Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Για την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών βρεφικών - παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις (Απρίλιος του 2017):

Παιδικός σταθμός

 1. Οικόπεδο
  1. ομαλό με μικρές κλίσεις
  2. προσδιορισμός Δήμου
  3. εύρεση ρυμοτομικών - πολεοδομικών σχεδίων
  4. συμβατό με τους όρους χρήσης γης
  5. απόσταση άνω των 300μ από:
   1. περίμετρο εγκεκριμένης βιομηχανικής ζώνης
   2. θορυβώδη εργαστήρια
   3. ανθυγιεινές και οχληρές εγκαταστάσεις
  6. εξυπηρετούμενο από δίκτυα:
   1. πόσιμου νερού - αποχέτευσης
   2. ηλεκτρισμού
   3. τηλεφώνου
   4. δρόμων
  7. Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου
 2. Κτίριο
  1. όχι κοινή είσοδο - έξοδο με άλλες χρήσεις
  2. Πολεοδομικός φάκελος
   1. Υφιστάμενο
    1. παλιά εγκεκριμένα σχέδια πολεοδομίας
    2. παλιά άδεια ανέγερσης
    3. τακτοποίηση αν υπάρχουν αυθαιρεσίες
    4. νέα άδεια διαρρυθμίσεων ή επισκευών
    5. βεβαίωση νομιμότητας
    6. νέα άδεια αλλαγής χρήσης
   2. Νεοανεγειρόμενο (ή προσθήκη ή επέκταση)
    1. σχέδια - μελέτες κατασκευής θεωρημένα
    2. έγκριση δόμησης
    3. άδεια δόμησης
   3. Τεχνική έκθεση μηχανικού
    1. περιγραφή προσπελασιμότητας
    2. κατάσταση οδών - στάδιο εφαρμογής ρυμοτομικού
    3. επάρκεια δικτύων κοινής οφέλειας
    4. περιγραφή κατασκευής - πίνακας τελειωμάτων
    5. περιγραφή δυναμικότητας - λειτουργίας
  3. ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης
  4. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
 3. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
  1. Αίτηση στον Δήμο
  2. Διακριτικός τίτλος
  3. Πολεοδομικός φάκελος
  4. Τεχνική έκθεση μηχανικού
  5. Προέγκριση σχεδίων από επιτροπή καταλληλότητας
  6. Έκδοση άδειας δόμησης
  7. Ολοκλήρωση κατασκευών
  8. Βεβαίωση πυροσβεστικής υπηρεσίας
  9. Αυτοψία επιτροπής καταλληλότητας
  10. Γνωμοδότηση επιτροπής καταλληλότητας
  11. Υποβολή θεωρημένης άδειας δόμησης
  12. Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου
  13. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ενδιαφερόμενου
  14. Επικυρωμένο καταστατικό για εμπορική εταιρεία.
  15. Παράβολο 150 ευρώ υπέρ Δήμου
  16. Απόφαση Δημάρχου

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter