Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Καταγράφουμε ενδιαφέρον αμείωτο σχετικά με την παραγωγή, συλλογή - μεταφορά, παραλαβή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων από ποικιλία επιχειρήσεων. Οι παραγωγοί βεβαίως λόγω των απαιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων και οι συλλέκτες - μεταφορείς για την εξυπηρέτηση των παραγωγών και το οικονομικό όφελος που αποκομίζουν από μία τέτοια συνεργασία. Η επιχείρησή μας αν και τους καλύπτει όλους, η διαδικασία αδειοδότησης της συλλογής - μεταφοράς αποβλήτων είναι περισσότερο straight (ευθύγραμμη). Το στήσιμο μιας επιχείρησης που παράγει απόβλητα και πολύ περισσότερο το στήσιμο μιας επιχείρησης που παραλαμβάνει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται και στο τέλος διαθέτει τα επεξεργασμένα απόβλητα είναι πολύπλοκη διαδικασία, με ιδιαιτερότητες ανά περίπτωση. Στο παρών άρθρο θα περιγράψουμε αναλυτικά τις διαδικασίες που ακολουθούμε ως επιχείρηση αδειοδότησης συλλεκτών - μεταφορέων με σκοπό να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι μελλοντικοί πελάτες μας και γιατί όχι οι νεώτεροι αλλά και οι παλαιότεροι μηχανικοί, που ψάχνονται ευκαιριακά για να μάθουν τις αντίστοιχες διαδικασίες, πιστεύοντας να γίνουν χρήσιμοι συνεργάτες μας κάποια στιγμή, σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας μας.

diadikasia-meletis-orgnanosis-metaforas-apobliton

Γενικά

Για να λάβει άδεια συλλογής - μεταφοράς αποβλήτων μία επιχείρηση απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις:

  • αυτή η ίδια η επιχείρηση ως βιώσιμη οικονομική οντότητα
  • ο φάκελος οργάνωσης των δικαιολογητικών της επιχείρησης
  • τα είδη των αποβλήτων που θέλει να μεταφέρει
  • οι επιχειρήσεις που τα παράγουν
  • οι νόμιμες επιχειρήσεις που τα παραλαμβάνουν
  • το στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων της αντίστοιχης περιφέρειας
  • τα οχήματα και ο εξοπλισμός της επιχείρησης που είναι κατάλληλα για την μεταφορά των επιλεγέντων αποβλήτων
  • ένας μηχανικός συνεργάτης, ικανός να συνθέσει μία μελέτη μέσω της οποίας θα συνδέσει όλα τα παραπάνω και θα παρουσιάσει ένα λειτουργικό πλάνο δραστηριοποίησης, σύμφωνο με τη νομοθεσία

Αυτές είναι οι πρώτες ύλες με τον μηχανικό να τις μεταχειρίζεται σωστά για να παραχθεί το τελικό προϊόν που είναι η άδεια άσκησης της νέας δραστηριότητας της επιχείρησης. Η διαδικασία που εφαρμόζουμε για μια επιτυχημένη συνταγή παρουσιάζεται στο ανωτέρω διάγραμμα ροής. Παρακάτω επεξηγούμε τις λεπτομέρειες.

Η μελέτη

Η μελέτη είναι περιβαλλοντική. Η μελέτη έχει δομή. Τον σκελετό της τον καθορίζει ο νομοθέτης. Δεν είναι από τα είδη των μελετών που κάνουν αναρίθμητους υπολογισμούς. Περιέχει κείμενο και παρουσιάζει οπτικό υλικό. Μέσα από αυτήν προβάλλονται οι ικανότητες και οι δυνατότητες της επιχείρησης να διαχειρίζεται σωστά τα απόβλητα. Περιγράφει την επιχείρηση από το πως είναι τώρα και το πως θα είναι αύριο συλλέγοντας και μεταφέροντας απόβλητα. Έχει συναφή με τα απόβλητα εμπειρία; Σε ποια πεδία δραστηριοποιείται ήδη; Είναι πιστοποιημένη κατά ISO; Τι οχήματα θα χρησιμοποιεί; Είναι δικά της; Είναι αλλουνού; Πως θα τα χρησιμοποιεί; Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για αυτά; Πως θα φορτώνει τα απόβλητα; Σε τι φορτηγά, κλειστά ή ανοιχτά; Είναι απαραίτητοι διάφοροι άλλοι εξοπλισμοί; Ποιοι θα τα οδηγούν ή χειρίζονται; Τι διαπιστευτήρια έχουν αυτοί; Τι σχέση έχουν ή θα έχουν με την επιχείρηση; Ποια είναι η κατανομή των παραγωγών αποβλήτων στην περιοχή; Ποιά είναι η κατανομή των ήδη αδειοδοτημένων συλλεκτών - μεταφορέων στην περιοχή; Υπάρχουν μονάδες αδειοδοτημένες στην περιοχή που να δέχονται τα απόβλητα; Υπό ποιές προϋποθέσεις τα δέχονται; Σε τι μορφή; Έχουν γίνει προσυννενοήσεις με αυτούς; Υπάρχει προδιάθεση για συνεργασία; Πως θα διαχειρίζεται τα απόβλητα ο μεταφορέας από τα οχήματά του; Διαθέτει εγκεκριμένο χώρο στάθμευσης ο μεταφορέας; Έχει αναπτύξει πολιτική για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία του; Διαθέτει τεχνικό ασφαλείας και γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου; Έχει καταστρώσει πλάνο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης; Πως θα αντιδράσει σε περίπτωση που τα μεταφερόμενα απόβλητα χυθούν στον δρόμο;

Ο Μηχανικός

Ο μηχανικός μελετητής δεν πρέπει να είναι χτεσινός ούτε όμως και υπερόπτης έμπειρος ξερόλας. Οι συχνότατες αλλαγές στη νομοθεσία εκ των πραγμάτων δεν επιτρέπουν δημιουργία εμπειρίας. Δεν προλαβαίνεις να γίνεις έμπειρος σε αυτά τα πράγματα. Να είναι πολύ καλά ψαγμένος και συνεχώς ενήμερος για το θέμα που διαπραγματεύεται. Να κάθεται δηλαδή και να διαβάζει. Ειδάλλως η άδεια γίνεται περσινά ξινά σταφύλια. Να διαβάζει συνεχώς την εξέλιξη των απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα θέματα του περιβάλλοντος, των επιχειρήσεων, των οχημάτων, της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Να ακούει και το ένστικτό του όταν του ψιθυρίζει ότι κάτι δεν διευκρίνησε μέσα στην μελέτη. Να ενημερώνει τον πελάτη του για τα δικαιολογητικά που έληξαν. Να ενημερώνει επίσης για δικαιολογητικά πολύ σημαντικά που δεν προσκομίστηκαν. Πως αλλιώς θα τεκμηριώσει το πλάνο της μελέτης χωρίς δικαιολογητικά; Πολύ πιθανό να το βρει μπροστά του και να πάει πίσω η διαδικασία. Κάθε μέρα που περνάει μετράει γιατί βγαίνουν καινούριες άδειες και ο ανταγωνιστής του πελάτη εμφανίστηκε ήδη με την άδεια στα χέρια του.

Η επιχείρηση

Η επιχείρηση να υπακούει στη νομοθεσία. Να τηρεί ένα προφίλ σοβαρότητας και να μην προκαλεί υποψίες ότι θα σκορπάει τα απόβλητα δεξιά και αριστερά. Ακόμα και αν χτες ήταν ανοργάνωτη τώρα είναι η ευκαιρία της με την μελέτη να οργανωθεί. Δε νοείται επιχείρηση χωρίς σημαντικά δικαιολογητικά να λάβει άδεια μεταφοράς. Αυτά που της λείπουν και την συμβουλεύει ο μηχανικός πρέπει να πάει να τα βγάλει. Αν τα κατάφερε και πήρε την άδεια, τότε να γραφτεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων. Να κρατάει αρχείο με τα τριπλότυπα μεταφοράς αποβλήτων. Της είναι απαραίτητα για να τα περνάει μέσα στο σύστημα. Να συννενοείται με τον παραγωγό και με τον παραλήπτη ώστε να μην έχουν διαφορές στις καταχωρήσεις. Όταν κουβαλά απόβλητα με υψηλό ποσοστό υγρασίας να ζητά πληροφορίες από τον παραγωγό για το ποσοστό ξηράς μάζας. Να ρωτάει τον παραγωγό εάν έχει γραφτεί στο ΗΜΑ και να τον παροτρύνει να γραφτεί εφόσον έχει στα χέρια του περιβαλλοντική άδεια. Να ζητάει από τον παραγωγό χημική ανάλυση - έκθεση για τους κατοπτρικούς κωδικούς ΕΚΑ.

Τα οχήματα

.

Ο παραγωγός

Ο παραγωγός, έχοντας αυτή του την ιδιότητα, συμπαρασύρει τους μεταφορείς και τους παραλήπτες. Δηλαδή όπου υπάρχει υψηλή συγκέντρωση ομοειδών παραγωγών θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, λόγω της εντατικής παραγωγής ομοειδών αποβλήτων. Για παράδειγμα, όπου υπάρχουν πυκνώσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια) εκεί θα έχει αναπτυχθεί και σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης τηγανέλαιων. Ομοίως, όπου υπάρχει πύκνωση οικοδομικών - τεχνικών έργων εκεί αναμένεται να υπάρχει και σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης μπάζων (ΑΕΚΚ). 

.

Ο Παραλαμβάνων

Ο παραλαμβάνων αποτελεί συστατικό στοιχείο της τριγωνικής σχέσης στην διαχείριση των αποβλήτων (παραγωγός, μεταφορέας, παραλήπτης). Πρόκειται για μονάδες συνήθως μετρημένες στα δάχτυλα για τον κάθε νομό. Είναι δραστηριότητες που εγκαταστάθηκαν σε αγροτεμάχια και τα μετέτρεψαν σε προσωρινές αποθήκες αποβλήτων. Υπάρχουν πολλών ειδών παραλήπτες, ανάλογα με τον κωδικό ΕΚΑ αποβλήτου που παραλαμβάνουν και συνήθως κάθε παραλήπτης έχει δηλωμένους αρκετούς κωδικούς ΕΚΑ. Δεν μπορεί όμως να τους έχει όλους δηλωμένους διότι υπάρχουν ομάδες κωδικών ΕΚΑ που έρχονται σε αντίθεση - σύγκρουση με κάποιες άλλες ομάδες ΕΚΑ, πχ επικίνδυνοι και μη επικίνδυνοι. Για τους επικίνδυνους οι προδιαγραφές είναι αυστηρότερες. Κάποιες μονάδες παραλαμβάνουν μπάζα, άλλες μέταλλα, άλλες μπαταρίες, άλλες ηλεκτρικές συσκευές, άλλες τηγανέλαια κλπ. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις υπάρχουν συγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στα οποία εγγράφονται υποχρεωτικά οι παραλήπτες και οι μεταφορείς. Η παραλαβή μπορεί να σημαίνει προσωρινή αποθήκευση ή και διαχωρισμό ή και επεξεργασία ή και διάθεση. Προκειμένου να λειτουργούν νομίμως θα πρέπει να διαθέτουν άδεια εγκατάστασης - λειτουργίας, που σημαίνει ότι πολύ πιθανόν να έχουν λάβει και περιβαλλοντική άδεια ή απαλλαγή αυτής. Αποτελούν πολύ σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα διαχείρισης των αποβλήτων και με αυτούς θα πρέπει να έχουν συνάψει συμβάσεις συνεργασίας οι μεταφορείς των σχετικών αποβλήτων ή τουλάχιστον να έχουν λάβει μη δεσμευτική βεβαίωση μελλοντικής συνεργασίας οι επίδοξοι μελλοντικοί μεταφορείς. Οι μονάδες αυτές υποχρεούνται να εγγράφονται στο ΗΜΑ.

Δικαιολογητικά

Οι αναλυτικές πληροφορίες με τα δικαιολογητικά συνεχίζονται πιο κάτω...

Είσαι απλός επισκέπτης. Η συνέχεια του περιεχομένου, με όλες του τις λεπτομέρειες και πληροφορίες, είναι διαθέσιμη μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες του Ενημερωτικού Δελτίου. Αν είσαι ήδη χρήστης παρακαλούμε κάνε εισαγωγή στο σύστημα εδώ: Είσοδος

Δείχνουν πολλά ε; Όμως είναι προβλεπόμενα νόμιμα δικαιολογητικά που μια σοβαρή επιχείρηση πρέπει να τα έχει οργανωμένα ηλεκτρονικά ή έστω έντυπα σε φάκελο.

 

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter