Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Κατηγορίες βιομηχανικών εγκαταστάσεων (μη χημικών εγκαταστάσεων).

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Για το τι ισχύει στις χημικές εγκαταστάσεις δες εδώ: 178gr. Κατηγορίες χημικών εγκαταστάσεων

Μελέτη βιομηχανικών εγκαταστάσεων

1. Απλές

Ως προς την μελέτη τους, οι απλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις είναι αυτές που:

 1. διαθέτουν συνολική κινητήρια ισχύ μέχρι 50HP (χωρίς την εφεδρεία)
 2. διαθέτουν λέβητα μέχρι Γ κατηγορίας
 3. διαθέτουν βιομηχανικό εξοπλισμό αξίας μέχρι 1.000.000δρχ (πλην της αξίας των κτιρίων)
 4. αποθηκεύουν υγρά καύσιμα μέχρι 10 τόνους
 5. διαθέτουν εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης μέχρι 40.000 θερμομονάδες
 6. είναι κοινές κάμινοι διακοπτόμενης λειτουργίας (ασβεστοκάμινοι, κάμινοι ξηράνσεως ή αποστάξεως ξύλων, εψήσεως δομικών υλικών κλπ) ή κλίβανοι αρτοποιϊας

Οι απλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις διακρίνονται σε:

1.1. απλές Α βαθμίδας

Στην Α βαθμίδα υπάγονται οι απλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, που δεν ταξινομούνται στην Β βαθμίδα, δηλαδή:

 1. διαθέτουν συνολική κινητήρια ισχύ από 25HP μέχρι 50HP (χωρίς την εφεδρεία)
 2. διαθέτουν ατμολέβητα μέχρι Γ κατηγορίας
 3. διαθέτουν βιομηχανικό εξοπλισμό αξίας από 500.000δρχ μέχρι 1.000.000δρχ (πλην της αξίας των κτιρίων)
 4. αποθηκεύουν υγρά καύσιμα μέχρι 10 τόνους
 5. διαθέτουν εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης μέχρι 40.000 θερμομονάδες
 6. είναι κοινές κάμινοι διακοπτόμενης λειτουργίας (ασβεστοκάμινοι, κάμινοι ξηράνσεως ή αποστάξεως ξύλων, εψήσεως δομικών υλικών κλπ) ή είναι κλίβανοι αρτοποιϊας (μη άμεσης θέρμανσης)

1.2. απλές Β βαθμίδας

Στην Β βαθμίδα υπάγονται οι απλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις που:

 1. διαθέτουν συνολική κινητήρια ισχύ μέχρι 25HP (χωρίς την εφεδρεία)
 2. δεν διαθέτουν ατμολέβητα
 3. διαθέτουν βιομηχανικό εξοπλισμό αξίας μέχρι 500.000δρχ (πλην της αξίας των κτιρίων)
 4. δεν διαθέτουν αποθήκη υγρών καυσίμων
 5. δεν διαθέτουν κεντρική θέρμανση
 6. είναι κλίβανοι αρτοποιϊας άμεσης θέρμανσης

2. Σύνθετες

Ως προς την μελέτη τους, οι σύνθετες βιομηχανικές εγκαταστάσεις είναι αυτές που:

 1. είναι εγκαταστάσεις εκρηκτικών, ευφλέκτων και στερεών ή υγρών καυσίμων υλών (κατηγορία ΣΤ, βλέπε παρακάτω)
 2. και όλες οι υπόλοιπες που δεν ταξινομούνται στις απλές, δηλαδή:
  1. διαθέτουν συνολική κινητήρια ισχύ πάνω από 50HP (χωρίς την εφεδρεία)
  2. διαθέτουν ατμολέβητα πάνω από την Γ κατηγορία
  3. διαθέτουν βιομηχανικό εξοπλισμό αξίας πάνω 1.000.000δρχ (πλην της αξίας των κτιρίων)
  4. αποθηκεύουν υγρά καύσιμα πάνω από 10 τόνους
  5. διαθέτουν εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης πάνω από 40.000 θερμομονάδες
  6. δεν είναι κοινές κάμινοι διακοπτόμενης λειτουργίας (ασβεστοκάμινοι, κάμινοι ξηράνσεως ή αποστάξεως ξύλων, εψήσεως δομικών υλικών κλπ) ή δεν είναι κλίβανοι αρτοποιϊας

Τεχνική επίβλεψη εκτέλεσης μελέτης βιομηχανικής εγκατάστασης

1. Απλές

Ως προς την επίβλεψη εκτέλεσης της μελέτη τους, οι απλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις είναι αυτές που:

 1. διαθέτουν συνολική κινητήρια ισχύ μέχρι 200HP (χωρίς την εφεδρεία)
 2. δεν διαθέτουν ατμολέβητα Α κατηγορίας
 3. διαθέτουν μαζί ατμολέβητα Β κατηγορίας και κινητήριο ισχύ μέχρι 100HP
 4. διαθέτουν βιομηχανικό εξοπλισμό αξίας μέχρι 2.000.000δρχ (πλην της αξίας των κτιρίων)
 5. αποθηκεύουν υγρά καύσιμα μέχρι 100 τόνους
 6. διαθέτουν εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης μέχρι 80.000 θερμομονάδες
 7. είναι κλίβανοι και κάμινοι που λειτουργούν μέσω βοηθητικών συσκευών ή μέσω έμμεσης θέρμανσης
 8. εκτελούνται οξυγονοκολλήσεις ή ηλεκτροσυγκολλήσεις στις εγκαταστάσεις ή σε μεταλλικές κατασκευές
 9. εκτελείται εγκατάσταση ανελκυστήρα ανεξαρτήτως αξίας και ισχύος

2. Σύνθετες

Ως προς την επίβλεψη εκτέλεσης της μελέτη τους, οι σύνθετες βιομηχανικές εγκαταστάσεις είναι αυτές που:

 1. είναι εγκαταστάσεις εκρηκτικών, ευφλέκτων και στερεών ή υγρών καυσίμων υλών (κατηγορία ΣΤ, βλέπε παρακάτω)
 2. και όλες οι υπόλοιπες που δεν ταξινομούνται στις απλές, δηλαδή:
  1. διαθέτουν συνολική κινητήρια ισχύ πάνω από 200HP (χωρίς την εφεδρεία)
  2. διαθέτουν ατμολέβητα Α κατηγορίας
  3. διαθέτουν μαζί ατμολέβητα Β κατηγορίας και κινητήριο ισχύ πάνω από 100HP
  4. διαθέτουν βιομηχανικό εξοπλισμό αξίας πάνω από 2.000.000δρχ (πλην της αξίας των κτιρίων)
  5. αποθηκεύουν υγρά καύσιμα πάνω από 100 τόνους
  6. διαθέτουν εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης πάνω από 80.000 θερμομονάδες
  7. είναι κλίβανοι και κάμινοι που δεν λειτουργούν μέσω βοηθητικών συσκευών ή μέσω έμμεσης θέρμανσης

Ο αναλαμβάνων την επίβλεψη εκτέλεσης μελέτης οφείλει (η ευθύνη αρχίζει 1 μήνα μετά στις απλές και 2 μήνες μετά στις σύνθετες, η ευθύνη εκλείπει αν η επιχείρηση αρνηθεί τις υποδείξεις):

 • να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα σύμφωνα με
  • την χορηγηθείσα σχετική άδεια
  • τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς
  • τα δεδομένα της επιστήμης
  • τα δεδομένα της πείρας
 • να θέτει την βιομηχανική εγκατάσταση σε λειτουργία μόνο κατόπιν τήρησης
  • όλων των προϋποθέσεων και όρων της νομοθεσίας
  • για την επίτευξη του καλύτερου τρόπου λειτουργίας
  • για την επίτευξη του οικονομικότερου τρόπου λειτουργίας
  • για την αποτροπή παντός κινδύνου ή ενοχλήσεως
   • των εργαζομένων ή
   • παντός τρίτου

Τεχνική επίβλεψη λειτουργίας βιομηχανικής εγκατάστασης

Ο αναλαμβάνων την επίβλεψη λειτουργίας οφείλει  (η ευθύνη αρχίζει 1 μήνα μετά στις απλές και 2 μήνες μετά στις σύνθετες, η ευθύνη εκλείπει αν η επιχείρηση αρνηθεί τις υποδείξεις):

 • να προβαίνει σε τακτική επιθεώρηση της βιομηχανικής εγκατάστασης
  • από άποψη ασφαλείας
  • από άποψη εκμετάλλευσης
 • να υποδεικνύει υπεύθυνα τα κατά την κρίση του επιβαλλόμενα μέτρα
  • για την ασφαλή λειτουργία
  • για την αποτροπή κατά το δυνατόν κάθε κινδύνου ή όχλησης
   • των εργαζομένων ή
   • παντός τρίτου
  • για την επίτευξη του καλύτερου τρόπου λειτουργίας
  • για την επίτευξη του οικονομικότερου τρόπου λειτουργίας
 • να εγγράφει τις υποδείξεις του σε βιβλίο σφραγισμένο από το ειρηνοδικείο
 • να αναλαμβάνει ταυτόχρονη επίβλεψη σε 2η ή και μέχρι 3η χημική εγκατάσταση, μόνο εφόσον:
  • διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των 10 ετών
  • σε κάθε εγκατάσταση απασχολείται και ένας πρακτικός συντηρητής Α ή Β ή Γ τάξης

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Α. Εγκαταστάσεις βιομηχανίας μεταλλευμάτων, μετάλλου, ξύλου και των προϊόντων αυτών

 1. εγκαταστάσεις εκκαμινεύσεως και κατεργασίας μεταλλευμάτων και κατεργασίας μετάλλων,
 2. χυτήρια,
 3. μηχανουργεία,
 4. μηχανουργικαί μεταλλικαί κατασκευαί,
 5. εργοστάσια κατασκευής ηλεκτρικών ειδών,
 6. λεβητοποιεία,
 7. συρματουργεία,
 8. καρφοβελονοποιεία,
 9. σωληνουργεία,
 10. βιδοποιεία,
 11. βιομηχανίαι ειδών εξ αλουμινίου, εκ χαλκού, εξ εμαγιέ,
 12. βιομηχανίαι θερμοπομπών γεωργικών προϊόντων,
 13. ναυπηγεία και επισκευαί πλοίων,
 14. τυπογραφεία,
 15. ξυλουργεία πάσης φύσεως,
 16. επιπλοποιεία κλπ. συναφή

Β. Εγκαταστάσεις κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας και βιομηχανίας ειδών ιματισμού

 1. βαμβακουργεία,
 2. εριουργεία,
 3. μεταξοβιομηχανίαι,
 4. βιομηχανίαι τεχνητών ινών, ιούτης και καννάβεως,
 5. ταπητουργεία,
 6. βιομηχανίαι πλεκτών,
 7. καλτσοποιεία,
 8. φανελλοποιεία,
 9. βιομηχανίαι κλωστών υποδηματοποιίας και λοιπά συναφή, ως και εγκαταστάσεις επεξεργασίας τούτων ήτοι
  1. βαφεία,
  2. πλυντήρια,
  3. φινιριστήρια,
  4. σιδηρωτήρια,
  5. καθαριστήρια κλπ.

Γ. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ειδών διατροφής

 1. αλευροβιομηχανίαι,
 2. βιομηχανίαι ζυμαρικών,
 3. οινοπνευματοποιεία,
 4. ποτοποιεία,
 5. ελαιοτριβεία,
 6. σπορελαιουργεία,
 7. υδρογονώσεις,
 8. ζυθοποιεία,
 9. παγοποιεία,
 10. ψυγεία,
 11. βιομηχανίαι ζύμης αρτοποιίας,
 12. κονσερβοποιεία,
 13. βιομηχανίαι ζαχαρωδών και αμυλωδών προϊόντων,
 14. καπνοβιομηχανίαι,
 15. ελαιοτριβεία,
 16. σταφιδεργοστάσια κλπ.

Δ. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας χημικών προϊόντων

 1. βιομηχανίαι χημικών λιπασμάτων,
 2. χαρτοβιομηχανίαι,
 3. βιομηχανίαι οξέων και αλάτων,
 4. υαλουργεία,
 5. βιομηχανίαι
  1. χρωμάτων ανιλίνης,
  2. βερνικίων,
  3. στιλβωμάτων,
 6. πυρηνελαιουργεία,
 7. σαπωνοποιεία,
 8. βιομηχανίαι ελαστικού,
 9. φαρμακοβιομηχανίαι,
 10. βιομηχανίαι ασφάλτου,
 11. βιομηχανίαι δεψικών εκχυλισμάτων,
 12. βυρσοδεψεία,
 13. βιομηχανίαι κατασκευής λιπαντικών ελαίων

Ε. Εγκαταστάσεις δομικών υλών

 1. τσιμεντοποιεία,
 2. ασβεστοποιεία,
 3. πλινθοκεραμοποιεία,
 4. αγγειοπλαστεία,
 5. εργοστάσια
  1. φαβεντιανών ειδών,
  2. γύψου,
  3. στόκου,
  4. πλακοποιείας,
 6. εργοστάσια κατασκευής τσιμεντοσωλήνων,
 7. εργοστάσια επεξεργασίας μαρμάρων,
 8. εργοστάσια κατασκευής μονωτικών υλικών

ΣΤ. Εγκαταστάσεις εκρηκτικών, ευφλέκτων και στερεών ή υγρών καυσίμων υλών

 1. εγκαταστάσεις υγρών ή αερίων καυσίμων υλών προς φωτισμόν, θέρμανσιν ή κίνησιν,
  1. παραγωγής,
  2. επεξεργασίας,
  3. αποστάξεως,
  4. εναποθηκεύσεως
  5. διανομής
 2. εγκαταστάσεις παραγωγής
  1. οξυγόνου,
  2. ασετυλίνης,
 3. εγκαταστάσεις στερεών καυσίμων υλών
  1. αποστάξεως
  2. επεξεργασίας
 4. εγκαταστάσεις εκρηκτικών υλών
  1. παραγωγής
  2. εναποθηκεύσεως
  3. κλπ. συναφή

Ζ. Εγκαταστάσεις μεταφοράς (εξαιρέσει των τοιούτων εν τοις μεταλλίοις και λατομείοις)

 1. εγκαταστάσεις φορτοεκφορτώσεως,
 2. οι μηχανοκίνητοι ανελκυστήρες,
 3. τα αντλιοστάσια,
 4. μηχανικαί εγκαταστάσεις πάσης φύσεως εκτελέσεως τεχνικών έργων και λοιπά συναφή

Η. Εγκαταστάσεις καμίνων και κλιβάνων πάσης φύσεως και των συναφών συσκευών αυτών

Θ. Εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεως των κτιρίων

 1. δίκτυα διανομής κρύου - ζεστού νερού,
 2. δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και βρόχινων νερών,
 3. μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό ή άλλες πυροσβεστικές ουσίες,
 4. συστήματα παραγωγής ζεστού ή κρύου νερού ή αέρα για γενική χρήση ή για θέρμανση, ψύξη, αερισμό ή ρύθμιση υγρασίας σε κτιριακούς χώρους,
 5. δίκτυα διανομής επεξεργασμένου νερού ή αέρα για παραγωγή τεχνητού κλίματος στα κτίρια μαζί με τις συσκευές παραγωγής και διανομής, όπως:
  1. θερμαντικά σώματα - θερμοπομποί,
  2. συστήματα ρύθμισης και ασφάλειας,
  3. κλιματιστικές συσκευές,
  4. στόμια,
  5. φίλτρα,
  6. μηχανήματα παραγωγής,
 6. δίκτυα διανομής
  1. ατμού,
  2. καυσίμων αερίων και αερίων για ιατρική χρήση μαζί με τις συσκευές αποθήκευσης, ρύθμισης και ασφάλειας,
 7. συστήματα συλλογής ή αποθήκευσης απορριμμάτων και παρόμοια
 8. και γενικά κάθε εγκατάσταση διανομής θερμού ή ψυχρού νερού, εγκαταστάσεις αποχέτευσης, καθώς και κλιματιστικές τέτοιες (ύγρανση, ξήρανση κ.λ.π.)

Ι. Εγκαταστάσεις εντός μεταλλίων και λατομείων

 1. εξόρυξης μεταλλευμάτων
 2. μεταφοράς μεταλλευμάτων
 3. επεξεργασίας μεταλλευμάτων

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter