Κοινοποίησε

357gr. Πρόγραμμα e-λιανικό και μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας GDPR

Από τις 22-02-2021 ξεκίνησε το πανελλαδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης κατασκευής e-shop ή αλλιώς e-λιανικό.

Περισσότερα...

356gr. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - Έντυπα βιομηχανίας καλλυντικών - φαρμάκων

Ακολουθεί πίνακας με τα έντυπα που αναπτύσσουμε σε ποικίλους τομείς της βιομηχανίας καλλυντικών - φαρμάκων για την υποστήριξη του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 22716 της επιχείρησης.

Περισσότερα...

355gr. Περιορισμένες χρωστικές στα καλλυντικά προϊόντα

Ο κατάλογος παρακάτω περιέχει τις χρωστικές, που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν εντός των καλλυντικών προϊόντων μέχρι κάποιο ποσοστό % και έχει τροποποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 03-12-2020 (παράρτημα IV).

Περισσότερα...

354gr. Περιορισμένες ουσίες στα καλλυντικά προϊόντα

Ο κατάλογος παρακάτω περιέχει τις ουσίες, που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν εντός των καλλυντικών προϊόντων μέχρι κάποιο ποσοστό % και έχει τροποποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 03-12-2020 (παράρτημα III).

Περισσότερα...

353gr. Απαγορευμένες ουσίες στα καλλυντικά προϊόντα

Ο κατάλογος παρακάτω περιέχει τις ουσίες, που απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν εντός των καλλυντικών προϊόντων και έχει τροποποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 03-12-2020 (παράρτημα II).

Περισσότερα...

352gr. Συγκεντρώσεις αρσενικού και ουράνιου στα υπόγεια νερά της Βόρειας Ελλάδας

Πέρασαν 14 χρόνια από την αρχική δημοσίευση και δεν φανταζόμασταν ότι από τότε η δουλειά αυτή θα γινόταν σημείο αναφοράς για άλλες 124 μεταγενέστερες δημοσιεύσεις μέχρι σήμερα παγκοσμίως (11-02-2021).

Περισσότερα...

351gr. Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία covid-19 στην κεντρική μακεδονία - Αποτελέσματα

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία covid-19 στην κεντρική μακεδονία: τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στις 30-12-2020, εντάχθηκαν 6683 επιχειρήσεις, εκτός ενίσχυσης έμειναν 12765 επιχειρήσεις, ποσοστό "επιτυχίας" λοιπόν 6683 / ( 6683 + 12765 ) * 100 = 6683 / 19448 * 100 = 34.4%, δηλαδή το 1/3 από τις επιχειρήσεις που αιτήθηκαν ενίσχυσης. Αρκετά χαμηλό. Είναι σα να λέμε ότι τα 2/3 των επιχειρήσεων δεν επλήγησαν από το covid-19. Μάλλον όμως τα κριτήρια που θεσμοθετήθηκαν για την βαθμολόγηση δεν βοήθησαν αυτές τις επιχειρήσεις να αποδείξουν την πληγή τους. Για το 1/3 και στην χρηματοδότηση που τους εγκρίθηκε, τονίζουμε ότι τα χρήματα αυτά δεν θα έρθουν ως μάνα εξ ουρανού, ούτε και θα δαπανηθούν σε προσωπικές φιλοδοξίες. Η επιχορήγηση θα έρθει αφού η επιχείρηση αποδείξει ότι πληρεί ορισμένα κριτήρια. Επιπλέον, όταν τα χρήματα έρθουν θα δαπανηθούν σε συγκεκριμένους κωδικούς λογιστικών δαπανών εξόδων.

Περισσότερα...

350gr. Το καλύτερο λογισμικό για τον επαγγελματία (μηχανικό ή μη μηχανικό)

Το παρόν άρθρο μας αποτελεί μία καταγραφική λίστα επιθυμιών από ελεύθερο επαγγελματία μηχανικό σχετικά με το τι θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα λογισμικό διαχείρισης εργασιών γραφείου, ώστε να θεωρείται "το καλύτερο". Κατά καιρούς θα επικαιροποιείται η λίστα ανάλογα με τις επιθυμίες - ανάγκες που προκύπτουν.

Περισσότερα...

349gr. Ερωτηματολόγιο Αδειοδότησης Κέντρων Αποθήκευσης - Διανομής

Ερωτηματολόγιο Αδειοδότησης Κέντρων Αποθήκευσης - Διανομής.

Περισσότερα...

348gr. Ερωτηματολόγιο Αδειοδότησης Βιομηχανιών Μεταποίησης

Ερωτηματολόγιο Αδειοδότησης Βιομηχανιών Μεταποίησης.

Περισσότερα...

346gr. Τυχαίες μεταβλητές, πυκνότητες πιθανότητας, κατανομές

Τυχαίες μεταβλητές, πυκνότητες πιθανότητας, κατανομές.

Περισσότερα...

345gr. Εγγραφή στο μητρώο ελεγκτών δόμησης κατηγορίας ΙΙΙ

Ολοκληρώθηκε η εγγραφή του Χριστόδουλου Ι. Χατζηλιόντου στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης στην Κατηγορία ΙΙΙ, με αριθμό μητρώου Α.Μ. 4517.

Περισσότερα...

344gr. Υγρά απόβλητα παραγωγής καλλυντικών - Υπολογισμός χημικά απαιτούμενου οξυγόνου

Πολύ σημαντικό κομμάτι στην διαδικασία της αδειοδότησης λειτουργίας μιας βιομηχανίας ή ενός επαγγελματικού εργαστηρίου είναι τα παραγώμενα απόβλητα, δηλαδή τι επεξεργασία χρειάζονται και πως γίνεται η διάθεσή τους. Η σημαντικότητα έγκειται στο ότι συνήθως δεν λαμβάνεται υπόψη, στην χώρα μας, στον αρχικό σχεδιασμό της όλης διαδικασίας, με αποτέλεσμα όταν γίνει αντιληπτή η έλλειψη από κάποια ελεγκτική ή αδειοδοτούσα αρχή να προκύψει έκπληξη (αφού δεν ορίζει η τρέχουσα νομοθεσία αδειοδότησης ρητά τι να προσέξει κανείς στην περίπτωση των υγρών αποβλήτων, το ίδιο και στα στερεά απόβλητα), να χρειαστεί επανασχεδιασμός με αυξημένα κοστολόγια συν την ταλαιπωρία και την καθυστέρηση για να πειστεί ο φορέας διαχείρισης των δικτύων αποχέτευσης ότι τα υγρά απόβλητα θα υπακούουν σε κάποια σταθερότυπα ποιότητας. Στο παρόν άρθρο μας ασχολούμαστε με τα υγρά απόβλητα από την παραγωγή καλλυντικών και συγκεκριμένα με υπολογιστική μέθοδο εκτίμησης της μέγιστης συγκέντρωσης του χημικά απαιτούμενου οξυγόνου.

Περισσότερα...

343gr. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικές βεβαιώσεις, ηλεκτρονικά πιστοποιητικά

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικές βεβαιώσεις, ηλεκτρονικά πιστοποιητικά.

Περισσότερα...

342gr. Ηλεκτρονική άδεια και ασφαλιστήριο συμβόλαιο μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων

Από τις αρχές του Οκτώβρη 2020 οι επιχειρήσεις που συλλέγουν και μεταφέρουν μη επικίνδυνα απόβλητα δεν χρειάζεται να λαμβάνουν γραπτή άδεια συλλογής και μεταφοράς από τις διευθύνσεις περιβάλλοντος του οικείου νομού ή της περιφέρειας.

Περισσότερα...

341gr. ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ - Επιλεξιμότητα παρεμβάσεων ανά τύπο κατοικίας-αίτησης

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ - Επιλεξιμότητα παρεμβάσεων ανά τύπο κατοικίας-αίτησης.

Περισσότερα...

340gr. Δικαιώματα μηχανικών στα οικοδομικά έργα

Δικαιώματα μηχανικών στα οικοδομικά έργα (πηγή ΤΕΕ ΤΚΜ 2006).

Περισσότερα...

339gr. Μελέτη HACCP - Οδηγίες Εργασίας

Μελέτη HACCP - Οδηγίες Εργασίας.

Περισσότερα...

338gr. Μελέτη HACCP - Έντυπα και φόρμες

Μελέτη HACCP - Έντυπα και φόρμες.

Περισσότερα...

337gr. Τιμοκατάλογος

Πίνακας κοστολόγησης συγκεκριμένων εργασιών μας. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές είναι ενδεικτικές και μπορεί κατά καιρούς να μεταβάλλονται χωρίς προειδοποίηση. Κοστολογούνται οι απλές στανταρισμένες εργασίες ρουτίνας με μικρή διάρκεια. Δεν κοστολογούνται οι πολυσύνθετες, πολύπλοκες εργασίες με διάρκεια εβδομάδων ή μηνών, για τις οποίες υπολογίζεται το κόστος ανά περίπτωση. Αποστολή γραπτής οικονομικής προσφοράς θα γίνεται μόνο σε όσους την ζητούν γραπτά πχ με email ή με φαξ και αφού έχουν προσδιορίσει πλήρως τα στοιχεία και το θέμα τους. Τηλεφωνικά αιτήματα για κοστολόγια - προσφορές απλώς δεν επιδέχονται απάντηση.

Περισσότερα...