Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

ΑΕΠΟ - Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΑΕΠΟ - Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Αν θέλεις να δεις την περιβαλλοντική απόφαση πρέπει να είσαι πρώτα εγκεκριμένος χρήστης στο σύστημα. Μόλις κάνεις εισαγωγή στο σύστημα, με κλικ πάνω στον σύνδεσμο στο τέλος της κάθε απόφασης θα ανοίξει αυτόματα η περιβαλλοντική άδεια.

29_07_19, Ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων της με Α.Π. 1029-04-04-2012 απόφασης της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.-Κ.Μ., για τη λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό ισχύος 0,90 MW, της εταιρίας «ΥΗΣ ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ ΙΙ Α.Ε.», που είναι εγκατεστημένος στη Τ.Κ. Αγγίστρου του Δ. Σιντικής Π.Ε. Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α-Α 8 και είναι μη οχλούσα δραστηριότητα)., ΩΣΛΠΟΡ1Υ-2ΑΞ
29_07_19, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Παραγωγή και εκμετάλλευση βιοαερίου με σκοπό τη Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής και Θερμικής ισχύος (499 kWel) στα υπ’ αριθμό 54Β, 730Β και 730Γ αγροτεμάχια της κτηματικής περιοχής Σερβίων, του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»., 6ΒΝΦΟΡ1Γ-3ΔΩ
18_07_19, Ανανέωση της με α.π.: ΠΕΧΩ Φ181-4346-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του υφιστάμενου εν λειτουργία Αιολικού Πάρκου, ισχύος 20 MW καθώς και των συνοδών έργων αυτού, στη θέση «ΟΡΘΟΛΙΘΙ» του Δήμου Τροιζηνίας, Περιφέρειας Αττικής, της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε με τις με α.π.: Φ181-3033-10 & Φ181-734-11 Αποφάσεις και ισχύει, ΩΨΔ1ΟΡ1Κ-49Σ
18_07_19, Ανανέωση της με α.π.: ΠΕΧΩ Φ132-137-09 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του υφιστάμενου εν λειτουργία Αιολικού Πάρκου, ισχύος 20 MW καθώς και των συνοδών έργων αυτού, στη θέση «ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΙ» του Δήμου Τροιζηνίας, Περιφέρειας Αττικής, της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε με τις με α.π.: Φ132-3032-10 & Φ132-396-11 Αποφάσεις και ισχύει, 7ΝΚ3ΟΡ1Κ-7ΟΒ
18_07_19, Τροποποίηση της αρ.3690-212501-8-12-2017 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 2932-147845-26-9-2018 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18 MW της εταιρείας ‘’ENVITEC Α.Ε.’’ στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ» Δ.Ε. Στυραίων του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας., 9ΛΔΝΟΡ10-4ΙΙ
18_07_19, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 206995-28-11-2016 ΑΕΠΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05-12-2016 (ΑΔΑ Ω27ΡΟΡ1Φ-ΡΦΣ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 248400-22-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΥ6ΘΟΡ1Φ-Λ7Η) απόφαση του έργου: «Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 10MW στις θέσεις Παλαρράχη – Παλιοπλάτανος – Προφήτης Ηλίας, της Δ.Ε. Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτ-νίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ιδιοκτησίας της εταιρείας VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε., ως προς (α) τον τύπο, το ύψος, τις θέσεις και τις πλατείες των Α-Γ, (β) την οδό προσπέλασης, (γ) τη γραμμή μέσης τάσης, (δ) τον οικίσκο εγκατάστασης των πινάκων Μ.Τ., (ε) τον Υ-Σ (μείωση οικοπέδου εγκατάστασης, τάση λειτουργίας, γραμμή διασύνδεσης με τον ΑΣΠΗΕ), ΩΜΞΧΟΡ1Φ-Β50
15_07_19, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία «Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 476,4 kWe με καύση Βιορευστών», της εταιρείας με την επωνυμία «FOSILARON MON I.K.E.», που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 281 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Γυψοχωρίου, Τ.Κ. Τριφυλλίου, ΔΕ Μεγάλου Αλεξάνδρου του Δήμου Πέλλας, ΠΕ Πέλλας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας., 7ΖΟ9ΟΡ1Υ-ΡΞΣ
12_07_19, Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 2944-27-4-2018 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος έως 0,5 ΜWe) της εταιρίας με την επωνυμία «ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΠΑΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «VIRGINSON M.I.K.E.», που είναι εγκατεστημένη σε τμήμα του αγροτεμαχίου με αριθ. 52, στη θέση «Φτελιά» της Τ.Κ. Βρυσακίου, Δ.Ε. Αλεξάνδρειας, Δ. Αλεξάνδρειας, Π.Ε. Ημαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω τροποποίησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των πρώτων υλών της μονάδας [Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου: 1812024626], 6ΚΛΧΟΡ1Υ-ΥΟΒ
11_07_19, Τροποποίηση και αναδιατύπωση της απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με αριθμό πρωτ. 2885-28-7-2014 (ΑΔΑ: 7Ξ8ΛΟΡ1Υ-0ΙΙ), για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από οργανικά απόβλητα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 0,50ΜWel, της εταιρείας «HELIOΤΟΡ ΗΛΙΟΤΟΠ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «HELIOTOP ΗΛΙΟΤΟΠ Α.Ε.», στην περιοχή αγροκτήματος Αγίου Αθανασίου, στα αγροτεμάχια αριθμ. 2121 & 2122, Δ.Ε. Δοξάτου, Δήμου Δοξάτου, Π.Ε. Δράμας» ως προς την αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας και της παραγόμενης ηλεκτρικής ισχύος από 0,50ΜWel σε 0,9ΜWel., 62ΦΚΟΡ1Υ-8Ω5
10_07_19, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μονάδα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιορευστά, ισχύος 1MW, της εταιρείας ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., στο αγροτεμάχιο 183, στην κτηματική περιοχή Καλαμιάς, του Δ. Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»., 6ΒΓ8ΟΡ1Γ-ΗΔΟ
08_07_19, Ανανέωση χρονικής διάρκειας ισχύος της με αρ. πρωτ. 104829-4008 -24.12.2010 (ΑΔΑ: 4ΙΙ6ΙΑΛ-4) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 13,2 MW με τα συνοδά αυτού έργα (οδοποιία, διασύνδεση), στη θέση «Ύψωμα Παπαθανασίου – Ύψωμα Γρέσκου», της Δημοτικής Ενότητας Καστρακίου, του Δήμου Καστοριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου: η εταιρεία ‘ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.’., 6Ρ7ΛΟΡ1Γ-7ΞΝ
04_07_19, Τροποποίηση της αρ.63469-6978-1-11-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.3876-215508-19-12-2018, αρ.2880-112746-17-6-2014, αρ.4030-163720-10-9-2013 αποφάσεις μας), αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20 MW, της εταιρείας ‘’C.N.I. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. - ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.’’ στη θέση «Κορομπίλι» Δ.Ε. Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας., 62Χ2ΟΡ10-8ΞΨ
04_07_19, Ανανέωση της υπ’ αριθμ. 5079-07-05-2009 Α.Ε.Π.Ο., όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3383-52309-20-05-2010, 4231-67254-23-06-2010, 2775-39965-03-06-2011 (ΑΔΑ 4Α3ΟΟΡ1Φ-Χ), 1539-30954-05-04-2012 (ΑΔΑ Β4ΩΗΟΡ1Φ-37Ψ) και 2425-116422-26-09-2014 (ΑΔΑ 71Ζ2ΟΡ1Φ-Κ6Σ) αποφάσεις, του έργου «Φ-Β Σταθμός συνολικής ισχύος 4,9MW, στη θέση ‘’Κουρτέσι Ι‘’ της Δ.Ε. Βουπρασίου, Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Π.Ε. Ηλείας», της εταιρείας ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε., 6ΓΙΑΟΡ1Φ-9ΩΝ
02_07_19, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ανανέωση και αναδιατύπωση – επικαιροποίηση προηγούμενων Α.Ε.Π.Ο.) του υφιστάμενου έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 6,75MW στη θέση «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ Ι» και των συνοδών έργων αυτού εντός των ορίων του Δ. Αρριανών Π.Ε. Ροδόπης» και τροποποίηση ως προς την ενσωμάτωση των υφιστάμενων έργων «Υποσταθμός ανύψωσης τάσης 20-150kV στη θέση «ΚΕΡΑΣΙΑ» του Δ. Αρριανών Π.Ε. Ροδόπης και συνοδά έργα γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης (για την διασύνδεση των ΑΣΠΗΕ στις θέσεις ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, ΣΩΡΟΣ, ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ και ΓΕΡΑΚΙ με τον Υ-Σ), στις Π.Ε. Ροδόπης και Έβρου», της εταιρείας με δ.τ. «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.»., 6ΨΔΕΟΡ1Υ-3ΒΗ
02_07_19, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ανανέωση και αναδιατύπωση – επικαιροποίηση προηγούμενων Α.Ε.Π.Ο.) του υφιστάμενου έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 14,25MW στη θέση «ΓΕΡΑΚΙ» και των συνοδών έργων αυτού εντός των ορίων του Δ. Αρριανών Π.Ε. Ροδόπης», της εταιρείας με δ.τ. «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.»., 9ΠΓ6ΟΡ1Υ-ΤΙΠ
02_07_19, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ανανέωση και αναδιατύπωση – επικαιροποίηση προηγούμενων Α.Ε.Π.Ο.) του υφιστάμενου έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 11,25MW και των συνοδών έργων αυτού, στη θέση «ΣΩΡΟΣ» εντός των ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου», της εταιρείας με δ.τ. «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.»., ΨΚΑ6ΟΡ1Υ-ΟΘΘ
27_06_19, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ισχύος 999 kWel, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΑΝΝΩΝΑ Ι.Κ.Ε.’’, στη θέση ‘‘Καραέργια” της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, της Δ.Ε. Κραννώνος, του Δήμου Κιλελέρ, στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας., ΩΗΗΖΟΡ10-ΜΟΤ
21_06_19, Τροποποίηση, της υπ’ αριθμό πρωτ. 5025-20-12-2017 (ΑΔΑ 7Τ26ΟΡ1Υ-Ξ1Β), απόφασης Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από μη επικίνδυνα οργανικά απόβλητα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 999kWe, της εταιρείας «ΒΙΟΜΕΣΤΗ ΙΚΕ», στο υπ’ αριθμό 868γ γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Μέστης, Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου» ως προς την αλλαγή θέσης εντός του γηπέδου ή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών ορισμένων εγκαταστάσεων και υποδομών και στην αλλαγή των διαδικασιών διαχείρισης του χωνεμένου υπολείμματος., ΩΟΕΒΟΡ1Υ-8Ψ1
20_06_19, Ανανέωση της αρ.οικ.52094-4987-16-6-2009 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ & ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ Α.Ε.’’ στη θέση «Μύτικας» Δ.Ε. Οπουντίων του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιώτιδας., Ω3ΣΠΟΡ10-ΥΡ3
20_06_19, Ανανέωση της αρ.56807-5437-15-7-09 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε – παρατάθηκε και ισχύει με τις αρ.1859-70646-10-6-2014, αρ.4716-203753-4-10-2012, αρ.3216-131630-3-7-2012 και αρ.27385-3199-28-4-2010 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 36 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ Α.Ε.’’ στη θέση ‘’Μελίσσι’’ του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας., Ω4ΓΠΟΡ10-ΣΕ2
20_06_19, Τροποποίηση και ανανέωση της υπ’ αριθ.πρωτ: 2020-28-06-2012 απόφασης Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου (όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ: 305189-08-12-2017 απόφαση Γενικού Δ-ντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής) για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 2,99 ΜWp και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.» και νυν «ΛΑΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στη θέση “Τσίλια” , της Τ.Κ. Γερακίου, της Δ.Ε. Γερονθρών,του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας., 6Υ6ΓΟΡ1Φ-500
19_06_19, Τροποποίηση της αρ.οικ.174317-7-8-2014 Υ.Α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων τριών (3) αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 50 MW, των εταιρειών ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΙΤΣΑ Α.Ε.’’, ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΤΑΛΑΜΑΚΗ Α.Ε.’’ και ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΠΙΘΑΡΗ Α.Ε.’’ στις θέσεις «Αχλαδίτσα» (18 MW), “Νταλαμάκι» (12 MW) και «Μαύρο Σπιθάρι» (20MW) αντίστοιχα του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας, ως προς τα έργα οδοποιίας και διασύνδεσης, με μείωση της συνολικής ισχύος από 50 MW σε 48,8 MW., Ψ3ΣΣΟΡ10-ΝΨΡ
11_06_19, Τροποποίηση της υπ. αρ. 104829-4008 -24.12.2010 (ΑΔΑ: 4ΙΙ6ΙΑΛ-4) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 13,2 MW με τα συνοδά αυτού έργα (οδοποιία, διασύνδεση), στη θέση «Ύψωμα Παπαθανασίου – Ύψωμα Γρέσκου», της Δημοτικής Ενότητας Καστρακίου, του Δήμου Καστοριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», λόγω κατασκευής δύο επιπλέον προκατασκευασμένων οικίσκων ελέγχου (από έναν σε τρεις) καθώς και αλλαγής της όδευσης τμήματος του δικτύου διασύνδεσης. Η θέση του πολυγώνου εγκατάστασης δεν τροποποιείται. , 69Β3ΟΡ1Γ-4ΕΡ
10_06_19, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου από επεξεργασία ζωικών και φυτικών υποπροϊόντων και ενσιρωμάτων (ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία : 20.695 τόνοι - ετήσια παροχή ενσιρωμάτων: 913 τόνοι) και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος έως 320 kWe )» της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΥΡΚΙΝΟΣ ΑΠΕ Α.Ε.», που θα κατασκευαστεί στα υπ’ αριθ. 1039, 1040 και 1041 αγροτεμάχια του Αγροκτήματος Προβατά της Τ.Κ. Προβατά, Δ.Ε. Καπετάν Μητρουσίου του Δ. Σερρών, Π.Ε. Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας [Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου: 1811002821], Ψ00ΧΟΡ1Υ-96Υ
06_06_19, Ανανέωση - Τροποποίηση της υπ’ α.π. οικ. 1019-48121-15-04-2013 Α.Ε.Π.Ο. της μονάδας επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου και σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ισχύος 868 kWel, ιδιοκτησίας της ‘‘ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΦΟΙ ΣΕΪΤΗ Α.Ε.’’, που βρίσκεται στη θέση ‘‘Καμπύλαγα” της Τ.Κ. Αργυροπουλίου του Δήμου Τυρνάβου, στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας., 65Τ5ΟΡ10-Η4Ν
05_06_19, Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) εγκατεστημένης ισχύος 25,2 MW και μέγιστης ισχύος λειτουργίας 24,0 MW» της εταιρείας με την επωνυμία ENERFARM 2 Α.Ε., το οποίο έχει Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 1901030526, και προτείνεται να υλοποιηθεί στο Δήμο Σιντικής (θέση Δύο Πέτρες – Καβάκι), Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας., ΩΣ6ΓΟΡ1Υ-Ω11
30_05_19, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός στο ρέμα Σιτίστας, ισχύος 1,74MW» εντός της Τ.Κ. Γραμμένης Οξυάς της Δ.Ε. Αποδοτίας του Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτωλ-νίας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, Απ. Διοίκησης Πελ-σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, ιδιοκτησίας της εταιρίας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., 66ΑΟΟΡ1Φ-ΙΑΗ
30_05_19, Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 4171-1-6-2018 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος έως 0,5 ΜWe) της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΚΑΜΠΑΝΙΟΥ Ι.Κ.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στο υπ’ αριθ. 525Β κληροτεμάχιο αγροκτήματος Καμπανίου, Δ.Ε. Γαλλικού, Δ. Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω τροποποίησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των πρώτων υλών της μονάδας [Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου: 1903061222], ΩΠ28ΟΡ1Υ-Ν5Κ
30_05_19, Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ.. 542-15-2-19 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Μονάδα διαχείρισης (προσωρινή αποθήκευση) και επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση βιομάζας (ισχύος έως 250 kWe)» της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΕΛ.ΔΙ.Α. Α.Ε.», στο υπ’ αριθ. 592Α –Τμήμα Β αγροτεμάχιο της εκτός σχεδίου περιοχής Τ.Κ. Νεοχωρούδας, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω αλλαγής του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους [Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου: 1904079926], Ω9Ν7ΟΡ1Υ-Δ22
23_05_19, Ανανέωση της υπ’ αριθμ. 2778-01-11-2001 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Δ-νσης ΠΕ.ΧΩ. ΠΑΜ-Θ, όπως ανανεώθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ.140592-09-06-2009 Κ.Υ.Α. ΕΠΟ του ΥΠΕΧΩΔΕ και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. οικ.197150-27-03-2012 ΥΑ ΕΠΟ και οικ. 54196-10-11-2016 ΑΕΠΟ Γεν. Δ-ντριας Περιβ. Πολιτικής του ΥΠΕΝ, του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 31,2MW στη θέση ‘Θάλεια-Γεράκι-Κέρβερος-Πελταστής’ και 4MW στη θέση ‘Σαρακατσαναίικα’ των Δήμων Μαρωνείας-Σαπών και Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης», της εταιρείας ‘Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ’ και τροποποίησή της λόγω πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων., ΨΒΧΗ4653Π8-ΨΤΝ
16_05_19, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου: «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για σταθμό ΣΗΘ με καύση βιοαερίου, ισχύος 0,999 MW η οποία θα εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο στη θέση «Καλαμάκι», του Τ.Κ. Ωρωπού της Δ.Ε. Λούρου, του Δ. Πρέβεζας, στην Π.Ε. Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου. , 67ΧΕΟΡ1Γ-Ξ44
15_05_19, Τροποποίηση της αρ.1054-50468-23-5-2018 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (Μ.ΥΗ.Ε.) ισχύος 0,2 ΜW του Δημήτριου Παναγιωτόπουλου στο ρέμα Διακόπτης του οικισμού Καταβόθρα στο Δήμο Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας., ΩΔΨΧΟΡ10-504
14_05_19, Τροποποίηση της αρ.29652-4466-13-7-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 38 ΜW της εταιρείας ‘’ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ALPENER A.E.’’ στη θέση «Κάρκαρος» του Δήμου Δελφών στο Ν. Φωκίδας, ως προς το πλήθος των ανεμογεννητριών (Α-Γ) και των συνοδών έργων του ΑΣΠΗΕ, με μείωση της συνολικής ισχύος του από 38 MW σε 36,75 MW., Ω0ΨΟΟΡ10-3ΕΤ
10_05_19, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση βιορευστών ισχύος έως 350 kWe επί γεωτεμαχίου στην ΚΜ 392α 542 γαιών Παραδεισίου της Τ.Κ. Δαματριάς ΔΕ Πεταλούδων, Δήμου Ρόδου, ΠΕ Ρόδου» για λογαριασμό της «Γ. ΧΑΣΤΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», 90ΗΚΟΡ1Ι-474
08_05_19, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής 999 kW από σταθμό καύσης βιομάζας, που βρίσκεται στη θέση «Τ.Κ. Μαυραναίοι» του Δ.Δ. Θ. Ζιάκα Δήμου Γρεβενών, ν. Γρεβενών» από τον οικονομικό φορέα ALFA ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., 9ΠΑΩΟΡ1Γ-ΘΧ5
06_05_19, Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 1119-71439-23-06-2016 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ισχύος (500 kWel) ιδιοκτησίας ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, στη θέση «Μεσοβούνια - Καλεσίνα» Δ.Δ. Σπάρτου, Δ. Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτ-νίας., ΨΗ55ΟΡ1Φ-ΛΤ4
25_04_19, Τροποποίηση της αρ.807-36362-27-3-2012 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με την αρ.1221-49664-28-4-2015 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟ Α.Ε.’’ ισχύος 11,5 MW στις θέσεις «Τρίκορφο» και «Καρφιά» του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας., Ω63ΡΟΡ10-ΛΑΧ
25_04_19, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 27,6 MW της εταιρείας ‘’ASCENT POWER I.K.Ε.’’ στη θέση «Βουνό» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας., ΨΠ7ΘΟΡ10-ΗΥΜ
22_04_19, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος έως 1000 kWe) με φορέα του έργου «PROGRESS ADVISORS Ε.Π.Ε.», που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 1666 αγροτεμάχιο της Δ.Δ. Αγ.Αθανασίου, Δήμου Χαλκηδόνας, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 6Ρ2ΡΟΡ1Υ-2ΚΝ
19_04_19, Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 9647-19-11-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας παραγωγής βιοαερίου από επεξεργασία μη επικίνδυνων αποβλήτων και ενεργειακών φυτών-ενσιρωμάτων (ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία: 22.000 τόνοι – ετήσια παροχή ενεργειακών φυτών-ενσιρωμάτων: 14.100 τόνοι) και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΧΟΥ Ο.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στο υπ’ αριθ. 8026 αγροτεμάχιο στην εκτός σχεδίου περιοχή του Αγροκτήματος Σοχού, Δ.Ε. Σοχού, Δ. Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω αύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ισχύος από 0.844 MW σε 0.999 ΜW και λόγω τροποποιήσεων των εγκαταστάσεων της μονάδας [Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου: 1901027423], Ψ5Χ8ΟΡ1Υ-Η6Η
11_04_19, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μονάδα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιορευστά, ισχύος 1MW, της εταιρείας ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., στο αγροτεμάχιο 87, του αγροκτήματος Ανθότοπου, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». , 6413ΟΡ1Γ-2Χ2
09_04_19, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με καύση βιορευστών, μέγιστης εγκατεστημένης ισχύος 1.000 kW, στη θέση ‘αγροτεμάχιο υπ’ αρ. 786 αγροκτήματος Κρεπενής’ Τ.Κ. Μαυροχωρίου, Δ.Ε. Μακεδνών, Δήμου Καστοριάς, ΠΕ Καστοριάς, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»., ΩΙΕΠΟΡ1Γ-ΦΘ6
08_04_19, Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) που αφορά μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας (βιορευστών – βιοελαίων), η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Τεμάχιο 24» στο Βιοτεχνικό Πάρκο του Τ.Δ. Γκρίκας του Δ. Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας, με αύξηση ισχύος από 0,5 σε 1MW. , ΩΧΗΕΟΡ1Γ-2Χ2
05_04_19, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 995kW στο αγροτεμάχιο υπ.αρ. 268 της Τ.Κ. Ανθοτόπου του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ‘ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.’., ΨΕΡ0ΟΡ1Γ-Υ02
04_04_19, Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24MW στη θέση Γεραμπή του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη Π.Ε. Άρτας». , 64ΣΒΟΡ1Γ-ΒΘΨ
28_03_19, Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 1099-16556-26-02-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα της ΠΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από τις με αριθ. πρωτ. 3867-60933-15-06-2010, 3395-79008-14-11-2012, 288965-01-12-2017, 14742-19-01-2018 και 100341-05-06-2018 Αποφάσεις, για το έργο: αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 41,8 MW, ιδιοκτησίας «ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.», στη θέση «ΠΕΡΓΑΝΤΗ», του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας της Π.Ε. Αιτ-νίας, λόγω ενσωμάτωσης της οριστικής έγκρισης επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση., ΨΞΟΔΟΡ1Φ-ΝΚΩ
19_03_19, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 9,99 MW στη θέση «Τρανό Φράγμα» Τοπικής Κοινότητας Σιδερών Δήμου Κοζάνης, νομού Κοζάνης» από τον οικονομικό φορέα «ΝΟΤΙΑΣ Α.Ε., 6ΥΣΘΟΡ1Γ-ΩΙ7
19_03_19, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 9,99 MW στη θέση «Τρανό Φράγμα» Τοπικής Κοινότητας Σιδερών Δήμου Κοζάνης, νομού Κοζάνης» από τον οικονομικό φορέα «EAST PV Α.Ε., 6Β2ΖΟΡ1Γ-Ο4Β
19_03_19, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 60 ΜW , υποσταθμού ανύψωσης τάσης και γραμμής μεταφοράς Υ.Τ. της εταιρείας «HELIOTHEMA ENERGY A.E.» στη θέση «Λούτσα» του Δήμου Λεβαδέων, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας., 61ΩΩΟΡ10-ΤΤ4
18_03_19, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 9,99 MW και συνοδά έργα υποδομής στη θέση «Παλαιοχώρι» του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης». , 6ΩΣΟΟΡ1Γ-11Δ
18_03_19, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 9,99 MW και συνοδά έργα υποδομής στη θέση «Ύψωμα Καρόγλου» του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης». , 627ΗΟΡ1Γ-ΟΝ9
15_03_19, «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1MW, της εταιρείας “ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.”, στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 257 της Τ.Κ. Σιδερών, του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»., ΩΖ6ΕΟΡ1Γ-ΔΩΥ
14_03_19, Ανανέωση - τροποποίηση της αρ.οικ.101032-12-2-2001 Κ.Υ.Α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως ανανεώθηκε με την αρ.103007-9-4-2008 Κ.Υ.Α.) Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου ισχύος 4,5 ΜW της εταιρείας ‘’ENEL GREEN POWER A.E..’’, στη θέση βορειοανατολικά του Περιβολίου (Περιβόλι 2) του ποταμού Ίναχου στο Δήμο Μακρακώμης Ν. Φθιώτιδας., Ψ41ΛΟΡ10-ΧΒΧ
06_03_19, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος έως 1,0 ΜWe) της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ 2 ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ 2» , που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 143 αγροτεμάχιο στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικού Διαμερίσματος Παλαιού Κεραμιδίου, Δήμου Κατερίνης, Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΨΦΣΞΟΡ1Υ-7ΩΦ
04_03_19, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του «Σταθμoύ Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (999 kWel) με Καύση Βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων», που προτείνεται να εγκατασταθεί στα με αριθ. 487, 489 και 491 αγροτεμάχια της Κοινότητας Ξηροχωρίου, του Δήμου Χαλκηδόνας, ΠΕ Θεσσαλονίκης (Π.Κ.Μ.), ΩΕΣΗΟΡ1Υ-Κ0Π
04_03_19, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής, ισχύος 209 kWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΚΑΛΕΤΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΚΕ’’, στη θέση ‘‘Σγάρες” της Τ.Κ. Παλαιομονάστηρου, Δ.Ε. Γόμφων του Δήμου Πύλης, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας., ΩΠ79ΟΡ10-ΨΓΖ
01_03_19, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 250kWe, της εταιρείας Ν. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ – Σ. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ Ο.Ε., σε αγροτεμάχιο εμβαδού 9532,72τ.μ., στο αγρόκτημα Αβδήρων, του Δήμου Αβδήρων, Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης»., 6ΡΑΓΟΡ1Υ-Α73
28_02_19, Τροποποίηση της αρ.οικ.35621-5110-14-7-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 4116-185600-27-10-2015 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ‘’Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ’’ ισχύος 16 MW στη θέση "Πάτημα - Κοτσιλιά" του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας, ΩΓΓΚΟΡ10-Γ78
25_02_19, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 999kWe, της εταιρείας «ΖΗΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.», στο αγροτεμάχιο με αριθμό 243 αγροκτήματος Ασημένιου, της Τ.Κ. Ασημένιου, του Δήμου Διδυμοτείχου, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου», 656ΒΟΡ1Υ-ΧΚΡ
21_02_19, Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας «Μονάδα διαχείρισης (προσωρινή αποθήκευση) και επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση βιομάζας (ισχύος έως 250 kWe)» της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΕΛ.ΔΙ.Α. Α.Ε.», στο υπ’ αριθ. 592Α –Τμήμα Β αγροτεμάχιο της εκτός σχεδίου περιοχής Τ.Κ. Νεοχωρούδας, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ω2Ω8ΟΡ1Υ-Μ1Ω
15_02_19, Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά τη λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 1,56 MW στο ρέμα Βρυσοχωρίου στη Δ.Ε. Τύμφης του Δήμου Ζαγορίου Π.Ε. Ιωαννίνων. Φορέας του έργου : ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., 68Γ9ΟΡ1Γ-Κ9Λ
14_02_19, Τροποποίηση και κωδικοποίηση της με αριθ. Πρωτ. 2619-14-10-04-2014 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΟΡ1Υ-ΛΕΝ) που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 4,996 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Διακριτικό Τίτλο «ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε, που θα εγκατασταθεί στα με αριθμό 48, 49,50, 66, 67, 68, 69, και 70 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια του αγροκτήματος Μεσοκώμου, στη Δημοτική Ενότητα Νέων Καλλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας, με Α-Α 2 και είναι δραστηριότητα χαμηλής όχλησης)., 6ΨΟ0ΟΡ1Υ-ΨΤ0
12_02_19, Τροποποίηση – Συμπλήρωση της με α.π.: Φ668-480-10 ΑΕΠΟ για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου ισχύος 24,30 MW, καθώς και των συνοδών έργων αυτού, της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. στη θέση “ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ” στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, Περιφέρειας Αττικής., 7Ζ5ΠΟΡ1Κ-ΩΥΚ
12_02_19, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου: «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 0,99 MW η οποία θα εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο στη θέση «Φλώρος», της Δ.Ε. Λούρου, του Δ. Πρέβεζας, στην Π.Ε. Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου. , 78ΨΙΟΡ1Γ-86Ο
12_02_19, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας «ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΖΟΥΦΕΤΑ», στη θέση «Μαστοράκια», Δ.Ε Φυτειών, Δ. Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτ-νίας»., ΨΞΝΘΟΡ1Φ-ΚΙΨ
12_02_19, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 300 kW, ιδιοκτησίας «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ», στη θέση «Παλιομπρούσκα», Δ.Ε Φυτειών, Δ. Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτ-νίας»., Ψ8Υ8ΟΡ1Φ-689
12_02_19, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας «WALL ECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»,, στη θέση «Μέγας Κάμπος», Δ.Ε Φυτειών, Δ. Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτ-νίας»., ΨΛΡ9ΟΡ1Φ-Χ3Ξ
07_02_19, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (τροποποίηση της με αρ πρωτ 3673-11-15-12-2011 ΑΕΠΟ, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ 1218-22-07-2013 Απόφαση), για νέο Υβριδικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενεργείας ισχύος 10,5 MW (Αιολικός Σταθμός με Συσσωρευτές ) Εγγυημένης Ισχύος 5 MW στη θέση ¨Κισσός¨ Δήμου Κισσάμου ΠΕ Χανίων Περιφέρειας Κρήτης της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΕ », ΩΔΤ2ΟΡ1Θ-ΜΝΟ
01_02_19, Ανανέωση της χρονικής διάρκειας ισχύος της με Α.Π. 140-19.03.2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του έργου «Μονάδα επεξεργασίας γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (βιοαέριο) ισχύος 120 KW και οργανικών λιπασμάτων’ της εταιρίας ‘Γρηγοριάδης και Σοφολόγης Ο.Ε.’ στο Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κοζάνης». Αναδιατύπωση όρων., 6ΜΚ9ΟΡ1Γ-ΑΦ7
31_01_19, Ανανέωση της αρ.195-16-1-2004 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με τις αρ.105954-10203-08-19-1-09, αρ.2188-24-4-07, αρ.3753-17-8-05 αποφάσεις μας και την αρ.203076-6-9-2011 απόφαση της ΕΥΠΕ - ΥΠΕΚΑ και παρατάθηκε με την αρ.οικ.2782-108925-10-6-2014 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12 MW της ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε’’ στη θέση «Καλύβα» του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Βοιωτίας., ΨΡΡΡΟΡ10-Υ5Μ
31_01_19, Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά την μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια - βιοερευστά, με αύξηση ισχύος από 0,1ΜW σε 1ΜW, γκατεστημένο στη θέση «Σκλιάβη αρ.τεμ.230α» της Τ.Κ. Κυπάρισσου του Δ.Φιλιατών -Π.Ε. Θεσπρωτίας , 6ΤΝΗΟΡ1Γ-ΖΤΟ
31_01_19, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια - βιοερευστά, ονομαστικής ισχύος 1MW,η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο τεμάχιο αρ.5-6 του Βιοτεχνικού Πάρκου της Τ.Κ. Γκρίκας του Δ.Σουλίου -Π.Ε. Θεσπρωτίας , 6ΚΖΧΟΡ1Γ-ΧΜΩ
23_01_19, Ανανέωση της με Α.Π. 56648-1981-28.11.2008 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας του έργου «Αιολικό Πάρκο ισχύος 24,0 MW στη θέση ΑΕΤΟΣ 2 – ΑΝΕΜΟΔΑΡΤΟ του Δήμου Αμυνταίου, της ΠΕ Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»., Ω2ΞΩΟΡ1Γ-ΧΤ6
23_01_19, Ανανέωση της με Α.Π. 56641-1980-29.10.2008 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας του έργου «Αιολικό Πάρκο ισχύος 24,0 MW στη θέση ΑΕΤΟΣ 1 – ΚΑΨΑΛΑ του Δήμου Αμυνταίου, της ΠΕ Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»., Ω930ΟΡ1Γ-ΒΟΨ
23_01_19, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99KWe και παραγωγής θερμικής ενέργειας ισχύος 120KW με χρήση βιοαερίου που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας» στην Τ.Κ. Γαλατινής, του Δήμου Βοΐου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας., ΩΤΜΒΟΡ1Γ-81Ξ
21_01_19, Τροποποίηση τηςαρ.5017-2017-23-01-2018Απόφασης Περιφερειάρχη Ηπείρου που αφορά την μονάδα Εμφιάλωσης& Αποθήκευσης Υγραερίου συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 541,36m3 εγκατεστημένη στην ΒΙΠΕ Ιωαννίνων του Δ. Ζίτσας ΠΕ Ιωαννίνων ως προς την αύξηση της δυναμικότητας αποθήκευσης από 341m3 σε 541,36m3 με φορέα διαχείρισης τον Καπέρδα Ιωάννη, 6ΜΥ8ΟΡ1Γ-ΡΛ0
21_01_19, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα (βιοέλαια ή βιοερευστά),ισχύος 0,5MW στη θέση «Τεμάχιο 457-Αγρόκτημα Μακρυχώρας» της Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας , Δ. Ηγουμενίτσας ,Π.Ε. Θεσπρωτίας -Περιφέρειας Ηπείρου. , ΩΜ7ΦΟΡ1Γ-ΝΛ3
18_01_19, Τροποποίηση της υπ’ α.π. 397-22312-06-09-2016 Α.Ε.Π.Ο. της μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ισχύος 500 kWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.’’, στη θέση “Ερρίκος” του Δήμου Σοφάδων, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας., ΨΑ6ΟΟΡ10-Α00
17_01_19, Ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων της με Α.Π. 2444-26-03-2007 απόφασης της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.-Κ.Μ. για τη συνέχιση της λειτουργίας του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό ισχύος 1,14 MW, της εταιρίας «ΝΕΓΑΑΚ Ο.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στο ρέμα Πιστεριές στη Τ.Κ. Ρητίνης του Δ. Κατερίνης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α-Α 8 και είναι μη οχλούσα δραστηριότητα)., ΨΠΛΓΟΡ1Υ-4ΦΜ
16_01_19, Ανανέωση της αρ.102680-19-4-2001 Κ.Υ.Α έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως αυτή παρατάθηκε και τροποποιήθηκε με τις αρ.102461-24-12-2008 και αρ.οικ.125601-17-5-2010 Κ.Υ.Α. αντίστοιχα, του έργου ‘’Μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,26 MW της ‘’ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.’’ στη θέση «Αγ. Άννα» Τ.Κ. Δελφών’’ στο Δήμο Δελφών Ν. Φωκίδας., ΨΟΑΒΟΡ10-07Υ
16_01_19, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος δυναμικότητας 330,00 ΚW, από βιορευστά φερόμενης ιδιοκτησίας της «Ν. ΝΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε.» με διακριτικό τίτλο «HORIZON Ι.Κ.E.» στη θέση «Καραϊτσάρι» στην Τ.Κ. Αμφιθέας, του Δήμου Λαρισαίων, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., ΩΣΔ5ΟΡ10-1ΝΨ
14_01_19, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 500 kWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘Ten Siblings Power Energy Μ.Ι.Κ.Ε.’’, στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 1095 κτηματικής περιφέρειας Βασιλικής, στο Δήμο Μετεώρων της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.) Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας., Ψ1ΤΤΟΡ10-ΦΨΨ
10_01_19, Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια – βιορευστά της εταιρείας «ΒΙΟΕΛΑΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΙΚΕ» στη θέση «ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ» της Δ.Ε. Αμφίκλειας του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας, Π.Ε. Φθιώτιδας., ΩΣΕΤΟΡ10-ΠΝΚ
10_01_19, Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια – βιορευστά της εταιρείας «ΒΙΟΕΛΑΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» στη θέση «ΠΛΑΓΙΑ» της Τ.Κ. Ρωμαϊκού, Δήμου Λεβαδέων, Π.Ε. Βοιωτίας., 61ΥΖΟΡ10-ΘΧΟ
28_12_18, Τροποποίηση της αρ.3834-221377-8-12-2017 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.2931-147842-26-9-2018 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6,9 MW της εταιρείας ‘’ENVITEC Α.Ε.’’ στη θέση «ΠΟΛΥΡΕΜΑ - ΞΕΡΟΠΟΥΣΙ» Δ.Ε. Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας., 6ΕΖΠΟΡ10-ΧΕΡ
24_12_18, Τροποποίηση (2η) της με Α.Π. οικ.9191-409-23.02.2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Γ.Γ.Α.Δ.Η.Δ.Μ. (ΑΔΑ: 4ΑΛΜΟΡ1Γ-ΠΚ) για το έργο Α2: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 38,0 MW» με τα συνοδά αυτού έργα (οδοποιία, διασύνδεση) στη θέση «Δυτικό Άσκιο» στις Τοπικές Κοινότητες Εράτυρας, Πελεκάνου & Ναμάτων της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου του Δήμου Βοϊου, στην Περιφ. Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η τροποποίηση της εν λόγω δραστηριότητας περιλαμβάνει την αλλαγή του τύπου και τη μείωση του πλήθους των ανεμογεννητριών (από 21 σε 10 Α-Γ), εντός του εγκεκριμένου πολυγώνου χωρίς καμία αλλαγή ορίων και εμβαδού αυτού, καθώς και μικρές τροποποιήσεις στο σχεδιασμό των συνοδών έργων (γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσης και υψηλής τάσης, οδοποιία πρόσβασης) σε σχέση με τον αδειοδοτημένο περιβαλλοντικά σχεδιασμό. Φορέας του έργου: «ΔΥΤΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», ΨΒΟ6ΟΡ1Γ-Η8Ο
24_12_18, Τροποποίηση (3η) της με Α.Π. οικ.9188-408-23.02.2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Γ.Γ.Α.Δ.Η.Δ.Μ. (ΑΔΑ: 4ΑΛΜΟΡ1Γ-ΚΝ) για το έργο Α2: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 34,0 MW» με τα συνοδά αυτού έργα (οδοποιία, διασύνδεση) στη θέση «Ανατολικό Άσκιο Μαέστρος» στην Τοπική Κοινότητα Εράτυρας της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου του Δήμου Βοΐου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η τροποποίηση της εν λόγω δραστηριότητας περιλαμβάνει την αλλαγή του τύπου και τη μείωση του πλήθους των ανεμογεννητριών (από 17 σε 9 Α-Γ), εντός του εγκεκριμένου πολυγώνου χωρίς καμία αλλαγή ορίων και εμβαδού αυτού, καθώς και μικρές τροποποιήσεις στο σχεδιασμό των συνοδών έργων (γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσης και υψηλής τάσης, οδοποιία πρόσβασης) σε σχέση με τον αδειοδοτημένο περιβαλλοντικά σχεδιασμό. Φορέας του έργου: «Α.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΜΑΕΣΤΡΟΣ Α.Ε.»., 6ΧΠΦΟΡ1Γ-ΗΚΨ
20_12_18, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος στο δίκτυο 5.4648 ΜW της εταιρείας «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», στην περιοχή «Βίλια» του Δήμου Νεμέας Π.Ε. Κορινθίας., 9Α73ΟΡ1Φ-Β55
20_12_18, Ανανέωση (παράταση ισχύος) της με α.π.: ΠΕΧΩ7647-Φ.Περ.10-07 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ. τ.Περιφέρειας Αττικής της τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από της με α.π.: ΠΕΧΩ6929-Φ.Περ10-08 Α.Ε.Π.Ο. Γ.Γ. τ. Περ. Αττικής, α.π.: ΠΕΧΩ Φ2052-1974-Φ.Περιβ.10-10 Α.Ε.Π.Ο. Γ.Γ. Α.Δ.Α. και την ορθή επανάληψη της με α.π.:Φ2052-1600-2015 Α.Ε.Π.Ο. Γ.Γ. Α.Δ.Α. που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία αιολικού πάρκου ισχύος 11,5MW καθώς και των συνοδών του έργων, της εταιρείας «BUSINESS ENERGY ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Α.Ε.», στη θέση Αδέρες, της Δήμους Τροιζηνίας Π.Ε Νήσων Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ερμιονίδας Π.Ε. Αργολίδας Περιφέρειας Πελοποννήσου., ΨΝ1ΡΟΡ1Κ-ΩΤ1
19_12_18, Τροποποίηση της αρ.63469-6978-1-11-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.2880-112746-17-6-2014, αρ.4030-163720-10-9-2013 αποφάσεις μας), αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20 MW, της εταιρείας ‘’C.N.I. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. - ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.’’ στη θέση «Κορομπίλι» Δ.Ε. Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας, ως προς την ισχύ (αύξηση σε 21,6 MW), τα έργα οδοποιίας και την επωνυμία της δικαιούχου εταιρείας (αλλαγή σε ‘’CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ Α.Ε.’’)., 67ΤΩΟΡ10-3ΛΑ
14_12_18, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ), ισχύος 1,31 ΜW, χωροθετημένου επί του ποταμού Ασπροποτάμου, Τοπικών Κοινοτήτων Όρμας και Λουτρακίου, του Δήμου Αλμωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας» της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΑΜΑΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε., με διακριτικό τίτλο PRAXIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε., ΩΕ0Κ4653Π8-ΞΗ4
30_11_18, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με χρήση βιομάζας & αγροτικών αποβλήτων και υπολειμμάτων ισχύος 499 kWel, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΙΚΕ’’, στη θέση ‘‘Νταργιόλ” Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου, στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας., 6ΝΑΛΟΡ10-90Ε
29_11_18, Τροποποίηση της αρ.1826-72442-22-4-2016 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με την αρ.4492-200531-21-11-2016 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 39 MW και των συνοδών του έργων, της εταιρείας ‘’VIOTIA AIOLOS A.E.’’ στη θέση «Πουρνάρι» των Δήμων Αλιάρτου και Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας., 6ΚΗ5ΟΡ10-ΛΔΠ
28_11_18, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του «Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (500 kWel) με Καύση Βιορευστών», που προτείνεται να εγκατασταθεί στo με αριθ. 21 αγροτεμάχιο Δ.Ε. Πικρολίμνης του Δήμου Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς (Π.Κ.Μ.), Ψ9Δ5ΟΡ1Υ-ΞΧ8
28_11_18, Μη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία «Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (500 kWel) με Καύση Βιορευστών», που προτείνεται να εγκατασταθεί στα με αριθ. 442 αγροτεμάχιο στη θέση «Φυλάκιο», ΔΕ Μεθώνης του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού ΠΕ Πιερίας (Π.Κ.Μ.)», ΩΑΚΑΟΡ1Υ-ΦΣ6
28_11_18, Διακοπή της Διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και τη μη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του «Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (500 kWel) με Καύση Βιορευστών», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο με αριθ. 290Β αγροτεμάχιο T.K. Μακρυγιάλου, Δ.Ε. Μεθώνης του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, ΠΕ Πιερίας (Π.Κ.Μ.)», Ψ9ΤΝΟΡ1Υ-ΣΚΒ
28_11_18, Διακοπή της Διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και τη μη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του «Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (440 kWel) με Καύση Βιορευστών», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο με αριθ. 614 αγροτεμάχιο στη θέση «Εκκλησάκι» Τ.Κ. Λυγαριάς, ΔΕ Βισαλτίας του Δήμου Βισαλτίας ΠΕ Σερρών (Π.Κ.Μ.)», ΩΣΕΖΟΡ1Υ-44Β
28_11_18, Διακοπή της Διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και τη μη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του «Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (440 kWel) με Καύση Βιορευστών», που προτείνεται να εγκατασταθεί στα με αριθ. 1227 αγροτεμάχιο Δ.Δ. Πέλλας του Δήμου Πέλλας, ΠΕ Πέλλας (Π.Κ.Μ.), 7ΥΕΗΟΡ1Υ-9ΩΝ
28_11_18, Τροποποίηση της με α.π. 315-17552-25-02-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 2,45 MW της “ΑΡΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” με διακριτικό τίτλο “ΑΡΓΩ Ε.Π.Ε.” που πρόκειται να κατασκευαστεί στο ρέμα Οξυάς, στη θέση “Μελίσσι” του Δήμου Μουζακίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»., Ψ3ΥΨΟΡ10-8ΙΑ
28_11_18, Τροποποίηση της αρ.930-35030-17-3-2014 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με την αρ.4808-222383-10-12-2015 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ‘’VOLTERRA A.E.’’ ισχύος 42,9 MW στη θέση "Κάστρο – Λυκοβούνι" των Δήμων Θηβαίων και Τανάγρας στο Ν. Βοιωτίας., ΩΞΥΑΟΡ10-ΘΙΝ
27_11_18, Ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων της με Α.Π. οικ:147676-31-8-2005 απόφασης της ΕΥΠΕ, και τροποποίηση αυτής ως προς την επωνυμία, για τη λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό ισχύος 0,609 MW, της εταιρίας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.», που είναι εγκατεστημένη πλησίον της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου του Δ. Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α-Α 8 και είναι μη οχλούσα δραστηριότητα)., 6ΛΠΠΟΡ1Υ-64Σ
22_11_18, Τροποποίηση της υπ’ α.π. οικ. 169692-31-07-2013 Α.Ε.Π.Ο. της εγκατάστασης εκμετάλλευσης ενέργειας από βιομάζα ισχύος 1,5 MWel, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.’’, στη θέση ‘‘Βαμπούλου” της Τ.Κ. Φήκης του Δήμου Πύλης, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας., 682ΒΟΡ10-ΔΨΦ
20_11_18, Διακοπή της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και μη έγκριση περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος 0,5 ΜWe) της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ 3 Ι.Κ.Ε.», στο υπ’ αριθ. 517 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Άσπρου, Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου, Δήμου Παιονίας, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ψ3ΘΑΟΡ1Υ-ΗΩ7
20_11_18, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου από επεξεργασία φυτικών υποπροϊόντων (ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία : 1.980 τόνοι - ετήσια παροχή ενεργειακών φυτών και ενσιρωμάτων : 14.520 τόνοι) και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος έως 2,0 ΜW) της εταιρίας με την επωνυμία «MIL OIL HELLAS Α.Ε. ΚΑΥΣΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ» και δ.τ. «MIL OIL HELLAS ΑΕ», που πρόκειται να εγκατασταθεί στο Ο.Τ. 6Α της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, στη Δημοτική Ενότητα Λευκώνα, Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΨΖΨΖΟΡ1Υ-5Δ5
19_11_18, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1388-68236-11-08-2015 (ΑΔΑ: 7ΠΘ2ΟΡ1Φ-Κ37) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Αποκ. Διοίκησης Πελ-σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, όπως τροποποιήθηκε με τις 947-59981-18-05-2016 (ΑΔΑ: 7Ψ3ΠΟΡ1Φ-ΧΛΙ), 150707-03-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΙΧΞΟΡ1Φ-ΛΡΔ) και 321474-11-01-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΞΩΟΡ1Φ-1Ω1) αποφάσεις, για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 16 MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής γραμμής διασύνδεσης» στην θέση «Καλή Χίτσα», Δήμου Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλ-νίας, της εταιρείας TAFF PRIME DEVELOP Α.Ε., ως προς την τροποποίηση μέρους της γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης., 6ΙΠΨΟΡ1Φ-43Ρ
19_11_18, Απόφαση απόρριψης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (Μ.Υ.Η.Ε) ισχύος 4,545 MW, στον ποταμό Σελινούντα, της Δ.Ε. Αιγίου, Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας, της εταιρείας Γ. Τζινιέρης-Εμ. Μαυρογιαννάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.»., 6Ω0ΥΟΡ1Φ-7Φ0
12_11_18, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9192-410-23.02.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛΜΟΡ1Γ-Π4) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γ.Γ.Α.Δ.Η.Δ.Μ., όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 27080-1264-19.06.2015 (ΑΔΑ: ΩΟΛΘΟΡ1Γ-4ΛΩ) Απόφαση Προϊσταμένου Γενικής Δ-νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας του έργου Α2-10ης Ομάδας: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (Μ.ΥΗ.Σ.) ισχύος 0,99 MW και συνοδά αυτού έργα», στο ρέμα «Σαμαρινιώτικο» της Δ.Ε. Σαμαρίνας του Δήμου Γρεβενών, στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λόγω αύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ισχύος (από 0,99 MW σε 1,089 MW), καθώς και μερικής τροποποίησης της γραμμής όδευσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης του ΥΗΣ μέχρι τη γραμμή Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ. Φορέας του έργου: «ΑΡΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.»., 648ΠΟΡ1Γ-ΧΡΡ
09_11_18, Ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων της με Α.Π. οικ:136200-10-02-2009 απόφασης της ΕΥΠΕ, για τη λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό ισχύος 0,56 MW, της εταιρίας «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στη Τ.Κ. Βορεινού του Δ. Αλμωπίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α-Α 8 και είναι μη οχλούσα δραστηριότητα)., ΨΓ2ΙΟΡ1Υ-ΖΟΤ
07_11_18, Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά τη λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 1,935 MW επί του ρέματος Νεροτριβή στην Τ.Κ. Διστράτου του Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων. Φορέας του έργου : ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., 6Λ7ΙΟΡ1Γ-ΗΤ5
29_10_18, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για την εγκατάσταση και , ΩΙΟΔΟΡ1Υ-ΦΗΟ
24_10_18, Τροποποίηση της με Α.Π. 27518-1266-17.06.2011 (ΑΔΑ: 4Α3ΙΟΡ1Γ-7Φ) Απόφασης Γ.Γ.Α.Δ.Η.Δ.Μ. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του έργου Α2-10ης Ομάδας:: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 0,76 MW και συνοδά έργα, επί της κοίτης του ρέματος ‘Αγιουάρα’, στην Τοπική Κοινότητα Περιβολίου της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας, στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας», λόγω αύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ισχύος (από 0,76 MW σε 0,836 MW) καθώς και αλλαγής όδευσης της γραμμής ηλεκτρικής διασύνδεσης του ΥΗΣ μέχρι τη γραμμή Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ. Φορέας του έργου η εταιρία: ‘ΥΔΑΤΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Ε.’, ΨΛ6ΦΟΡ1Γ-8ΧΤ
19_10_18, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 14.4MW, και των συνοδών σε αυτό έργων, της εσωτερικής οδοποιίας και το δικτύου ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη θέση «ΜΑΝΔΡΑ», εντός των ορίων του Δήμου Αρριανών, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης» από την εταιρεία με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»., 61Φ1ΟΡ1Υ-40Π
18_10_18, Απόφαση Έγκρισης περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο «Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής 1,98 ΜW με χρήση βιοαερίου στην περιοχή Μεγάλη Βρύση της Π.Ε. Κιλκίς», ΩΛΥΚ4653Π8-ΡΡΘ
17_10_18, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 59-5069-03-11-2016 (ΑΔΑ ΩΟΠ7ΟΡ1Φ-ΛΘΓ) Α.Ε.Π.Ο. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 44MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής γραμμής διασύνδεσης στη θέση ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ των Δ.Ε. Πυλλήνης και Αποδοτίας, του Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτ-νίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Απ. Διοίκησης Πελ-σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, ενώ μικρό τμήμα της διασυνδετικής γραμμής Υ.Τ. θα διέρχεται μέσω της Δ.Ε. Ευπαλίου, του Δήμου Δωρίδας, Π.Ε. Φωκίδας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Απ. Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας, ιδιοκτησίας της εταιρία ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ Α.Ε., ΨΠΕΔΟΡ1Φ-Λ5Σ
15_10_18, Τροποποίηση της αρ.145-6421-6-2-2017 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των συνοδών του έργων, ισχύος 12 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.’’ στη θέση «Μικροβούνι» των Δήμων Ορχομενού και Λοκρών στους Ν. Βοιωτίας και Φθιώτιδας αντίστοιχα, με αύξηση της ισχύος του από 12 MW σε 13,2 MW., ΨΚΚ5ΟΡ10-Δ1Ω
09_10_18, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: “Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 14,45 MW ιδιοκτησίας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στη θέση «Περδικοκορυφή» Δήμου Γόρτυνας Π. Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης, 6ΚΟΘΟΡ1Θ-ΑΜΥ
03_10_18, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 1MW από ενεργειακή αξιοποίηση βιορευστών στην Άνω Καλλινίκη, του Δήμου Φλώρινας, της Π.Ε. Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»., 61ΦΝΟΡ1Γ-8ΛΙ
03_10_18, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος 0,995 ΜWe) της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ι.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 161α αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Τ.Κ. Καλοκάστρου, Δημοτικής Ενότητας Στρυμονικού, Δήμου Ηράκλειας, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΩΟΗΛΟΡ1Υ-8Υ4
28_09_18, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4554-4-12-2006 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 2-2-2007) απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 133-22-1-2008 όμοια απόφαση και ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.96049-12-10-2017 απόφαση του Γενικού Δ-ντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 38 ΜW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ», στη θέση «Μάλια Γκλιάτα» της Τ.Κ. Αραχναίου της Δ.Ε. Μιδέας του Δήμου Ναυπλιέων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, 7ΤΦΦΟΡ1Φ-ΖΒΛ
26_09_18, Τροποποίηση της αρ.3662-420-29-10-98 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Νομάρχη Ευβοίας (όπως ισχύει με τις αρ.1351-9-4-01, αρ.4489-23-9-05, αρ.4570-8-8-06, αρ.80661-9610-24-2-2011, αρ.οικ.4345-185277-13-9-2012 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 27,4 MW της εταιρείας ‘’ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΒΕΕ’’ στη θέση ‘’Μακρυράχη’’ Μεσοχωρίων των Δήμων Καρύστου και Αλιβερίου - Κύμης στο Ν. Ευβοίας, με αλλαγή επωνυμίας της δικαιούχου εταιρείας από ‘’ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΒΕΕ’’ σε ‘’Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ’’., ΨΩΓΦΟΡ10-90Ρ
26_09_18, Τροποποίηση της αρ.3690-212501-8-12-2017 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18 MW της εταιρείας ‘’ENVITEC Α.Ε.’’ στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ» Δ.Ε. Στυραίων του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας., 7ΧΒΕΟΡ10-ΤΓΘ
26_09_18, Τροποποίηση της αρ.3834-221377-8-12-2017 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6,9 MW της εταιρείας ‘’ENVITEC Α.Ε.’’ στη θέση «ΠΟΛΥΡΕΜΑ - ΞΕΡΟΠΟΥΣΙ» Δ.Ε. Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας., ΩΣ6ΧΟΡ10-Υ1Τ
26_09_18, Ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων της με Α.Π. 102396-18-07-2006 απόφασης της ΕΥΠΕ, και τροποποίηση αυτής ως προς την ισχύ, για τη λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό ισχύος 1,5 MW, της εταιρίας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στη Τ.Κ. Οινούσας του Δ. Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α-Α 8 και είναι μη οχλούσα δραστηριότητα)., ΩΚΚ4ΟΡ1Υ-ΟΑΓ
25_09_18, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 201433-27-08-2012 Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 156MW και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 21ΜW, 21MW, 30MW, 30MW, 12MW και 27MW στις θέσεις ‘’Βίος-Καλαμάκι-Μπάθριζα, Τσούκα – Μανδραγιάρα, Τσούκα – Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα – Αντιάς, Μούριζα – Πέτρα Μεγάλη – Βρανούλι’’ αντίστοιχα και των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 15MW στη θέση ‘’Αηδόνι’’ του Δήμου Καρυστίας, Νομού Ευβοίας καθώς και η διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής», ως προς την μείωση της ισχύος του έργου κατά 3MW (από 156MW σε 153MW) με την κατάργηση μιας (1) Α-Γ στη θέση ‘Μηλιά’ (στο σύνολο από 52 Α-Γ σε 51 Α-Γ) καθώς και λοιπών τροποποιήσεων του έργου και των συνοδών αυτού»., 6ΞΜΣ4653Π8-ΠΔΚ
24_09_18, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου Α2-10ης Ομάδας: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο συνολικής ισχύος 4,2 MW», στο ρέμα «Γιότσα» της Δ.Ε. Σαμαρίνας του Δ. Γρεβενών, στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Φορέας του έργου - δραστηριότητας : «HYDROKINETIC ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «HYDROKINETIC ENERGY»., ΩΞ84ΟΡ1Γ-ΑΦΤ
21_09_18, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10508-148669-31-12-2010 Α.Ε.Π.Ο. του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:4Α9ΦΕΣ-Φ) όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 933-44513-28-04-2015 (ΑΔΑ:73ΥΙΟΡ1Φ-Ο24) και 1063-67687-24-05-2016 (ΑΔΑ: 7ΡΠΔΟΡ1Φ-ΔΝΝ) αποφάσεις για το έργο Αιολικό Πάρκο ισχύος 6MW στη θέση ΚΛΟΚΟΒΑ του Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτ-νίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ιδιοκτησίας της εταιρίας Υδροηλεκτρικά Εργοστάσια Α.Ε., ως προς την υπογειοποίηση της γραμμής διασύνδεσης με το δίκτυο για 5,6km περίπου, την αύξηση του υφιστάμενου κτιρίου ελέγχου κατά 9τ.μ. και την προσθήκη isobox τύπου ΒΚ2 εμβαδού 25τ.μ., 6ΗΙΧΟΡ1Φ-Γ7Ψ
19_09_18, Έγκριση περιβαλλοντικών αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) αποδιδόμενης ισχύος 7,65 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Ε.’’ στη θέση «ΚΟΣΚΙΝΑ – ΛΑΚΚΑ» του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου στο Ν. Ευβοίας., ΨΞ0ΓΟΡ10-Δ2Ν
18_09_18, Έγκριση περιβαλλοντικών αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) αποδιδόμενης ισχύος 18,9 MW της εταιρείας ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΥΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.’’ στη θέση «Εξώστης» του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας., Ω63ΠΟΡ10-ΔΡΥ
18_09_18, Έγκριση περιβαλλοντικών αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 30 MW της εταιρείας ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.’’ στις θέσεις «Αγριαχλαδιά» (21 MW) και «Μεσοκήπι» (9 MW) του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου στο Ν. Ευβοίας., 7ΔΠΨΟΡ10-ΛΟΥ
13_09_18, Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 3601-2-6-14 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών της μονάδας παραγωγής βιοαερίου από επεξεργασία ζωικών και φυτικών υποπροϊόντων και ενσιρωμάτων (ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία 61.100 τόνοι – ετήσια παροχή ενσιρωμάτων 2.900 τόνοι) και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος 0,998 ΜWel) της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Α.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στο υπ’ αριθ. 677 εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Κολχικού, στο Δήμο Λαγκαδά, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω τροποποίησης των πρώτων υλών και των εγκαταστάσεων της μονάδας, 627ΗΟΡ1Υ-ΑΒΔ
12_09_18, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 1MW από ενεργειακή αξιοποίηση βιορευστών στην Άνω Καλλινίκη, του Δήμου Φλώρινας, της Π.Ε. Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»., ΩΚΟΦΟΡ1Γ-ΤΕΩ
12_09_18, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μονάδα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιορευστά, ισχύος 1MW, της εταιρείας ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., στο αγροτεμάχιο 286, του αγροκτήματος Ανθότοπου, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»., ΨΔΤΧΟΡ1Γ-Χ27
11_09_18, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του «Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (500 kWel) με Καύση Βιορευστών», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο με αριθ. 694 κληροτεμάχιο του Τ.Κ. Καταχά, ΔΕ Αιγινίου του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού, ΠΕ Πιερίας (Π.Κ.Μ.), 78Τ6ΟΡ1Υ-ΗΧΘ
07_09_18, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1MW, στο αγροτεμάχιο υπ. αριθ. 89 της Τ.Κ. Ανθοτόπου του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας υλοποίησης του έργου η εταιρεία ‘ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.’, ΩΨΝΤΟΡ1Γ-8ΑΙ
03_09_18, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος έως 1 MWe) της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΚΟ ΜΟΛΑΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 2349 αγροτεμάχιο στη θέση Καρτετήρ Δημοτικής Ενότητας Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ω60ΗΟΡ1Υ-ΝΣ8
03_09_18, Έγκριση περιβαλλοντικών αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 19,8 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.’’ στη θέση «Γκαλόσι – Ρικέζα» του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας., Ψ3Μ9ΟΡ10-ΛΥΣ
31_08_18, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20220-805-02.05.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓΟΡ1Γ-ΝΚΠ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γ.Γ.Α.Δ.Η.Δ.Μ., όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 75548-02.06.2017 (ΑΔΑ: 6ΚΞΜΟΡ1Γ-Ζ9Β) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας του έργου Α2: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ΥΗΣ Σπηλαίου» και το συνοδό αυτού έργο διασύνδεσης (μέχρι την υφιστάμενη γραμμή Μέσης Τάσης), ισχύος 1,16 MW, στον ποταμό Βενέτικο, στην Τ.Κ. Σπηλαίου της Δ.Ε. Θεοδώρου Ζιάκα του Δήμου Γρεβενών, στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λόγω μείωσης του γηπέδου εγκατάστασης της υδροληψίας, καθώς και ηλεκτρικής διασύνδεσης του ΥΗΣ μέχρι τη γραμμή Μέσης Τάσης. Φορέας του έργου: «ΥΔΡΟΤΡΟΧΟΣ Ο.Ε.»., 6ΩΝΝΟΡ1Γ-42Ν
29_08_18, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2443-25-10-2000 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 1358-8-7-2003, 3440-23-12-2003 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24-11-2005), 3722-9-10-2006 και 4837-19-11-2010 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 25-1-2011) όμοιες αποφάσεις, την υπ’ αριθμ. οικ. 204045-6-10-2011 απόφαση ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ και τις υπ’ αριθμ. 63881-1891-16-9-2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 9-10-2015), 26069-805-9-5-2016 αποφάσεις του Γενικού Δ-ντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 43,7 ΜW (19 Χ 2,3 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.» στη θέση “Ασπροβούνι – Άνω Σπληθάρια – Αγριοκερασιά”, της Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς, της Δ.Ε. Σκιρίτιδας, του Δήμου Τρίπολης της Π.Ε. Αρκαδίας, ΨΖΕΡΟΡ1Φ-8ΙΓ
21_08_18, Τροποποίηση της με αριθ. Πρωτ. οικ:202891-1-11-2012 (ΑΔΑ:Β42Χ0-4ΣΜ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος) του ΥΠΕΚΑ για την λειτουργία ΥΗΣ ισχύος 0,53 MWp της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και βρίσκεται στο αγρόκτημα Φλαμουριάς του Δ. Έδεσσας, Π.Ε. Πέλλας Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α-Α 2 και είναι χαμηλής όχλησης)., Ω1ΙΡΟΡ1Υ-ΦΤΩ
21_08_18, Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 247183-28-12-2016 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, για το έργο: Μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 0,7 ΜW ιδιοκτησίας ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ ΙΚΕ, στη θέση «ΠΕΙΡΟΣ ΙΙ» (ανάντι Βαλματούρας) του Δ. Ερυμάνθου, Π.Ε. Αχαΐας, λόγω ενσωμάτωσης της έγκρισης επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση., 62ΠΕΟΡ1Φ-ΥΟ4
09_08_18, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 17,1 MW της εταιρείας ’’ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Ε.’’ στις θέσεις «Πυργάρι ΙΙ» (9,9 MW) και «Βούρεζα» (7,2MW) του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στο Ν. Ευβοίας., 6Σ1ΑΟΡ10-Σ75
08_08_18, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (Μ.ΥΗ.Ε) ισχύος 3,39 ΜW της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΡΥΩΤΙΚΟ ΜΕΠΕ» το οποίο πρόκειται να κατασκευασθεί στο ρέμα «ΚΑΡΥΩΤΙΚΟ», στη Δ.Ε. Βαρδουσίων, του Δήμου Δωρίδας, Π.Ε. Φωκίδας, 6Ψ2ΙΟΡ10-ΝΑΥ
07_08_18, Τροποποίηση της με Α.Π. οικ.144830-6-6-2005 Απόφασης (ΚΥΑ) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, ανανεωθεί και ισχύει, για τη λειτουργία του έργου: «Υφιστάμενος Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Λούρου στον ποταμό Λούρο» της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ., στο Δήμο Ζηρού Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, και Δήμο Αρταίων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, της Περιφέρειας Ηπείρου., Ω9ΥΣ4653Π8-ΜΕΩ
06_08_18, Τροποποίηση της αρ.685-32329-3-3-2012 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με τις αρ.3734-155986-9-8-2012 και 4332-196758-6-11-2015 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 5,4 MW της εταιρείας ‘’ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.’’ στη θέση «Λαιμός» του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας., 6Λ6ΓΟΡ10-ΞΧΨ
03_08_18, Τροποποίηση και αναδιατύπωση της αρ.38865-5381-22-8-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6 MW και των συνοδών του έργων, της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΡΑΧΗ Α.Ε.’’ στη θέση «Γαϊδουρόρραχη» των Δήμων Διστόμου - Αράχωβας – Αντίκυρας και Δελφών στους Ν. Βοιωτίας και Φωκίδας αντίστοιχα., ΨΛΡΖΟΡ10-ΝΜ1
03_08_18, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (Μ.ΥΗ.Ε) ισχύος 3,39 ΜW της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΡΥΩΤΙΚΟ ΜΕΠΕ» το οποίο πρόκειται να κατασκευασθεί στο ρέμα «ΚΑΡΥΩΤΙΚΟ», στη Δ.Ε. Βαρδουσίων, του Δήμου Δωρίδας, Π.Ε. Φωκίδας, 6Ψ2ΙΟΡ10-ΝΑΥ
01_08_18, Τροποποίηση και ανανέωση της με Α.Π.: οικ.110417-5.10.2000 Απόφασης (ΚΥΑ) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) Δαφνοζωνάρα – Σανίδι, ισχύος 11,2 MW, επί του ποταμού Αχελώου, στους Δήμους Αμφιλοχίας και Αγράφων, Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει., ΩΑΑΥ4653Π8-Ψ6Λ
30_07_18, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6894-11-08-2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως παρατάθηκε με την υπ’ αριθμ. 455-22986-10-03-2015 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΨΗΖΟΡ1Φ-ΧΦ1) και ανανεώθηκε με την α.π. 72998-11-04-2018 (ΑΔΑ: 6ΥΝ2ΟΡ1Φ-ΧΦ1) απόφαση Γενικού Δ-ντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκ. Διοίκησης Πελ-σου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, του έργου «ΜΥΗΣ ισχύος 1,2 MW στον ποταμό Πείρο, Δ.Ε. Φαρρών, Δήμου Ερυμάνθου, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ως προς τον φορέα υλοποίησης και εκμετάλλευσης του έργου., 6Λ03ΟΡ1Φ-8ΥΑ
30_07_18, Τροποποίηση της αρ.3192-129138-25-7-2014 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Μικρού υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 1,17 ΜW της εταιρείας ‘’C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ-ΣΕΩΝ Α.Ε. – Μ.ΥΗ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.’’, επί του ρέματος «Πρασιάς» Δ.Ε. Ασπροποτάμου στο Δήμο Αγράφων Ν. Ευρυτανίας, 63ΔΕΟΡ10-Σ28
30_07_18, Τροποποίηση της αρ.3191-129131-25-7-2014 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Μικρού υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 3,25 ΜW της εταιρείας ‘’C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ-ΣΕΩΝ Α.Ε. – Μ.ΥΗ.Σ. ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙΟ & ΣΙΑ Ο.Ε.’’, επί του ρέματος «Ποτιστής» Δ.Ε. Ασπροποτάμου στο Δήμο Αγράφων Ν. Ευρυτανίας., 6ΤΛ1ΟΡ10-ΛΗΔ
27_07_18, : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ: 197639-28-03-2011 Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων της ΕΥΠΕ για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,32 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΡΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Κοτζά (μεγάλο) Ντερέ», των Τ.Κ. Σκρά & Φανού του Δ. Παιονίας της Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α-Α 8 και είναι μη οχλούσα δραστηριότητα), 6ΤΨΛΟΡ1Υ-ΓΞΚ
25_07_18, Έγκριση περιβαλλοντικών αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 19,8 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.’’ στη θέση «Καραμπίλα - Κύμη» του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας., ΩΣ9ΧΟΡ10-ΟΧΦ
25_07_18, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 17,5 MW της εταιρείας ‘’B. WIND POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.’’ στη θέση «Αυλοί - Στέρνιζα» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας., 6ΕΩΖΟΡ10-9ΥΦ
25_07_18, Ανανέωση της υπ’ αριθμ. 1516-18-03-2008 απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1073-03-04-2009 όμοια απόφαση και με την υπ’ αριθμ. 5597-10-25-01-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 2,19 ΜW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση “Λεκάνα” της Δ.Ε. Κουτσοποδίου, του Δήμου Άργους - Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, 60ΑΔΟΡ1Φ-ΖΤ0
24_07_18, Τροποποίηση της αρ.οικ.1913-75463-27-4-2016 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, (όπως τροποποιήθηκε με την αρ.188-10731-29-1-2018 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 42,3 MW της εταιρείας ‘’VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.’’ στις θέσεις «Σκοτωμένοι - Βαθειά» του Δήμου Δελφών στο Ν. Φωκίδας., 7ΘΘΑΟΡ10-Ρ4Κ
20_07_18, Τροποποίηση της με αριθ. Πρωτ. 8804-13-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓΛΟΡ1Υ-ΞΦ5) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την λειτουργία φωτοβολταικού συστήματος ισχύος 12,2199 MWp της εταιρείας με την επωνυμία «GREENTOP SOLAR ΑΝΘΟΦΥΤΟ Α.Ε.» και θα κατασκευασθεί στο με αριθ. 761Α αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Ανθόφυτου στη Δ.Ε. Πικρολίμνης του Δ. Κιλκίς, Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, και (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α-Α 2 και είναι χαμηλής όχλησης. )., 7ΔΡΨΟΡ1Υ-7Β9
19_07_18, Τροποποίηση της αρ.4714-208342-22-10-2014 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, (όπως τροποποιήθηκε με την αρ.οικ.4572-204121-17-11-2016 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 26,1 MW της εταιρείας ‘’ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ’’ στη θέση ‘’Αχλαδότοπος-Ντάρδιζα-Γκούρα-Λούτσα’’ του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας, με αύξηση ισχύος σε 27,2 MW και αλλαγή επωνυμίας σε ‘’ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΙ ΑΒΕΕ’’., Ω05ΛΟΡ10-9ΡΘ
19_07_18, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών ισχύος 0,84 MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘Θ. ΡΟΥΣΣΟΣ – Α. ΠΟΛΥΖΟΥ ΙΚΕ’’ με διακριτικό τίτλο «ROUPOL ECO IKE» στο Ο.Τ. 4 της Β’ ΒΙ.ΠΕ ΒΟΛΟΥ, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., 7ΜΓΡΟΡ10-ΔΨΚ
18_07_18, Τροποποίηση και αναδιατύπωση της απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με αριθμό πρωτ. 724-1-9-2014, για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από οργανικά απόβλητα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, εγκατεστημένης ισχύος 500kWel, της εταιρείας «ΒΙΟΔΕΛΤΑ Ι.Κ.Ε.» σε τμήμα του αγροτεμαχίου 255, της κτηματικής περιοχής Νέας Καλλίστης, Δ.Ε. Αιγείρου, Δήμου Κομοτηνής, Π.Ε. Ροδόπης», ως προς την αύξηση της επιφάνειας του γηπέδου εγκατάστασης, τις ποσότητες των πρώτων υλών και την διάθεση του στερεού κλάσματος του χωνεμένου υπολείμματος σε μονάδα κομποστοποίησης., ΨΔΝ3ΟΡ1Υ-6ΘΓ
18_07_18, Τροποποίηση της αρ.686-31267-4-3-2016 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, (όπως τροποποιήθηκε με τις αρ.1066-50495-24-4-2018, αρ.133-7885-29-1-2018 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 39,95 MW της εταιρείας ‘’VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.’’ στις θέσεις «Κουρμούτσι-Καρδάρα» και «Πυραμίδα-Χελώνα» του Δήμου Δελφών στο Ν. Φωκίδας., ΩΡΝΨΟΡ10-2Ο3
11_07_18, Τροποποίηση, της υπ’ αριθμό πρωτ. 3913-21-12-2015 (ΑΔΑ ΩΛ0ΖΟΡ1Υ-ΡΩΓ) απόφασης Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ. για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 16,1MW, στη θέση «ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ» και των συνοδών σε αυτό έργων, εντός των ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης Π.Ε. Έβρου», της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ Α.Ε.», ως προς την θέση εγκατάστασης μίας ανεμογεννήτριας και την όδευση τμήματος της υπόγειας γραμμής μέσης τάσης., ΩΑΣΓΟΡ1Υ-8Δ1
11_07_18, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3471-216343-25-11-2013 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση συσσωματωμάτων (pellets) βιομάζας, ισχύος 4,99 MWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε., στο οικοδομικό τετράγωνο 9 της Β΄ βιομηχανικής περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Βόλου, στην Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας., ΩΙ4ΜΟΡ10-ΕΞ1
04_07_18, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 30-26-1-2011 απόφασης Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 95-31-1-2012 όμοια απόφαση και τις υπ’ αριθμ. 30255-991-14-4-2014 και 74993-2022-26-9-2014 αποφάσεις του Γενικού Δ-ντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 9,0 ΜWp και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση “Ξερόδημα” του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Ω97ΖΟΡ1Φ-517
03_07_18, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 2591-07-04-2005 Α.Ε.Π.Ο. του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 5071-29-6-2005), όπως τροποποιήθηκε με τις 8202-24-09-2008, 3919-61651-21-06-2010 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ανανεώθηκε – τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 820-39873-28-04-2015 (Ορθή Επανάληψη στις 08-11-2017) απόφαση Γενικού Διευθυντή ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. της Αποκ. Διοίκησης Πελ-σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ 7Υ2ΧΟΡ1Φ-ΠΜΕ) για το έργο: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 20MW, στη θέση Αντίρριο, Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτ-νίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ ΑΕ – ΑΝΤΙΡΡΙΟ 1 Α.Ε.Ε., ως προς τον τύπο των ανεμογεννητριών, μετατόπιση τεσσάρων από τις δέκα Α-Γ και επικαιροποίηση του αναπτύγματος του Υ-Σ Υψηλής Τάσης, ΩΙΩΕΟΡ1Φ-Π3Ο
28_06_18, Τροποποίηση της αρ.6129-258698-2013-20-2-2014 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με τις αρ.1763-71202-30-4-2015, 4285-188830-4-11-2016 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,35 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.’’ στη θέση «Χελώνα» του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας, με μείωση ισχύος σε 8,1 MW., ΨΣ9ΞΟΡ10-ΦΟΙ
22_06_18, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,2 MW στη θέση «Αγριλίδα –Βεληράς» Δήμου Σητείας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΑΕ., 6ΩΩΥΟΡ1Θ-6ΙΤ
22_06_18, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,2 MW στη θέση «Βιγλι » Δήμου Σητείας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ., 671ΧΟΡ1Θ-ΣΥΜ
19_06_18, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών ισχύος 0,84 kW, φερόμενης ιδιοκτησίας της «POLIRUS IKE», στο ‘’Ο.Τ. 13 Α’’ του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) της Α’ ΒΙ.ΠΕ ΒΟΛΟΥ, του Δήμου Βόλου, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., Ω1ΣΑΟΡ10-3ΘΡ
14_06_18, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του «Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (1 ΜWel) με Αεριοποίηση Βιομάζας», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο με αριθ. 1867 αγροτεμάχιο της Δ.Ε. Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας, ΠΕ Ημαθίας (Π.Κ.Μ.), ΩΤΖΔΟΡ1Υ-ΚΚ1
14_06_18, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του «Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (500 kWel) με καύση βιορευστών», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο με αριθμ.: Δ56-2403 της Τ-Κ Παλαιοκώμης του Δήμου Αμφίπολης, ΠΕ Σερρών (Π.Κ.Μ.), Ω4Μ9ΟΡ1Υ-ΞΥΤ
14_06_18, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του «Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (500 kWel) με Αεριοποίηση Βιομάζας», που προτείνεται να εγκατασταθεί στα με αριθ. 2082 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Τ.Κ. Τερπύλλου της Δ.Ε. Κρουσσών του Δήμου Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς (Π.Κ.Μ.), 6ΣΗ8ΟΡ1Υ-Ι6Σ
14_06_18, Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 2817-61146-26-07-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα της ΠΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από τις με αριθ. πρωτ. 3689-88893-19-10-2012 και 1767-78640-30-06-2014 Αποφάσεις, για το έργο: Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,415 MW, ιδιοκτησίας (πριν τη μεταβίβαση της άδειας παραγωγής) «SOLAR CONCEPT ΔΥΟ (2) Α.Ε.», στη θέση «Μπαλταχέρσα» της Δ.Κ. Λεχαινών της Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας» λόγω μεταβίβασης της άδειας παραγωγής., Ω10ΤΟΡ1Φ-06Η
14_06_18, Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 2819-61180-26-07-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα της ΠΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από τις με αριθ. πρωτ. 3687-88887-19-10-2012 και 1770-78633-30-06-2014 Αποφάσεις, για το έργο: Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 8,9424 MW, ιδιοκτησίας (πριν τη μεταβίβαση της άδειας παραγωγής) «SOLAR CONCEPT ΕΝΑ (1) Α.Ε.», στη θέση «Μπαλταχέρσα» της Δ.Κ. Λεχαινών της Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας» λόγω μεταβίβασης της άδειας παραγωγής., 6ΧΗΛΟΡ1Φ-687
13_06_18, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων μονάδας παραγωγής βιοαερίου από την επεξεργασία κτηνοτροφικών αποβλήτων & αγροτικών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 999KW, της εταιρείας με «ΔΙΡΦΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» στη θέση «ΣΤΕΡΝΑ», Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, Π.Ε. Ευβοίας., 6ΛΓΚΟΡ10-8ΞΥ
08_06_18, Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 1099-16556-26-02-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα της ΠΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από τις με αριθ. πρωτ. 3867-60933-15-06-2010, 3395-79008-14-11-2012, 288965-01-12-2017 και 14742-19-01-2018 Αποφάσεις, για το έργο: αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 41,8 MW, ιδιοκτησίας «ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.», στη θέση «ΠΕΡΓΑΝΤΗ», του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας της Π.Ε. Αιτ-νίας, λόγω ενσωμάτωσης της έγκρισης επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση., ΨΣΞΘΟΡ1Φ-3ΨΥ
07_06_18, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ( Ανανέωση – Τροποποίηση της με αρ. πρωτ.1644-03-05-05 ΑΕΠΟ )του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) “Μοδι” ισχύος 15 MW καθώς και φωτοβολταικό σύστημα ισχύος 171,6 kW στη θέση Αγριλίδα –Πλακοκερατιά Δ.Ε. Ιτάνου Δ. Σητείας Π.Ε Λασιθίου Περιφ. Κρήτης ιδιοκτησίας Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε», 61ΩΘΟΡ1Θ-ΓΘΝ
06_06_18, Τροποποίηση της αρ.340-13917-5-3-2014 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με τις αρ.4215-190974-6-9-2015, 4577-204331-5-12-2016 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ ΛΑΚΩΜΑΤΑ A.E.’’ στη θέση «Τρεις Βρύσες – Κάτω Λακώματα – Δημούλη - Μαραθάκια» του Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας, με μείωση της συνολικής ισχύος (από 20 MW σε 19,2 MW)., 6911ΟΡ10-ΞΞ8
05_06_18, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος έως 0,5 ΜWe) της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΠΑΠ 3 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΠΑΠ 3 Ι.Κ.Ε.» που προτείνεται να εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο έκτασης 12.060 τ.μ. στη θέση «Ποταμιές ή Σεττί» του Αγροκτήματος Σησαμίας, Δημοτικής Ενότητας Βισαλτίας, Δήμου Βισαλτίας, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 6ΦΟΕΟΡ1Υ-Τ1Σ
05_06_18, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος 500 kWe) της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΚΑΜΠΑΝΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΚΑΜΠΑΝΙΟΥ Ι.Κ.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 525Β κληροτεμάχιο αγροκτήματος Καμπανίου, της Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού, Δήμου Κιλκίς, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΨΜ56ΟΡ1Υ-Φ31
01_06_18, Τροποποίηση της αρ.723-31002-21-5-2013 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10,2 MW της εταιρείας ‘’ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ’’ στη θέση «Τσιλικόκα» του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Ν. Ευβοίας., 7ΤΝΗΟΡ10-ΜΙΒ
31_05_18, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (Μ.ΥΗ.Ε.) στο φυσικό πρόσωπο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ισχύος 0,2 ΜW στο ρέμα «ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ» , στον Οικισμό Καταβόθρα, του Δήμου Καρπενησίου, Π.Ε. Ευρυτανίας, 63ΨΒΟΡ10-ΩΗΡ
29_05_18, Τροποποίηση – επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 2720-21-10-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 16,5 ΜW (5 X 3,3 MW) και μέγιστης ισχύος παραγωγής 15,30 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ Α.Ε» στη θέση “Κούκουρα - Δολιανίτικο” του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας, Ψ7Ο4ΟΡ1Φ-8Δ1
24_05_18, : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ:7006-31-01-2018 Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 0,756 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «Τριανταφύλλου Νικόλαος &Σια Ο.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ», που θα εγκατασταθεί στο ρέμα «Αχλαδίτης» της Δ.Ε. Αχλαδοχωρίου, , του Δ. Συντικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας., Ω299ΟΡ1Υ-ΒΡΖ
22_05_18, Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 7188-31-10-17 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος έως 0,5 ΜWe) της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΝ Ι.Κ.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στο υπ’ αριθ. 186 αγροτεμάχιο της Δ.Κ. Διαβατών, Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, Δήμου Δέλτα, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω τροποποίησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του έργου, 7ΤΦΦΟΡ1Υ-Η51
18_05_18, Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 4934-26.10.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 12 ΜW (6 X 2 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. αριθμ. 1832-08.06.2011 και 62266-07.04.2017 αποφάσεις, της εταιρείας «ΔΕΛΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ», στην θέση «Αμυγδαλίτσα» του Δήμου Πύλου - Νέστορος του Νομού Μεσσηνίας., ΨΦΡ5ΟΡ1Φ-335
16_05_18, Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της αρ.3091-1-12-99 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως ισχύει με τις αρ.1809-11-5-01, 1847-3-5-06, 2399-22-5-07 και 78310-9259-12-10-2010, 7163-1179-1-4-2011, 3214-131611-3-7-2012, 4038-180936-14-10-2015, 3176-185437-27-10-2017 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,6 MW της εταιρείας ‘’ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.’’ στη θέση «Σερβούνι – Βορινά Λιθάρια» του Δήμου Ερέτριας Ν. Ευβοίας., ΩΥ0ΛΟΡ10-ΒΘΣ
16_05_18, Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της αρ.3665-1-12-99 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, (όπως ισχύει με τις αρ.1812-14-5-01, 1848-3-5-06, 2400-22-5-07, 78271-9251-12-10-2010, 7142-1178-1-4-2011, οικ.3215-131622-3-7-2012, 3175-185380-27-10-2017 αποφάσεις μας), αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 8,4 MW της εταιρείας ‘’ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.’’ στη θέση «Σερβούνι – Καλογερική Ράχη» του Δήμου Ερέτριας στο Ν. Εύβοιας., ΨΘΤΕΟΡ10-ΞΟΧ
14_05_18, Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 725-14-02-2011 Απόφασης Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Ορων για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 2 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΥΗΣ ΣΤΡΥΜOΝΑ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στη θέση παλιά γέφυρα Στρυμόνα της εθνικής οδού Σερρών-Θεσ-νίκης , στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας., ΨΞΞΝΟΡ1Υ-Γ6Β
11_05_18, Μη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για κατασκευή και λειτουργία σταθμού βιομάζας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 500Kw με καύση βιορευστών (μη βρώσιμα φυτικά έλαια) από την εταιρεία «RENECO Ο.Ε.» σε γήπεδο εμβαδού 66.362τμ στη θέση «Ράχες» Δήμου Πάρου νήσου Πάρου νομού Κυκλάδων, Ω772ΟΡ1Ι-0ΒΡ
09_05_18, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών ισχύος 0,84 MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘Θ. ΡΟΥΣΣΟΣ – Α. ΠΟΛΥΖΟΥ ΙΚΕ’’ με διακριτικό τίτλο «ROUPOL ECO IKE, στο ‘’Ο.Τ. 15 Α’’ της ΒΙ.ΠΕ ΒΟΛΟΥ, του Δήμου Βόλου, της Π.Ε. Μαγνησίσς, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., ΩΛΝΓΟΡ10-Λ9Σ
09_05_18, «Τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων της με αρ. πρωτ. 8791-29.07.2004 ΑΕΠΟ του Γ.Γ. της Π.Ι.Ν και των τροποποιητικών της αποφάσεων, του εν λειτουργία έργου : «Αιολικός Σταθμός Ισχύος 40,3 MW, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» στην θέση «Ημεροβίγλι», της Δ.Ε. Αργοστολίου, Δήμου Κεφαλληνίας, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης», ως προς: α) τον αριθμό των Α-Γ από (6) σε (3) και τον τύπο των Α-Γ από V90 2.0MW σε V90 3.0MW και την πλατεία εγκατάστασης μίας από τις Α-Γ (ΕΠΕ 3) της επέκτασης του έργου, β) την συνολική Ισχύ του Αιολικού Πάρκου με πλέον μείωση της εγκατεστημένης Ισχύος του έργου από 40,3 MW σε 39 MW (σύνολο 13 Α-Γ x 3 MW=39 MW), γ) το μήκος της αδειοδοτημένης οδοποιίας του Αιολικού Πάρκου, δ) την κατάργηση του ηλεκτρολογικού οικίσκου διασύνδεσης και ε) το μήκος και τον τύπο του υπόγειου δικτύου μέσης τάσης, έργα που είχαν εγκριθεί στο σύνολο τους με την αρ. πρωτ. οικ. 24560-11486-04.12.2015 (ΑΔΑ:ΨΠΒΟΟΡ1Φ-ΠΨΦ) εγκριτικής απόφασης Ανανέωσης - Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ. Α.Δ.Π.Δ.Ελ. & Ι.»., Ω3Ν2ΟΡ1Φ-ΛΥΛ
07_05_18, Τροποποίηση της αρ.2115-109267-31-7-2017 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 42,5 MW της εταιρείας ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΒΑΝΙΚΟΥ Μ.Ε.Π.Ε.’’ στη θέση «Λιβάδι» του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας, ως προς την ισχύ (αύξηση από 42,5 MW σε 44,625 MW)., Ω8Ν0ΟΡ10-ΔΙΟ
30_04_18, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 4 MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.», στο 6ο χλμ Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης (πρώην ΡΟΚΑ Α.Ε.) του Δήμου Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., 7Α1ΨΟΡ10-ΖΟΦ
27_04_18, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος έως 0,5 ΜWe) της εταιρίας με την επωνυμία «ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΠΑΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», που πρόκειται να εγκατασταθεί σε τμήμα του αγροτεμαχίου με αριθ. 52, στη θέση «Φτελιά» της Τοπικής Κοινότητας Βρυσακίου, Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας, Δήμου Αλεξάνδρειας, Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 6Κ6ΘΟΡ1Υ-ΒΩ2
26_04_18, Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 5479-11-07-11 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 7937-25-2-16, 6719-15-9-16 και 2051-30-3-17 Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 36 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.», που είναι εγκατεστημένος στη θέση «Ερεσού Ύψωμα Φούρκα» στο Δήμο Βέροιας, Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω τροποποίησης της οδού πρόσβασης με διάνοιξη νέου τμήματος, 6ΨΛ8ΟΡ1Υ-Θ3Ρ
26_04_18, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΑΣΠΗΕ «Αιολικό Πάρκο ¨Ξηρολίμνη ΙΙ¨ ισχύος 5,4 MW στη θέση Ξηρολίμνη Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, 6ΕΩΨΟΡ1Θ-4ΙΕ
25_04_18, Ανανέωση - τροποποίηση της αρ.5967-266650-4-2-2013 απόφασής μας τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12,6 MW της εταιρείας ‘’Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ’’ στη θέση «Άγιος Βασίλειος – Μεγάλη Ράχη» του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας, Ω4Σ9ΟΡ10-ΛΡΙ
25_04_18, Ανανέωση - τροποποίηση της αρ.15742-1448-09-21-1-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με την αρ.5427-240020-2012-16-1-2013 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,4 MW της εταιρείας ‘’ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ’’ στη θέση «Τσούκα» του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας, με αλλαγή επωνυμίας της δικαιούχου εταιρείας από ‘’ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ’’ σε ‘’Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ’’., ΩΚ3ΠΟΡ10-ΑΩΦ
25_04_18, Τροποποίηση της αρ.4789-220740-23-12-2015 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20 MW και των συνοδών του έργων, της εταιρείας ‘’ΕΛΠΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ’’ στη θέση «Αμπέλια - Πλατανάκια» των Δήμων Θηβαίων και Χαλκιδέων στους Ν. Βοιωτίας και Ευβοίας αντίστοιχα, με μείωση της συνολικής ισχύος σε 10,8 MW και αλλαγή επωνυμίας της δικαιούχου εταιρείας από ‘’ΕΛΠΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ’’ σε ‘’VOLTERRA A.E.’’., ΩΩΛΚΟΡ10-7ΘΡ
25_04_18, Τροποποίηση της αρ.686-31267-4-3-2016 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, (όπως τροποποιήθηκε με την αρ.133-7885-29-1-2018 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 39,95 MW της εταιρείας ‘’VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.’’ στις θέσεις «Κουρμούτσι-Καρδάρα» και «Πυραμίδα-Χελώνα» του Δήμου Δελφών στο Ν. Φωκίδας., ΩΕΨΖΟΡ10-64Ι
24_04_18, Ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων της υπ’ αριθ. οικ: 100800-27-01-2006 απόφασης της ΕΥΠΕ, και τροποποίηση αυτής ως προς την επωνυμία, για τη λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό ισχύος 1,8 MW, της εταιρίας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στο ποταμό «Τριπόταμο» του Δ. Βέροιας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α-Α 8 και είναι μη οχλούσα δραστηριότητα)., Ω4ΔΤΟΡ1Υ-02Η
24_04_18, Τροποποίηση της αρ.4174-174727-11-9-2014 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με τις αρ.23-1355-23-1-2017, αρ.2698-112207-29-6-2015, αρ.2393-99080-11-6-2015 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 14 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ ΛΑΚΩΜΑΤΑ Α.Ε.’’ στη θέση «Μικρόβουνο» του Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας, με μείωση της συνολικής ισχύος σε 9,6 MW., 6ΣΣ7ΟΡ10-Ψ7Α
24_04_18, Τροποποίηση της 2779-78954-12-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ40ΟΡ1Φ-ΚΞΝ) Α.Ε.Π.Ο. του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 249464-27-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΝΩΑΟΡ1Φ-ΕΜΛ) απόφαση Γενικού Δ-ντή Χωροταξικής και Περιβ-κής Πολιτικής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. του έργου «Αιολικό Πάρκο ισχύος 24MW, στις θέσεις Λιθαρόσερμα – Μακρυλάκωμα – Παλιόσταλος – Παλιοήμερο – Τριμνήστρα – Πύργος – Παλαρράχη, Δήμου Ναυπακτίας (πρώην Δήμος Χάλκειας), Π.Ε. Αιτ-νίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ιδιοκτησίας της εταιρίας PAP ENERGY ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. PAP ENERGY ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε., ως προς την οριστικοποίηση της όδευσης της γραμμής μέσης τάσης και την υπογειοποίηση τμημάτων αυτής., 63Ξ9ΟΡ1Φ-ΖΥ3
20_04_18, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για τον Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 15 MW, στη θέση ΦΡΑΓΚΑΚΙ Δήμου Άνδρου, Π.Ε. Κυκλάδων, ιδιοκτησίας της GRΕEK WINDPOWER Α.Ε., 7ΖΤ84653Π8-40Σ
20_04_18, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για τον Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 15 MW, στη θέση «ΡΑΧΗ – ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ», Δήμου Άνδρου, Π.Ε. Κυκλάδων, ιδιοκτησίας ΑΙΟΛΙΚΗ ΆΝΔΡΟΥ – ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ Α.Ε., 66ΙΥ4653Π8-ΚΗΨ
19_04_18, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από οργανικά απόβλητα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 999kWel, της εταιρείας «ΒΙΟΜΑΖΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», στην εκτός σχεδίου περιοχή αναδασμού Μέλισσας, στο αγροτεμάχιο με αριθμό 523α, Δήμου Τοπείρου, Π.Ε. Ξάνθης.»., Ω4ΗΒΟΡ1Υ-ΔΣΠ
16_04_18, Ανανέωση - τροποποίηση της αρ.5872-262997-4-2-2013 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12,6 MW και των συνοδών του έργων, της εταιρείας ‘’Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ’’ στη θέση «Άσπρη Ράχη - Μισοχώρια» του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας., ΨΞΗΧΟΡ10-8Ν2
16_04_18, Ανανέωση της υπ’ αριθμ. 6894-11-08-2006 ΑΕΠΟ του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως παρατάθηκε με την υπ’ αριθμ. 455-22986-10-03-2015 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΨΗΖΟΡ1Φ-ΧΦ1) Γενικού Δ-ντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκ. Διοίκησης Πελ-σου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, του έργου «ΜΥΗΣ ισχύος 1,2 MW στον ποταμό Πείρο, Δ.Ε. Φαρρών, Δήμου Ερυμάνθου, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.»., 6ΥΝ2ΟΡ1Φ-ΓΟ5
13_04_18, Ανανέωση της αρ.13647-1573-4-4-08 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. 52211-5000-10-7-09, 29415-3392-14-5-2010, 21000-3420-17-5-2011 αποφάσεις μας), αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ Α.Ε.’’ στη θέση ‘’Τρίκορφο’’ του Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας., ΩΖΡ8ΟΡ10-8ΩΟ
13_04_18, Ανανέωση της αρ.7991-1890-29-10-98 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Νομάρχη Ευβοίας (όπως αυτή τροποποιήθηκε και ανανεώθηκε με τις αρ.1598-21-7-00, 6528-04-19-1-05, 102158-9988-09-18-3-2010 αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 12 MW της εταιρείας ‘’ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ’’ στη θέση «Τσούκα - Τσουγκάρι» του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στο Ν. Ευβοίας., ΩΤΩ4ΟΡ10-1ΩΖ
13_04_18, Τροποποίηση της αρ.3081-125973-2-8-2016 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με την αρ.4655-209720-2-12-2016 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,3 MW και των συνοδών του έργων, της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.’’ στη θέση «Πυργάρι-Ντάρδιζα» του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας., ΩΗΦΩΟΡ10-ΗΨ6
11_04_18, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 0,491 MW στο ρέμα Σαλτσίρεμα στην Τ.Κ. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Π.Ε. Άρτας. Φορέας του έργου : ΥΔΡΟΒΑΡΥΤΙΚΗ Ο.Ε., ΩΕΝ7ΟΡ1Γ-Θ12
04_04_18, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Α2 : «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 10,00 MW», στη θέση «Κορησός 1» των Δήμων Καστοριάς & Ορεστίδος της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. , 6Τ1ΤΟΡ1Γ-ΔΤΖ
30_03_18, Τροποποίηση και αναδιατύπωση της απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με αριθμό πρωτ. 4448-21-11-2013 όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό οικ.3329-28-9-2015 απόφαση, για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από οργανικά απόβλητα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, της εταιρείας «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΑΒΑΞ Α.Ε.» στην εκτός σχεδίου περιοχή αναδασμού Άβατου, στα αγροτεμάχια 138Α-138Β, Δ.Ε. Τοπείρου, Δήμου Τοπείρου, Π.Ε. Ξάνθης.», ως προς την αύξηση της ισχύος από 500kWel σε 998kWel και την προσθήκη μονάδας λιπασματοποίησης και την ενσωμάτωση των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών., Ω1ΨΓΟΡ1Υ-0ΚΘ
30_03_18, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου ονομαστικής ισχύος 2MW στο Ο.Τ. 6Γ της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. , 6ΙΟ2ΟΡ1Γ-66Ω
30_03_18, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου ονομαστικής ισχύος 2MW στο Ο.Τ. 6Α της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. , Ω5ΤΓΟΡ1Γ-ΕΔΞ
30_03_18, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου ονομαστικής ισχύος 2MW στο Ο.Τ. 16Γ της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. , 66ΩΚΟΡ1Γ-ΤΘ2
29_03_18, Ανανέωση της αρ.100836-1-6-2006 Κ.Υ.Α έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με την αρ.104686-4-10-2006 Κ.Υ.Α.) του έργου ‘’Κατασκευή δικτύου διασύνδεσης γραμμής μεταφοράς 150 KV και Υποσταθμός (Υ-Σ) 20-150 ΚV, αιολικών πάρκων στη θέση «ΠΕΤΡΑ - ΡΑΧΗ»’’ στις Δ.Ε. Κορώνειας και Αλιάρτου των Δήμων Λεβαδέων και Αλιάρτου αντίστοιχα στο Ν. Βοιωτίας., ΩΡΑΥΟΡ10-ΖΦ8
28_03_18, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου ονομαστικής ισχύος 2MW στο Ο.Τ. 6Γ της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Φορέας της δραστηριότητας : «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μ.Ι.Κ.Ε.», 6Η3ΡΟΡ1Γ-Ξ5Ζ
28_03_18, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου ονομαστικής ισχύος 2MW στο Ο.Τ. 16Γ της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων , ΩΔ82ΟΡ1Γ-ΥΑΜ
12_03_18, Τροποποίηση της υπ’ αρ. 145180-2.10.2009 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.) 150 kV Υ-Σ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ – Υ-Σ ΘΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ., 67ΒΚ4653Π8-Ω7Ψ
08_03_18, Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας: «Εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύση φυτικών ελαίων - Βιορευστών», ισχύος 0,50 MWe, της εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – Α. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ», στη θέση «ΚΑΡΥΔΑΣ» ΛΑΓΚΑΔΑΣ, της ΔΚ ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΔΕ Ομηρούπολης, Δήμου Χίου, ΠΕ Χίου, στη Νήσο Χίο, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου., 6ΘΝΣΟΡ1Ι-ΗΦΧ
05_03_18, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Α2: «Μονάδα Παραγωγής & Εκμετάλλευσης Βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή Ηλεκτρικής και Θερμικής Ισχύος (500 KWel)», στο υπ’ αριθ. 64 αγροτεμάχιο (εκτός σχεδίου) της κτηματικής περιοχής Εράτυρας, της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου του Δήμου Βοϊου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Φορέας του έργου: «ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», 6ΖΑ1ΟΡ1Γ-2ΗΔ
16_02_18, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (Μ.ΥΗ.Ε.) της εταιρείας «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.», ισχύος 0,997 ΜW στο ρέμα «ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ» της Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων στο Δήμο Αγράφων Ν. Ευρυτανίας., 6ΙΜΑΟΡ10-ΝΤΓ
01_02_18, Ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων της υπ’ αριθ. Α.Π. οικ:106496-22-07-2008 απόφασης της ΕΥΠΕ του υφιστάμενου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό, ισχύος 0,47 MWe, της εταιρίας ΜΠΟΖΙΝΗ Σ.-ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «ΑΛΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.», που είναι εγκατεστημένος επί του ρέματος «Καθαρό» (Μπιστρίτσα) στη Δ.Ε. Ορμας, του Δ. Αλμωπίας στη Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α-Α 8 και είναι μη οχλούσα δραστηριότητα)., 6Ξ1ΓΟΡ1Υ-ΣΣΛ
31_01_18, Ανανέωση και τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υφιστάμενοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί (ΥΗΣ) Πολυφύτου, Σφηκιάς, Ασωμάτων, Μακροχωρίου, Αγ. Βαρβάρας που βρίσκονται στην ευρύτερη λεκάνη απορροής του ποταμού Αλιάκμονα», στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Βέροιας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας., ΩΤΧΦ4653Π8-1ΡΨ
29_01_18, Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 4523-19-02-2015 (ΑΔΑ: Ω31ΡΟΡ1Θ-ΤΓΥ) , Ω5Μ6ΟΡ1Θ-ΧΨΒ
29_01_18, Διακοπή της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος 100 kWe) της εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.» και διακριτικό τίτλο «FACTORY GROUP Μ.Ε.Π.Ε.», σε αγροτεμάχιο στην εκτός σχεδίου περιοχή της Περιστεράς, Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών, Δήμου Θέρμης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 6Β8ΥΟΡ1Υ-ΩΛ8
29_01_18, Τροποποίηση της αρ.οικ.1913-75463-27-4-2016 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 54 MW της εταιρείας ‘’VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.’’ στις θέσεις «Σκοτωμένοι - Βαθειά» του Δήμου Δελφών στο Ν. Φωκίδας, με μείωση της συνολικής ισχύος στα 42,3 MW., ΩΕΛΤΟΡ10-ΛΗ9
29_01_18, Τροποποίηση της αρ.686-31267-4-3-2016 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 51 MW της εταιρείας ‘’VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.’’ στις θέσεις «Κουρμούτσι-Καρδάρα» και «Πυραμίδα-Χελώνα» του Δήμου Δελφών στο Ν. Φωκίδας, με μείωση της συνολικής ισχύος στα 39,95 MW., ΨΛ53ΟΡ10-Θ6Δ
24_01_18, Τροποποίηση της αρ.4216-190980-27-10-2015 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, (όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ.2659-108635-24-6-2016 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 36 MW, της εταιρείας ‘’VIOTIA AIOLOS Α.Ε.’’ στη θέση ‘’Κορομπίλι’’ του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας, με μείωση της συνολικής ισχύος στα 28,8 MW., ΩΟΜΕΟΡ10-428
22_01_18, Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 1099-16556-26-02-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα της ΠΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από τις με αριθ. πρωτ. 3867-60933-15-06-2010, 3395-79008-14-11-2012 και 288965-01-12-2017 Αποφάσεις, για το έργο: αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 41,8 MW (μετά την τροποποίηση), ιδιοκτησίας «ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.», στη θέση «ΠΕΡΓΑΝΤΗ», του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας της Π.Ε. Αιτ-νίας, λόγω μεταβολής του αριθμού και της ισχύος των ανεμογεννητριών., ΨΞΤΙΟΡ1Φ-ΔΜ2
18_01_18, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαέριου ισχύος 0,5 ΜW, στη θέση «Στρογγυλός» της Τ.Κ Κάτω Λαψίστας, Δ.Ε Πασσαρώνος, του Δ. Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων. , Ψ2ΨΖΟΡ1Γ-ΥΔΧ
16_01_18, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2020-28-06-2012 απόφασης Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 2.993,43 KWp και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.», στην θέση “Τσίλια” , της Τ.Κ. Γερακίου, της Δ.Ε. Γερονθρών,του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, 608ΤΟΡ1Φ-2Κ1
12_01_18, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων και έγκριση επέμβασης επί εκτάσεων που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Έργα αντλησοταμίευσης “Άγιος Γεώργιος” (μέγιστης απορροφούμενης ισχύος 496ΜW και μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 460MW) και “Πύργος” (μέγιστης απορροφούμενης ισχύος 234ΜW και μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 220MW) και συνοδά τους έργα» της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., στους Δήμους Αμφιλοχίας και Αγρινίου Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας., ΩΙ7Ρ4653Π8-1ΒΓ
11_01_18, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1388-68236-11-08-2015 (ΑΔΑ: 7ΠΘ2ΟΡ1Φ-Κ37) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Αποκ. Διοίκησης Πελ-σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, όπως τροποποιήθηκε με τις 947-59981-18-05-2016 (ΑΔΑ: 7Ψ3ΠΟΡ1Φ-ΧΛΙ) και 150707-03-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΙΧΞΟΡ1Φ-ΛΡΔ) αποφάσεις, για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 16 MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής γραμμής διασύνδεσης» στην θέση «Καλή Χίτσα», Δήμου Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλ-νίας, ως προς τον φορέα υλοποίησης του έργου., ΩΔΞΩΟΡ1Φ-1Ω1
09_01_18, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ανανέωση της με αρ. πρωτ. 621-24-02-2006 ΑΕΠΟ όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ 33-23-02-2007 και 1758-07-04-2009 Αποφάσεις ) του έργου: “Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 6,3 MW στη θέση ‘Προφήτης Ηλίας –Παπούρα ’, Δήμου Κισσάμου ΠΕ Χανίων Π.Ε. Κρήτης της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ», 69ΗΓΟΡ1Θ-Ρ1Ε
09_01_18, Ανανέωση-Τροποποίηση της Α.Π. 130401-20.08.2003 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Α.Π. οικ.200311-04.2012, για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Υβριδικό Ενεργειακό Έργο στο Νησί Ικαρία της εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» και για την ευταξία αυτής, αναδιατύπωσή της., Ω7ΤΣΟΡ1Ι-3ΓΟ
05_01_18, Ανανέωση της υπ’ αριθ. οικ: 105199-12-06-2008 Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,53 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΓΑΑΚ Ο.Ε.», που είναι εγκατεστημένο στο «Μαύρο Ρέμα», στο Τ.Δ. Κάρπης του Δ. Γουμένισσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α-Α 8 και είναι μη οχλούσα δραστηριότητα), 66ΖΖΟΡ1Υ-ΝΦΥ
04_01_18, Παράταση ισχύος της αρ.10780-1299-2-3-2010 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18 MW της ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Ε.Ε.’’ στη θέση «Μεγάλο Βουνό – Ρέθι» του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας., 6Π47ΟΡ10-ΨΝ0
04_01_18, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (Μ.ΥΗ.Ε.) ισχύος 3 ΜW επί του ρέματος Αγ. Νικολάου και Μοναστηρακιώτικου ρέματος στο Τ.Δ. Μοναστηρακίου Δ.Ε. Αγράφων Ν. Ευρυτανίας., 6ΙΩ8ΟΡ10-ΧΒΜ
28_12_17, Μη τροποποίηση της με Α.Π. οικ.198041 (σχ. 194232) - 16.12.2016 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ.Α.Δ.Η.Δ.Μ. (όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει) για το υφιστάμενο έργο Α2 10ης-4ης Ομάδας : «Λειτουργία σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – θερμότητας ισχύος 1000 KWel από Α.Π.Ε.», στην θέση «Πεκρεβενίκος» (α-α αγροτεμαχίων 8 & 9) της κτηματικής περιοχής Τ.Κ. Βλάστης Δ. Εορδαίας, στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως προς την ανόρυξη πηγαδιού μικτής χρήσης ύδατος προς εξυπηρέτηση των βιομηχανικών αναγκών της μονάδας., ΩΝΜΞΟΡ1Γ-Τ6Μ
27_12_17, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος έως 1,00 MWe) της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΑΛΦΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΑΛΦΑ Ι.Κ.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο Ο.Τ. 61 Α’ Φάσης ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ωραιοκάστρου, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 6ΤΜ0ΟΡ1Υ-ΥΑ5
27_12_17, Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 3305-9-6-17 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με τη διαδικασία της εκ νέου έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου από επεξεργασία ζωικών και φυτικών υποπροϊόντων (ετήσια παροχή αποβλήτων και ενσιρωμάτων προς επεξεργασία 34.782 τόνοι) και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος 499 kW) της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ», σε τμήμα του αγροτεμαχίου με αριθ. 880 του αγροκτήματος Κονταριώτισσας του Δήμου Δίου-Ολύμπου, Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω αύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ισχύος από 330 σε 499 kWe, 6ΙΥΔΟΡ1Υ-28Ω
27_12_17, Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά τη λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 0,25 MW στη θέση Κρυοπηγή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Π.Ε. Άρτας, ως προς την τεχνική περιγραφή του έργου και ειδικότερα ως προς τη διάταξη των έργων εκροής των υδάτων από τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής. Φορέας του έργου : ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ, Ω9Ο0ΟΡ1Γ-Υ22
27_12_17, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος 500 kWe) της ΓΚΟΥΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑΣ, που πρόκειται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο Νο3 τμήματος κληροτεμαχίου υπ’ αριθ. 2541, στη θέση «Μουτσάρα» στην εκτός σχεδίου περιοχή Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης, Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 60ΓΣΟΡ1Υ-ΗΟΤ
22_12_17, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος 500 kWe) της εταιρίας με την επωνυμία «PURE ENERGY ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «PURE E.», που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 1750 αγροτεμάχιο, στη θέση «Μπολιτζιάνος» της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκώμης, Δημοτικής Ενότητας Αμφίπολης, Δήμου Αμφίπολης, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο, ΨΛ76ΟΡ1Υ-ΓΥΓ
21_12_17, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από μη επικίνδυνα οργανικά απόβλητα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 999kWe, της εταιρείας «ΒΙΟΜΕΣΤΗ ΙΚΕ», στο υπ’ αριθμό 868γ γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Μέστης, Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου»., 7Τ26ΟΡ1Υ-Ξ1Β
18_12_17, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του «Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (500 kWel) με Καύση Βιορευστών», στο Ο.Τ. 8 της ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου, Δ.Ε. Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς (Π.Κ.Μ.), ΨΠΖΩΟΡ1Υ-2Ι7
13_12_17, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 166418-22-02-2013 ΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΔΑ: ΒΕΤ40-0ΔΝ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1848-96085-04-09-2015 Απόφαση Γενικού Δ-ντη Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκ. Διοίκησης Πελ-σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: 7ΒΤΒΟΡ1Φ-Ε0Θ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 24,3 MW» της εταιρίας ΓΑΒΡΟΒΟ Α.Ε., στη θέση ‘Γάβροβο‘’ του Δήμου Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτ-νίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»., 6ΗΩΨΟΡ1Φ-37Δ
08_12_17, Έγκριση περιβαλλοντικών αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18 MW της εταιρείας ‘’ENVITEC Α.Ε.’’ στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ» Δ.Ε. Στυραίων του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας., Ω8Τ8ΟΡ10-ΓΡΕ
08_12_17, Έγκριση περιβαλλοντικών αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6.9 MW της εταιρείας ‘’ENVITEC Α.Ε.’’ στη θέση «ΠΟΛΥΡΕΜΑ - ΞΕΡΟΠΟΥΣΙ» Δ.Ε. Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας., 60ΡΨΟΡ10-ΒΚΓ
08_12_17, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος 100 kWe) του ΜΠΑΡΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 98 αγροτεμάχιο στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Κουφαλίων, του Δήμου Χαλκηδόνας, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΩΠ9ΘΟΡ1Υ-ΚΦΚ
05_12_17, Απόφαση απόρριψης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μ.Π.Ε. για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 39MW, και των συνοδών σε αυτό έργων, στη θέση «ΤΡΕΛΟΣ - ΚΕΔΡΟΣ», εντός των ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου» από την εταιρεία με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΕΡΩΝ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.»., ΩΓΙΧΟΡ1Υ-Ω4Φ
05_12_17, Τροποποίηση της αρ.4981-232368-5-1-2016 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11 MW και των συνοδών του έργων, της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ A.E.’’ στη θέση «Πούντα» του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στο Ν. Ευβοίας., Ω21ΤΟΡ10-ΩΜΡ
04_12_17, Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 1099-16556-26-02-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα της ΠΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από τις με αριθ. πρωτ. 3867-60933-15-06-2010 και 3395-79008-14-11-2012 Αποφάσεις, για το έργο: αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 40 MW, ιδιοκτησίας «ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.», στη θέση «ΠΕΡΓΑΝΤΗ», του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας της Π.Ε. Αιτ-νίας, λόγω ενσωμάτωσης της έγκρισης επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση., Ω9Λ9ΟΡ1Φ-Μ52
04_12_17, Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 198024-04-05-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 65966-8-5-2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ-σου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, για την κατασκευή και λειτουργία του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 14,4 MW (μετά την παρούσα τροποποίηση), ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΧΙΟΝΑΚΙ Α.Ε.», (πρώην «BUSINESS ENERGY Α.Ε.»), στη θέση «ΧΙΟΝΑΚΙ», της Δ.Ε. Ινάχου, του Δήμου Αμφιλοχίας της Π.Ε. Αιτ-νίας, λόγω ενσωμάτωσης της έγκρισης επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση., 7ΝΩΣΟΡ1Φ-Μ4Β
30_11_17, Τροποποίηση και ανανέωση της υπ’ αριθμ. 4554-4-12-2006 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 2-2-2007) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 133-22-1-2008 όμοια απόφαση για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 38 ΜW (19X2.000KW) της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΒΕΕ», στη θέση «Μάλια Γκλιάτα» της Τ.Κ. Αραχναίου της Δ.Ε. Μιδέας του Δήμου Ναυπλιέων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, 7ΔΣΞΟΡ1Φ-3ΥΚ
27_11_17, Τροποποίηση ΑΕΠΟ της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας(βιοέλαια βιορευστά) ισχύος 1MW, με φερόμενο φορέα υλοποίησης την της εταιρεία «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2 ΙΚΕ», η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Ο.Τ. 5, αρ. τεμ 26» -Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας Δ. Σουλίου –Παραμυθιάς, Π.Ε. Θεσπρωτίας. (ως προς την αύξηση ισχύος από 500ΚW σε 1000KW)., 7ΚΔΚΟΡ1Γ-90Λ
14_11_17, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 28,8MW και των συνοδών σε αυτό έργων, της εσωτερικής οδοποιίας και το δικτύου ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη θέση «ΟΡΦΕΑΣ - ΕΠΤΑΔΕΝΔΡΟΣ», εντός των ορίων του Δήμου Αρριανών Π.Ε. Ροδόπης και του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου» από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»., ΩΟΘ3ΟΡ1Υ-348
14_11_17, Ανανέωση της υπ’ αριθμ. 2002-13-06-2007 απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 126-16-01-2009 όμοια απόφαση για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 20 ΜW (10X2.000KW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε»,στο όρος Κτενιάς, στις θέσεις «Ψηλό Λιθάρι - Κοντοδιάσελα» της Τ.Κ. Αχλαδοκάμπου, του Δήμου Άργους – Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος., 71ΤΔΟΡ1Φ-9ΤΖ
09_11_17, Τροποποίηση της υπ.αριθμ.: οικ.197575-11-04-2012 (ΑΔΑ:Β4ΩΦ0-54Ν) Απόφασης περί έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) "ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ 2", ισχύος 50 MW, στη θέση "Αγραχλαδιά-Πρ. Ηλίας-Πέτρα Χάιδως-Διαβολορράχη-Πρ. Ηλίας" και συνοδά έργα αυτού, στο Δήμο Πωγωνίου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων» της εταιρείας «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», λόγω μείωσης του αριθμού και αλλαγής της θέσης και τύπου των ανεμογεννητριών και τροποποίηση της οδοποιίας. Η θέση του πολυγώνου εγκατάστασης δεν τροποποιείται. , 7ΧΝΝΟΡ1Γ-Τ0Η
09_11_17, Τροποποίηση της υπ.αριθμ.οικ.: 197574-11-04-2012 (ΑΔΑ:Β4ΩΦ0-ΔΘΛ) Απόφασης περί έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) "ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ 1", ισχύος 50 MW, στη θέση "Κρανιές-Καραβαμιά-Έλατος" και συνοδά έργα αυτού, στους Δήμους Πωγωνίου και Ζίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων» της εταιρείας «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», λόγω μείωσης του αριθμού και αλλαγής της θέσης και τύπου των ανεμογεννητριών και τροποποίηση της οδοποιίας και διασύνδεσης. Η θέση του πολυγώνου εγκατάστασης δεν τροποποιείται. , 7ΙΣΗΟΡ1Γ-ΔΧΞ
02_11_17, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,4 MW και των συνοδών του έργων, της εταιρείας ‘’CWE CONTINENTAL WIND ENERGY I.K.E.’’ στη θέση «Τρία Αλώνια» Δ.Ε. Τολοφώνα του Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας., ΩΧΦΒΟΡ10-Υ4Β
02_11_17, Ανανέωση της αρ.1807-11-5-01 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) όπως ανανεώθηκε και ισχύει με την αρ.4573-06-6-11-2007 απόφασή μας, αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 23,4 MW στη θέση ‘’Σκοπιές - Γαθούμενο - Βραχάκι’’ του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου στο Ν. Ευβοίας, με αλλαγή επωνυμίας της δικαιούχου εταιρείας από ‘’ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΕΣ ΑΒΕΕ’’ σε ‘’Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ’’., 7ΓΣ4ΟΡ10-051
02_11_17, Τροποποίηση της αρ.3665-1-12-99 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, (όπως ισχύει με τις αρ.1812-14-5-01, 1848-3-5-06, 2400-22-5-07, 78271-9251-12-10-2010, 7142-1178-1-4-2011, οικ.3215-131622-3-7-2012 αποφάσεις μας), αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,6 MW της εταιρείας ‘’ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.’’ στη θέση «Σερβούνι – Καλογερική Ράχη» του Δήμου Ερέτριας στο Ν. Εύβοιας, με μείωση ισχύος στα 8,4 MW., 6ΧΓΠΟΡ10-ΥΜΤ
02_11_17, Τροποποίηση της αρ.3091-1-12-99 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως ισχύει με τις αρ.1809-11-5-01, 1847-3-5-06, 2399-22-5-07 και 78310-9259-12-10-2010, 7163-1179-1-4-2011, 3214-131611-3-7-2012, 4038-180936-14-10-2015 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,6 MW της εταιρείας ‘’ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.’’ στη θέση «Σερβούνι – Βορινά Λιθάρια» του Δήμου Ερέτριας Ν. Ευβοίας., 6ΜΕΛΟΡ10-7ΨΩ
01_11_17, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος 100 kWe) της εταιρίας με την επωνυμία «AΘΑΝΑΣΙΟΣ ANTΩΝΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «PANDIRECT Μ.Ε.Π.Ε», που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση Κουλκάτς αγροκτήματος Λαγυνών, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά, Δήμου Λαγκαδά, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 7Δ7ΥΟΡ1Υ-ΗΡ2
01_11_17, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος έως 0,5 ΜWe) του ΤΖΗΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 186 αγροτεμάχιο της Δ.Κ. Διαβατών, Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, Δήμου Δέλτα, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΨΘΗΞΟΡ1Υ-ΝΣΜ
31_10_17, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για τον Αιολικό & Φωτοβολταϊκό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ & ΦΒΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 128,774 MW, καθώς και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, στις θέσεις ΠΕΡΑΣΜΑ-ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ-ΔΑΟΥΤΛΗ & ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ-ΠΥΡΑΜΙΣ, Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς, ιδιοκτησίας της GREENTOP ΕΙΡΗΝΙΚΟ Α.Ε., 6ΞΣΓ4653Π8-ΤΛΜ
31_10_17, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Μονάδα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας από βιοαέριο, ιδιοκτησίας της εταιρείας «PIGOENERGY Ι.Κ.Ε.», σε αγροτεμάχιο εμβαδού 22.750 m2 στη θέση «Μποστάνια», στα Καλύβια Αγρινίου, Π.Ε. Αιτ-νίας»., ΩΛΔ1ΟΡ1Φ-ΦΒΩ
30_10_17, Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2269-06-06-2014 Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,7 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΕΡΙΩΝ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στο ρέμα «Κακάλωμα», στο Τ.Δ. Ρητίνης & Βρύας στη Δ.Ε Πιερίων του Δ. Κατερίνης, στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α-Α 8 και είναι μη οχλούσα δραστηριότητα), 6Δ79ΟΡ1Υ-Ω53
30_10_17, Ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων της υπ’ αριθ. Α.Π. 102307-11-10-2006 απόφασης της ΕΥΠΕ του υφιστάμενου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό ισχύος 0,130 MW, της εταιρίας με δ.τ. «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑς Α.Ε.», που είναι εγκατεστημένος στο χείμαρρο «Θερμοπόταμος» στη Δ.Ε. Λουτρακίου του Δ. Αλμωπίας στη Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α-Α 8 και είναι μη οχλούσα δραστηριότητα)., 7ΔΩ4ΟΡ1Υ-ΗΝΓ
27_10_17, Ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά τη λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 0,27 MW στη θέση Πηγές Κρυοπηγής της Τ.Κ. Καταρράκτη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Π.Ε. Άρτας. , ΩΓ1ΕΟΡ1Γ-ΛΡΤ
26_10_17, Ανανέωση και τροποποίηση της ΚΥΑ οικ. 106861-31.7.2008 «Ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την υπ’ αρ. 83291-19.2.1996 ΚΥΑ για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: Υδροηλεκτρικό έργο στη θέση Χρυσοβίτσα για αποθήκευση ποσοτήτων νερού με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο Νομό Ιωαννίνων», της ΔΕΗ Α.Ε, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την Α.Π. οικ. 51809-27.10.2016 απόφαση της Γενικής Δ-ντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΕΝ., 7Γ874653Π8-Π3Ρ
10_10_17, Ανανέωση της αρ.4915-19-12-01 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως τροποποιήθηκε με την αρ.104040-13-5-08 Κ.Υ.Α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (Μ.ΥΗ.Ε.) ισχύος 1,9 MW της εταιρείας ‘’ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ’’ στην Αγόριανη του Δήμου Δελφών στο Ν. Φωκίδας., 69ΙΗΟΡ10-Ξ94
05_10_17, Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3911-26-07-2013 Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 0,756 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «Τριανταφύλλου Νικόλαος &Σια Ο.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ», που θα εγκατασταθεί στο ρέμα «Αχλαδίτης» της Δ.Ε. Αχλαδοχωρίου, , του Δ. Συντικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας., 6ΗΒΦΟΡ1Υ-ΦΚΠ
02_10_17, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (ισχύος 500 kWel) με χρήση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας της εταιρείας FARM TEK ΕΠΕ στη θέση «Φραξούλι» της Δ.Ε. Μεδεώνος, Δ. Ακτίου-Βόνιτσας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.», 6Γ4ΒΟΡ1Φ-ΩΥΑ
25_09_17, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος έως 1,0 ΜWe) της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ Ι.Κ.Ε.», που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 371 αγροτεμάχιο στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Ακρολίμνης, Δημοτικής Ενότητας Κρύας Βρύσης, Δήμου Πέλλας, Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ω97ΥΟΡ1Υ-ΘΦΩ
25_09_17, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος 500 kWe) της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΕΡΡΩΝ 1 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΕΡΡΩΝ 1 Ι.Κ.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο με αριθμ. Δ56-2027 της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκώμης, του Δήμου Αμφίπολης, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 7ΓΡΧΟΡ1Υ-ΝΛΒ
20_09_17, Τροποποίηση της αρ.5717-263088-23-12-2014 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.1273-52857-1-4-2016 απόφασή μας, αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18 MW της εταιρείας ‘’PAP ENERGY ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.’’ στη θέση «Κεφαλάρια – Επάνω Κοτρώνι - Παλάτια» του Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας, 6ΣΞΛΟΡ10-51Η
19_09_17, Ανανέωση της υπ’ αριθμ. 132650-07-09-2007 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της ΕΥΠΕ-ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2754-140294-07-11-2014 (ΑΔΑ: ΩΠΒΩΟΡ1Φ-ΞΚΤ) απόφαση Γενικού Δ-ντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκ. Διοίκησης Πελ-σου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, του έργου «ΜΥΗΣ Τσιβλού, ισχύος 2,724 MWστη θέση ποταμός Κράθις, Τ.Κ. Πλατάνου, Δ.Ε. Ακράτας, Δήμος Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ιδιοκτησίας του Δήμου Αιγιαλείας»., ΨΛΕΚΟΡ1Φ-Φ38
15_09_17, Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 3,51 MW στον ποταμό Βουρκοπόταμο, παραπόταμο του Σαραντάπορου στο Δήμο Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων, ώστε να συμπεριληφθούν οι αναγκαίοι όροι και απαιτήσεις για την εκτέλεση του έργου. Φορέας του έργου : ΒΟΥΡΚΟΠΟΤΑΜΟΣ Α.Ε., 6ΚΓΦΟΡ1Γ-431
15_09_17, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1932-27-8-2012 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 26-11-2012) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου (όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.187713-24-10-2016 απόφαση) για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,2 ΜW (2 X 2,1MW & 1 X 2MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας “ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΑΕ”, στη θέση «Λουπουνάρια» των Δ.Ε. Γερονθρών και Νιάτων του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, 642ΧΟΡ1Φ-30Ε
14_09_17, Τροποποίηση της με Α.Π.31599-1439-12-07-2011 (ΑΔΑ:4ΑΣΓΟΡ1Γ-3ΞΟ) Απόφασης Γ.Γ.Α.Δ.Η.–Δ.Μ. 'Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (αρχική ΑΕΠΟ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του έργου Α2: «Αιολικό Πάρκο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 22 MW και τα συνοδά του έργα, της εταιρείας ‘ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.’ στη θέση ΚΩΣΤΩΛΑ των Δημοτικών Ενοτήτων Καστρακίου και Κορεστείων, του Δήμου Καστοριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», λόγω μικρής αύξησης ισχύος σε 22,5 MW, μείωσης του αριθμού των ανεμογεννητριών (Α-Γ) από 11 σε 9, αλλαγής του τύπου των Α-Γ, μετατόπισης των θέσεων των Α-Γ εντός του υφιστάμενου πολυγώνου και τροποποίησης της χάραξης της εσωτερικής δασικής οδοποιίας. Η θέση του πολυγώνου εγκατάστασης δεν τροποποιείται., Ψ6Ο8ΟΡ1Γ-Π87
14_09_17, Τροποποίηση της υπ’ αριθμό πρωτ. 5165-15-12-2016 (ΑΔΑ 7ΥΚΘΟΡ1Υ-ΘΘΖ) απόφασης Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ. για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 27,6MW, στη θέση «ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ», της Δ.Κ. Οργάνης και της Δ.Ε. Φιλλύρας, του Δήμου Αρριανών, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και των συνοδών έργων της εσωτερικής οδοποιίας, της οδοποιίας πρόσβασης και το δικτύου ηλεκτρικής διασύνδεσης» από την εταιρεία με τον δ.τ. «LIVADIA AIOLOS Α.Ε.», ως προς τη χωροθέτηση και τον τύπο ανεμογεννητριών, τα συνοδά έργα της οδοποιίας πρόσβασης (κατάργηση νέας διάνοιξης), της όδευσης της εναέριας γραμμής υψηλής τάσης και την θέση του γηπέδου εγκατάστασης του κέντρου ελέγχου., Ω79ΦΟΡ1Υ-8ΔΙ
08_09_17, Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 197130-26-03-2012 Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 55.3MW στις θέσεις ‘’Μακρυλάκκωμα’’ και ‘’Προφήτης Ηλίας’’ ΠΕ Λακωνίας των εταιρειών ‘’ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ Α.Ε. και ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την υπ. α.π. οικ. 145503-21-01-2015 Απόφαση Γεν. Δ-ντη Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΚΑ ως προς α) την κατάργηση δυο Α-Γ με την ισχύ να μειώνεται από 55.3 σε 55.2 MW β) την αλλαγή όδευσης της οδοποιίας πρόσβασης και εσωτερικής οδοποιίας γ) τις μικρομετακινήσεις 4 Α-Γ εντός των εγκεκριμένων πολυγώνων δ) την αλλαγή όδευσης του υπογείου δικτύου Μέσης Τάσης 30KV καθώς και λοιπών τροποποιήσεων του έργου και των συνοδών αυτού., Ω2ΞΟ4653Π8-ΘΟ6
08_09_17, Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3885-1-08-2014 Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 2,68 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΕΔΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», που θα εγκατασταθεί στο ρέμα «Γράμμος», του οικισμού της Κρώμνης, του Δ. Πέλλας, στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας., 6Ζ7ΦΟΡ1Υ-Β9Ρ
06_09_17, Ανανέωση της αρ.οικ.4918-10-8-07 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.1947-76602-12-5-2016, 11779-1033-23-2-09, 27089-7854-07-1-2-08 αποφάσεις μας, αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18 MW της εταιρείας ‘’ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.’’ στη θέση ‘’Σκοπιές’’ του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας., 6ΒΧΨΟΡ10-151
05_09_17, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου ηλεκτροπαραγωγής απο ΑΠΕ με τίτλο «Μονάδα παραγωγής & εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό την συμπαραγωγή ηλεκτρικής & θερμικής ενέργειας ισχύος 500kwel» στην θέση <Μετόχι Βραδυάρι >του Δήμου Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης από την εταιρεία με την επωνυμία D.S ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΠΕ ., ΩΞΚΤΟΡ1Θ-ΝΣΕ
05_09_17, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου ηλεκτροπαραγωγής απο ΑΠΕ με τίτλο «Μονάδα βιοαερίου ισχύος 250ΚW & μονάδα αξιοποίησης βιορευστών ισχύος 250ΚW» στο Δ.Δ Αγ. Βασιλείου στην θέση “Λιβάδια” Δήμου Αγ. Βασιλείου Π.Ε Ρεθύμνης, Περιφέρειας Κρήτης, από την εταιρεία με την επωνυμία “Κρητικό Βιοαέριο Ένα ΙΚΕ”., Ω7Ι4ΟΡ1Θ-9ΔΓ
04_09_17, Τροποποίηση ΑΕΠΟ «Ίδρυση μονάδας παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα ισχύος 500 KW ιδιοκτησίας Βιοαιγαίο Ι.Κ.Ε. στη θέση «Κακοβούνι-Ολύμπων» Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων του Δήμου Χίου»., 9Ω0ΗΟΡ1Ι-ΤΗΑ
24_08_17, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών ισχύος 500 kWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΛΕΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.’’, στη θέση ‘’ΤΗΓΑΝΑΣ’’ της Τ.Κ. Βαλτινού του Δήμου Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.) Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας., 6ΣΞΨΟΡ10-Λ36
18_08_17, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας με τη μέθοδο της αεριοποίησης, ισχύος 300 KWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.’’, που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Κτήματα Τσικρίκη», στην Τ.Κ. Καλλιθήρου, της Δ.Ε. Ιτάμου, στο Δ. Καρδίτσας, της Π.Ε. Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., 69Μ0ΟΡ10-953
09_08_17, Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 152443-05-10-2015 Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ.’ α.π. οικ. 49536-14-10-2016 Απόφαση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Ανάπτυξη 11 αιολικών πάρκων στο Δήμο Καρύστου της Νότιας Εύβοιας στις θέσεις Κορακόβραχος (21MW), Κορακόβραχος ΙΙ (6MW), Καλαμάκι (12MW), Καλαμάκι ΙΙ (18MW), Πράρο (39MW), Μίλζα (18MW), Ομαλιές (30MW), Ομαλιές ΙΙ (15MW), Μολιζέζα Ι (24MW), Δεξαμενές ΙΙ (18MW) και Μεγάλη Πέτρα (24MW) και συνοδά έργα οδοποιίας και διασύνδεσης (χερσαίας και υποβρύχιας)» ως προς την μετατόπιση της θέσεως προσαιγιάλωσης του υποβρυχίου καλωδίου γραμμής υψηλής τάσης καθώς και της οριστικοποίησης του χώρου εγκατάστασης του Η-Μ εξοπλισμού εντός του ΚΥΤ Λαυρίου., 7ΧΙ04653Π8-Ε6Λ
07_08_17, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικό Πάρκο συνολικής ισχύος 16 MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής γραμμής διασύνδεσης» στις θέσεις «Βελανιδιά», «Ζαφήρη» και «Πηγαδούλα» της Δ.Ε. Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας και της Δ.Ε. Μεδεώνος του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτωλ-νίας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, Απ. Διοίκησης Πελ-σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, ιδιοκτησίας της εταιρίας ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Ω9Ξ3ΟΡ1Φ-Π2Κ
03_08_17, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των συνοδών του έργων, ισχύος 42,5 MW της εταιρείας ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΒΑΝΙΚΟΥ Μ.Ε.Π.Ε.’’ στη θέση «Λιβάδι» του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας., ΩΦΘΧΟΡ10-ΠΕΜ
28_07_17, Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 4523-19-2-2015 (ΑΔΑ: Ω31ΡΟΡ1Θ-ΤΓΥ) Απόφασης , 60ΡΚΟΡ1Θ-ΤΔΛ
26_07_17, Εγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό ισχύος 0,55 MW, της εταιρίας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.», που θα εγκατασταθεί στο ποταμό «Τριπόταμο» του Δ. Βέροιας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α-Α 8 και είναι μη οχλούσα δραστηριότητα)., 7ΖΧ0ΟΡ1Υ-Ρ6Α
24_07_17, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας «ΧΡ. ΣΤΟΥΜΠΟΣ – ΚΛ. ΚΑΡΒΕΛΗ Ο.Ε.», στη θέση «Γούργουβλη», Δ.Ε Ανακτορίου, Δ. Ακτίου - Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτ-νίας»., 71ΕΤΟΡ1Φ-0ΚΚ
21_07_17, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών ισχύος 500 kWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΒΙΟΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ 4 Ι.Κ.Ε.’’, στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 619 κτηματικής περιφέρειας Κλοκωτού, στο Δήμο Φαρκαδόνας της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΨΠ9ΟΟΡ10-ΣΚ7
20_07_17, Ανανέωση και τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υφιστάμενοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί (ΥΗΣ) Πολυφύτου, Σφηκιάς, Ασωμάτων, Μακροχωρίου, Αγ. Βαρβάρας που βρίσκονται στην ευρύτερη λεκάνη απορροής του ποταμού Αλιάκμονα», στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Βέροιας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας., ΩΤΧΦ4653Π8-1ΡΨ
19_07_17, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, που αφορά την λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας (βιοέλαια-βιορευστά), ισχύος 500KW, του Σερίφη Αρσένιου, η οποία θα εγκατασταθεί στη θέση «Πόγκα», αρ. τεμαχίου 308 στο Δήμο Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας Π. Ηπείρου., Ω1ΑΕΟΡ1Γ-Τ55
19_07_17, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, που αφορά την λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια-βιορευστά, ισχύος 100KW, της εταιρείας «ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ», η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΜΠΡΙΚΙΑ» αρ. τεμ.173 διανομής Πηγαδούλια του Δήμου Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας., Ω808ΟΡ1Γ-ΚΝΕ
19_07_17, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, που αφορά την λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια-βιορευστά, ισχύος 100KW, του Λέκκα Χαράλαμπου, η οποία θα εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο με αριθμό 545 της Τ. Κ. Κυπάρισσου του Δήμου Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας., Ω7ΘΙΟΡ1Γ-ΟΡ3
19_07_17, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, που αφορά την λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια-βιορευστά, ισχύος 100KW, της εταιρείας «ΛΕΚΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΥΙΟΙ Ε.Ε.», η οποία θα εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο με αριθμό 230α της διανομής Σκλιάβης, Τ.Κ. Κυπάρισσου του Δήμου Φιλιατών, Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ΩΚΩ3ΟΡ1Γ-ΡΗ9
18_07_17, Τροποποίηση της με Α.Π. οικ.198041 (σχ. 194232) - 16.12.2016 (ΑΔΑ: 6ΙΛ3ΟΡ1Γ-Υ67) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας του υφιστάμενου έργου Α2: «Λειτουργία σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – θερμότητας ισχύος 500 KWel από Α.Π.Ε. στην θέση «Πεκρεβενίκος» (α-α αγροτεμαχίων 8 & 9) της κτηματικής περιοχής Τ.Κ. Βλάστης Δ. Εορδαίας, στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», λόγω αύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ισχύος (από 500 KWel σε 1000 KWel) και της δυναμικότητας των Α’ υλών της μονάδας. Φορέας του έργου: «ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» - δ.τ. «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α.Ε.»., ΩΖΣΑΟΡ1Γ-Λ0Ψ
14_07_17, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής με τη χρήση βιομάζας ισχύος 500kW» στην Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Καρυών του Δήμου Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Λακωνίας, 62ΕΡΟΡ1Φ-ΠΑΤ
13_07_17, Τροποποίηση και Κωδικοποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος στο δίκτυο 4.8 ΜW (και συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5.4 MW) της εταιρείας «WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», στην περιοχή «Αλώνια» του Δ.Δ. Ελληνικού του Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνιας., 6Γ3ΣΟΡ1Φ-ΖΟΛ
13_07_17, Μη Τροποποίηση της υπ’ αρ. 133877-23.12.2010 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τον ΑΣΠΗΕ, συνολικής ισχύος 36 MW, στις θέσεις ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ-ΠΟΥΛΟΣ & ΡΑΧΗ-ΓΚΙΩΝΗ, Δήμου Δήμου Μονεμβάσιας, Π.Ε. Λακωνίας, Ω9ΤΤ4653Π8-Κ0Ζ
10_07_17, Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 198023-4-5-2012 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με την αρ.3679-144162-24-9-2013 απόφασή μας) του έργου Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (Μ.ΥΗ.Ε.) ισχύος 1,71 MW της εταιρείας ‘’ΒΕΠΑ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. Μ.ΥΗ.Σ. ΓΑΒΡΟΥ’’ στη θέση «Γάβρος» επί του ρέματος «Πλατανιάς» Δ.Ε. Ασπροποτάμου του Δήμου Αγράφων Ν. Ευρυτανίας με ενσωμάτωση των προβλεπομένων στην ΚΥΑ 146896-2014 (ΦΕΚ 2878-Β) όρων., ΩΟΣΨΟΡ10-ΗΨΧ
28_06_17, Τροποποίηση της 206597-30-12-2011 ΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε με την 608-29594-28-04-2015 Απόφαση Γενικού Δ-ντη Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκ. Διοίκησης Πελ-σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: 7ΤΥ2ΟΡ1Φ-ΚΡ7) για το έργο: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 48MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής γραμμής διασύνδεσης» της εταιρίας SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., στη θέση ‘’Πεταλάς‘’ της Δ.Ε. Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας και της Δ.Ε. Στράτου του Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτ-νίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»., ΩΣΛΟΟΡ1Φ-4ΛΡ
27_06_17, 2η Τροποποίηση της υπ.αριθμ.:104829-4008(σχετ.:93924-3552,96473-3670,110415-4240,106077- 4050) 24-12-2010 (ΑΔΑ:4ΙΙ6ΙΑΛ-4) Απόφασης περί έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 14,0 MW» με τα συνοδά αυτού έργα (οδοποιία, διασύνδεση) της εταιρείας «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» στη θέση «Ύψωμα Παπαθανασίου –Ύψωμα Γρέσκου» της Δ.Ε. Καστρακίου του Δήμου Καστοριάς της ΠΕ Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», λόγω μείωσης της συνολικής ισχύς σε 13,2 MW, και τροποποίηση της οδού πρόσβασης και διασύνδεσης. Η θέση του πολυγώνου εγκατάστασης δεν τροποποιείται., ΩΣΠΟΟΡ1Γ-ΟΝ3
09_06_17, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου από επεξεργασία ζωικών και φυτικών υποπροϊόντων και ενσιρωμάτων (ετήσια παροχή αποβλήτων και ενσιρωμάτων προς επεξεργασία 15.472 τόνοι) και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος 330 kWe) του ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΕΤΡΟΥ που πρόκειται να εγκατασταθεί σε τμήμα του αγροτεμαχίου με αριθ. 880 του αγροκτήματος Κονταριώτισσας του Δήμου Δίου-Ολύμπου, Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΩΡ71ΟΡ1Υ-ΡΝ9
09_06_17, Τροποποίηση της με α.π. 124-10813-23-01-2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 6,3 MW της “ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ο.Ε.” που πρόκειται να κατασκευαστεί στον ποταμό Πηνειό, στη θέση “Βουλγάρικα Μανδριά” στην Τ.Κ. Ροδιάς της Δ.Ε. Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», όπως τροποποιήθηκε με την α.π. 3472-194383-28-12-2016 Απόφαση της Υπηρεσίας μας., ΩΛΨ5ΟΡ10-ΦΟΩ
09_06_17, Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 301-18807-09-02-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 879-47280-06-04-2012 Απόφαση τροποποίησης, για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου και σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΦΘΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.’’, στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 312 κτηματικής περιφέρειας Πολυδαμείου, στο Δήμο Φαρσάλων της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, λόγω μείωσης της δυναμικότητας και μεταβολών στις εγκαταστάσεις, Ω0ΤΙΟΡ10-ΦΙΠ
08_06_17, Τροποποίηση της με Α.Π. 20220-805-2.05.2014 Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «.Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ΥΗΣ Σπηλαίου» και το συνοδό αυτού έργο διασύνδεσης (μέχρι την υφιστάμενη γραμμή Μέσης Τάσης), ισχύος 1,16 MW στον ποταμό Βενέτικο , στην Τ.Κ. Σπηλαίου, της Δ.Ε. Θεοδώρου Ζιάκα, του Δήμου Γρεβενών, της Π.Ε. Γρεβενών, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. – Τροποποίηση ως προς τον τρόπο πρόσβασης στο γήπεδο υδροληψίας και τον τρόπο προσαγωγής του νερού στον υδροηλεκτρικό σταθμό., 6ΚΞΜΟΡ1Γ-Ζ9Β
30_05_17, Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αεριοποίηση βιομάζας (ισχύος 498 kWe) της εταιρίας με την επωνυμία "ΒΙΟΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο «BIOSOL»”, που θα εγκατασταθεί στα αγροτεμάχια με αριθ. 1471 και 1472, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών, Δήμου Θέρμης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ψ04ΠΟΡ1Υ-ΙΝ4
30_05_17, Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αεριοποίηση βιομάζας (ισχύος 498 kWe) της εταιρίας με την επωνυμία "ΒΙΟΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο «BIOSOL»”, που θα εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 511 αγροτεμάχιο Λακκιάς, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών, Δήμου Θέρμης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΩΡΜ6ΟΡ1Υ-ΓΜ1
29_05_17, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 39MW (13Α-Γ) στη θέση ‘Πλακουτσόβουνο – Μαλούρα – Κοκκινόβραχος’ και των συνοδών του έργων, των Δήμων Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Πατρέων, Νομού Αχαΐας»., ΩΣΓΧ4653Π8-ΛΣΠ
29_05_17, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 33MW (11Α-Γ) στη θέση ‘Βουνό Ορνιθοκάθισμα – Μπουχουμέρα – Μπαρπάς’ και των συνοδών του έργων, των Δήμων Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Πατρέων, Νομού Αχαΐας»., Ω2804653Π8-7ΚΙ
26_05_17, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ανανέωση ως προς τη διάρκεια ισχύος και αναδιατύπωση της προηγούμενης απόφασης Ε.Π.Ο. με αριθμό 633-2006 όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμούς 3409-2008, 6320-2008 και 29804-2364-2010 αποφάσεις) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 22MW, στη θέση «ΜΕΓΑΛΟΒΟΥΝΙ» και τα συνοδά σε αυτό έργα», εντός των ορίων του Δήμου Παρανεστίου, Π.Ε. Δράμας της εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «Ι.Δ.Ε.Η. Α.Ε.»., 68ΒΝΟΡ1Υ-ΗΟΤ
22_05_17, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, που αφορά την λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια-βιορευστά, ισχύος 1 ΜW,της εταιρείας «ΒΙΟΕΛΑΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ι.Κ.Ε.», η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Aρ. Τεμ. 469» διανομής συνοικισμού Βασιλικού της Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας του Δήμου Ηγουμενίτσας., 6Τ05ΟΡ1Γ-ΓΛΙ
19_05_17, Τροποποίηση της αρ.100587-12090-30-12-2010 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.1992-78234-23-5-2016, 701-28246-18-2-2014 αποφάσεις μας), αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,2 MW της εταιρείας ‘’ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ’’ στη θέση ‘’Τρίκορφο’’ του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας., ΩΠΨΡΟΡ10-ΚΕΛ
16_05_17, Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 198024-04-05-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 14 MW, ιδιοκτησίας «BUSINESS ENERGY Α.Ε.», στη θέση «ΧΙΟΝΑΚΙ», της Δ.Ε. Ινάχου, του Δήμου Αμφιλοχίας της Π.Ε. Αιτ-νίας, λόγω ενσωμάτωσης της έγκρισης επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση., ΨΝΦΟΟΡ1Φ-Β4Π
15_05_17, Τροποποίηση της με αριθ. Πρωτ. 2619-14-10-04-2014 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΟΡ1Υ-ΛΕΝ) που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 4,996 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Διακριτικό Τίτλο «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», που θα εγκατασταθεί στα με αριθμό 48, 49,50, 52, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 και 75 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια του αγροκτήματος Μεσοκώμου, στη Δημοτική Ενότητα Νέων Καλλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας, με Α-Α 2 και είναι δραστηριότητα χαμηλής όχλησης), 67ΠΑΟΡ1Υ-ΒΚΝ
12_05_17, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Υπηρεσίας μας για τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιορευστά-βιοέλαια, ισχύος 0,5 MW, με την επωνυμία «ΒΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «Μικρό Λιβάδι» της Δ.Ε. Σαμοθράκης της Π.Ε. Έβρου., 6ΤΖΑΟΡ1Υ-ΔΧΞ
11_05_17, Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 3906-19-6-13 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενης μονάδας παραγωγής βιοαερίου από επεξεργασία ζωικών και φυτικών υποπροϊόντων και Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος 0,999 ΜWe) της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΟΡΕΙΟΛΛΑΔΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρία» με δ.τ. «BIOENERGY NORTH ΑΒΕΕ», που είναι εγκατεστημένη στα υπ’ αριθ. 114Β και 120 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια της κτηματικής περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Πενταλόφου του Δήμου Ωραιοκάστρου, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω τροποποίησης των εγκαταστάσεων και των πρώτων υλών της μονάδας, ΩΨ9ΖΟΡ1Υ-1Μ9
11_05_17, Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση βιομάζας (ισχύος έως 1 ΜWe) του ΚΑΖΔΑΓΛΗ ΜΙΧΑΗΛ, που θα εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 2043 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Τερπύλλου Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών, Δήμου Κιλκίς, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 7ΑΖΠΟΡ1Υ-ΩΚΜ
09_05_17, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 6 MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής γραμμής διασύνδεσης» στη θέση «Ελληνικό» του Δήμου Ναυπακτίας (πρώην Δήμοι Ναυπάκτου και Αντιρρίου), Π.Ε. Αιτωλ-νίας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, Απ. Διοίκησης Πελ-σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, ιδιοκτησίας της εταιρίας VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε., 6ΗΤ0ΟΡ1Φ-ΔΣΙ
08_05_17, Τροποποίηση της αρ.81817-7945-2011-17-1-2012 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με την αρ.4528-201767-17-11-2016 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστημένης ισχύος 6,7 MW και μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 6,6 MW, της εταιρείας ‘’ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.’’ στη θέση ‘’Σπάρτα - Κακόρεμα’’ του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας, ως προς το πλήθος και τον τύπο των Α-Γ (μείωση από 3 σε 2), χωρίς μεταβολή της συνολικής αποδιδόμενης ισχύος., ΩΜΤ7ΟΡ10-ΙΣΘ
04_05_17, Τροποποίηση και Κωδικοποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 12 ΜW (6 X 2 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «ΔΕΛΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ», στην θέση «Αμυγδαλίτσα» των Δήμων Νέστορος & Παπαφλέσσα του Νομού Μεσσηνίας., Ψ9ΙΚΟΡ1Φ-5Α3
03_05_17, Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Α.Π 4146-24-1-2013 Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων για την κατασκευή και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 0,575 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ- ΜΙΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΜΕΣΚΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ O.E.» στο ρέμα ¨Μέγα Ρέμα¨ θέση ΄΄Τίσσα & Ντάμφορ΄΄ της Δ.Ε. Ροδοχωρίου του Δ. Νάουσας Π.Ε. Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας., ΩΡΦΑΟΡ1Υ-ΑΝ0
28_04_17, Τροποποίηση της αρ.οικ.1554-62377-27-3-2012 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.5015-213767-2013-7-2-2014, αρ.οικ.1207-43687-7-3-2014, 4295-194842-12-11-2015 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 44 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.’’ στη θέση ‘’Ραχούλα - Πασχαλιές’’ του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας, ως προς το τύπο 3 Α-Γ., 7ΧΒΗΟΡ10-ΚΙΗ
28_04_17, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου και σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιοαερίου, ισχύος 500 KWe, φερόμενης ιδιοκτησίας ‘‘ΜΠΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ’’, που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Ζερβά», στην Τ.Κ. Κάτω Βασιλικών, στη Δ.Ε. Πολυδάμαντα, στο Δήμο Φαρσάλων, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., 62ΞΟΟΡ10-Ν6Ω
12_04_17, Τροποποίηση της 2999-87303-20-08-2013 (ΑΔΑ ΒΛΩ5ΟΡ1Φ-Β2Ο) Α.Ε.Π.Ο. του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ-σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, όπως τροποποιήθηκε με τις 211-12268-10-03-2015 (ΑΔΑ 7ΒΟ4ΟΡ1Φ-ΥΔΥ) και 2503-153630-13-11-2015 (ΑΔΑ 60ΤΠΟΡ1Φ-ΤΤΓ) αποφάσεις για το έργο: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 8MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής γραμμής διασύνδεσης» της εταιρίας VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., στη θέση Ρηγανόλακκα-Παλιολήμερο, Δ.Ε. Χάλκειας-Αντιρρίου, Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτ-νίας». ως προς την οδοποιία, 7Η5ΩΟΡ1Φ-ΘΤΤ
04_04_17, Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 133215-08-12-2010 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) όπως τροποποιήθηκε με τις υπ.’ α.π. οικ. 174279-04-08-2014, 176153-14-11-2014 και οικ. 13123-11-03-2016 Αποφάσεις Γεν. Δ-ντη Περ-ντος του ΥΠΕΝ του έργου «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 73.2MW (48.3MW και 24.9MW) και των συνοδών σε αυτό έργων στη νησίδα Αγ. Γεώργιος, Νομού Αττικής», ως προς α) την επέκταση του μήκους του κρηπιδώματος και της διαμορφούμενης χερσαίας ζώνης β) την κατασκευή κτιρίου υποστηρικτικών εγκαταστάσεων (για χρήση ως αποθηκευτικού χώρου, ως χώρου διαμονής ατόμων προσωπικού συντήρησης κλπ.) γ) την κατασκευή συστήματος αφαλάτωσης και τοποθέτησης προκατασκευασμένου οικίσκου και δεξαμενών νερού επί σταθερής βάσης και δ) την τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικίσκου επί σταθερής βάσης για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε., 7ΓΩΥ4653Π8-150
03_04_17, Τροποποίηση της αρ.63458-6980-14-11-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.3957-163648-16-8-2012, 5319-242979-19-12-2014, 105-6430-30-1-2015 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 7,2 MW της εταιρείας ‘’WIND STORAGE S.A.’’ στη θέση «ΚΟΥΚΚΟΣ» του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας, ως προς τη συνολική ισχύ (μείωση από 7,2 MW σε 6 MW), το πλήθος των Α-Γ (μείωση από 4 σε 3), τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης και το πολύγωνο εγκατάστασης., 60Β7ΟΡ10-Χ4Ε
31_03_17, Ανάκληση της υπ’ αρ. 100589-3.12.2008 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Καρυάς, ισχύος 0,88 MW, στο ρέμα Καρυάς του Δ.Δ. Καρίτσας Δολόπων του Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων, στους Νομούς Καρδίτσας και Ευρυτανίας» της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., 6Ρ9Δ4653Π8-ΩΥΩ
30_03_17, Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση βιομάζας (ισχύος 500 kWe) της εταιρίας με την επωνυμία «ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ & ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Ο.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 1393Α αγροτεμάχιο αγροκτήματος Λευκώνα, Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 7Κ6ΝΟΡ1Υ-Κ7Ι
30_03_17, Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 5479-11-11-07-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 36 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Ερεσού Ύψωμα Φούρκα» στο Δήμο Βέροιας, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας, με Α-Α 1 και είναι δραστηριότητα μέσης όχλησης). Η τροποποίηση αφορά στην αλλαγή της ονομαστικής ισχύος των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του αιολικού σταθμού., 6ΓΙΛΟΡ1Υ-ΘΩΝ
28_03_17, Τροποποίηση, κωδικοποίηση και ανανέωση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για το έργο: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός στον χείμαρρο Μπέλιτσα, στη θέση Πατίντα, της πρώην Κοινότητας Αλμωπίας Πέλλας», της εταιρείας ΟΡΤΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε., 6Ν764653Π8-ΨΣ1
27_03_17, Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 1733-13-26-04-2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 26 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ENERFARM 3 A.E. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και Διακριτικό Τίτλο «ENERFARM 3 A.E.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Μαύρα Λιθάρια» στο Δήμο Σιντικής, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (εντός της προστατευόμενης περιοχής του καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου «Φύση 2000» με κωδικό GR 1260001, ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α-Α 1 και είναι δραστηριότητα μέσης όχλησης). Η τροποποίηση αφορά στη μείωση του αριθμού των Α-Γ σε 6 και της ισχύος του έργου σε 12 MW, στη μείωση του αρχικά αδειοδοτημένου πολυγώνου, στην αλλαγή τύπου των Α-Γ, στην επαναχωροθέτηση των Α-Γ, στην αλλαγή χάραξης της οδοποιίας πρόσβασης και της εσωτερικής οδοποιίας διασύνδεσης των Α-Γ, στην αλλαγή του τρόπου και του σημείου σύνδεσης με το δίκτυο, στην αλλαγή επωνυμίας του φορέα του έργου και στην αντικατάσταση των παραγράφων 1.24 (έγκριση επέμβασης) και 2.24., 6ΠΒΕΟΡ1Υ-ΕΥΑ
27_03_17, Τροποποίηση της αρ.10780-1299-2-3-2010 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.1894-74853-16-5-2016, αρ.76479-7687-28-12-2011 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.’’ ισχύος 18 MW στη θέση ‘’Μεγάλο Βουνό - Ρέθι’’ του Δήμου Καρύστου στο Ν. Εύβοιας, ως προς την τοποθέτηση κινητής μονάδας παρασκευής σκυροδέματος., ΩΖΣΡΟΡ10-ΨΣΗ
27_03_17, Ανανέωση της αρ.3419-363-14-5-98 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Νομάρχη Εύβοιας, (όπως αυτή τροποποιήθηκε - ανανεώθηκε με τις αρ.2536-27-6-03 και 48172-5275-08-19-1-09 αποφάσεις μας), αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας ‘’ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε’’ ισχύος 12,0 MW στη θέση ’’Γκρέκι-Πυργάρι’’ του Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας., 7ΜΕΓΟΡ10-2Γ5
27_03_17, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, που αφορά την λειτουργία μονάδας καύσης βιομάζας (βιορευστών-βιοελαίων), ισχύος 500 KW, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση « ΠΟΓΚΑ ΑΡ ΤΕΜ. 309β» της Τ.Κ. Γαρδικίου του Δ. Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας, της εταιρείας «ΒΙΟΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗΣ 5 Ι.Κ.Ε», 6ΘΝΧΟΡ1Γ-ΡΕΣ
27_03_17, Απόφαση απόρριψης αιτήματος έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα (βιοέλαια – βιορευστά) ισχύος 500 ΚW στη θέση «Ρέμα Τσιμενάτι» της Τ.Κ. Γραικοχωρίου του Δ. Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας, με φορέα της δραστηριότητας την «ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ & ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Ε.»., ΩΠΔΠΟΡ1Γ-Ζ7Θ
21_03_17, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από οργανικά απόβλητα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 495kWe, της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε.», στην αγροτική περιοχή οικισμού Πέρνης, αγροτεμάχιο αριθμ. 1003, Δ.Ε. Πέρνης, Δήμου Νέστου Π.Ε. Καβάλας»., ΩΔΔΑΟΡ1Υ-ΦΛ2
20_03_17, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) του έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (Μ.ΥΗ.Σ.) ισχύος 0,999 MW της “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Α.Ε.” που πρόκειται να κατασκευαστεί στο ρέμα Μπαλτά, στη θέση “Ένωση” στην Τ.Κ. Μαλακασίου του Δήμου Καλαμπάκας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»., 7Υ2ΣΟΡ10-ΨΒΘ
20_03_17, Τροποποίηση της αρ. 14157-1307-27-3-2009 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και των συνοδών του έργων, ισχύος 25,5 MW της εταιρείας ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.’’ στη θέση «Ράχη Λύκου - Φράσουρι» των Δήμων Θηβαίων και Μάνδρας – Ειδυλλίας στις Π.Ε. Βοιωτίας και Δυτ. Αττικής αντίστοιχα, ως προς τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης., ΩΗ64ΟΡ10-Π6Ι
20_03_17, Τροποποίηση της αρ.3868-5-7-99 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Νομάρχη Ευβοίας, (όπως ανανεώθηκε - τροποποιήθηκε με τις αρ.4416-30-8-05, 17320-2909-9-6-2011 αποφάσεις μας), αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,05 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε.’’ στη θέση «Διακόφτης» του Δήμου Καρύστου στο Ν. Εύβοιας, ως προς τον τύπο και την ονομαστική ισχύ καθεμίας Α-Γ, τα έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης με τον Υ-Σ «ΕΥΒΟΙΑ 5»., Ψ4ΜΣΟΡ10-ΣΧΝ
20_03_17, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση φυτικών ελαίων- βιορευστών, ισχύος 1MW, της εταιρείας «ΒΙΟΕΛΑΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.» στην θέση «Αχλαδόκαμπος», της ΔΕ Αμφίκλειας, του Δήμου Αμφίκλειας- Ελάτειας , του Ν. Φθιώτιδας., Ω5Β4ΟΡ10-ΚΟΤ
20_03_17, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση φυτικών ελαίων- βιορευστών, ισχύος 0,5MW, του «ΜΠΙΖΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» στην θέση «Αχλαδόκαμπος», της ΔΕ Αμφίκλειας, του Δήμου Αμφίκλειας- Ελάτειας , του Ν. Φθιώτιδας., 758ΠΟΡ10-ΑΣΨ
17_03_17, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 33 MW της εταιρείας ‘’Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.Ε.’’ στη θέση «Στέρνιζα» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας., 7ΑΣ9ΟΡ10-ΞΣΩ
16_03_17, Τροποποίηση της υπ.αριθμ.:109645-4197-03-12-2010 (ΑΔΑ:4ΙΦΙΙΑΛ-ΣΒ) Απόφασης περί έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 14,0 MW» με τα συνοδά αυτού έργα (οδοποιία) της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ο.Ε.» στη θέση «Λεύκες - Κερασιά», στη Δ.Ε. Ελλησπόντου του Δ. Κοζάνης της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λόγω αλλαγής του τύπου της Α-Γ με συνέπεια τη μεταβολή της συνολικής ισχύος σε 8,4 MW., ΨΟΚ2ΟΡ1Γ-ΣΩΑ
09_03_17, Ανανέωση ισχύος της με αρ. πρωτ. Δ.Π.139-02-04-2001 Απόφασης Νομάρχη Κυκλάδων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εγκαταστάσεως Α-Γ «Αιολικού Πάρκου ισχύος 10,56 που εδρεύει στη θέση «ΑΜΜΟΜΑΞΗ» Κορώνου Δ. Δρυμαλίας Ν. Νάξου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. πρωτ. 10693-05-08-2005 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου λόγω μείωσης της ισχύος από 10,56MW σε 7,56MW και μείωσης του αριθμού των ανεμογεννητριών από 16 σε 9 με καθορισμό νέων περιβαλλοντικών όρων και τροποποίηση αυτής για την εναρμόνισής της με ισχύουσα κείμενη νομοθεσία, 6ΘΝ6ΟΡ1Ι-29Ω
07_03_17, Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 173783-11-07-2014 Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 39.1MW (17Α-Γ) στη θέση ‘Μέλλια’ και των συνοδών του έργων, του Δήμου Βοίου, Νομού Κοζάνης» ως προς α) την αλλαγή του τύπου των Α-Γ ονομαστικής ισχύος από 2.3MW σε 2MW χωρίς μεταβολή των θέσεων τους και μείωση της συνολικής ισχύος από 39.1MW σε 34MW και β) την μεταβολή διαστάσεων των πλατειών των Α-Γ από 40x40 σε 40x55 μέτρα., Ω9ΣΤ4653Π8-Π2Χ
07_03_17, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την για την εγκατάσταση και λειτουργία του «Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (2,342 ΜWel) με Καύση Βιομάζας», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο με αριθ. 768 αγροτεμάχιο του Τ.Δ. Αγροσυκέας , ΔΕ Πέλλας του Δήμου Πέλλας, ΠΕ Πέλλας (Π.Κ.Μ.), Ω2ΟΙΟΡ1Υ-Λ5Ν
07_03_17, Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.-Κ.Μ.-Α.Δ.-Μ.Θ. 10866πε-19-1-2015 (ΑΔΑ: 7Ω5ΥΟΡ1Υ-ΙΟΧ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του «Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (1 ΜWel) με Αεριοποίηση Βιομάζας» χωρίς συνοδή γεώτρηση, που θα εγκατασταθεί στο με αριθ. 330β αγροτεμάχιο της Δ.Ε. Πατρίδας του Δήμου Βέροιας, ΠΕ Ημαθίας (Π.Κ.Μ.), ΩΓΓΑΟΡ1Υ-ΙΚΩ
06_03_17, Απόρριψη αιτήματος Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου , 6Μ45ΟΡ1Θ-Γ8Ο
06_03_17, Απόρριψη αιτήματος Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου , ΩΡ7ΒΟΡ1Θ-1ΒΖ
06_03_17, Τροποποίηση της αρ.24110-7391-07-30-1-2009 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,4 MW της εταιρείας ‘’ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΒΕΕ’’ στη θέση ‘’Μαυρομιχάλη - Μυρτιά’’ του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας, ως προς το δίκτυο της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τον Υ-Σ ανύψωσης τάσης 20-150 KV και την επωνυμία της εταιρείας (από ’’ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΒΕΕ’’ σε ‘’Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ’’)., 67ΔΘΟΡ10-ΔΧΙ
06_03_17, Ανανέωση - τροποποίηση της αρ.60849-5-10-98 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Δ-νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ (όπως τροποποιήθηκε και ανανεώθηκε με τις αρ.3438-22-11-2000 και αρ.5187-6-11-2006 αποφάσεις μας), αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 33,5 MW της εταιρείας ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε.’’ στη θέση «Παραλία Ζάρακες» του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας, με μείωση της συνολικής ισχύος στα 18,5 MW., 6Β6ΨΟΡ10-ΥΘΖ
03_03_17, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση βιοαερίου παραγόμενου από βιομάζα, ισχύος 990KW, της ατομικής επιχείρησης "ΧΑΡΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ", στη θέση «Μερασιές», ΤΚ Αχλαδέας, του Δήμου Δομοκού, Ν. Φθιώτιδας., 6ΤΝΧΟΡ10-Θ5Λ
03_03_17, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση φυτικών ελαίων- βιορευστών, ισχύος 500ΚW, της εταιρείας «ΒΙΟΕΛΑΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» στην θέση «Πλαγιά», της ΤΚ Ρωμαίικου, του Δήμου Λεβαδέων, του Ν. Βοιωτίας., ΩΝΟΕΟΡ10-ΦΧΞ
28_02_17, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, του έργου: «Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου ισχύος 250KW, οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ ΡΑΧΗΣ»του Δ. Αρταίων με φορέα υλοποίησης του έργου τον Γκολομάζο Λάμπρο, ΩΣΚΛΟΡ1Γ-ΔΤ8
22_02_17, Ανανέωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 101431-16-02-2006 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου, ισχύος 0,5 MW, στο ρέμα Γκούρας (Καλυψώ), στην Τ.Κ. Κόκκινου Νερού του Δήμου Αγιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΙΣΣΑΒΟΥ Ο.Ε., ΩΩ05ΟΡ10-ΝΛΠ
21_02_17, Τροποποίηση (2η), ως προς το συνοδό έργο της οδοποιίας πρόσβασης (τροποποιήσεις – βελτιώσεις της υφιστάμενης οδοποιίας πρόσβασης), της υπ’ αριθμό πρωτ. 5132-20-12-2013 (ΑΔΑ ΒΛΓ1ΟΡ1Υ-ΕΘ3) απόφασης Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ. για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 20,7MW, στη θέση «Φαντάρος» και των συνοδών σε αυτό έργων, εντός των ορίων του Δήμου Αρριανών Π.Ε. Ροδόπης», της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΓΑΝΗΣ Α.Ε.», όπως έχει τροποποιηθεί ως προς το συνοδό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, με την υπ’ αριθμό 4906-15-12-2014 (ΑΔΑ 7Ω441ΟΡ1Υ-ΧΝΑ) απόφαση., ΨΚΘ9ΟΡ1Υ-Χ0Π
20_02_17, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ανανέωση, αναδιατύπωση της προηγούμενης Α.Ε.Π.Ο. με α.π. 2992-17-7-2006 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 11-10-2010) απόφασης Δ-νσης ΠΕ.ΧΩ πρώην Π.Α.Μ.Θ., όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμό 3957-12-9-2006 και 3341-30-6-2009 αποφάσεις και την υπ’ αριθμό οικ.1168-7-4-2015 απόφαση Δ-νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και τροποποίηση αυτής για την κατασκευή και λειτουργία διάταξης για την διέλευση της ιχθυοπανίδας) του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 1,25MW, στο ρέμα Μούσδα, στη Δ.Κ. Σιδηρόνερου (πρώην Κοινότητα Σιδηρόνερου) Δήμου Δράμας, Π.Ε. Δράμας» από την εταιρεία με τον δ.τ. «ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»., ΨΡΙΝΟΡ1Υ-17Λ
20_02_17, «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά – βιοκαύσιμα, ισχύος 0,5 MW, της εταιρείας «Α.Ι. SUN ENERGY ESTATE LIMITED» στη θέση «Παπαθανάτικα» Τ.Κ. Δουκάδων, Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών, Π.Ε. Κέρκυρας»., 73ΘΑΟΡ1Φ-Ω1Τ
20_02_17, «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά – βιοκαύσιμα, ισχύος 1MW, της εταιρείας «Α.Ι. SUN ENERGY ESTATE LIMITED» στη θέση «Κάμπος» Τ.Κ. Γαρδελάδων, Π.Ε. Κέρκυρας»., 6ΦΞΑΟΡ1Φ-3ΦΩ
17_02_17, Τροποποίηση - ανανέωση της υπ’ αρ. οικ. 144830-6.6.2005 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του έργου: «Υφιστάμενος Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Λούρου, στον ποταμό Λούρο», της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε, 7Λ5Υ4653Π8-Π2Ψ
14_02_17, Ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά τη λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 0,25 MW στη θέση Κρυοπηγή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Π.Ε. Άρτας, με φορέα του έργου την ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ., 750ΧΟΡ1Γ-ΤΟΖ
10_02_17, Τροποποίηση και αναδιατύπωση της με αριθ. πρ. 1200-05-04-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.Α.Μ.-Θ.-Α. Δ. Μ.Θ. για το Αιολικό Πάρκο (ΑΙΟΠΑ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 40,8MW στη θέση «Όρη Λεκάνης» της Δ.Ε. Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου της Π.Ε. Δράμας και της Δ.Ε. Σταυρούπολης του Δήμου Ξάνθης, από την εταιρεία με δ.τ. «JURA AIOLIKA A.E.», ΩΨΒΦΟΡ1Υ-98Ω
06_02_17, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των συνοδών του έργων, ισχύος 12 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.’’ στη θέση «ΜΙΚΡΟΒΟΥΝΙ» των Δήμων Ορχομενού και Λοκρών στους Ν. Βοιωτίας και Φθιώτιδας αντίστοιχα., ΩΝΠΝΟΡ10-ΙΣΟ
03_02_17, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία «Μονάδας παραγωγής βιοαερίου από επεξεργασία ζωικών υποπροϊόντων (ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία 63.289 τόνοι) και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος 999 kWe)» της εταιρίας με την επωνυμία «EUROENERGY BIOGAS WEST Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» που προτείνεται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 545 αγροτεμάχιο στη θέση «Αλι-Σίλκι», στην Τ.Κ. Γεφυρουδίου Δημοτικής Ενότητας Σκοτούσσης του Δήμου Ηράκλειας, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 7ΥΜΞΟΡ1Υ-ΚΚ2
30_01_17, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά τη λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 0,97 MW στο ρέμα Γκούρα στην Τ.Κ. Ανθοχωρίου του Δήμου Μετσόβου Π.Ε. Ιωαννίνων, με φορέα του έργου την ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.., ΨΘ3ΨΟΡ1Γ-ΗΗΖ
30_01_17, Τροποποίηση της αρ.4174-174727-11-9-2014 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.2393-99080-11-6-2015, 2698-112207-29-6-2015 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 14 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΙΚΡΟΒΟΥΝΟ Α.Ε.’’ στη θέση «Μικρόβουνο» του Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας, ως προς τη χωροθέτηση των Α-Γ τα έργα οδοποιίας και την επωνυμία της δικαιούχου εταιρείας (από ‘’ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΙΚΡΟΒΟΥΝΟ Α.Ε.’’ σε ‘’ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ ΛΑΚΩΜΑΤΑ Α.Ε.’’)., 7ΦΖΟΟΡ10-Κ5Β
23_01_17, Aνανέωση των Περιβαλλοντικών Ορων, της υπ’ αριθ. Α.Π. οικ. 128455-26-4-2007 Κοινής Απόφασης (ΥΠ. ΥΠ.ΠΕΧΩΔΕ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ) της ΕΥΠΕ για την λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 6,6 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΔΕΗ – ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» που είναι εγκατεστημένος στις όχθες του ποταμού Αξιού περιοχή του Τ.Δ. Ελεούσας του Δ. Χαλκηδόνας στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας., Ψ6Ζ5ΟΡ1Υ-ΡΡΡ
19_01_17, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος 0,5 ΜWe) της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ & ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «BIGPOWER Ο.Ε.», που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 1952 αγροτεμάχιο στη θέση «Μαρίκου» στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Κριθιάς, Δημοτικής Ενότητας Ασσήρου, Δήμου Λαγκαδά, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΩΟ1ΚΟΡ1Υ-7ΛΟ
10_01_17, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 0,7 ΜW ιδιοκτησίας ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ ΙΚΕ, στη θέση «ΠΕΙΡΟΣ ΙΙ» (ανάντι Βαλματούρας) του Δ. Ερυμάνθου, Π.Ε. Αχαΐας»., 7ΜΕΧΟΡ1Φ-ΡΦΠ
02_01_17, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ισχύος (500 kWel) ιδιοκτησίας ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, σε γήπεδο εμβαδού 12.401,60 τ.μ. στη θέση «Μεσοβούνια - Καλεσίνα» Δ.Δ. Σπάρτου, Δ. Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτ-νίας»., ΩΝΟΝΟΡ1Φ-9Β3
29_12_16, Τροποποίηση και επέκταση όρων της υπ.αριθμ.:109645-4197-03-12-2010 (ΑΔΑ:4ΙΦΙΙΑΛ-ΣΒ) Απόφασης περί έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 14,0 MW» με τα συνοδά αυτού έργα (οδοποιία) της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ο.Ε.» στη θέση «Λεύκες - Κερασιά», στη Δ.Ε. Ελλησπόντου του Δ. Κοζάνης της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λόγω μείωσης της συνολικής ισχύς σε 8,0 MW, και τροποποίηση της οδού πρόσβασης και διασύνδεσης. Η θέση του πολυγώνου εγκατάστασης δεν τροποποιείται., Ω6ΞΓΟΡ1Γ-ΓΤ0
28_12_16, Aνανέωση των Περιβαλλοντικών Ορων, της υπ’ αριθ. Α.Π. 100196-12-5-2006 Κοινής Απόφασης (ΥΠ. ΥΠ.ΠΕΧΩΔΕ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ) της ΕΥΠΕ για την λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 5 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΥΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» που είναι εγκατεστημένος στη θέση «Ρουφράκτης» του Τ.Δ. Λιθοτόπου του Δ. Ηράκλειας, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας., 6Ε3ΓΟΡ1Υ-ΟΔΤ
28_12_16, Τροποποίηση της με α.π. 124-10813-23-01-2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 6,3 MW της “ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ο.Ε.” που πρόκειται να κατασκευαστεί στο ποταμό Πηνειό, στη θέση “Βουλγάρικα Μανδριά” στην Τ.Κ. Ροδιάς της Δ.Ε. Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»., 6Κ70ΟΡ10-ΨΛΑ
27_12_16, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18 MW και των συνοδών του έργων, της εταιρείας ‘’ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.’’ στη θέση «Μεσοβούνι» του Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας., 7Σ4ΞΟΡ10-ΖΤ2
27_12_16, Τροποποίηση της 2779-78954-12-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ40ΟΡ1Φ-ΚΞΝ) Α.Ε.Π.Ο. του έργου «Αιολικό Πάρκο ισχύος 24MW, στις θέσεις Λιθαρόσερμα – Μακρυλάκωμα – Παλιόσταλος – Παλιοήμερο – Τριμνήστρα – Πύργος – Παλαρράχη, Δήμου Ναυπακτίας (πρώην Δήμος Χάλκειας), Π.Ε. Αιτ-νίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ιδιοκτησίας της εταιρίας PAP ENERGY ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. PAP ENERGY ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε., ως προς (α) την οριστικοποίηση του τύπου των Α-Γ, (β) αλλαγή του Υ-Σ ανύψωσης και επέκταση του εναέριου δικτύου μέσης τάσης κατά 1,1km, (γ) επικαιροποίηση των συντεταγμένων των κορυφών των πολυγώνων εγκατάστασης, (δ) την αλλαγή του φορέα υλοποίησης του έργου., ΩΝΩΑΟΡ1Φ-ΕΜΛ
27_12_16, Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 32733-1054-14-01-2016 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. για τη λειτουργία και αναβάθμιση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ» με την κωδική ονομασία “ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - 1002026”, o οποίος είναι εγκατεστημένος στη θέση «Μακριά Λάκκα – Κουρκούλα – Γουρουνοσπηλιά», και το ύψωμα «Δεντριάς», της Τ.Κ. Γλυκόβρυσης, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, στον οποίο πραγματοποιείται από κοινού χρήση κατασκευής κεραίας με την εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», 6ΕΗ2ΟΡ1Φ-Ε9Ζ
27_12_16, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 206995-28-11-2016 ΑΕΠΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05-12-2016 (ΑΔΑ Ω27ΡΟΡ1Φ-ΡΦΣ) του έργου: «Αιολικό Πάρκο συνολικής ισχύος 10MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης στις θέσεις Παλλαράχη – Παλιοπλάτανος – Προφήτης Ηλίας, της Δ.Ε. Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτ-νίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ιδιοκτησίας της εταιρείας VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε., ως προς (α) την προσθήκη νέου υποσταθμού που πρόκειται να κατασκευαστεί στο Δ.Δ. Βλαχομάνδρας της Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας και αλλαγή της όδευσης της γραμμής μέσης τάσης, (β) την αλλαγή του κτιρίου ελέγχου από συμβατική κατασκευή 150 τ.μ. σε κτίριο τύπου ISOBOX 54τ.μ., (γ) την διόρθωση του εμβαδού του πολυγώνου λόγω τυπογραφικού σφάλματος στην μελέτη που συνοδεύει την 206995-28-11-2016 ΑΕΠΟ, (δ) την διόρθωση του μήκους της οδοποιίας σύμφωνα με την συμπληρωματική τεχνική έκθεση «Φάκελος Επέμβασης» που συνοδεύει την 206995-28-11-2016 ΑΕΠΟ., ΩΥ6ΘΟΡ1Φ-Λ7Η
22_12_16, Μη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 5,94 MW στον ποταμό Καρπενησιώτη, του Δήμου Ποταμιάς νυν Δήμου Καρπενησίου, του Νομού Ευρυτανίας», της εταιρείας ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., ΩΚ3Μ4653Π8-ΟΨΛ
20_12_16, Ανανέωση, Τροποποίηση και Κωδικοποίηση Περιβαλλοντικών Όρων του υφιστάμενου έργου Α2: «Λειτουργία σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – θερμότητας ισχύος 500 KWel από Α.Π.Ε. στην θέση «Πεκρεβενίκος» Τ.Κ. Βλάστης Δ. Εορδαίας, στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου: «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α.Ε.», 6ΙΛ3ΟΡ1Γ-Υ67
19_12_16, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, που αφορά την λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίση βιομάζας (βιορευστών-βιοελαίων), ισχύος 500 KW, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Τεμάχιο 26» Βιοτεχνικό Πάρκο του Τ.Δ. Γκρίκας του Δ. Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας, του «Μεγαρχιώτη Γεώργιου»., ΩΨΚΞΟΡ1Γ-0ΗΠ
16_12_16, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, που αφορά την λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίση βιομάζας (βιορευστών-βιοελαίων), ισχύος 500 KW, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Τεμάχιο 24» Βιοτεχνικό Πάρκο του Τ.Δ. Γκρίκας του Δ. Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας, της εταιρείας «ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ & ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Ε.», 7ΡΙΔΟΡ1Γ-ΛΛ8
16_12_16, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, που αφορά την λειτουργία μονάδας καύσης βιομάζας (βιορευστών-βιοελαίων), ισχύος 500 KW, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΤΕΜ. 612» του Δ.Δ. Προδρομίου του Δ. Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας, της εταιρείας «ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ & ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Ε.», 692ΓΟΡ1Γ-ΛΦΑ
15_12_16, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,0MW και των συνοδών σε αυτό έργων, της εσωτερικής οδοποιίας και το δικτύου ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη θέση «ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΤΡΑ – ΚΟΥΔΟΥΝΙ» Δ.Ε. Ξάνθης, Δήμου Ξάνθης, Π.Ε. Ξάνθης» της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ»., 7ΞΗΚΟΡ1Υ-Β2Η
15_12_16, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,0MW και των συνοδών σε αυτό έργων, της εσωτερικής οδοποιίας, της οδοποίας πρόσβασης και το δικτύου ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη θέση «ΜΑΥΡΟΠΑΙΔΙ» Δ.Ε. Μύκης, Δήμου Μύκης, Π.Ε. Ξάνθης» της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ»., 61ΔΠΟΡ1Υ-7ΕΖ
15_12_16, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 27,6MW, στη θέση «ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ», της Δ.Κ. Οργάνης και της Δ.Ε. Φιλλύρας, του Δήμου Αρριανών, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και των συνοδών έργων της εσωτερικής οδοποιίας, της οδοποίας πρόσβασης και το δικτύου ηλεκτρικής διασύνδεσης» από την εταιρεία με τον δ.τ. «LIVADIA AIOLOS Α.Ε.»., 7ΥΚΘΟΡ1Υ-ΘΘΖ
08_12_16, Άρση της αναστολής και διόρθωση της αρ. πρωτ. 3540-21-09-2011 , Ω59ΩΟΡ1Θ-7Υ7
05_12_16, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4003-64319-02-08-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2312-63481-19-06-2013 για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 8MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής γραμμής διασύνδεσης» στη θέση «Ρούσκιο», της Δ.Ε. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων και της Δ.Ε. Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, Απ. Διοίκησης Πελ-σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, ιδιοκτησίας της εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε., ΩΦΞ6ΟΡ1Φ-14Ζ

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter