Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Το EN ISO 17025 θέτει κανόνες ελέγχου αξιοπιστίας στα εργαστήρια που εκτελούν τεχνικές δοκιμές - μετρήσεις. Τέτοια εργαστήρια είναι αυτά που ελέγχουν την ποιότητα του νερού, των λυμάτων, των αποβλήτων, των τροφίμων καθώς επίσης και άλλα που εκτελούν μετρήσεις ραδιενέργειας, γεωμετρικών διαστάσεων ή μηχανικών ιδιοτήτων ή άλλων ιδιοτήτων - συνθέσεων. Είναι δηλαδή ένα πολύ σημαντικό πρότυπο διασφάλισης ποιότητας, που έχει εισβάλλει στην οικονομική αλυσίδα των προϊόντων με νομοθετικές διαταγές, ελληνικές ή ευρωπαϊκές.

iso-17025

Σε μερικές περιπτώσεις ακόμη και αν το εργαστήριο της παραγωγικής δραστηριότητας υπακούει στο πρότυπο αυτό, τα αποτελέσματά του δεν λαμβάνονται υπόψη επισήμως διότι θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος μη αξιοπιστίας λόγω διοικητικής σύνδεσης του παραγωγού με το εργαστήριό του. Εξάλλου η σύσταση και λειτουργία ενός τέτοιου εργαστηρίου έχει υψηλό κόστος και απαιτεί εξειδικεύσεις. Συνεπώς επιβάλλονται οι συνεργασίες με εξωτερικά, ανεξάρτητα εργαστήρια, δημόσια ή ιδιωτικά που είναι διαπιστευμένα κατά EN ISO 17025.

Στην ακόλουθη λίστα παραθέτουμε τις οικονομικές δραστηριότητες, που βάσει νόμου υποχρεούνται να συνεργάζονται με διαπιστευμένα εργαστήρια κατά EN ISO 17025, ώστε τα αποτελέσματα να είναι επισήμως ανακοινώσιμα:

 1. ογκομέτρηση και έγκριση χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων (Αριθμ. 30/005/648/13)
 2. επίσημες αναλύσεις στον αμπελοοινικό τομέα (ΥΠ.ΟΙΚ. 30/077/1262/2-7-14)
 3. εργαστηριακές εξετάσεις δειγμάτων ελέγχου των οίνων από τις χημικές υπηρεσίες του κράτους (ΥΠ.ΟΙΚ. 30/077/1945/4-8-14)
 4. εργαστηριακές εξετάσεις δειγμάτων ελέγχου βενζίνης - ντίζελ σε πρατήρια από τις χημικές υπηρεσίες του κράτους (Αριθμ. 77/2016/16)
 5. χορήγηση πιστοποιητικών ποιοτικής κατάταξης των δημητριακών και των παραγώγων τους σε εισαγωγές - εξαγωγές -διαιτησίες - κοινοτικές επιδοτήσεις, κλπ
 6. θαλάσσιες βιοτοξίνες των Δίθυρων Μαλακίων από εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Π.Δ.107/14)
 7. προσδιορισμός μολύβδου και καδμίου σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης από εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Π.Δ.107/14)
 8. ποιοτικοί και μικροβιολογικοί έλεγχοι των τροφίμων ζωϊκής προέλευσης από εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Π.Δ.107/14)
 9. μικροβιολογικές εξετάσεις στις ζωοτροφές από εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Π.Δ.107/14)
 10. κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις που περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Επιτήρησης Ασθενειών Πτηνών και Μελισσών από εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Π.Δ.107/14)
 11. εξέταση δειγμάτων για τις Μ.Σ.Ε. βοοειδών και αιγοπροβάτων από εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Π.Δ.107/14)
 12. ανάλυση υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τα νωπά και τα μετα­ποιημένα προϊόντα, έλεγχοι ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένων συστατικών για κάθε παρτίδα με­ταποιημένων προϊόντων φρουτοσαλάτας, που προωθούνται για κατανάλωση στα σχολεία (Αριθμ. 372/5675/15)
 13. για κάθε παρτίδα μεταποιημένων προϊόντων λαμβάνεται δείγμα κατά τη φόρτωση για τη διενέργεια ελέγχων ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένων συστατικών, που προωθούνται για κατανάλωση στα σχολεία από αναδόχους μετά από διαγωνισμό (Αριθμ. 4743/107993/16)
 14. η διενέργεια της Ταξινόμησης - Τυποποίησης Βάμ­βακος σε επίπεδο χώρας (Αριθμ. 596/50096/14)
 15. μετρήσεις πίεσης και σύνθεσης φυσικού αερίου της ΔΕΣΦΑ (Αριθμ. απόφ. 681/2014/14)
 16. γευσιγνωστική αξιολόγηση ελαιόλαδου, επιτραπέζιας ελιάς και προϊόντων αυτής (Αριθμ. 1364/15)
 17. χημικός έλεγχος και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Αριθμ. 5878/69892/15)
 18. έλεγχοι σε τροφές και ζωοτροφές με κόμμη γκουάρ που κατάγεται ή αποστέλλεται από την Ινδία (ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 11955/137165/9-12-15)
 19. δοκιμές για τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ σύμφωνα με τη 2007/46/ΕΚ (ΥΠΥΜΕΔΙ 11985/785/20-3-14)
 20. κοσμήματα και λοιπά τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα προέλευσης τρίτων χωρών, έλεγχος χάραξης ένδειξης τίτλου (Αριθμ. Α2-718/14)
 21. διενέργεια αξιόπιστων μετρήσεων ηλεκτρομαγνη­τικής ακτινοβολίας (Αριθμ. Φ.ΔΔ.3/2.1/1543/15)
 22. έλεγχοι ποιότητας σκυροδέματος (Αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/16)
 23. σύστημα μέτρησης φορτοεκφόρτωσης καυσίμων σε πλωτά μέσα (Αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ./0001160/ΕΞ2016/16)
 24. εξοπλισμός πλοίων (Αριθμ. 2222.1-1.2/90149/2016/16)
 25. επαλήθευση των ποιοτικών και τυπικών χαρακτηριστικών των παραγόμενων αμπελοοινικών προϊόντων, για κάθε κατηγορία και παρτίδα οίνου που παράγεται από το οινοποιείο, δειγματοληψία για ισοτοπική ανάλυση των συστατικών στοιχείων της αιθυλικής αλκοόλης (Αριθμ. 2254/53201/16)
 26. σταθμοί ελέγχου ATP για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό τους (Αριθ. οικ. 14916/1057/13)
 27. αναλύσεις ραδιενεργών ουσιών στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (Αριθμ. Π/112/1057/2016/16)
 28. αναλύσεις αέρα σε αμίαντο για τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται υλικά αμιάντου (Αριθμ. 4229/395/13)
 29. μετρήσεις ραδιολογικού χαρακτηρισμού ιαματικών φυσικών πόρων (Αριθμ. 2/212/12)
 30. ανίχνευση, ταυτοποίηση, ποσοτικοποίηση (ανά περίπτωση) συγκεκριμένων κινδύνων χημικών-μικροβιολογικών και άλλων για διάφορα προϊόντα μη ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤ.&ΤΡΟΦ. 3379/78014/12-7-2012)
 31. μετρήσεις αιολικού δυναμικού (Αριθμ. 54/2012/12)
 32. έγκριση πλήρων οχημάτων κατηγορίας ΜΙ και NI, που παράγονται σε μεγάλες σειρές σε τρίτες χώρες ή για τρίτες χώρες (ΥΠΟΜΕΔΙ 14464/1520/18-11-11)
 33. εκθέσεις δοκιμών ως προς την έκλυση φορμαλδεΰδης προϊόντων σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας των επίπλων ή των διακοσμητικών αντικειμένων (Αριθμ. Ζ3-7835/11)
 34. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Αριθμ. 170285/11)
 35. προγράμματα χημικής παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων (Αριθμ. 170285/11)
 36. Κοινοτικό Σύστημα παροχής Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών, εργαστηριακή ανάλυση προϊόντος (σύνθεση ή λειτουργία) (ΥΠ.ΟΙΚ. Δ17Α/5022236/ΕΞ2011/17-5-11)
 37. σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα (Αριθμ. Η.Π. 14122/549/Ε.103/11)
 38. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI ΤΗΣ ΜΑRPOL (Π.Δ. 14/11)
 39. έλεγχος συσκευών αεροζόλ (Αριθμ. οικ. 3608/370/10)
 40. κατασκευή αντιβαλλιστικών κρανών ή αλεξίσφαιρων υλικών (Aριθμ. 1016/109/151-α/09)
 41. απαιτήσεις ασφά­λειας και επισήμανσης για τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισμό (Αριθμ. Z3-818/09)
 42. απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλ­λιέργειας και τα προϊόντα τους (Π.Δ. 28/09)
 43. διενέργεια μετρήσεων για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία (Αριθμ. 2300 ΕΦΑ (493)/08)
 44. πιστοποιητικά ελέγχων για την καταλληλότητα και χρήση των υλικών, σωλήνων, εξαρτημάτων, εξοπλισμού και ο τρόπος κατασκευής των αγωγών για τις παροχές φυσικού αερίου (Αριθμ. Δ3/Α/22925/06)
 45. διενέργεια δοκιμών σε αναπτήρες σχετικά με το κατά πόσον είναι ασφαλείς για τα παιδιά (Αριθμ. Ζ3/4106/06)
 46. προσδιορισμός διοξινών και PCBs στα τρόφιμα (Αριθ. 518/2002/03)
 47. ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (Αριθμ. Υ2/2600/2001)

 

Διάβασε επίσης:

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter