development on http://0.0.0.0:3000
=> Run `rails server -h` for more startup options
=> Ctrl-C to shutdown server
[2020-05-04 06:42:04] INFO WEBrick 1.3.1
[2020-05-04 06:42:04] INFO ruby 2.1.0 (2013-12-25) [armv6l-linux-eabihf]
[2020-05-04 06:42:04] INFO WEBrick::HTTPServer#start: pid=25550 port=3000

Started GET "/" for 192.168.123.8 at 2020-05-04 06:42:16 +0100
Processing by PagesController#home as HTML
Geokit is using the domain:
Rendered layouts/_flash.html.erb (21.0ms)
Rendered pages/_contact_form.html.erb (433.5ms)
Rendered pages/home.html.erb within layouts/home (1248.8ms)
Rendered layouts/_header.html.erb (13056.8ms)
Rendered layouts/_nav.html.erb (115.2ms)
Rendered layouts/_footer.html.erb (11.2ms)
Completed 200 OK in 15008ms (Views: 14630.5ms | ActiveRecord: 0.0ms)


Started GET "/channels/public" for 192.168.123.8 at 2020-05-04 06:42:48 +0100
Processing by ChannelsController#public as HTML
Geokit is using the domain:
Channel Load (20.2ms) SELECT `channels`.* FROM `channels` WHERE (public_flag = true AND social != true) AND (channels.last_entry_id > 1 and channels.updated_at > '2020-04-27 05:42:48') ORDER BY ranking desc, updated_at DESC LIMIT 15 OFFSET 0
Mysql2::Error: Table 'thingspeak_development.channels' doesn't exist: SELECT `channels`.* FROM `channels` WHERE (public_flag = true AND social != true) AND (channels.last_entry_id > 1 and channels.updated_at > '2020-04-27 05:42:48') ORDER BY ranking desc, updated_at DESC LIMIT 15 OFFSET 0
Rendered channels/_list.html.erb (121.3ms)
Rendered channels/public.html.erb within layouts/application (154.3ms)
Completed 500 Internal Server Error in 284ms

ActionView::Template::Error (Mysql2::Error: Table 'thingspeak_development.channels' doesn't exist: SELECT `channels`.* FROM `channels` WHERE (public_flag = true AND social != true) AND (channels.last_entry_id > 1 and channels.updated_at > '2020-04-27 05:42:48') ORDER BY ranking desc, updated_at DESC LIMIT 15 OFFSET 0):
1: <% @channels.each do |channel| %>
2:
3: <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12" data-no-turbolink>
4: <div class="panel panel-primary">
app/views/channels/_list.html.erb:1:in `_app_views_channels__list_html_erb___92736266_38520432'
app/views/channels/public.html.erb:5:in `_app_views_channels_public_html_erb__385984617_38552460'
app/controllers/channels_controller.rb:72:in `public'


Rendered /usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/actionpack-4.0.5/lib/action_dispatch/middleware/templates/rescues/_trace.erb (91.9ms)
Rendered /usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/actionpack-4.0.5/lib/action_dispatch/middleware/templates/rescues/_request_and_response.erb (44.6ms)
Rendered /usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/actionpack-4.0.5/lib/action_dispatch/middleware/templates/rescues/template_error.erb within rescues/layout (431.4ms)


Started GET "/channels/public" for 192.168.123.8 at 2020-05-04 06:42:49 +0100
Processing by ChannelsController#public as HTML
Geokit is using the domain:
Channel Load (9.8ms) SELECT `channels`.* FROM `channels` WHERE (public_flag = true AND social != true) AND (channels.last_entry_id > 1 and channels.updated_at > '2020-04-27 05:42:50') ORDER BY ranking desc, updated_at DESC LIMIT 15 OFFSET 0
Mysql2::Error: Table 'thingspeak_development.channels' doesn't exist: SELECT `channels`.* FROM `channels` WHERE (public_flag = true AND social != true) AND (channels.last_entry_id > 1 and channels.updated_at > '2020-04-27 05:42:50') ORDER BY ranking desc, updated_at DESC LIMIT 15 OFFSET 0
Rendered channels/_list.html.erb (40.4ms)
Rendered channels/public.html.erb within layouts/application (57.9ms)
Completed 500 Internal Server Error in 123ms

ActionView::Template::Error (Mysql2::Error: Table 'thingspeak_development.channels' doesn't exist: SELECT `channels`.* FROM `channels` WHERE (public_flag = true AND social != true) AND (channels.last_entry_id > 1 and channels.updated_at > '2020-04-27 05:42:50') ORDER BY ranking desc, updated_at DESC LIMIT 15 OFFSET 0):
1: <% @channels.each do |channel| %>
2:
3: <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12" data-no-turbolink>
4: <div class="panel panel-primary">
app/views/channels/_list.html.erb:1:in `_app_views_channels__list_html_erb___92736266_38520432'
app/views/channels/public.html.erb:5:in `_app_views_channels_public_html_erb__385984617_38552460'
app/controllers/channels_controller.rb:72:in `public'


Rendered /usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/actionpack-4.0.5/lib/action_dispatch/middleware/templates/rescues/_trace.erb (82.0ms)
Rendered /usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/actionpack-4.0.5/lib/action_dispatch/middleware/templates/rescues/_request_and_response.erb (41.3ms)
Rendered /usr/local/rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/actionpack-4.0.5/lib/action_dispatch/middleware/templates/rescues/template_error.erb within rescues/layout (390.8ms)

 • έναρξη του δικτυακού σέρβερ που ακούει στην πόρτα 3000, καλώντας αυτόν τον σέρβερ από τον browser του λαπτοπ (πχ Google Chrome, κλήση στην διεύθυνση 192.168.123.15:3000) βλέπουμε την γνωστή εναρκτήρια σελίδα της thingspeak

Εγκατάσταση ThingSpeak σε Raspberry B με linux Minibian

.

Διάβασε επίσης:.

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter