Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Στις 23-06-2017, εκδόθηκε απόφαση από το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τους Υγειονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων - ποτών.

Υγειονομικοί όροι λειτουργίας

Γενικά

Η προναφερόμενη απόφαση τίθεται σε ισχύ από την Δευτέρα 10-07-2017.

1. Οι επιχειρήσεις τροφίμων ή και ποτών, που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης, υπόκεινται γενικά στους όρους της, οι δε φορείς εκμεταλλεύσεώς τους οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στους όρους της απόφασης, πλην εκείνων που απαιτούν κτιριακές μετατροπές, οπότε θα εκτελεσθούν μόνον οι εφικτές βελτιώσεις.

2. Για την προσαρμογή των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων ή και ποτών η υγειονομική υπηρεσία ορίζει ανάλογη, για κάθε περίπτωση, προθεσμία, που θα αρχίζει από την ημερομηνία της διαπίστωσης των ελλείψεων, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.

3. Κατά την εφαρμογή της παρούσας δεν θα θίγονται αποκτημένα νομίμως δικαιώματα επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία ιδρύθηκαν πριν από την ισχύ της και λειτουργούν στο όνομα του ίδιου φορέα.

4. Οι φορείς εκμετάλλευσης των ανωτέρω επιχειρήσεων εφόσον επιθυμούν να μεταβάλλουν οποιαδήποτε στοιχείο της επιχείρησή τους προβαίνουν σε γνωστοποίηση λειτουργίας, στην οποία θα αναγράφεται η κατηγορία της επιχείρησης σύμφωνα με την αναφερόμενη στις διατάξεις της παρούσας κατάταξης.

Τι πρέπει να ελέγξει η επιχείρηση

Πρώτα από όλα θα πρέπει να ελέγξει την ύπαρξη ή όχι μελέτης HACCP, που να συνοδεύεται από διάγραμμα ροής, και στο σύνολό τους να περιγράφουν τις διαδικασίες που εφαρμόζει η επιχείρηση σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 852/2004.

Αν δεν υπάρχει ή δεν πληρεί τις απαιτήσεις του νέου ΦΕΚ, η μελέτη θα συνταχθεί - διορθωθεί και υπογραφεί από εξειδικευμένο επιστήμονα υγειονολογικής κατεύθυνσης (τροφίμων και ποτών).

Από τα αποτελέσματα της μελέτης θα προκύψουν και οι λοιπές υποχρεώσεις της επιχείρησης.

 

Η επιχείρηση Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος έχει την απαιτούμενη υγειονολογική εξειδίκευση χημικού μηχανικού για να αναλάβει την σύνταξη - διόρθωση της μελέτης HACCP και του απαιτούμενου διαγράμματος ροής διεργασιών του καταστήματός σου.

 

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών άνω των 18 ετών στους τομείς μελέτη - σχεδιασμό - αδειοδότηση - προγραμματισμό - κατασκευή - λειτουργία - συντήρηση εγκαταστάσεων του πόσιμου νερού, του νερού άρδευσης, των αστικών - βιομηχανικών λυμάτων, της ενέργειας και διαχείρισης τεχνολογικών συστημάτων ποιότητας. Οι ανάγκες των ανθρώπων σε νερό - αποχέτευση - ενέργεια - υποδομές - τεχνολογία, υπηρεσίες και προϊόντα, τα προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε προσπάθεια ικανοποίησής τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο νομοθέτης τις καταστάσεις αυτές, έγιναν για εμάς όραμα - στόχος και μονόδρομος για να αναπτύξουμε τις βέλτιστες πρακτικές λύσεις για την επίλυσή τους. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν τα σωστά πράγματα με την δική μας συνεργασία.

 

Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος
Chatziliontos I. Christodoulos
Dipl. Chemical Engineer
Msc Environmental Design of Infrastructure Works
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
Accommodations Internal Auditor - RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - RCN 6065/2016
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece
mob +30-6983759514, tel 2399022359, fax 2371200937
hatziliontos (papaki) hotmail (teleia) com
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter