Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Τα χλωριόντα στο πόσιμο νερό προέρχονται από φυσικές πηγές, λύματα και βιομηχανικά απόβλητα, διείσδυση θαλασσινού νερού και από αστικές απορροές που περιέχουν ουσίες που χρησιμοποιούνται για την τήξη πάγου και χιονιού.

Η κύρια όμως πηγή έκθεσης του ανθρώπου στα χλωριούχα είναι από την προσθήκη αλατιού στα τρόφιμα, μέσω των οποίων η πρόσληψη σε αλάτι είναι πολύ μεγαλύτερη από την πρόσληψη μέσω του πόσιμου νερού. Η αυξημένη συγκέντρωση χλωριούχων αυξάνει την ηλεκτρική αγωγιμότητα του νερού και κατ΄επέκταση τον βαθμό διάβρωσης των μετάλλων στο σύστημα διανομής, σε συνάρτηση πάντα με την αλκαλικότητα του νερού. Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) δεν προτείνεται κατευθυντήρια τιμή για τα χλωριούχα στο πόσιμο, που να βασίζεται σε κριτήρια υγείας. Ωστόσο οι συγκεντρώσεις χλωριούχων στο πόσιμο νερό άνω των 250 mg/l Cl- προσδίδουν ενδεχομένως μια χαρακτηριστική γλυφή γεύση στο νερό και για το λόγο αυτό τα χλωριούχα έχουν ορισθεί στην Οδηγία 98/83/ΕΚ και την εθνική νομοθεσία ως ενδεικτική παράμετρο με παραμετρική τιμή 250 mg/l. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι Μέρος Γ της Υ2/2600/2001 σχετικής Υγειονομικής Διάταξης σε εναρμόνιση με την Οδηγία 98/83/ΕΚ, τα χλωριούχα κατατάσσονται στις ενδεικτικές παραμέτρους και κατά συνέπεια η παραμετρική τιμή των χλωριούχων ως ενδεικτικής παραμέτρου στο πόσιμο νερό καθορίζεται μόνο για λόγους παρακολούθησης και για την εφαρμογή του άρθρου 8 της Υ2/2600/2001 σχετικής Υγειονομικής Διάταξης, σύμφωνα με το οποίο, σε περίπτωση μη τήρησής της, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν κατά πόσον η μη τήρηση δημιουργεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί η λήψη επανορθωτικών μέτρων για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού, θα πρέπει οι καταναλωτές να ενημερώνονται σχετικά, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αρμόδιες Αρχές κρίνουν ότι η μη τήρηση των παραμετρικών τιμών είναι άνευ σημασίας.

Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος
Chatziliontos I. Christodoulos
Dipl. Chemical Engineer
Msc Environmental Design of Infrastructure Works
Registry of Technical Chamber of Greece - No 83488
Registry of Construction Experience - No 39718 - MEK A
Registry of Greek Energy Auditors - No 16109
mobile +306983-759514
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece

Πηγή: Υπουργείο Υγείας Δ.ΥΓ2/99437/05.01.2012: «Χλωριούχα στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης»