This site uses cookies and other technologies so that we can improve your experience on our pages.
Πώληση! Επιθεώρηση λέβητα θερμικής ισχύος άνω των 100kW, κάτω 15ετίας Μεγαλύτερη προβολή

Επιθεώρηση λέβητα θερμικής ισχύος άνω των 100kW, άνω 15ετίας

EVAL-LEVITES-100-15YR-MORE

Νέο προϊόν

Δεν υπάρχουν πόντοι για αυτό το προϊόν.


Άλλες πληροφορίες

Η διαδικασία επιθεώρησης λεβήτων περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια:

1. Ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης του συστήµατος θέρµανσης στον Ενεργειακό μας Επιθεωρητή κατόπιν πρόσκλησης από εσάς (ιδιοκτήτη/διαχειριστή). Κατά την ανάθεση συµφωνούνται αµοιβαία οι υποχρεώσεις του Επιθεωρητή μας (όπως συµπλήρωση εντύπου κ.ά.) και εσάς (όπως παροχή γενικών πληροφοριών για τη χρήση και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, παράδοση των αρχιτεκτονικών και Η/Μ σχεδίων του κτιρίου ως κατασκευασθέν, του δελτίου εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης, του φύλλου συντήρησης και ρύθµισης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρµανσης κ.ά.), για τη διευκόλυνση της ενεργειακής επιθεώρησης. ∆εν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού μας Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου, καθώς και η συλλογή των παραπάνω στοιχείων σε περίπτωση που αυτά δεν υφίστανται ή είναι ελλιπή. Στον Ενεργειακό μας Επιθεωρητή παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης των εσωτερικών κοινόχρηστων και ιδιόκτητων προς επιθεώρηση χώρων.

2. Ηλεκτρονική Απόδοση Αριθµού Πρωτοκόλλου (Α.Π.) ενεργειακής επιθεώρησης από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.Επ.Εν.), κατόπιν ηλεκτρονικής καταχώρησης των γενικών στοιχείων του κτιρίου στο προβλεπόµενο από το άρθρο 17 του Ν.4122/2013, Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων. Ο ίδιος αριθµός πρωτοκόλλου θα χρησιµοποιείται για την ηλεκτρονική καταχώρηση του Π.Ε.Α. και των εκθέσεων ενεργειακής επιθεώρησης συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού, στο προαναφερόµενο Αρχείο.

3. Επιτόπιος έλεγχος του Ενεργειακού μας Επιθεωρητή στο κτίριο και καταγραφή/επαλήθευση των στοιχείων που του είχαν παρασχεθεί από εσάς. Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση συµπληρώνεται το τυποποιηµένο Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Συστηµάτων Θέρµανσης (Παράρτηµα Β). Τα στοιχεία που καταγράφονται στο έντυπο ενεργειακής επιθεώρησης συστηµάτων θέρµανσης λαµβάνονται από το δελτίο εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης και το φύλλο συντήρησης και ρύθµισης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρµανσης.

4. Επεξεργασία των στοιχείων και αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης του συστήµατος θέρµανσης. Σε περίπτωση έλλειψης των απαραίτητων τεχνικών προδιαγραφών για τους λέβητες, λαµβάνονται υπόψη οι µέσες τιµές για όµοιους λέβητες, όπως καθορίζονται στα Ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα, τα οποία βασίζονται σε τυπολογίες λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης.

5. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης καταχωρούνται στο Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Συστηµάτων Θέρµανσης (Παράρτηµα Β). Στο ίδιο έντυπο, καταχωρούνται επίσης διαπιστώσεις και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του συστήµατος θέρµανσης. Οι συστάσεις βασίζονται στα αποτελέσµατα της επιθεώρησης, λαµβάνοντας υπόψη και τη διαθεσιµότητα νέων τεχνολογιών.

6. Έκδοση της Έκθεσης Επιθεώρησης Συστηµάτων Θέρµανσης, ηλεκτρονική καταχώρησή της σε ειδική µερίδα του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων και παράδοσή του, σφραγισµένο και υπογεγραµµένο, σε εσάς, µε µέριµνα του Ενεργειακού μας Επιθεωρητή.

7. Στις περιπτώσεις που το σύστηµα θέρµανσης βρίσκεται εκτός των θεσµοθετηµένων ορίων, έπειτα από την επιθεώρηση που θα διενεργηθεί, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος της συγκεκριµένης εγκατάστασης από τον ίδιο ή άλλο ενεργειακό επιθεωρητή. Σε εύλογο χρονικό διάστηµα, θα πρέπει εσείς να έχετε φροντίσει για την ρύθµιση ή την αντικατάσταση της εγκατάστασης ώστε ο επανέλεγχος να εξακριβώσει αν το σύστηµα λειτουργεί εντός ορίων. Οποιοδήποτε και αν είναι το αποτέλεσµα την νέας επιθεώρησης, το κόστος αυτής επιβαρύνει εσάς.

(βλ. σελ. 59-60 στην ΤΟΤΕΕ 20701-4, Γ έκδοση, Νοέμβριος 2014)