Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης, άδεια εγκατάστασης. Για να αδειοδοτηθεί η λειτουργία μιας μονάδας μεταποίησης φαρμακευτικής κάνναβης, θα πρέπει ανάμεσα στα άλλα η μονάδα μεταποίησης να έχει λάβει ήδη άδεια εγκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση το περιβαλλοντικό και βιομηχανικό - χημικοτεχνικό μελετητικό μας πτυχίο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σου στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και στην άδεια εγκατάστασης της μονάδας.

Χριστόδουλος Χατζηλιόντος

Δες τι πρέπει να περιέχει ο φάκελος προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια εγκατάστασης μιας μονάδας μεταποίησης φαρμακευτικής κάνναβης: βεβαίωση χρήσεων γης, περιβαλλοντική άδεια, αστυνομική ταυτότητα, δικαστικό πιστοποιητικό, ποινικό μητρώο, υπεύθυνη δήλωση μη παραπομπής, υπεύθυνη δήλωση μη καταδίκης, πιστοποιητικό μη πτώχευσης, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, φορολογικός εκπρόσωπος - αντίκλητος, γνωμοδοτήσεις συναρμόδιων αρχών, υπεύθυνη δήλωση για μη ύπαρξη σχολείου, παράβολο 10.000,00 ευρώ, ερωτηματολόγιο ετοιμότητας. Από το ερωτηματολόγιο ετοιμότητας η αδειοδοτούσα αρχή προσδιορίζει τις ελλείψεις του φακέλου και όταν ο φάκελος γίνει πλήρης εκδίδεται η άδεια εγκατάστασης και σε σύντομο χρόνο καθορίζεται αυτοψία του χώρου και της περιοχής από την αδειοδοτούσα αρχή. Εάν υπάρχουν αποκλίσεις και εφόσον δεν μπορούν αυτές να αρθούν η άδεια εγκατάστασης ανακαλείται.

Α. Φάκελος για έκδοση άδειας εγκατάστασης

Δες αναλυτικότερα τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχει ο φάκελος για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης (είναι ορατό μόνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες μας).

Β. Έκδοση άδειας εγκατάστασης

Δες αναλυτικότερα την διαδικασία έκδοσης της άδειας εγκατάστασης (είναι ορατή μόνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες μας).

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter