Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Κατηγορίες χημικών εγκαταστάσεων. Ως χημικές εγκαταστάσεις θεωρούνται οι εξειδικευμένες τεχνικές εγκαταστάσεις, εφόσον η λειτουργία τους έχει ως αντικείμενο την κατεργασία της ύλης με σκοπό την αλλαγή της κατάστασης ή του περιεχομένου ενέργειας ή της σύστασης και μπορεί να είναι αυτοτελείς ή να αποτελούν τμήμα σύνθετου βιομηχανικού συγκροτήματος.

Χημικές εγκαταστάσεις

Απλές χημικές εγκαταστάσεις

Απλές χημικές εγκαταστάσεις είναι αυτές για τις οποίες η:

 1. ισχύς εγκατεστημένου εξοπλισμού είναι μέχρι 200HP (χωρίς την εφεδρεία, αφορά μελέτες - πραγματογνωμοσύνες)
 2. ισχύς εγκατεστημένου εξοπλισμού είναι μέχρι 400HP (χωρίς την εφεδρεία, αφορά επίβλεψη εφαρμογής μελέτης)
 3. ισχύς εγκατεστημένου εξοπλισμού είναι μέχρι 600HP (χωρίς την εφεδρεία, αφορά επίβλεψη λειτουργίας - συντήρησης)

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η σύνταξη μελέτης, η σύνταξη πραγματογνωμοσύνης, η επίβλεψη εκτέλεσης της μελέτης, η επίβλεψη της λειτουργίας και η επίβλεψη της συντήρησης επιτρέπεται να αναλαμβάνεται από:

 • Χημικό μηχανικό (ΧΜ) ή
 • Μηχανολόγο μηχανικό (ΜΜ) ή
 • Ηλεκτρολόγο μηχανικό (ΗΜ) ή
 • Μηχανολόγο ηλεκτρολόγο μηχανικό (ΜΗΜ) ή
 • Ναυπηγό μηχανικό (ΝΜ)

Σύνθετες χημικές εγκαταστάσεις

Σύνθετες ή μη απλές χημικές εγκαταστάσεις είναι αυτές που δεν υπάγονται σε καμμιά από τις υποπεριπτώσεις των απλών χημικών εγκαταστάσεων, δηλαδή η:

 1. ισχύς εγκατεστημένου εξοπλισμού είναι πάνω από 200HP (χωρίς την εφεδρεία)
  1. η σύνταξη πραγματογνωμοσύνης γίνεται αποκλειστικά από χημικό μηχανικό
  2. η σύνταξη μελέτης γίνεται από χημικό μηχανικό σε συνεργασία με ΜΜ ή ΗΜ ή ΜΗΜ ή ΝΜ
 2. ισχύς εγκατεστημένου εξοπλισμού είναι πάνω από 400HP (χωρίς την εφεδρεία)
  1. η επίβλεψη εκτέλεσης της μελέτης γίνεται από χημικό μηχανικό σε συνεργασία με ΜΜ ή ΗΜ ή ΜΗΜ ή ΝΜ
 3. ισχύς εγκατεστημένου εξοπλισμού είναι πάνω από 600HP (χωρίς την εφεδρεία)
  1. η επίβλεψη λειτουργίας γίνεται αποκλειστικά από χημικό μηχανικό
  2. η επίβλεψη συντήρησης γίνεται αποκλειστικά από ΜΜ ή ΗΜ ή ΜΗΜ ή ΝΜ

Τεχνική επίβλεψη εκτέλεσης μελέτης χημικής εγκατάστασης

Ο αναλαμβάνων την επίβλεψη εκτέλεσης μελέτης οφείλει (η ευθύνη αρχίζει 1 μήνα μετά στις απλές και 2 μήνες μετά στις σύνθετες, η ευθύνη εκλείπει αν η επιχείρηση αρνηθεί τις υποδείξεις):

 • να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα σύμφωνα με
  • την χορηγηθείσα σχετική άδεια
  • τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς
  • τα δεδομένα της επιστήμης
  • τα δεδομένα της πείρας
 • να θέτει την χημική εγκατάσταση σε λειτουργία μόνο κατόπιν τήρησης
  • όλων των προϋποθέσεων και όρων της νομοθεσίας
  • για την επίτευξη του καλύτερου τρόπου λειτουργίας
  • για την επίτευξη του οικονομικότερου τρόπου λειτουργίας
  • για την αποτροπή παντός κινδύνου ή ενοχλήσεως
   • των εργαζομένων ή
   • παντός τρίτου

Τεχνική επίβλεψη λειτουργίας χημικής εγκατάστασης

Ο αναλαμβάνων την επίβλεψη λειτουργίας οφείλει  (η ευθύνη αρχίζει 1 μήνα μετά στις απλές και 2 μήνες μετά στις σύνθετες, η ευθύνη εκλείπει αν η επιχείρηση αρνηθεί τις υποδείξεις):

 • να προβαίνει σε τακτική επιθεώρηση της χημικής εγκατάστασης
  • από άποψη ασφαλείας
  • από άποψη εκμετάλλευσης
 • να υποδεικνύει υπεύθυνα τα κατά την κρίση του επιβαλλόμενα μέτρα
  • για την ασφαλή λειτουργία
  • για την αποτροπή κατά το δυνατόν κάθε κινδύνου ή όχλησης
   • των εργαζομένων ή
   • παντός τρίτου
  • για την επίτευξη του καλύτερου τρόπου λειτουργίας
  • για την επίτευξη του οικονομικότερου τρόπου λειτουργίας
 • να εγγράφει τις υποδείξεις του σε βιβλίο σφραγισμένο από το ειρηνοδικείο
 • να αναλαμβάνει ταυτόχρονη επίβλεψη σε 2η ή και μέχρι 3η χημική εγκατάσταση, μόνο εφόσον:
  • διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των 10 ετών
  • σε κάθε εγκατάσταση απασχολείται και ένας πρακτικός συντηρητής Α ή Β ή Γ τάξης

Χημικές εγκαταστάσεις

Οι κατηγορίες και τα είδη των χημικών εγκαταστάσεων σημειώνονται παρακάτω με μπλε χρώμα.

Α. Εγκαταστάσεις βιομηχανίας μεταλλευμάτων, μετάλλου, ξύλου και των προϊόντων αυτών

 1. εγκαταστάσεις εκκαμινεύσεως και κατεργασίας μεταλλευμάτων και κατεργασίας μετάλλων,
 2. χυτήρια,
 3. μηχανουργεία,
 4. μηχανουργικαί μεταλλικαί κατασκευαί,
 5. εργοστάσια κατασκευής ηλεκτρικών ειδών,
 6. λεβητοποιεία,
 7. συρματουργεία,
 8. καρφοβελονοποιεία,
 9. σωληνουργεία,
 10. βιδοποιεία,
 11. βιομηχανίαι ειδών εξ αλουμινίου, εκ χαλκού, εξ εμαγιέ,
 12. βιομηχανίαι θερμοπομπών γεωργικών προϊόντων,
 13. ναυπηγεία και επισκευαί πλοίων,
 14. τυπογραφεία,
 15. ξυλουργεία πάσης φύσεως,
 16. επιπλοποιεία κλπ. συναφή

Β. Εγκαταστάσεις κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας και βιομηχανίας ειδών ιματισμού

 1. βαμβακουργεία,
 2. εριουργεία,
 3. μεταξοβιομηχανίαι,
 4. βιομηχανίαι τεχνητών ινών, ιούτης και καννάβεως,
 5. ταπητουργεία,
 6. βιομηχανίαι πλεκτών,
 7. καλτσοποιεία,
 8. φανελλοποιεία,
 9. βιομηχανίαι κλωστών υποδηματοποιίας και λοιπά συναφή, ως και εγκαταστάσεις επεξεργασίας τούτων ήτοι
  1. βαφεία,
  2. πλυντήρια,
  3. φινιριστήρια,
  4. σιδηρωτήρια,
  5. καθαριστήρια κλπ.

Γ. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ειδών διατροφής

 1. αλευροβιομηχανίαι,
 2. βιομηχανίαι ζυμαρικών,
 3. οινοπνευματοποιεία,
 4. ποτοποιεία,
 5. ελαιοτριβεία,
 6. σπορελαιουργεία,
 7. υδρογονώσεις,
 8. ζυθοποιεία,
 9. παγοποιεία,
 10. ψυγεία,
 11. βιομηχανίαι ζύμης αρτοποιίας,
 12. κονσερβοποιεία,
 13. βιομηχανίαι ζαχαρωδών και αμυλωδών προϊόντων,
 14. καπνοβιομηχανίαι,
 15. ελαιοτριβεία,
 16. σταφιδεργοστάσια κλπ.

Δ. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας χημικών προϊόντων

 1. βιομηχανίαι χημικών λιπασμάτων,
 2. χαρτοβιομηχανίαι,
 3. βιομηχανίαι οξέων και αλάτων,
 4. υαλουργεία,
 5. βιομηχανίαι
  1. χρωμάτων ανιλίνης,
  2. βερνικίων,
  3. στιλβωμάτων,
 6. πυρηνελαιουργεία,
 7. σαπωνοποιεία,
 8. βιομηχανίαι ελαστικού,
 9. φαρμακοβιομηχανίαι,
 10. βιομηχανίαι ασφάλτου,
 11. βιομηχανίαι δεψικών εκχυλισμάτων,
 12. βυρσοδεψεία,
 13. βιομηχανίαι κατασκευής λιπαντικών ελαίων

Ε. Εγκαταστάσεις δομικών υλών

 1. τσιμεντοποιεία,
 2. ασβεστοποιεία,
 3. πλινθοκεραμοποιεία,
 4. αγγειοπλαστεία,
 5. εργοστάσια
  1. φαβεντιανών ειδών,
  2. γύψου,
  3. στόκου,
  4. πλακοποιείας,
 6. εργοστάσια κατασκευής τσιμεντοσωλήνων,
 7. εργοστάσια επεξεργασίας μαρμάρων,
 8. εργοστάσια κατασκευής μονωτικών υλικών

ΣΤ. Εγκαταστάσεις εκρηκτικών, ευφλέκτων και στερεών ή υγρών καυσίμων υλών

 1. εγκαταστάσεις υγρών ή αερίων καυσίμων υλών προς φωτισμόν, θέρμανσιν ή κίνησιν,
  1. παραγωγής,
  2. επεξεργασίας,
  3. αποστάξεως,
  4. εναποθηκεύσεως
  5. διανομής
 2. εγκαταστάσεις παραγωγής
  1. οξυγόνου,
  2. ασετυλίνης,
 3. εγκαταστάσεις στερεών καυσίμων υλών
  1. αποστάξεως
  2. επεξεργασίας
 4. εγκαταστάσεις εκρηκτικών υλών
  1. παραγωγής
  2. εναποθηκεύσεως

Ζ. Εγκαταστάσεις μεταφοράς (εξαιρέσει των τοιούτων εν τοις μεταλλίοις και λατομείοις)

 1. εγκαταστάσεις φορτοεκφορτώσεως,
 2. οι μηχανοκίνητοι ανελκυστήρες,
 3. τα αντλιοστάσια,
 4. μηχανικαί εγκαταστάσεις πάσης φύσεως εκτελέσεως τεχνικών έργων και λοιπά συναφή

Η. Εγκαταστάσεις καμίνων και κλιβάνων πάσης φύσεως και των συναφών συσκευών αυτών

Θ. Εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεως των κτιρίων

 1. δίκτυα διανομής κρύου - ζεστού νερού,
 2. δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και βρόχινων νερών,
 3. μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό ή άλλες πυροσβεστικές ουσίες,
 4. συστήματα παραγωγής ζεστού ή κρύου νερού ή αέρα για γενική χρήση ή για θέρμανση, ψύξη, αερισμό ή ρύθμιση υγρασίας σε κτιριακούς χώρους,
 5. δίκτυα διανομής επεξεργασμένου νερού ή αέρα για παραγωγή τεχνητού κλίματος στα κτίρια μαζί με τις συσκευές παραγωγής και διανομής, όπως:
  1. θερμαντικά σώματα - θερμοπομποί,
  2. συστήματα ρύθμισης και ασφάλειας,
  3. κλιματιστικές συσκευές,
  4. στόμια,
  5. φίλτρα,
  6. μηχανήματα παραγωγής,
 6. δίκτυα διανομής
  1. ατμού,
  2. καυσίμων αερίων και αερίων για ιατρική χρήση μαζί με τις συσκευές αποθήκευσης, ρύθμισης και ασφάλειας,
 7. συστήματα συλλογής ή αποθήκευσης απορριμμάτων και παρόμοια
 8. και γενικά κάθε εγκατάσταση διανομής θερμού ή ψυχρού νερού, εγκαταστάσεις αποχέτευσης, καθώς και κλιματιστικές τέτοιες (ύγρανση, ξήρανση κ.λ.π.)

Ι. Εγκαταστάσεις εντός μεταλλίων και λατομείων

 1. εξόρυξης μεταλλευμάτων
 2. μεταφοράς μεταλλευμάτων
 3. επεξεργασίας μεταλλευμάτων

Κ. Πρόσθετες χημικές εγκαταστάσεις

 1. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων από πλαστική ύλη
 2. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων από βιομηχανικά ή μη μεταλλικά ορυκτά
 3. Οι εγκαταστάσεις επιμεταλλώσεως και οξειδώσεως μετάλλων και μεταλλοτυπίας
 4. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτροδίων, συσσωρευτών και ξηρών ηλεκτρικών στοιχείων
 5. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών, υγρών και αερίων βιομηχανικών αποβλήτων, επεξεργασίας ύδατος, αστικών λυμάτων και στερεών απορριμμάτων
 6. Οι εγκαταστάσεις υγιεινής και ασφάλειας εργασιακών χώρων που έχουν σκοπό την προστασία από κινδύνους έκρηξης, δηλητηρίασης ή μόλυνσης

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter