Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Στις 23-06-2017, εκδόθηκε απόφαση από το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τους Υγειονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων - ποτών.

Υγειονομικοί όροι λειτουργίας

Γενικά

Η προναφερόμενη απόφαση τίθεται σε ισχύ από την Δευτέρα 10-07-2017.

1. Οι επιχειρήσεις τροφίμων ή και ποτών, που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης, υπόκεινται γενικά στους όρους της, οι δε φορείς εκμεταλλεύσεώς τους οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στους όρους της απόφασης, πλην εκείνων που απαιτούν κτιριακές μετατροπές, οπότε θα εκτελεσθούν μόνον οι εφικτές βελτιώσεις.

2. Για την προσαρμογή των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων ή και ποτών η υγειονομική υπηρεσία ορίζει ανάλογη, για κάθε περίπτωση, προθεσμία, που θα αρχίζει από την ημερομηνία της διαπίστωσης των ελλείψεων, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.

3. Κατά την εφαρμογή της παρούσας δεν θα θίγονται αποκτημένα νομίμως δικαιώματα επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία ιδρύθηκαν πριν από την ισχύ της και λειτουργούν στο όνομα του ίδιου φορέα.

4. Οι φορείς εκμετάλλευσης των ανωτέρω επιχειρήσεων εφόσον επιθυμούν να μεταβάλλουν οποιαδήποτε στοιχείο της επιχείρησή τους προβαίνουν σε γνωστοποίηση λειτουργίας, στην οποία θα αναγράφεται η κατηγορία της επιχείρησης σύμφωνα με την αναφερόμενη στις διατάξεις της παρούσας κατάταξης.

Τι πρέπει να ελέγξει η επιχείρηση

Πρώτα από όλα θα πρέπει να ελέγξει την ύπαρξη ή όχι μελέτης HACCP, που να συνοδεύεται από διάγραμμα ροής, και στο σύνολό τους να περιγράφουν τις διαδικασίες που εφαρμόζει η επιχείρηση σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 852/2004.

Αν δεν υπάρχει ή δεν πληρεί τις απαιτήσεις του νέου ΦΕΚ, η μελέτη θα συνταχθεί - διορθωθεί και υπογραφεί από εξειδικευμένο επιστήμονα υγειονολογικής κατεύθυνσης (τροφίμων και ποτών).

Από τα αποτελέσματα της μελέτης θα προκύψουν και οι λοιπές υποχρεώσεις της επιχείρησης.

 

Η επιχείρηση Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος έχει την απαιτούμενη υγειονολογική εξειδίκευση χημικού μηχανικού για να αναλάβει την σύνταξη - διόρθωση της μελέτης HACCP και του απαιτούμενου διαγράμματος ροής διεργασιών του καταστήματός σου.

 

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 6 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Dipl. Chemical Engineer - Msc Environmental Design of Infrastructure Works
Accommodations Internal Auditor - TUV Austria RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - TUV Austria RCN 6065/2016
ISO 45001 Internal Auditor - Alison 1412-13849119
GDPR Internal Auditor - Alison 1401-13849119
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN / EL. DOM. - No 4517
Contact: tel +302399-022359, fax +302371-200937
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece | http://kemioteko.gr
Entrepreneurial & Environmental Facilities Consultant Services:
Design, License, Quality Control & Construction Management,
Instrumentation & Control, Operation & Maintenance
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter