Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Όλα τα στερεά απόβλητα, σε υγρή ή στερεή μορφή, που παράγονται από τις καθημερινές μας δραστηριότητες, οικιακές ή επαγγελματικές, είναι ταξινομημένα σε ενιαίο ευρωπαϊκό κατάλογο, ο οποίος επικαιροποιείται σε τακτικά διαστήματα. Η ταξινόμηση των αποβλήτων εντός του καταλόγου, περιλαμβάνει την ομαδοποίησή τους ως προς το είδος της πηγής παραγωγής και επίσης την επικινδυνότητά τους ή μη.

Φορτηγά - Βυτιοφόρα - Μεταφορά αποβλήτων

Κοινή ανάγκη για όλα τα απόβλητα είναι η μεταφορά και διάθεσή τους.  Στο μακρυνό παρελθόν, η μεταφορά - διάθεση γίνονταν ανεξέλεγκτα. Όταν όμως ανακαλύφθηκε ότι έτσι προκαλείται δυναμικός κίνδυνος για την δημόσια υγεία και το ευρύτερο περιβάλλον, νομοθετήθηκε ο κατάλογος αποβλήτων, ο οποίος στην ευρωπαϊκή του μορφή καταμετρά περίπου 950 κωδικοποιημένα απόβλητα, εκ των οποίων τα μισά περίπου είναι μη επικίνδυνα και τα υπόλοιπα επικίνδυνα. Τα επικίνδυνα απόβλητα διακρίνονται με ένα αστεράκι, δίπλα στον κωδικό τους.

Η μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων απαιτεί δαπάνη πόρων (χρόνο, μηχανήματα, ενέργεια, απασχόληση) και συνεπώς γεννά επιχειρηματική δραστηριότητα. Δημιουργούνται δηλαδή πράσινες επιχειρήσεις, κάποιες εκ των οποίων αναλαμβάνουν την συλλογή-μεταφορά από τον παραγωγό, κάποιες άλλες την προσωρινή αποθήκευση και οι υπόλοιπες την παραλαβή, επεξεργασία και τελική διάθεση. Για την ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία των πράσινων επιχειρήσεων αλλά και των παραγωγών αποβλήτων έχουν θεσπιστεί συγκεκριμένοι κανόνες: η περιβαλλοντική αδειοδότηση και η άδεια λειτουργίας τους.

Στο παρόν άρθρο μας απασχολεί η πράσινη μεταφορική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία καταλαμβάνει και τον κύριο όγκο ενδιαφέροντος, Τα υφιστάμενα ογκώδη μεταφορικά οχήματα δραστηριοποιούνται στην εμπορευματική μεταφορά. Από αυτά υπάρχουν φορτηγά ανοιχτού τύπου, που εκτελούν χωματουργικές μεταφορές, και τα βυτιοφόρα μεταφοράς οικιακών λυμάτων. Η κατακόρυφη πτώση των κατασκευών και η εμφάνιση δικτύων αποχέτευσης στην χώρα μας, έχουν περιορίσει την δραστηριότητα των χωματουργικών φορτηγών και των βυτιοφόρων λυμάτων.

Θεωρούμε ότι η στροφή προς την πράσινη μεταφορά αυτών των οχημάτων, αποτελεί ισχυρό κίνητρο αν όχι αναγκαίο μονόδρομο. Βέβαια η μεταφορά των αποβλήτων επιβάλλεται να γίνεται ελεγχόμενα, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου όλοι να είναι ευχαριστημένοι, ο παραγωγός που απαλλάσσεται από τα απόβλητα, ο μεταφορέας που έτσι κερδίζει χρήμα, ο αποδέκτης που κερδίζει χρήμα επειδή επεξεργάζεται το απόβλητο και το διαθέτει κατάλληλα, το περιβάλλον που διατηρείται καθαρό και εμείς οι υπόλοιποι που προστατεύεται η υγεία μας.

Για να μπορέσει ένας μεταφορέας να ασκήσει πράσινη μεταφορά αποβλήτων θα πρέπει να αδειοδοτηθεί κατάλληλα για μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων ή για μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων. Θα πρέπει επίσης να έχει αναπτύξει ένα πελατολόγιο από παραγωγούς αποβλήτων και να συνάψει ελεγχόμενες - παρακολουθούμενες συμβάσεις με πράσινες επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν τα απόβλητα. Εάν για κάποια απόβλητα δεν υπάρχουν σημεία παραλαβής στην χώρα μας, τότε επιτρέπονται οι διασυνοριακές μεταφορές.

Η διαδικασία της αδειοδότησης της συλλογής - μεταφοράς περιλαμβάνει την υποβολή συγκεκριμένων δικαιολογητικών. Για την περίπτωση των επικίνδυνων αποβλήτων η διαδικασία είναι πιο χρονοβόρα με περισσότερα δικαιολογητικά σε σχέση με αυτή για τα μη επικίνδυνα. Για όλα όμως υπάρχουν λύσεις αρκεί να διατίθεται η απαραίτηση θέληση, υπομονή και συνεργασία με το κατάλληλο τεχνικό γραφείο.

Το δικό μας τεχνικό γραφείο Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος γνωρίζει την διαδικασία και μπορεί να συνεργαστεί μαζί σου για την έκδοση της επιθυμητής άδειας μεταφοράς αποβλήτων.

Διαβάστε επίσης:

 

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter