Κοινοποίησε

Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα στον πλανήτη μας αφήνει το αποτύπωμά της υπό την μορφή επιπτώσεων, αρνητικών ή πρακτικά ουδέτερων. Θετικές επιπτώσεις μάλλον δεν γίνεται να υπάρξουν εκτός και αν οριστούν μόνο για τον άνθρωπο και τοπικά. Η σημασία των επιπτώσεων καθορίζεται από το αν οι δραστηριότητες κινούνται στα πλαίσια ή όχι του βιώσιμου ισορροπημένου ενεργειακού κύκλου της φύσης. Κατά πόσο δηλαδή εκτρέπουν αυτόν τον κύκλο ισορροπίας τοπικά, ευρύτερα ή παγκόσμια. Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων πλέον θεσπίζεται νομοθετικά και το βάρος της απόδειξης πέφτει στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι δραστηριότητες ομαδοποιούνται και ταξινομούνται συνήθως σε 3 κατηγορίες βαρύτητας περιβαλλοντικών επιπτώσεων: υψηλή (Α1), μεσαία (Α2) και χαμηλή (Β), ενώ πριν μερικά χρόνια οι κατηγορίες ήταν 4, οι Α1, Α2, Β1, Β2. Η κατηγοριοποίηση των επιπτώσεων καθορίζει τον όγκο και την δυσκολία σύνταξης της μελέτης.