Κοινοποίησε

231gr. Αρχές συστήματος διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας του ISO 45001

Με αφορμή την πρόσφατη εμφάνιση του ISO 45001 (Μάρτιος 2018), το οποίο θέτει παγκοσμίως πλέον ενιαία τις αρχές οργάνωσης, λειτουργίας και τροποποίησης ενός συστήματος διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία (OHSMS), και επίσης το σχετικό πιστοποιημένο εισαγωγικό σεμινάριο που παρακολουθήσαμε στον εκπαιδευτικό φορέα Alison, παρουσιάζουμε πιο κάτω σε συμπυκνωμένη μορφή τις βασικές αρχές, τις απαιτήσεις και την αποδοτικότητα ενός OHSMS.

Περισσότερα...

230gr. Πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής δήλωσης στο κτηματολόγιο για τον πολίτη σε σχέση με την χειρόγραφη

Πανελλαδικά το κτηματολόγιο βρίσκεται σε οργασμό και οι πολίτες σπεύδουν στα κατά τόπους καθορισμένα κτηματολογικά γραφεία με τις χειρόγραφες δηλώσεις και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, προκειμένου να τα καταθέσουν. Είναι γνωστό όμως ότι οι ρυθμοί εξυπηρέτησης είναι χαμηλοί και συνεπώς σχηματίζονται ουρές με τα επακόλουθα της ταλαιπωρίας και του εκνευρισμού. Εξάλλου υπάρχει και η αμφιβολία: έχω τα απαραίτητα χαρτιά; μήπως με στείλουν πίσω αδιάβαστο; Πως μπορεί να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα; Ευτυχώς επιλύεται λόγω της δυνατότητας, που παρέχεται, να υποβληθεί η δήλωση ηλεκτρονικά στο κτηματολόγιο. Ας δούμε παρακάτω τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα (είναι πολλά και υπερισχύουν των μειονεκτημάτων) αυτής της μεθόδου.

Περισσότερα...

229gr. Μεταγραφή συμβολαίων στο υποθηκοφυλακείο

Σύμφωνα με το άρθρο 1192 του Αστικού Κώδικα, μεταγράφονται στο γραφείο μεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου: 1. οι εν ζωή δικαιοπραξίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αιτία θανάτου δωρεές με τις οποίες συνιστάται, μετατίθεται, καταργείται εμπράγματο δικαίωμα (εμπράγματες δικαιοπραξίες) πάνω σε ακίνητα, 2. οι επιδικάσεις ή οι προσκυρώσεις που γίνονται από την αρχή ή οι κατακυρώσεις κυριότητας ή εμπράγματου δικαιώματος πάνω σε ακίνητο, 3. οι εκθέσεις δικαστικής διανομής ακινήτου, 4. οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που περιέχουν καταδίκη σε δήλωση βούλησης για εμπράγματη δικαιοπραξία πάνω σε ακίνητο, 5. Οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες αναγνωρίζεται κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο, που έχουν κτηθεί με έκτακτη χρησικτησία. Η μεταγραφή συνίσταται στην καταχώρηση περίληψης της μεταγραπτέας πράξης στο βιβλίο μεταγραφών, κατά χρονολογική σειρά προσαγωγής. Η περίληψη περιέχει τα κύρια γνωρίσματα της πράξης. Η καταχώρηση βεβαιώνεται και στο έγγραφο που μεταγράφεται, το οποίο και φυλάγεται στο γραφείο μεταγραφών. Τη μεταγραφή μπορεί να ζητήσει οποιοσδήποτε δικαιολογεί έννομο συμφέρον. Τα βιβλία των μεταγραφών είναι δημόσια και προσιτά στον καθένα που θέλει να τα συμβουλευτεί τηρούνται όμως οι όροι που απαιτούνται για την καλή διατήρηση τους. Ο φύλακας των βιβλίων μεταγραφών οφείλει να δίνει σε όσους υποβάλλουν αίτηση αντίγραφα, πιστοποίησεις ή περιλήψεις του περιεχομένου τους.

Περισσότερα...

228gr. Φύλλο Καταγραφής Προστίμου Ν. 4495/2017

Φ.Κ.1
Show / Hide info...
βαθμοί
Show / Hide info...
 
Show / Hide info...
 
Show / Hide info...
Show / Hide info...
Show / Hide info...
Show / Hide info...
Show / Hide info...
0 ευρώ

227gr. Δικαιολογητικά αδειοδότησης κάμπινγκ (camping) μέχρι 150 άτομα

Δικαιολογητικά αδειοδότησης κάμπινγκ (camping) μέχρι 150 άτομα.

Περισσότερα...

226gr. Ερωτήσεις - απαντήσεις για το κτηματολόγιο-2

Ερωτήσεις - απαντήσεις κτηματολόγιου-2.

Περισσότερα...

225gr. Ερωτήσεις - απαντήσεις για το κτηματολόγιο

Ερωτήσεις - απαντήσεις κτηματολόγιου.

Περισσότερα...

224gr. Δικαιολογητικά κτηματολόγιου

Δικαιολογητικά κτηματολόγιου.

Περισσότερα...

223gr. Κτηματολόγιο - Δικαίωμα σε ακίνητο

Δικαιώματα σε ακίνητο.

Περισσότερα...

222gr. Κτηματολόγιο Χαλκιδικής

Κτηματολόγιο Χαλκιδικής. Στο άρθρο μας αυτό συλλέγουμε τις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες για να ξεκινήσει ο ενδιαφερόμενος, ως υπόχρεος υποβολής δήλωσης δικαιώματος επί ακινήτου, να μαζεύει τα δικαιολογητικά που χρειάζονται να συνοδέψουν την δήλωση είτε αυτή υποβληθεί στο τοπικό αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο είτε υποβληθεί ηλεκτρονικά. Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει την συνεργασία μας για την επιτυχή διεκπεραίωση αυτής της υποχρέωσης.

Περισσότερα...

221gr. Λεγιονέλλα - Νόσος Λεγεωνάριων - Αφορά τα ξενοδοχεία - Ποιες οι επιπτώσεις;

Διαχειρίζεσαι ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα ή άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις; Τότε η λεγιονέλλα και η νόσος των λεγεωνάριων σε αφορά. Δες ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις από κρούσματα που συνέβησαν στον χώρο σου καθώς αγνόησες τους κινδύνους ή αμέλησες τα μέτρα πρόληψης / θεραπείας.

Περισσότερα...

220gr. Λεγιονέλλα - Νόσος Λεγεωνάριων - Μελέτη υγειονομικής αναγνώρισης - επικινδυνότητας

Η νόσος των λεγεωναρίων ή λεγεωνέλλωση προκαλείται από το βακτηρίδιο LEGIONELLA PNEUMOPHILA, που είναι το πιο συνηθισμένο και επικίνδυνο είδος της οικογένειας LEGIONELLA. Το βακτηρίδιο αναπτύσσεται στα επιφανειακά νερά, ανιχνεύεται όμως και στο καθαρό νερό. Ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης της LEGIONELLA παρουσιάζονται στα δίκτυα νερού των κτιρίων, κυριότερα στο δίκτυο ζεστού νερού (με θερμοκρασία υψηλότερη των 20 οC). Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο σε μεγάλα κτίρια με πολύπλοκο και εκτεταμένο σύστημα σωληνώσεων.

Περισσότερα...

219en. Legionella literature

A small sample of Legionella literature.

Περισσότερα...

218en. Guide to invest in greek tourism - hotels - rooms

In recent years, demand for the purchase of Greek properties has been recorded, with a growing trend, aiming at their exploitation as tourist facilities. What should the future investor be aware of? Everything, from start to finish, in order not to be found in the unpleasant position of cancelling the investment, having already lost time and money or increasing its budget due to unforeseen conditions.

Περισσότερα...

218gr. Οδηγός επενδυτή στον ελληνικό τουρισμό - ξενοδοχεία - ενοικιαζόμενα

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ζήτηση αγοράς ελληνικών ακινήτων, με αυξανόμενη τάση, με σκοπό την εκμετάλλευσή τους ως τουριστικές εγκαταστάσεις. Τι πρέπει να προσέξει ο μελλοντικός επενδυτής; Τα πάντα, από την αρχή μέχρι το τέλος, προκειμένου να μην βρεθεί στην δυσάρεστη θέση ακύρωσης της επένδυσης, έχοντας χάσει ήδη χρόνο και χρήμα ή στην αύξηση του προϋπολογισμού του λόγω απρόβλεπτων.

Περισσότερα...

217gr. Νέες προδιαγραφές ενοικιαζόμενων

Από 01 Αυγούστου 2018 ισχύουν οι νέες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές (υποχρεωτικές και μοριοδοτούμενες) για τα επιπλωμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια - διαμερίσματα που θέλουν να λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν με άδεια ΕΟΤ (λειτουργία μετά από εφαρμογή της διαδικασίας της γνωστοποίησης) και κατάταξη σε κλειδιά. Οι υφιστάμενες από τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις ενοικιαζομένων προσαρμόζονται στις νέες προδιαγραφές μέχρι την 31-12-2019. Όσες επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δεν θέλουν κατάταξη υποχρεούνται να πληρούν τις προδιαγραφές του ενός κλειδιού.

Περισσότερα...

216gr. Κατηγορίες επικινδυνότητας επιχειρήσεων (Α, Β ή Γ;)

Κατηγορίες επικινδυνότητας επιχειρήσεων (Α, Β ή Γ;).

Περισσότερα...

215gr. Μελέτη επικινδυνότητας σε ανελκυστήρες προσώπων-ασανσέρ

Σε διάφορες δραστηριότητες, πχ ξενοδοχεία - ενοικιαζόμενα, γραφεία κλπ, που αποτελούνται από πολυόροφα κτιριακά συγκροτήματα, αναγκαίο κομμάτι της εξυπηρέτησης των πελατών και των εργαζομένων είναι οι ανελκυστήρες. Όταν φτάνει η ώρα όμως για τον τεχνικό ασφαλείας να εντάξει στην μελέτη επικινδυνότητας τον ανελκυστήρα της επιχείρησης, εκεί είναι που διαπιστώνονται οι πρώτες ελλείψεις.

Περισσότερα...

214gr. Μελέτη επικινδυνότητας σε πισίνες σπα

Η πισίνα σπα περιέχει αναδευόμενο ζεστό νερό και είναι σχεδιασμένη για να κάθεται ή επιπλέει ο χρήστης, όχι όμως για κολύμπι ή κατάδυση. Η θερμοκρασία του νερού βρίσκεται συνήθως μεταξύ 30-40oC και το νερό φιλτράρεται και είναι χημικά απολυμασμένο. Διαθέτει σύστημα κυκλοφορίας με ή χωρίς εκτόξευση φυσαλίδων και μπορεί να τοποθετηθεί εντός ή εκτός κτιρίου. Το σύστημα κυκλοφορίας έχει την ικανότητα να παράγει αεροζόλ με την χρήση ισχυρών ρευμάτων αέρα ή παρόμοιων συστημάτων. Η πισίνα σπα συνήθως αποστραγγίζεται, καθαρίζεται και ξαναγεμίζεται μετά από ένα αριθμό χρηστών ή μετά από ορισμένο χρόνο λειτουργίας.

Περισσότερα...

213gr. Ηλεκτροδότηση αρδευτικών γεωτρήσεων - Άδεια χρήσης νερού - Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων

Για την ηλεκτροδότηση νέων και υφιστάμενων εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης, ο δικαιούχος σημείου υδροληψίας που κάνει χρήση ύδατος, οφείλει να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

Περισσότερα...