Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Τα χλωριόντα στο πόσιμο νερό προέρχονται από φυσικές πηγές, λύματα και βιομηχανικά απόβλητα, διείσδυση θαλασσινού νερού και από αστικές απορροές που περιέχουν ουσίες που χρησιμοποιούνται για την τήξη πάγου και χιονιού.

Η κύρια όμως πηγή έκθεσης του ανθρώπου στα χλωριούχα είναι από την προσθήκη αλατιού στα τρόφιμα, μέσω των οποίων η πρόσληψη σε αλάτι είναι πολύ μεγαλύτερη από την πρόσληψη μέσω του πόσιμου νερού. Η αυξημένη συγκέντρωση χλωριούχων αυξάνει την ηλεκτρική αγωγιμότητα του νερού και κατ΄επέκταση τον βαθμό διάβρωσης των μετάλλων στο σύστημα διανομής, σε συνάρτηση πάντα με την αλκαλικότητα του νερού. Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) δεν προτείνεται κατευθυντήρια τιμή για τα χλωριούχα στο πόσιμο, που να βασίζεται σε κριτήρια υγείας. Ωστόσο οι συγκεντρώσεις χλωριούχων στο πόσιμο νερό άνω των 250 mg/l Cl- προσδίδουν ενδεχομένως μια χαρακτηριστική γλυφή γεύση στο νερό και για το λόγο αυτό τα χλωριούχα έχουν ορισθεί στην Οδηγία 98/83/ΕΚ και την εθνική νομοθεσία ως ενδεικτική παράμετρο με παραμετρική τιμή 250 mg/l. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι Μέρος Γ της Υ2/2600/2001 σχετικής Υγειονομικής Διάταξης σε εναρμόνιση με την Οδηγία 98/83/ΕΚ, τα χλωριούχα κατατάσσονται στις ενδεικτικές παραμέτρους και κατά συνέπεια η παραμετρική τιμή των χλωριούχων ως ενδεικτικής παραμέτρου στο πόσιμο νερό καθορίζεται μόνο για λόγους παρακολούθησης και για την εφαρμογή του άρθρου 8 της Υ2/2600/2001 σχετικής Υγειονομικής Διάταξης, σύμφωνα με το οποίο, σε περίπτωση μη τήρησής της, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν κατά πόσον η μη τήρηση δημιουργεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί η λήψη επανορθωτικών μέτρων για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού, θα πρέπει οι καταναλωτές να ενημερώνονται σχετικά, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αρμόδιες Αρχές κρίνουν ότι η μη τήρηση των παραμετρικών τιμών είναι άνευ σημασίας.

Πηγή: Υπουργείο Υγείας Δ.ΥΓ2/99437/05.01.2012: «Χλωριούχα στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης»

.
Διάβασε επίσης:

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 6 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Dipl. Chemical Engineer - Msc Environmental Design of Infrastructure Works
Accommodations Internal Auditor - TUV Austria RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - TUV Austria RCN 6065/2016
ISO 45001 Internal Auditor - Alison 1412-13849119
GDPR Internal Auditor - Alison 1401-13849119
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN / EL. DOM. - No 4517
Contact: tel +302399-022359, fax +302371-200937
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece | http://kemioteko.gr
Entrepreneurial & Environmental Facilities Consultant Services:
Design, License, Quality Control & Construction Management,
Instrumentation & Control, Operation & Maintenance
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter