Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι εκείνα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία.

 

Πως προβλέπεται να γίνεται η έναρξη ή μεταβολή λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από την στιγμή που ενεργοποιήθηκε ο Ν. 4442/16 "Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις";

 

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εκτός χώρου τουριστικών καταλυμμάτων

 • Χρειάζεται πρώτα βεβαίωση από Δήμο ότι μπορεί να ιδρυθεί (προσοχή, τυχόν χρέη στο Δήμο να έχουν διακανονιστεί).
 • Αν ο Δήμος δεν βεβαιώσει σε 15 μέρες θεωρείται ότι βεβαίωσε θετικά (προσοχή, σε αυτή την περίπτωση ο ενδιαφερόμενος βαρύνεται με την απόδειξη της νομιμότητας της έναρξης).
 • Τα ΚΥΕ θα λειτουργούν μετά από γνωστοποίηση που υποβάλλεται εντός 5 μηνών από την βεβαίωση ίδρυσης (δες πιο κάτω τι είναι η γνωστοποίηση).
 • Η γνωστοποίηση θα υποβάλλεται μέσω ΟΠΣ-ΑΔΕ (ηλεκτρονικό σύστημα αδειοδότησης επιχειρήσεων)
 • Μέχρι να ενεργοποιηθεί το ΟΠΣ-ΑΔΕ η γνωστοποίηση θα υποβάλλεται στον Δήμο.
 • Ο Δήμος κοινοποιεί την γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές για να προγραμματίσουν ελέγχους.
 • Για την γνωστοποίηση θα πληρώνεται παράβολο.
 • Το ΚΥΕ μπορεί να κάνει έναρξη στην εφορία και χωρίς βεβαίωση ίδρυσης.
 • Άδειες υφιστάμενων ΚΥΕ παραμένουν σε ισχύ.
 • Μεταβολές υφιστάμενων ΚΥΕ γίνονται με γνωστοποίηση.
 • Το ΚΥΕ που υπέβαλλε αίτηση προέγκρισης νοείται ότι ζήτησε βεβαίωση ίδρυσης.
 • Το ΚΥΕ που έλαβε προέγκριση όχι όμως και οριστική άδεια, νοείται ότι έλαβε βεβαίωση ίδρυσης και υποχρεούται να υποβάλλει γνωστοποίηση.
 • Μέχρι να βγει υπουργική απόφαση για τις λεπτομέρειες της βεβαίωσης ίδρυσης και γνωστοποίησης τα ΚΥΕ αδειοδοτούνται με την υφιστάμενη ισχύουσα νομοθεσία.

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εντός χώρου τουριστικών καταλυμμάτων

 • Χρειάζεται πρώτα βεβαίωση από Δήμο ότι μπορεί να ιδρυθεί (προσοχή, τυχόν χρέη στο Δήμο να έχουν διακανονιστεί).
 • Αν ο Δήμος δεν βεβαιώσει σε 15 μέρες θεωρείται ότι βεβαίωσε θετικά (προσοχή, σε αυτή την περίπτωση ο ενδιαφερόμενος βαρύνεται με την απόδειξη της νομιμότητας της έναρξης).
 • Τα ΚΥΕ θα λειτουργούν μετά από γνωστοποίηση που υποβάλλεται εντός 5 μηνών από την βεβαίωση ίδρυσης (δες πιο κάτω τι είναι η γνωστοποίηση).
 • Η γνωστοποίηση θα υποβάλλεται μέσω ΟΠΣ-ΑΔΕ (ηλεκτρονικό σύστημα αδειοδότησης επιχειρήσεων)
 • Μέχρι να ενεργοποιηθεί το ΟΠΣ-ΑΔΕ η γνωστοποίηση θα υποβάλλεται στην ΠΥΤ (περιφερειακή υπηρεσία τουρισμού).
 • Η ΠΥΤ κοινοποιεί την γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές για να προγραμματίσουν ελέγχους.
 • Για την γνωστοποίηση θα πληρώνεται παράβολο.
 • Το ΚΥΕ μπορεί να κάνει έναρξη στην εφορία και χωρίς βεβαίωση ίδρυσης.
 • Άδειες υφιστάμενων ΚΥΕ παραμένουν σε ισχύ.
 • Μεταβολές υφιστάμενων ΚΥΕ γίνονται με γνωστοποίηση.
 • Το ΚΥΕ που υπέβαλλε αίτηση προέγκρισης νοείται ότι ζήτησε βεβαίωση ίδρυσης.
 • Το ΚΥΕ που έλαβε προέγκριση όχι όμως και οριστική άδεια, νοείται ότι έλαβε βεβαίωση ίδρυσης και υποχρεούται να υποβάλλει γνωστοποίηση.
 • Δεν απαιτείται πλέον έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας από την ΠΥΤ για το ΚΥΕ εντός τουριστικού καταλύματος.
 • Μέχρι να βγει υπουργική απόφαση για τις λεπτομέρειες της βεβαίωσης ίδρυσης και γνωστοποίησης τα ΚΥΕ αδειοδοτούνται με την υφιστάμενη ισχύουσα νομοθεσία.

Τι είναι η γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας

 • Είναι η υποχρεωτική διαδικασία προηγούμενης ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής ότι θέλουμε:
  • να κάνουμε έναρξη μίας δραστηριότητας
  • σε ορισμένο χώρο,

δηλαδή προηγείται η ενημέρωση χωρίς όμως να προηγείται και ο έλεγχος της υπηρεσίας για την έναρξη λειτουργίας.

 • Στο μέλλον η γνωστοποίηση θα γίνεται μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ.
 • Μέχρι να ενεργοποιηθεί το ΟΠΣ-ΑΔΕ η γνωστοποίηση θα γίνεται εγγράφως ή με email.
 • Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τα στοιχεία μας και μία περιγραφή της δραστηριότητας.
 • Η δραστηριότητα ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης.
 • Διακοπή ή μεταβολές στην δραστηριότητα ή στην περιοχή δραστηριοποίησης γνωστοποιούνται και μετά εφαρμόζονται.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται αποδεικτικό γνωστοποίησης από την εφορία για να γίνει η έναρξη.
 • Το αποδεικτικό λαμβάνεται από το ΟΠΣ-ΑΔΕ ή την αρμόδια αρχή.
 • Ο νομοθέτης αποφασίζει ποιές δραστηριότητες υπάγονται σε γνωστοποίηση με τα εξής κριτήρια:
  • εάν είναι επικίνδυνη για την υγεία – ασφάλεια εργαζομένων, των πελατών, των περιοίκων και του περιβάλλοντος
  • πόσο επικίνδυνη είναι
  • ποιές οι πιθανότητες εμφάνισης του κινδύνου
  • η έκταση των επιπτώσεων
  • εάν η επικινδυνότητα μπορεί να αποφευχθεί με γνωστοποίηση

 

Διάβασε επίσης:

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter