Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Πολεοδομικά σχέδια και όροι δόμησης στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής (οι τεχνικές λεπτομέρειες των πολεοδομικών διαταγμάτων είναι ορατές μόνο στους πιστοποιημένους συνεργάτες - πελάτες μας).

Παραλία Μυκωνιάτικα Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής

Πολεοδομικά Διατάγματα

 1. Περί καθορισμού των όρων δόμησης των οικοπέδων, των κειμένων εντός των ορίων Οικισμών εχόντων εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο
 2. Περί τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου Συνοικισμού Νέας Καλλικράτειας Νομού Χαλκιδικής
 3. Περί συμπληρώσεως του από 25-08-1969 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων οικισμών εχόντων εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο
 4. Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Νέας Καλλικρατείας, Νομού Χαλκιδικής
 5. Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Ν. Καλλικράτειας της Κοινότητας Νέας Καλλικράτειας (Ν. Χαλκιδικής)
 6. Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού προυφιστάμενου του έτους 1923 περιοχή των κοινοτήτων Αγίου Παύλου, Ν. Καλλικράτειας και Ν. Σιλλάτων (Ν. Χαλκιδικής)
 7. Τροποποίηση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Νέας Καλλικράτειας της Κοινότητας Νέας Καλλικράτειας (Ν. Χαλκιδικής).
 8. Έγκριση Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών δεύτερης κατοικίας (ΣΧΑΠ) μέσα σε εγκεκριμένη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου των Κοινοτήτων Αγίου Παύλου, Νέας Καλλικράτειας, Νέων Σιλλάτων (Ν. Χαλκιδικής)
 9. Τροποποίηση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Νέας Καλλικράτειας της Κοινότητας Νέας Καλλικράτειας (Ν. Χαλκιδικής)
 10. Τροποποίηση ορίων, μέσου συντελεστή δόμησης και ποσοστού κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή Σχεδίου Ανάπτυξης περιοχών δεύτερης κατοικίας (ΣΧΑΠ) του δήμου Καλλικράτειας και των κοινοτήτων Αγ.Παύλου και Νέων Σιλλάτων (Ν. Χαλκιδικής)
 11. Έγκριση πολεοδομικής μελέτης ένταξης σε σχέδιο πόλης του οικισμού Ν. Σωζόπολης (περιοχή ΙΙ) Κοιν. Ν. Συλλάτων (Ν. Χαλκιδικής).
 12. Καθορισμός των ορίων του Αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση "Η2" του Αγροκτήματος Ν. Ηράκλεια του Δήμου Ν. Καλλικράτειας Χαλκιδικής
 13. Έγκριση πολεοδομικής μελέτης ένταξης σε σχέδιο πόλης της περιοχής Κεντρική Καλλικράτεια 2Β του Δήμου Καλλικράτειας (Ν. Χαλκιδικής).
 14. Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση "Δ2α" του Αγροκτήματος Ν. Ηράκλειας και Ν. Καλλικράτειας του Δήμου Ν. Καλλικράτειας
 15. Καθορισμός ορίων αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση "3Β" Δυτική Καλλικράτεια, του Δήμου Ν. Καλλικράτειας Χαλκιδικής
 16. Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Καλλικρατείας, Ν. Χαλκιδικής
 17. Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση "ΛΙΜΑΝΙ" Ν. Καλλικράτειας Δήμου Καλλικράτειας Ν. Χαλκιδικής.
 18. Έγκριση γεvικoύ πoλεoδoμικoύ σχεδίoυ του οικισμού Ν. Καλλικράτειας της κοινότητας Νέας Καλλικράτειας (Ν. Χαλκιδικής).
 19. 'Εγκριση πoλεoδoμικής μελέτης τμήματος (Άγιος Νεκτάριος) του οικισμού Νέας Καλλικράτειας του δήμου Καλλικράτειας (Ν. Χαλκιδικής).
 20. Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής δεύτερης κατοικίας "Kεντρική 1Β" του δήμου Καλλικράτειας (N. Χαλκιδικής).
 21. Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Δυτική Ν.Καλλικράτεια 2α» του Δήμου Καλλικράτειας (Ν. Χαλκιδικής).
 22. Έγκριση πολεοδομικής μελέτης δεύτερης κατοικίας της περιοχής Ηράκλειας 2 του δήμου Καλλικράτειας (Ν. Χαλκιδικής) και του οικισμού Ν. Ηράκλειας του ιδίου ως άνω δήμου.
 23. Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής δεύτερης κατοικίας "Δυτική 2β" του δήμου Καλλικράτειας (Ν. Χαλκιδικής).
 24. Έγκριση πoλεoδoμικής μελέτης της περιοχής δεύτερης κατοικίας της πoλεoδoμικής ενότητας "Κεντρική 1Α" του δήμου Καλλικράτειας (Ν. Χαλκιδικής).
 25. Έγκριση πολεοδομικής μελέτης δεύτερης κατοικίας της περιοχής Ηράκλειας 1 (1.1. και 1.2) του Δήμου Καλλικράτειας (Ν. Χαλκιδικής) και του οικισμού Ν. Ηράκλειας του ιδίου ως άνω Δήμου.
 26. Έγκριση ένταξης σε σχέδιο πόλης περιοχής (αγροτεμάχιο 2606) της Κεντρικής Καλλικράτειας 2Β του Δήμου Καλλικράτειας (Ν. Χαλκιδικής).
 27. Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων Ρ1, Ρ2, Ρ3, Ρ4, Ρ5, Ρ6 του Δήμου Καλλικράτειας.
 28. Έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου με την 5399/7.2.2003 απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων (ΦΕΚ277Δ/26.3.2003) ρυμοτομικού σχεδίου Ν. Καλλικράτειας του Δήμου Καλλικράτειας Ν. Χαλκιδικής ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης των Οικοδομικών Τετραγώνων 133-134-135.
 29. Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής δεύτερης κατοικίας "Δυτική 1α" του δήμου Καλλικράτειας (Ν. Χαλκιδικής).

Λεπτομέρειες - περιεχόμενο πολεοδομικών διαταγμάτων

Περί καθορισμού των όρων δόμησης των οικοπέδων, των κειμένων εντός των ορίων Οικισμών εχόντων εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο

Περί τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου Συνοικισμού Νέας Καλλικράτειας Νομού Χαλκιδικής

Περί συμπληρώσεως του από 25-08-1969 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων οικισμών εχόντων εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο

Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Νέας Καλλικρατείας, Νομού Χαλκιδικής

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Ν. Καλλικράτειας της Κοινότητας Νέας Καλλικράτειας (Ν. Χαλκιδικής)

Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού προυφιστάμενου του έτους 1923 περιοχή των κοινοτήτων Αγίου Παύλου, Ν. Καλλικράτειας και Ν. Σιλλάτων (Ν. Χαλκιδικής)

Τροποποίηση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Νέας Καλλικράτειας της Κοινότητας Νέας Καλλικράτειας (Ν. Χαλκιδικής).

Έγκριση Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών δεύτερης κατοικίας (ΣΧΑΠ) μέσα σε εγκεκριμένη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου των Κοινοτήτων Αγίου Παύλου, Νέας Καλλικράτειας, Νέων Σιλλάτων (Ν. Χαλκιδικής)

Τροποποίηση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Νέας Καλλικράτειας της Κοινότητας Νέας Καλλικράτειας (Ν. Χαλκιδικής)

Τροποποίηση ορίων, μέσου συντελεστή δόμησης και ποσοστού κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή Σχεδίου Ανάπτυξης περιοχών δεύτερης κατοικίας (ΣΧΑΠ) του δήμου Καλλικράτειας και των κοινοτήτων Αγ.Παύλου και Νέων Σιλλάτων (Ν. Χαλκιδικής)

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης ένταξης σε σχέδιο πόλης του οικισμού Ν. Σωζόπολης (περιοχή ΙΙ) Κοιν. Ν. Συλλάτων (Ν. Χαλκιδικής).

Καθορισμός των ορίων του Αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση "Η2" του Αγροκτήματος Ν. Ηράκλεια του Δήμου Ν. Καλλικράτειας Χαλκιδικής

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης ένταξης σε σχέδιο πόλης της περιοχής Κεντρική Καλλικράτεια 2Β του Δήμου Καλλικράτειας (Ν. Χαλκιδικής).

Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση "Δ2α" του Αγροκτήματος Ν. Ηράκλειας και Ν. Καλλικράτειας του Δήμου Ν. Καλλικράτειας

Καθορισμός ορίων αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση "3Β" Δυτική Καλλικράτεια, του Δήμου Ν. Καλλικράτειας Χαλκιδικής

Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Καλλικρατείας, Ν. Χαλκιδικής

Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση "ΛΙΜΑΝΙ" Ν. Καλλικράτειας Δήμου Καλλικράτειας Ν. Χαλκιδικής.

Έγκριση γεvικoύ πoλεoδoμικoύ σχεδίoυ του οικισμού Ν. Καλλικράτειας της κοινότητας Νέας Καλλικράτειας (Ν. Χαλκιδικής).

'Εγκριση πoλεoδoμικής μελέτης τμήματος (Άγιος Νεκτάριος) του οικισμού Νέας Καλλικράτειας του δήμου Καλλικράτειας (Ν. Χαλκιδικής).

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής δεύτερης κατοικίας "Kεντρική 1Β" του δήμου Καλλικράτειας (N. Χαλκιδικής).

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Δυτική Ν.Καλλικράτεια 2α» του Δήμου Καλλικράτειας (Ν. Χαλκιδικής).

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης δεύτερης κατοικίας της περιοχής Ηράκλειας 2 του δήμου Καλλικράτειας (Ν. Χαλκιδικής) και του οικισμού Ν. Ηράκλειας του ιδίου ως άνω δήμου.

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής δεύτερης κατοικίας "Δυτική 2β" του δήμου Καλλικράτειας (Ν. Χαλκιδικής).

Έγκριση πoλεoδoμικής μελέτης της περιοχής δεύτερης κατοικίας της πoλεoδoμικής ενότητας "Κεντρική 1Α" του δήμου Καλλικράτειας (Ν. Χαλκιδικής).

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης δεύτερης κατοικίας της περιοχής Ηράκλειας 1 (1.1. και 1.2) του Δήμου Καλλικράτειας (Ν. Χαλκιδικής) και του οικισμού Ν. Ηράκλειας του ιδίου ως άνω Δήμου.

Έγκριση ένταξης σε σχέδιο πόλης περιοχής (αγροτεμάχιο 2606) της Κεντρικής Καλλικράτειας 2Β του Δήμου Καλλικράτειας (Ν. Χαλκιδικής).

Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων Ρ1, Ρ2, Ρ3, Ρ4, Ρ5, Ρ6 του Δήμου Καλλικράτειας.

Έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου με την 5399/7.2.2003 απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων (ΦΕΚ277Δ/26.3.2003) ρυμοτομικού σχεδίου Ν. Καλλικράτειας του Δήμου Καλλικράτειας Ν. Χαλκιδικής ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης των Οικοδομικών Τετραγώνων 133-134-135.

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής δεύτερης κατοικίας "Δυτική 1α" του δήμου Καλλικράτειας (Ν. Χαλκιδικής).

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 6 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Dipl. Chemical Engineer - Msc Environmental Design of Infrastructure Works
Accommodations Internal Auditor - TUV Austria RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - TUV Austria RCN 6065/2016
ISO 45001 Internal Auditor - Alison 1412-13849119
GDPR Internal Auditor - Alison 1401-13849119
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN / EL. DOM. - No 4517
Contact: tel +302399-022359, fax +302371-200937
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece | http://kemioteko.gr
Entrepreneurial & Environmental Facilities Consultant Services:
Design, License, Quality Control & Construction Management,
Instrumentation & Control, Operation & Maintenance
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter