Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης, άδεια λειτουργίας. Για να αδειοδοτηθεί η λειτουργία μιας μονάδας μεταποίησης φαρμακευτικής κάνναβης, θα πρέπει ανάμεσα στα άλλα η μονάδα μεταποίησης να έχει λάβει ήδη άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση το περιβαλλοντικό και χημικοτεχνικό μελετητικό πτυχίο μας μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σου στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, στην άδεια εγκατάστασης και στην άδεια λειτουργίας της μονάδας.

Χριστόδουλος Χατζηλιόντος

Δες τι πρέπει να περιέχει ο φάκελος προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας μιας μονάδας μεταποίησης φαρμακευτικής κάνναβης: συμβόλαιο κυριότητα ή μίσθωσης έκτασης, τεχνική μελέτη εγκατάστασης, βεβαίωση αστυνομίας για την ορθή φύλαξη της έκτασης, άδεια θερμοκηπίου, τοπογραφικό διάγραμμα, υπεύθυνη δήλωση για τους εργαζόμενους, υπεύθυνη δήλωση μηχανικού στατικής επάρκειας, υπεύθυνη δήλωση μηχανικού χρήσης κτιρίου, υπεύθυνη δήλωση μηχανικού εγκατάστασης εξοπλισμού, υπεύθυνη δήλωση απασχόλησης τεχνικών, υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικών για την συμμόρφωση της εγκατάστασης, υπεύθυνες δηλώσεις επίβλεψης - λειτουργίας - συντήρησης, οικοδομική άδεια, υπεύθυνη δήλωση μηχανικού περί ενεργητικής πυροπροστασίας, πιστοποιητικά για ατμολέβητες, πιστοποιητικά δεξαμενών υγραερίου, υπεύθυνη δήλωση μηχανικού περί κυκλοφοριακής σύνδεσης, άδεια χρήσης νερού, άδεια ηλεκτρογεννήτριας, παράβολο 10.000,00 ευρώ. Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει τον φάκελο στις συναρμόδιες αρχές, σε σύντομο χρόνο εκδίδει την άδεια λειτουργίας, και διενεργεί έλεγχο συμμόρφωσης με τους όρους λειτουργίας. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται μία φορά κάθε χρόνο.

Φάκελος για έκδοση άδειας λειτουργίας

Δες αναλυτικότερα τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχει ο φάκελος για την έκδοση της άδειας λειτουργίας (είναι ορατό μόνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες μας).

Έκδοση άδειας λειτουργίας

Δες αναλυτικότερα την διαδικασία έκδοσης της άδειας λειτουργίας (είναι ορατή μόνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες μας).

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter