Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Ως κομμωτήριο ή κουρείο ονομάζεται ο χώρος (κατάστημα) εντός του οποίου παρέχεται κάθε είδους εργασία κομμώσεως σε παιδιά, άνδρες και γυναίκες, όπως κούρεμα, χτένισμα απλό ή καλλιτεχνικό, απλό ή ειδικό λούσιμο, αποχρωματισμό, αποχρώσεις, ανταύγειες (MECHES), κατσάρωμα (PERMANENTE), ίσιωμα, τοποθέτηση τοπικής περούκας και περούκας, ξύρισμα και λοιπές καλλιτεχνικές εργασίες. Επιπλέον, στο κομμωτήριο - κουρείο μπορεί να παρέχονται υπηρεσίες περιποίησης χεριών (MANICURE) και ποδιών (PEDICURE). Επειδή η φύση των προαναφερόμενων εργασιών είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος τα καταστήματα αυτά αδειοδοτούνται με υγειονομικές διατάξεις. Ας δούμε με ποιούς όρους και περιορισμούς ιδρύεται και λειτουργεί ένα κομμωτήριο - κουρείο.

Κομμωτήριο - κουρείο

Οι εργασίες περιποίησης χεριών και ποδιών παρέχονται εφόσον υπάρχει επαγγελματίας τεχνίτης. Η κύρια ομάδα εργασιών όμως παρέχεται από επαγγελματία κομμωτή - κουρέα. Ως επαγγελματίες, ο κομμωτής και ο τεχνίτης, θα πρέπει να κατέχουν βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος.

Συνδρομή νομίμων προϋποθέσεων επαγγελματία

Για την λήψη της βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος κομμωτή ή τεχνίτη περιποίησης απαιτείται:

 1. Αίτηση
 2. Πτυχίο
 3. Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης
 4. Ταυτότητα ή διαβατήριο
 5. Παράβολο δημοσίου
 6. Παράβολο χαρτοσήμου
 7. Πιστοποιητικό υγείας
 8. Άδεια παραμονής - εργασίας για αλλοδαπούς
 9. Κάρτα ομογένειας ισχύος 3 ετών

Η βεβαίωση εκδίδεται εντός 20 ημερών ή απορρίπτεται το αίτημα αιτιολογημένα. Εφόσον παρέλθει το 20ήμερο χωρίς απάντηση τεκμαίρεται η σιωπηρή συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων και ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητήσει έκδοση σχετικής βεβαίωσης.

Πτυχίο επαγγελματία

Για τον κομμωτή - κουρέα απαιτείται να κατέχει:

 1. Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 ειδικότητας Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής «Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών» ή Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών και ένας (1) χρόνος προϋπηρεσία, ή

 2. Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών και εννέα (9) μήνες προϋπηρεσία, ή

 3. Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ειδικότητας ΕΠΑΣ «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών αλλοδαπής και εννέα (9) μήνες προϋπηρεσία, ή

 4. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση της ειδικότητας «Τεχνίτης Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία, ή

 5. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις ή Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) επιπέδου 4 (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις, ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία, ή

 6. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους αποφοίτους I.E.Κ. και τους απόφοιτους του «μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» των ΕΠΑΛ μετά από πιστοποίηση της ειδικότητας «Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, ή

 7. Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Επιτρέπεται η συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για τον Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών απαιτείται να κατέχει:

 1. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3, ειδικότητας Σ.Ε.Κ., «Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία, ή
 2. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Αισθητικός Ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών» ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, ή
 3. Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Επιτρέπεται η συμμετοχή στις παραπάνω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ίδρυση και λειτουργία κομμωτήριου - κουρείου

Προκειμένου το κομμωτήριο - κουρείο να ιδρυθεί και λειτουργήσει νομίμως θα πρέπει καταρχήν ο χώρος του να είναι κατασκευασμένος νομίμως με χρήση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αυτό διασφαλίζεται με την ύπαρξη νόμιμης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης τακτοποίησης στην περίπτωση που υπάρχουν αυθαιρεσίες, πλήρη σχέδια κατασκευών - εξοπλισμού, πλήρη εφαρμογή των μέτρων πυροπροστασίας, βεβαιώσεις μηχανικού για την πολεοδομική νομιμότητα και πυροπροστασία, πλήρης υγειονομικός φάκελος HACCP, φοροτεχνικά στοιχεία έναρξης επιχείρησης στην εφορία κλπ. Όλα τα προαναφερόμενα συνιστούν τον φάκελο ίδρυσης - λειτουργίας του καταστήματος που μπορεί να υποστηρίξει την διαδικασία γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης (βλ. οργάνωση φακέλου γνωστοποίησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος)

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 6 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Dipl. Chemical Engineer - Msc Environmental Design of Infrastructure Works
Accommodations Internal Auditor - TUV Austria RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - TUV Austria RCN 6065/2016
ISO 45001 Internal Auditor - Alison 1412-13849119
GDPR Internal Auditor - Alison 1401-13849119
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN / EL. DOM. - No 4517
Contact: tel +302399-022359, fax +302371-200937
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece | http://kemioteko.gr
Entrepreneurial & Environmental Facilities Consultant Services:
Design, License, Quality Control & Construction Management,
Instrumentation & Control, Operation & Maintenance
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter