Κοινοποίησε

351gr. Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία covid-19 στην κεντρική μακεδονία - Αποτελέσματα

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία covid-19 στην κεντρική μακεδονία: τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στις 30-12-2020, εντάχθηκαν 6683 επιχειρήσεις, εκτός ενίσχυσης έμειναν 12765 επιχειρήσεις, ποσοστό "επιτυχίας" λοιπόν 6683 / ( 6683 + 12765 ) * 100 = 6683 / 19448 * 100 = 34.4%, δηλαδή το 1/3 από τις επιχειρήσεις που αιτήθηκαν ενίσχυσης. Αρκετά χαμηλό. Είναι σα να λέμε ότι τα 2/3 των επιχειρήσεων δεν επλήγησαν από το covid-19. Μάλλον όμως τα κριτήρια που θεσμοθετήθηκαν για την βαθμολόγηση δεν βοήθησαν αυτές τις επιχειρήσεις να αποδείξουν την πληγή τους. Για το 1/3 και στην χρηματοδότηση που τους εγκρίθηκε, τονίζουμε ότι τα χρήματα αυτά δεν θα έρθουν ως μάνα εξ ουρανού, ούτε και θα δαπανηθούν σε προσωπικές φιλοδοξίες. Η επιχορήγηση θα έρθει αφού η επιχείρηση αποδείξει ότι πληρεί ορισμένα κριτήρια. Επιπλέον, όταν τα χρήματα έρθουν θα δαπανηθούν σε συγκεκριμένους κωδικούς λογιστικών δαπανών εξόδων.

Περισσότερα...

350gr. Το καλύτερο λογισμικό για τον επαγγελματία (μηχανικό ή μη μηχανικό)

Το παρόν άρθρο μας αποτελεί μία καταγραφική λίστα επιθυμιών από ελεύθερο επαγγελματία μηχανικό σχετικά με το τι θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα λογισμικό διαχείρισης εργασιών γραφείου, ώστε να θεωρείται "το καλύτερο". Κατά καιρούς θα επικαιροποιείται η λίστα ανάλογα με τις επιθυμίες - ανάγκες που προκύπτουν.

Περισσότερα...

349gr. Ερωτηματολόγιο Αδειοδότησης Κέντρων Αποθήκευσης - Διανομής

Ερωτηματολόγιο Αδειοδότησης Κέντρων Αποθήκευσης - Διανομής.

Περισσότερα...

348gr. Ερωτηματολόγιο Αδειοδότησης Βιομηχανιών Μεταποίησης

Ερωτηματολόγιο Αδειοδότησης Βιομηχανιών Μεταποίησης.

Περισσότερα...

346gr. Τυχαίες μεταβλητές, πυκνότητες πιθανότητας, κατανομές

Τυχαίες μεταβλητές, πυκνότητες πιθανότητας, κατανομές.

Περισσότερα...

345gr. Εγγραφή στο μητρώο ελεγκτών δόμησης κατηγορίας ΙΙΙ

Ολοκληρώθηκε η εγγραφή του Χριστόδουλου Ι. Χατζηλιόντου στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης στην Κατηγορία ΙΙΙ, με αριθμό μητρώου Α.Μ. 4517.

Περισσότερα...

344gr. Υγρά απόβλητα παραγωγής καλλυντικών - Υπολογισμός χημικά απαιτούμενου οξυγόνου

Πολύ σημαντικό κομμάτι στην διαδικασία της αδειοδότησης λειτουργίας μιας βιομηχανίας ή ενός επαγγελματικού εργαστηρίου είναι τα παραγώμενα απόβλητα, δηλαδή τι επεξεργασία χρειάζονται και πως γίνεται η διάθεσή τους. Η σημαντικότητα έγκειται στο ότι συνήθως δεν λαμβάνεται υπόψη, στην χώρα μας, στον αρχικό σχεδιασμό της όλης διαδικασίας, με αποτέλεσμα όταν γίνει αντιληπτή η έλλειψη από κάποια ελεγκτική ή αδειοδοτούσα αρχή να προκύψει έκπληξη (αφού δεν ορίζει η τρέχουσα νομοθεσία αδειοδότησης ρητά τι να προσέξει κανείς στην περίπτωση των υγρών αποβλήτων, το ίδιο και στα στερεά απόβλητα), να χρειαστεί επανασχεδιασμός με αυξημένα κοστολόγια συν την ταλαιπωρία και την καθυστέρηση για να πειστεί ο φορέας διαχείρισης των δικτύων αποχέτευσης ότι τα υγρά απόβλητα θα υπακούουν σε κάποια σταθερότυπα ποιότητας. Στο παρόν άρθρο μας ασχολούμαστε με τα υγρά απόβλητα από την παραγωγή καλλυντικών και συγκεκριμένα με υπολογιστική μέθοδο εκτίμησης της μέγιστης συγκέντρωσης του χημικά απαιτούμενου οξυγόνου.

Περισσότερα...

343gr. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικές βεβαιώσεις, ηλεκτρονικά πιστοποιητικά

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικές βεβαιώσεις, ηλεκτρονικά πιστοποιητικά.

Περισσότερα...

342gr. Ηλεκτρονική άδεια και ασφαλιστήριο συμβόλαιο μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων

Από τις αρχές του Οκτώβρη 2020 οι επιχειρήσεις που συλλέγουν και μεταφέρουν μη επικίνδυνα απόβλητα δεν χρειάζεται να λαμβάνουν γραπτή άδεια συλλογής και μεταφοράς από τις διευθύνσεις περιβάλλοντος του οικείου νομού ή της περιφέρειας.

Περισσότερα...

341gr. ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ - Επιλεξιμότητα παρεμβάσεων ανά τύπο κατοικίας-αίτησης

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ - Επιλεξιμότητα παρεμβάσεων ανά τύπο κατοικίας-αίτησης.

Περισσότερα...

340gr. Δικαιώματα μηχανικών στα οικοδομικά έργα

Δικαιώματα μηχανικών στα οικοδομικά έργα (πηγή ΤΕΕ ΤΚΜ 2006).

Περισσότερα...

339gr. Μελέτη HACCP - Οδηγίες Εργασίας

Μελέτη HACCP - Οδηγίες Εργασίας.

Περισσότερα...

338gr. Μελέτη HACCP - Έντυπα και φόρμες

Μελέτη HACCP - Έντυπα και φόρμες.

Περισσότερα...

337gr. Τιμοκατάλογος

Πίνακας κοστολόγησης συγκεκριμένων εργασιών μας. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι τιμές είναι ενδεικτικές και μπορεί κατά καιρούς να μεταβάλλονται χωρίς προειδοποίηση. Κοστολογούνται οι απλές στανταρισμένες εργασίες ρουτίνας με μικρή διάρκεια. Δεν κοστολογούνται οι πολυσύνθετες, πολύπλοκες εργασίες με διάρκεια εβδομάδων ή μηνών, για τις οποίες υπολογίζεται το κόστος ανά περίπτωση. Αποστολή γραπτής οικονομικής προσφοράς θα γίνεται μόνο σε όσους την ζητούν γραπτά πχ με email ή με φαξ και αφού έχουν προσδιορίσει πλήρως τα στοιχεία και το θέμα τους. Τηλεφωνικά αιτήματα για κοστολόγια - προσφορές απλώς δεν επιδέχονται απάντηση.

Περισσότερα...

336gr. Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ), απαιτούμενα δικαιολογητικά

Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας, εκτός αν άλλως ειδικότερα ορίζεται: α) σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων τα οποία έχουν εξαιρεθεί της κατεδάφισης ή έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και σε οικόπεδα ή γήπεδα εφόσον: αα) δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις, ββ) τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα, στα όποια εκτελούνται, δεν βρίσκονται σε δάσος, ρέμα, αιγιαλό ή παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται η δόμηση, σε περιοχή απολύτου προστασίας, σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού, σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα, πριν αρθεί η επικινδυνότητα, σε τμήμα κτιρίου που έχει κατασκευαστεί μετά τη θεσμοθέτηση παρόδιας στοάς και εμπίπτει σε αυτήν, παρά το όριο διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης πλάτους πενήντα τοις εκατό (50%) των οριζόμενων από τη νομοθεσία για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας. β) σε ρυμοτομούμενα κτίρια επιτρέπεται μόνο για τις εκ του νόμου επιτρεπόμενες εργασίες σε αυτά.

Περισσότερα...

335gr. Ερωτήσεις απαντήσεις τακτοποίησης αυθαιρεσιών ΤΕΕ/ΤΚΜ - Συνεδριάσεις (1η έως 17η)

Ερωτήσεις απαντήσεις τακτοποίησης αυθαιρεσιών ΤΕΕ/ΤΚΜ - Συνεδριάσεις (1η έως 17η).

Περισσότερα...

334gr. Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία

Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα. Η δράση υλοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), είτε με απευθείας ενημέρωσή του, είτε με ενημέρωσή του μέσω διεπαφών. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων, είναι: 10/09/2020 και ώρα 10:00 και 09/10/2020 στις 15:00, αντίστοιχα. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 150.000.000 ΕΥΡΩ. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης έτους 2019 ήτοι από 5.000 € κατ’ ελάχιστο έως του ποσού των 50.000,00€ (μέγιστο) επιχορήγηση.

Περισσότερα...

333gr. Επαγγελματικά εργαστήρια

Τα επαγγελματικά εργαστήρια είναι η μικρότερη μορφή της βιομηχανίας ή της βιοτεχνίας που μπορεί να συναντηθεί στην ελληνική επικράτεια. Αν και υπάγεται στον γενικότερο όρο χρήσης γης "Βιομηχανία - Βιοτεχνία", που απαγορεύεται να λειτουργεί εντός πόλεων ή οικισμών, πιθανόν κατά τόπους να υπάρχουν εξαιρέσεις επιτρεπόμενης λειτουργίας επαγγελματικών εργαστηρίων εντός αυτών των πόλεων ή οικισμών, μόνο όμως στην πιο ήπια μορφή τους, δηλαδή ως επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης. Αφορμή για το άρθρο αυτό στάθηκε πλήθος ερωτήσεων, που δεχθήκαμε σχετικά με την διαδικασία αδειοδότησης των επαγγελματικών εργαστηρίων. Το άρθρο δεν γράφτηκε για να δώσει απαντήσεις στις ερωτήσεις που δεχθήκαμε, γράφτηκε για να δείξει την ανάγκη συνεργασίας κάθε ενδιαφερόμενου με έναν εξειδικευμένο τεχνικό σύμβουλο καταρχήν και με έναν εξειδικευμένο μηχανικό αδειοδοτήσεων στη συνέχεια, πιθανόν αυτά τα δύο πρόσωπα να ταυτίζονται με ένα. Διότι είναι τόσα πολλά τα θέματα στα οποία θα πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση και να αποκτηθεί γνώση, που δεν επιλύονται κάνοντας 10 τηλέφωνα σε 10 διαφορετικά γραφεία. Όσα τηλέφωνα και να κάνει ο ενδιαφερόμενος το μόνο που θα καταφέρει είναι να μπερδευτεί.

Περισσότερα...

332gr. Καλλυντικά αρώματα σε χώρους τροφίμων - Αστοχία συστήματος HACCP

Προσφάτως διαπιστώσαμε μία εσφαλμένη πρακτική σε αρτοζαχαροπλαστείο, που έχει να κάνει με καλλυντικά αρώματα ψεκασμένα στα χέρια εργαζόμενης. Η εργαζόμενη προσφέρθηκε να εξυπηρετήσει και έβγαλε τα γάλατα και τα γιαούρτια από το ψυγείο, στον αριθμό τεμαχίων που ζητήσαμε. Εξάλλου, το ψυγείο ήταν σε θέση που δεν επιτρέπονταν να πάει πελάτης. Εκείνη την στιγμή δεν φορούσε γάντια.

Περισσότερα...

331gr. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Το ISO 22716 είναι το πρότυπο GMP και παρέχει την οργανωτική και τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη διαχείριση των ανθρώπινων, τεχνικών και διοικητικών παραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγή καλλυντικών προϊόντων και την ποιότητα τους. Το σύστημα που εφαρμόζει τεκμηρίωση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα (ο κατάλογος είναι ενδεικτικός): - Διαδικασίες - Οδηγίες - Προδιαγραφές - Πρωτόκολλα - Εκθέσεις (όπως εκθέσεις καταγγελίας, εκθέσεις απόκλισης, εκθέσεις έρευνας ή εκθέσεις ανάκλησης) - Μέθοδοι - Αρχεία.

Περισσότερα...