Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 4 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Με αφορμή την πρόσφατη ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ περί γνωστοποίησης λειτουργίας επιχειρήσεων, ενδιαφέρον έχει να κάνουμε μία πλοήγηση εντός των ιστοσελίδων του συστήματος για να αποκτήσουμε μία εικόνα του τι θα μας ζητήσει το σύστημα. Επιλέξαμε ως επιχείρηση επίδειξης αυτή των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η πρώτη σελίδα που εμφανίζεται στον επισκέπτη επεξηγεί τι είναι η γνωστοποίηση, ενώ παράλληλα διαθέτει μενού επιλογών με ερωτοαπαντήσεις, επικοινωνία με τους υπεύθυνους του συστήματος και διαπιστευμένη είσοδο για εξουσιοδοτημένους χρήστες και επιχειρήσεις.

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) προσδιορίζεται στο νόμο 4442/2016 (ΦΕΚ Α’ 230) (ιδίως Κεφάλαιο Ζ’, άρθρο 28) και στην με αριθμό οικ. 16228/17.5.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1723). Ο φορέας λειτουργίας Κ.Υ.Ε. καταρχάς υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία σύμφωνα με το παράρτημα της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Για τα καταστήματα που ιδρύονται και λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων δεν απαιτείται τέτοια βεβαίωση. Η ανωτέρω βεβαίωση, εφόσον χορηγηθεί, ισχύει για πέντε μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να υποβληθεί η γνωστοποίηση. Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται καταβολή παραβόλου, καθώς και η μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών του φυσικού ή νομικού προσώπου προς τον οικείο Δήμο. Κάθε υποβληθείσα γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό και δεν συνοδεύεται από δικαιολογητικά, τα οποία τηρούνται σε φάκελο στον χώρο της εγκατάστασης, επικαιροποιημένα και διαθέσιμα προς επίδειξη στις αρμόδιες αρχές. Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας, η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων και η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο).

Η συνέχεια με πολύ ενδιαφέρον πιο κάτω... 

Είσαι απλός επισκέπτης. Η συνέχεια του περιεχομένου, με όλες του τις λεπτομέρειες και πληροφορίες, είναι διαθέσιμη μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες του Ενημερωτικού Δελτίου. Αν είσαι ήδη χρήστης παρακαλούμε κάνε εισαγωγή στο σύστημα εδώ: Είσοδος

Η επιχείρηση Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος, με την βαθειά εξειδίκευσή της στις αδειοδοτήσεις και τα ηλεκτρονικά πληροφοριακά συστήματα, μπορεί να σε βοηθήσει στην δημιουργία του φακέλου με τα δικαιολογητικά και την σωστή εγγραφή της επιχείρησής σου στο ΟΠΣ-ΑΔΕ. Συνεργάσου μαζί μας.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter