Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Για την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών βρεφικών - παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις (Απρίλιος του 2017):

Παιδικός σταθμός

 1. Οικόπεδο
  1. ομαλό με μικρές κλίσεις
  2. προσδιορισμός Δήμου
  3. εύρεση ρυμοτομικών - πολεοδομικών σχεδίων
  4. συμβατό με τους όρους χρήσης γης
  5. απόσταση άνω των 300μ από:
   1. περίμετρο εγκεκριμένης βιομηχανικής ζώνης
   2. θορυβώδη εργαστήρια
   3. ανθυγιεινές και οχληρές εγκαταστάσεις
  6. εξυπηρετούμενο από δίκτυα:
   1. πόσιμου νερού - αποχέτευσης
   2. ηλεκτρισμού
   3. τηλεφώνου
   4. δρόμων
  7. Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου
 2. Κτίριο
  1. όχι κοινή είσοδο - έξοδο με άλλες χρήσεις
  2. Πολεοδομικός φάκελος
   1. Υφιστάμενο
    1. παλιά εγκεκριμένα σχέδια πολεοδομίας
    2. παλιά άδεια ανέγερσης
    3. τακτοποίηση αν υπάρχουν αυθαιρεσίες
    4. νέα άδεια διαρρυθμίσεων ή επισκευών
    5. βεβαίωση νομιμότητας
    6. νέα άδεια αλλαγής χρήσης
   2. Νεοανεγειρόμενο (ή προσθήκη ή επέκταση)
    1. σχέδια - μελέτες κατασκευής θεωρημένα
    2. έγκριση δόμησης
    3. άδεια δόμησης
   3. Τεχνική έκθεση μηχανικού
    1. περιγραφή προσπελασιμότητας
    2. κατάσταση οδών - στάδιο εφαρμογής ρυμοτομικού
    3. επάρκεια δικτύων κοινής οφέλειας
    4. περιγραφή κατασκευής - πίνακας τελειωμάτων
    5. περιγραφή δυναμικότητας - λειτουργίας
  3. ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης
  4. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
 3. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
  1. Αίτηση στον Δήμο
  2. Διακριτικός τίτλος
  3. Πολεοδομικός φάκελος
  4. Τεχνική έκθεση μηχανικού
  5. Προέγκριση σχεδίων από επιτροπή καταλληλότητας
  6. Έκδοση άδειας δόμησης
  7. Ολοκλήρωση κατασκευών
  8. Βεβαίωση πυροσβεστικής υπηρεσίας
  9. Αυτοψία επιτροπής καταλληλότητας
  10. Γνωμοδότηση επιτροπής καταλληλότητας
  11. Υποβολή θεωρημένης άδειας δόμησης
  12. Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου
  13. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ενδιαφερόμενου
  14. Επικυρωμένο καταστατικό για εμπορική εταιρεία.
  15. Παράβολο 150 ευρώ υπέρ Δήμου
  16. Απόφαση Δημάρχου

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών άνω των 18 ετών στους τομείς μελέτη - σχεδιασμό - αδειοδότηση - προγραμματισμό - κατασκευή - λειτουργία - συντήρηση εγκαταστάσεων του πόσιμου νερού, του νερού άρδευσης, των αστικών - βιομηχανικών λυμάτων, της ενέργειας και διαχείρισης τεχνολογικών συστημάτων ποιότητας. Οι ανάγκες των ανθρώπων σε νερό - αποχέτευση - ενέργεια - υποδομές - τεχνολογία, υπηρεσίες και προϊόντα, τα προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε προσπάθεια ικανοποίησής τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο νομοθέτης τις καταστάσεις αυτές, έγιναν για εμάς όραμα - στόχος και μονόδρομος για να αναπτύξουμε τις βέλτιστες πρακτικές λύσεις για την επίλυσή τους. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν τα σωστά πράγματα με την δική μας συνεργασία.

 

Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος
Chatziliontos I. Christodoulos
Dipl. Chemical Engineer
Msc Environmental Design of Infrastructure Works
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
Accommodations Internal Auditor - RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - RCN 6065/2016
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece
mob +30-6983759514, tel 2399022359, fax 2371200937
hatziliontos (papaki) hotmail (teleia) com
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter