Κοινοποίησε

243gr. Κανόνες καλής παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης (GMP)

Οι αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τα τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης είναι σαφείς: θα εφαρμόζονται, με τεκμηριωμένο τρόπο, οι κανόνες της καλής παραγωγής (GMP), δηλαδή Good Manufacturing Practice όπως είναι γνωστός ο όρος στο εξωτερικό. Τι αφορά όμως το GMP;

Περισσότερα...

242gr. Παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης, αδειοδότηση ΕΟΦ

Παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης, αδειοδότηση ΕΟΦ.

Περισσότερα...

241gr. Κτηματολόγιο, κάτοικος εσωτερικού, φόρμα στοιχείων

Με την φόρμα αυτή παρέχουμε στους πελάτες μας, κατοίκους ελλάδος, ένα γρήγορο μέσο αποστολής σε εμάς των στοιχείων της κατοικίας τους αλλά και των στοιχείων του αντίκλητού τους. Για να ξεδιπλωθεί η φόρμα με τα στοιχεία κατοίκου εσωτερικού πατάμε το διπλανό τσεκ μποξ. Το ίδιο μπορεί να γίνει και για την φόρμα στοιχείων αντικλήτου. Όπου υπάρχει αστεράκι δίπλα στο κουτάκι σημαίνει ότι πρέπει να συμπληρωθεί σωστά, εάν κάποιο κουτάκι με αστεράκι ξεχαστεί κενό η φόρμα θα ενημερώσει αυτόματα. Αν υπάρχει ανάγκη να καταγραφούν κάποιες παρατηρήσεις - σχόλια, αυτό μπορεί να γίνει στο μεγάλο κουτάκι με τις Παρατηρήσεις - σχόλια. Όταν συμπληρωθούν τα κουτάκια πατάμε το κουμπί Send για να αποσταλούν τα στοιχεία.

Περισσότερα...

240gr. Κτηματολόγιο, κάτοικος εξωτερικού, φόρμα στοιχείων

Με την φόρμα αυτή παρέχουμε στους πελάτες μας, κατοίκους εξωτερικού, ένα γρήγορο μέσο αποστολής σε εμάς των στοιχείων κατοικίας τους στο εξωτερικό αλλά και των στοιχείων του αντίκλητού τους εδώ στην χώρα μας. Για να ξεδιπλωθεί η φόρμα με τα στοιχεία κατοίκου εξωτερικού πατάμε το διπλανό τσεκ μποξ. Το ίδιο μπορεί να γίνει και για την φόρμα στοιχείων αντικλήτου. Όπου υπάρχει αστεράκι δίπλα στο κουτάκι σημαίνει ότι πρέπει να συμπληρωθεί σωστά, εάν κάποιο κουτάκι με αστεράκι ξεχαστεί κενό η φόρμα θα ενημερώσει αυτόματα. Αν υπάρχει ανάγκη να καταγραφούν κάποιες παρατηρήσεις - σχόλια, αυτό μπορεί να γίνει στο μεγάλο κουτάκι με τις Παρατηρήσεις - σχόλια. Όταν συμπληρωθούν τα κουτάκια πατάμε το κουμπί Send για να αποσταλούν τα στοιχεία.

Περισσότερα...

239gr. Παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης, εισαγωγή σπόρων - φυντανιών

Παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης, εισαγωγή σπόρων - φυντανιών.

Περισσότερα...

238gr. Παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης, υποχρεώσεις φύλαξης - ασφάλειας

Παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης, υποχρεώσεις φύλαξης - ασφάλειας.

Περισσότερα...

237gr. Παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης, άδεια λειτουργίας

Παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης, άδεια λειτουργίας.

Περισσότερα...

236gr. Παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης, άδεια εγκατάστασης

Παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης, άδεια εγκατάστασης.

Περισσότερα...

235gr. Παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης, περιβαλλοντική αδειοδότηση

Παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης, περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Περισσότερα...

234gr. Ισχυρισμοί στα καλλυντικά προϊόντα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τους ισχυρισμούς για τα προϊόντα βάσει κοινών κριτηρίων στον τομέα των καλλυντικών.

Περισσότερα...

233gr. Πολεοδομικά σχέδια, όροι δόμησης και χρήσεις γης στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής

Πολεοδομικά σχέδια και όροι δόμησης στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής (οι τεχνικές λεπτομέρειες των πολεοδομικών διαταγμάτων είναι ορατές μόνο στους πιστοποιημένους συνεργάτες - πελάτες μας).

Περισσότερα...

232gr. Κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων κατά NACE2 - ΚΑΔ

Στο παρόν άρθρο μας ενσωματώνουμε ένα μηχανισμό αναζήτησης κωδικών αριθμών δραστηριότητας (ΚΑΔ) με βάση είτε λέξη κλειδί ή με τον ΚΑΔ. Ως αποτέλεσμα δίνεται η λεκτική περιγραφή του ΚΑΔ ή και αν υπάρχει η αναλυτική περιγραφή της ομάδας που ανήκει ο ΚΑΔ σύμφωνα με NACE2. Η αναγκαιότητα χρήσης αυτού του εργαλείου πηγάζει από το γεγονός ότι πλέον οι περισσότερες διαδικασίες συναλλαγής με το δημόσιο βασίζονται στους ΚΑΔ που κατατάσσεται η επιχείρηση (π.χ. εφορία, πυροσβεστική επικινδυνότητα, βαθμός όχλησης, επικινδυνότητα τεχνικού ασφαλείας, περιβαλλοντική αδειοδότηση, έγκριση λειτουργίας, γνωστοποίηση λειτουργίας, προγράμματα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ κλπ). Αφορμή για την ανάπτυξη του εργαλείου αποτέλεσε πελάτης μας, που ήρθε με σημειωμένες λεκτικά τις δραστηριότητες (τουλάχιστον 20, μεταποίησης και λιανικής πώλησης) και ήθελε να τις εντάξει στην επιχείρησή του με σκοπό να αναλάβουμε την άδεια λειτουργίας του, αφού εντοπίσουμε τους ΚΑΔ. Γενικά, οι ΚΑΔ ταξινομούνται με σειρά προτεραιότητας ως εξής: τομείς, κλάδοι (2ψ), ομάδες (3ψ), τάξεις (4ψ), κατηγορίες (5ψ), υποκατηγορίες (6ψ) και εθνικές δραστηριότητες (8ψ), όπου το ψ σημαίνει ψηφίο. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι αναλυτικές περιγραφές ανά τομέα κατά NACE2. Όποιος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το εργαλείο θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί ως χρήστης στην ιστοσελίδα μας. Ο χρόνος αναζήτησης και εμφάνισης αποτελεσμάτων κυμαίνεται από 15 - 30 seconds.

Περισσότερα...

231gr. Αρχές συστήματος διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας του ISO 45001

Με αφορμή την πρόσφατη εμφάνιση του ISO 45001 (Μάρτιος 2018), το οποίο θέτει παγκοσμίως πλέον ενιαία τις αρχές οργάνωσης, λειτουργίας και τροποποίησης ενός συστήματος διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία (OHSMS), και επίσης το σχετικό πιστοποιημένο εισαγωγικό σεμινάριο που παρακολουθήσαμε στον εκπαιδευτικό φορέα Alison, παρουσιάζουμε πιο κάτω σε συμπυκνωμένη μορφή τις βασικές αρχές, τις απαιτήσεις και την αποδοτικότητα ενός OHSMS.

Περισσότερα...

230gr. Πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής δήλωσης στο κτηματολόγιο για τον πολίτη σε σχέση με την χειρόγραφη

Πανελλαδικά το κτηματολόγιο βρίσκεται σε οργασμό και οι πολίτες σπεύδουν στα κατά τόπους καθορισμένα κτηματολογικά γραφεία με τις χειρόγραφες δηλώσεις και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, προκειμένου να τα καταθέσουν. Είναι γνωστό όμως ότι οι ρυθμοί εξυπηρέτησης είναι χαμηλοί και συνεπώς σχηματίζονται ουρές με τα επακόλουθα της ταλαιπωρίας και του εκνευρισμού. Εξάλλου υπάρχει και η αμφιβολία: έχω τα απαραίτητα χαρτιά; μήπως με στείλουν πίσω αδιάβαστο; Πως μπορεί να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα; Ευτυχώς επιλύεται λόγω της δυνατότητας, που παρέχεται, να υποβληθεί η δήλωση ηλεκτρονικά στο κτηματολόγιο. Ας δούμε παρακάτω τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα (είναι πολλά και υπερισχύουν των μειονεκτημάτων) αυτής της μεθόδου.

Περισσότερα...

229gr. Μεταγραφή συμβολαίων στο υποθηκοφυλακείο

Σύμφωνα με το άρθρο 1192 του Αστικού Κώδικα, μεταγράφονται στο γραφείο μεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου: 1. οι εν ζωή δικαιοπραξίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αιτία θανάτου δωρεές με τις οποίες συνιστάται, μετατίθεται, καταργείται εμπράγματο δικαίωμα (εμπράγματες δικαιοπραξίες) πάνω σε ακίνητα, 2. οι επιδικάσεις ή οι προσκυρώσεις που γίνονται από την αρχή ή οι κατακυρώσεις κυριότητας ή εμπράγματου δικαιώματος πάνω σε ακίνητο, 3. οι εκθέσεις δικαστικής διανομής ακινήτου, 4. οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που περιέχουν καταδίκη σε δήλωση βούλησης για εμπράγματη δικαιοπραξία πάνω σε ακίνητο, 5. Οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες αναγνωρίζεται κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο, που έχουν κτηθεί με έκτακτη χρησικτησία. Η μεταγραφή συνίσταται στην καταχώρηση περίληψης της μεταγραπτέας πράξης στο βιβλίο μεταγραφών, κατά χρονολογική σειρά προσαγωγής. Η περίληψη περιέχει τα κύρια γνωρίσματα της πράξης. Η καταχώρηση βεβαιώνεται και στο έγγραφο που μεταγράφεται, το οποίο και φυλάγεται στο γραφείο μεταγραφών. Τη μεταγραφή μπορεί να ζητήσει οποιοσδήποτε δικαιολογεί έννομο συμφέρον. Τα βιβλία των μεταγραφών είναι δημόσια και προσιτά στον καθένα που θέλει να τα συμβουλευτεί τηρούνται όμως οι όροι που απαιτούνται για την καλή διατήρηση τους. Ο φύλακας των βιβλίων μεταγραφών οφείλει να δίνει σε όσους υποβάλλουν αίτηση αντίγραφα, πιστοποίησεις ή περιλήψεις του περιεχομένου τους.

Περισσότερα...

228gr. Φύλλο Καταγραφής Προστίμου Ν. 4495/2017

Φ.Κ.1
Show / Hide info...
βαθμοί
Show / Hide info...
 
Show / Hide info...
 
Show / Hide info...
Show / Hide info...
Show / Hide info...
Show / Hide info...
Show / Hide info...
0 ευρώ

227gr. Δικαιολογητικά αδειοδότησης κάμπινγκ (camping) μέχρι 150 άτομα

Δικαιολογητικά αδειοδότησης κάμπινγκ (camping) μέχρι 150 άτομα.

Περισσότερα...

226gr. Ερωτήσεις - απαντήσεις για το κτηματολόγιο-2

Ερωτήσεις - απαντήσεις κτηματολόγιου-2.

Περισσότερα...

225gr. Ερωτήσεις - απαντήσεις για το κτηματολόγιο

Ερωτήσεις - απαντήσεις κτηματολόγιου.

Περισσότερα...

224gr. Δικαιολογητικά κτηματολόγιου

Δικαιολογητικά κτηματολόγιου.

Περισσότερα...