Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Στο παρόν άρθρο περιγράφονται οι διαδικασίες ενισχυμένης χλωρίωσης με υποχλωριώδες νάτριο σε δίκτυα και δεξαμενές ύδρευσης προκειμένου να εξαλειφθούν πιθανοί παθογόνοι παράγοντες μετά από επισκευή ή εγκατάσταση νέων σωληνώσεων ή μετά από πιστοποιημένη ανίχνευσή τους. Οι διαδικασίες αυτές περιγράφονται στο εγχειρίδιο προδιαγραφών Design & Construction MasterSpecification – Section 02510 : «DISINFECTION OF POTABLE WATER LINES AND TANKS», New York State Office of General Services παρέχοντας πληροφόρηση και για άλλα απολυμαντικά μέσα (αέριο χλώριο, υποχλωριώδες ασβέστιο) και στο εγχειρίδιο “Flushing and Disinfection of Water Distribution Lines”, No 20.01, 09/01/2000, Department of Public Utilities Policy and Procedure, Chesapeake Virginia. Πολύ καλές προδιαγραφές λειτουργίας για τους χλωριωτές δίνονται στην νομοθεσία του τμήματος περιβάλλοντος της Utah στην Αμερική, R309-520. “Facility Design and Operation : Disinfection.”, Rules Governing Public Drinking Water Systems, Utah Department of Environmental Quality.

Η κατασκευή, αποκατάσταση και επισκευή των συστημάτων ύδρευσης αποτελούν κοινές δραστηριότητες που εμφανίζονται σχεδόν σε καθημερινή βάση. Η συχνότητα και φύση αυτών των δραστηριοτήτων αποτελούν πιθανό αίτιο ρύπανσης των συστημάτων ύδρευσης αν δεν ακολουθούνται οι κατάλληλες διαδικασίες και τα υφιστάμενα πρότυπα. Η εγκατάσταση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης αποτελούν πιθανούς παράγοντες άμεσης ρύπανσης - μόλυνσης του διανεμόμενου νερού. Στον πίνακα 1 δίδονται οι τύποι των προβλημάτων ποιότητας νερού που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων κατασκευής και επισκευής δικτύων. Από αυτά τα προβλήματα η παθογόνος μόλυνση, τα επικίνδυνα χημικά και η έκθεση σε υπερχλωριωμένο νερό μπορεί να συνδέονται άμεσα με την προσβολή της δημόσιας υγείας (η συνέχεια εμφανίζεται μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες μας...).

.

Διάβασε επίσης:

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter