This site uses cookies and other technologies so that we can improve your experience on our pages.
Μελέτη ISO 9001 Μεγαλύτερη προβολή

Μελέτη ISO 9001

ISO-9001

Νέο προϊόν

Ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας είναι ένα “Εργαλείο Διοίκησης” που εγκαθιστά μηχανισμούς:

 • τεκμηρίωσης
 • καταγραφής
 • εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων
 • αναφορών και
 • βελτιώσεων

ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος της προσφοράς σταθερών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με προδιαγραμμένες απαιτήσεις.

Τα κύρια πλεονεκτήματα ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας είναι ότι μέσω αυτού:

 • καθορίζεται η οργανωτική δομή της επιχείρησης
 • καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προσωπικού
 • τυποποιούνται οι εσωτερικές διαδικασίες
 • εγκαθίστανται μηχανισμοί πρόληψης των λαθών και μηχανισμοί επέμβασης σε περιπτώσεις που προκύψουν προβλήματα
 • καταγράφεται η απόδοση των υπηρεσιών / προϊόντων
 • μειώνεται το κόστος της “κακής” ποιότητας 
 • γίνεται καλύτερη επιλογή εξειδικευμένων προμηθευτών / υπεργολάβων
 • αναγνωρίζονται οι ανάγκες για εκπαίδευση του προσωπικού
 • επιτυγχάνεται μείωση των λειτουργικών εξόδων
 • βελτιώνεται ο σχεδιασμός των προϊόντων
 • δίνεται η δυνατότητα «εγγύησης» της επιχείρησης στους πελάτες της ότι είναι σε θέση με ελεγχόμενο τρόπο να τηρήσει τις υποσχέσεις της

Τα Οφέλη που αποκομίζει η πιστοποιημένη επιχείρηση στην αγορά συνοψίζονται κατωτέρω :

 • Αυξημένη εμπιστοσύνη πελατών 
 • Καλύτερη εικόνα στην αγορά σαν ηγετική επιχείρηση
 • Κάλυψη της, πολλές φορές, υποχρεωτικής απαίτησης από δημόσιους φορείς σε διαγωνισμούς για της υποχρεωτική πιστοποίηση των υποψηφίων αναδόχων
 • Καλύτερη επικοινωνία με προμηθευτές
 • Ικανότητα προσέλκυσης νέων πελατών και διατήρηση των υφιστάμενων
 • Μείωση παραπόνων και δυσαρέσκειας πελατών
 • Μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα της Επιχείρησης

Περισσότερες λεπτομέρειες

Δεν υπάρχουν πόντοι για αυτό το προϊόν.


Άλλες πληροφορίες

Η υιοθέτηση ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας είναι μια απόφαση στρατηγικής σημασίας για έναν οργανισμό. Η σχεδίαση και η θέση σε εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας σε έναν οργανισμό επηρεάζεται από τις ποικίλες ανάγκες, από τους ιδιαίτερους αντικειμενικούς σκοπούς, από τα περιεχόμενα προϊόντα, από τις διεργασίες που εφαρμόζονται και από το μέγεθος και τη δομή του οργανισμού.

Οι απαιτήσεις για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας καθορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο είναι συμπληρωματικές με τις απαιτήσεις για τα προϊόντα.

Το Διεθνές Πρότυπο προάγει την υιοθέτηση μιας προσέγγισης ως διεργασία όταν αναπτύσσεται, τίθεται σε εφαρμογή ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και βελτιώνεται η αποτελεσματικότητά του, ώστε να αυξάνεται η ικανοποίηση των πελατών, μέσω της ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.

Η εφαρμογή σε έναν οργανισμό ενός συστήματος διεργασιών, μαζί με τον προσδιορισμό των διεργασιών και των αλληλεπιδράσεων αυτών, καθώς και η διαχείρισή τους, μπορεί να αναφερθούν ως η «προσέγγιση ως διεργασία».

Ένα πλεονέκτημα της προσέγγισης ως διεργασία είναι ο συνεχής έλεγχος που παρέχει μέσω της διασύνδεσης μεταξύ των μεμονωμένων διεργασιών μέσα στο σύστημα των διεργασιών, καθώς επίσης μέσω του συνδυασμού και της αλληλεπίδρασης αυτών.

Το μοντέλο ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, βασισμένο σε διεργασίες, απεικονίζει τις διασυνδέσεις των διεργασιών οι οποίες απαιτούνται από το πρότυπο. Η απεικόνιση αυτή υποδεικνύει ότι οι πελάτες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό απαιτήσεων ως εισερχόμενα. Η παρακολούθηση της ικανοποίησης των πελατών απαιτεί την αξιολόγηση πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται με την αντίληψη των πελατών κατά πόσο ο οργανισμός έχει ικανοποιήσει τις απαιτήσεις τους.

Βασική φιλοσοφία του προτύπου αποτελεί η μεθοδολογία γνωστή ως «Σχεδιάζω – Εκτελώ – Ελέγχω – Ενεργών» - «Plan – Do – Check – Act» (ΣΕΕΕ – PDCA) που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις διεργασίες. Η ΣΕΕΕ μπορεί εν συντομία να περιγραφεί ως ακολούθως:

 • Σχεδιάζω: καθιερώνω τους αντικειμενικούς σκοπούς και τις διεργασίες που είναι απαραίτητες για να παραχθούν αποτελέσματα σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των πελατών και τις πολιτικές του οργανισμού.
 • Εκτελώ: θέτω σε εφαρμογή τις διεργασίες
 • Ελέγχω: παρακολουθώ και μετρώ τις διεργασίες και το προϊόν ως προς τις πολιτικές, τους αντικειμενικούς σκοπούς και τις απαιτήσεις για το προϊόν και εκθέτω τα αποτελέσματα.
 • Ενεργώ: αναλαμβάνω δράσεις για τη διαρκή βελτίωση της επίδοσης των διεργασιών

Τα βήματα εισαγωγής του Συστήματος Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 σε επιχειρήσεις είναι τα ακόλουθα :

 • Καθορισμός Ομάδας Εργασίας
 • Καταγραφή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 
 • Ανάπτυξη των Διαδικασιών Ποιότητας 
 • Ανάπτυξη των Οδηγιών 
 • Ανάπτυξη του Εγχειριδίου Ποιότητας της Εταιρείας
 • Εφαρμογή του συνόλου της τεκμηρίωσης από την Εταιρεία 
 • Εκτέλεση Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, παρακολούθηση της εφαρμογής και υπόδειξη διορθωτικών ενεργειών.
 • Επιθεώρηση και Πιστοποίηση από το Φορέα Πιστοποίησης