Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι εκείνα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία.

 

Πως προβλέπεται να γίνεται η έναρξη ή μεταβολή λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από την στιγμή που ενεργοποιήθηκε ο Ν. 4442/16 "Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις";

 

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εκτός χώρου τουριστικών καταλυμμάτων

 • Χρειάζεται πρώτα βεβαίωση από Δήμο ότι μπορεί να ιδρυθεί (προσοχή, τυχόν χρέη στο Δήμο να έχουν διακανονιστεί).
 • Αν ο Δήμος δεν βεβαιώσει σε 15 μέρες θεωρείται ότι βεβαίωσε θετικά (προσοχή, σε αυτή την περίπτωση ο ενδιαφερόμενος βαρύνεται με την απόδειξη της νομιμότητας της έναρξης).
 • Τα ΚΥΕ θα λειτουργούν μετά από γνωστοποίηση που υποβάλλεται εντός 5 μηνών από την βεβαίωση ίδρυσης (δες πιο κάτω τι είναι η γνωστοποίηση).
 • Η γνωστοποίηση θα υποβάλλεται μέσω ΟΠΣ-ΑΔΕ (ηλεκτρονικό σύστημα αδειοδότησης επιχειρήσεων)
 • Μέχρι να ενεργοποιηθεί το ΟΠΣ-ΑΔΕ η γνωστοποίηση θα υποβάλλεται στον Δήμο.
 • Ο Δήμος κοινοποιεί την γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές για να προγραμματίσουν ελέγχους.
 • Για την γνωστοποίηση θα πληρώνεται παράβολο.
 • Το ΚΥΕ μπορεί να κάνει έναρξη στην εφορία και χωρίς βεβαίωση ίδρυσης.
 • Άδειες υφιστάμενων ΚΥΕ παραμένουν σε ισχύ.
 • Μεταβολές υφιστάμενων ΚΥΕ γίνονται με γνωστοποίηση.
 • Το ΚΥΕ που υπέβαλλε αίτηση προέγκρισης νοείται ότι ζήτησε βεβαίωση ίδρυσης.
 • Το ΚΥΕ που έλαβε προέγκριση όχι όμως και οριστική άδεια, νοείται ότι έλαβε βεβαίωση ίδρυσης και υποχρεούται να υποβάλλει γνωστοποίηση.
 • Μέχρι να βγει υπουργική απόφαση για τις λεπτομέρειες της βεβαίωσης ίδρυσης και γνωστοποίησης τα ΚΥΕ αδειοδοτούνται με την υφιστάμενη ισχύουσα νομοθεσία.

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εντός χώρου τουριστικών καταλυμμάτων

 • Χρειάζεται πρώτα βεβαίωση από Δήμο ότι μπορεί να ιδρυθεί (προσοχή, τυχόν χρέη στο Δήμο να έχουν διακανονιστεί).
 • Αν ο Δήμος δεν βεβαιώσει σε 15 μέρες θεωρείται ότι βεβαίωσε θετικά (προσοχή, σε αυτή την περίπτωση ο ενδιαφερόμενος βαρύνεται με την απόδειξη της νομιμότητας της έναρξης).
 • Τα ΚΥΕ θα λειτουργούν μετά από γνωστοποίηση που υποβάλλεται εντός 5 μηνών από την βεβαίωση ίδρυσης (δες πιο κάτω τι είναι η γνωστοποίηση).
 • Η γνωστοποίηση θα υποβάλλεται μέσω ΟΠΣ-ΑΔΕ (ηλεκτρονικό σύστημα αδειοδότησης επιχειρήσεων)
 • Μέχρι να ενεργοποιηθεί το ΟΠΣ-ΑΔΕ η γνωστοποίηση θα υποβάλλεται στην ΠΥΤ (περιφερειακή υπηρεσία τουρισμού).
 • Η ΠΥΤ κοινοποιεί την γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές για να προγραμματίσουν ελέγχους.
 • Για την γνωστοποίηση θα πληρώνεται παράβολο.
 • Το ΚΥΕ μπορεί να κάνει έναρξη στην εφορία και χωρίς βεβαίωση ίδρυσης.
 • Άδειες υφιστάμενων ΚΥΕ παραμένουν σε ισχύ.
 • Μεταβολές υφιστάμενων ΚΥΕ γίνονται με γνωστοποίηση.
 • Το ΚΥΕ που υπέβαλλε αίτηση προέγκρισης νοείται ότι ζήτησε βεβαίωση ίδρυσης.
 • Το ΚΥΕ που έλαβε προέγκριση όχι όμως και οριστική άδεια, νοείται ότι έλαβε βεβαίωση ίδρυσης και υποχρεούται να υποβάλλει γνωστοποίηση.
 • Δεν απαιτείται πλέον έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας από την ΠΥΤ για το ΚΥΕ εντός τουριστικού καταλύματος.
 • Μέχρι να βγει υπουργική απόφαση για τις λεπτομέρειες της βεβαίωσης ίδρυσης και γνωστοποίησης τα ΚΥΕ αδειοδοτούνται με την υφιστάμενη ισχύουσα νομοθεσία.

Τι είναι η γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας

 • Είναι η υποχρεωτική διαδικασία προηγούμενης ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής ότι θέλουμε:
  • να κάνουμε έναρξη μίας δραστηριότητας
  • σε ορισμένο χώρο,

δηλαδή προηγείται η ενημέρωση χωρίς όμως να προηγείται και ο έλεγχος της υπηρεσίας για την έναρξη λειτουργίας.

 • Στο μέλλον η γνωστοποίηση θα γίνεται μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ.
 • Μέχρι να ενεργοποιηθεί το ΟΠΣ-ΑΔΕ η γνωστοποίηση θα γίνεται εγγράφως ή με email.
 • Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τα στοιχεία μας και μία περιγραφή της δραστηριότητας.
 • Η δραστηριότητα ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης.
 • Διακοπή ή μεταβολές στην δραστηριότητα ή στην περιοχή δραστηριοποίησης γνωστοποιούνται και μετά εφαρμόζονται.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται αποδεικτικό γνωστοποίησης από την εφορία για να γίνει η έναρξη.
 • Το αποδεικτικό λαμβάνεται από το ΟΠΣ-ΑΔΕ ή την αρμόδια αρχή.
 • Ο νομοθέτης αποφασίζει ποιές δραστηριότητες υπάγονται σε γνωστοποίηση με τα εξής κριτήρια:
  • εάν είναι επικίνδυνη για την υγεία – ασφάλεια εργαζομένων, των πελατών, των περιοίκων και του περιβάλλοντος
  • πόσο επικίνδυνη είναι
  • ποιές οι πιθανότητες εμφάνισης του κινδύνου
  • η έκταση των επιπτώσεων
  • εάν η επικινδυνότητα μπορεί να αποφευχθεί με γνωστοποίηση

 

Διάβασε επίσης:

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών άνω των 18 ετών στους τομείς μελέτη - σχεδιασμό - αδειοδότηση - προγραμματισμό - κατασκευή - λειτουργία - συντήρηση εγκαταστάσεων του πόσιμου νερού, του νερού άρδευσης, των αστικών - βιομηχανικών λυμάτων, της ενέργειας και διαχείρισης τεχνολογικών συστημάτων ποιότητας. Οι ανάγκες των ανθρώπων σε νερό - αποχέτευση - ενέργεια - υποδομές - τεχνολογία, υπηρεσίες και προϊόντα, τα προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε προσπάθεια ικανοποίησής τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο νομοθέτης τις καταστάσεις αυτές, έγιναν για εμάς όραμα - στόχος και μονόδρομος για να αναπτύξουμε τις βέλτιστες πρακτικές λύσεις για την επίλυσή τους. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν τα σωστά πράγματα με την δική μας συνεργασία.

 

Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος
Chatziliontos I. Christodoulos
Dipl. Chemical Engineer
Msc Environmental Design of Infrastructure Works
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
Accommodations Internal Auditor - RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - RCN 6065/2016
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece
mob +30-6983759514, tel 2399022359, fax 2371200937
hatziliontos (papaki) hotmail (teleia) com
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter